Anda di halaman 1dari 59

Selamat Datang

KURSUS

PENGURUSAN BENGKEL
Bagi
Guru MPV, KHB, KHSR dan Pembantu Bengkel

Jabatan Pelajaran Pulau Pinang

DOKUMEN BENGKEL KEMAHIRAN

BUKU REKOD PENGGUNAAN BENGKEL

Tarikh, masa, kelas, tajuk & amali


BUKU STOK & INVENTORI

Nota penghantaran, invois, bil/ resit tunai


BUKU REKOD KECEDERAAN & KEMALANGAN

Tarikh, masa, kecederaan, murid, guru & tindakan


BUKU REKOD PINJAMAN ALATAN & MESIN

Nama, tarikh pinjam/pulang, alatan & tindakan


BUKU REKOD PENYENGGARAAN

Tarikh, alatan, pembekal & kos Alatan tajam, mesin mudahalih, ubat & pemadam api

MEMERLUKAN

PENGURUSAN YANG SISTEMATIK

BENGKEL KEMAHIRAN Teknologi & Vokasional


1. KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH

Ruang Kemahiran Teknikal Ruang Jahitan &Masakan Ruang Perniagaaan Ruang Pertanian/ikan hiasan Bengkel Reka Bentuk Bengkel Reka Cipta Bengkel Elektrik & Elektronik Bengkel Kerja Paip & Kerja Enjin Bilik Lukisan Teknik Bilik Pengurusan Diri Bilik Jahitan Bilik Masakan Bilik Pertanian & Rumah Hijau

2. KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

BENGKEL KEMAHIRAN Teknologi & Vokasional


3. MATA PELAJARAN VOKASIONAL ( MPV )

Pembinaan Domestik ( PD ) Membuat Perabot ( MP ) Seni Reka Tanda ( SRT ) Menservis Peralatan Elektrik Domestik ( MPED ) Tanaman Makanan ( TM ) Landskap dan Nurseri ( LN ) Katering dan Penyajian ( KP ) Rekaan dan Jahitan Pakaian ( RJP ) Pemprosesan Makanan ( Pe.M ) Akuakultur dan Haiwan Rekreasi ( AHR ) Hiasan Dalaman Asas ( HDA ) Menservis Automobil ( MA ) Menservis Motosikal ( MM) Pendawaian Domestik ( Pe.D ) Kerja Paip Domestik ( KPD ) Kimpalan Arka dan Gas ( KAG ) Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara ( MPPPU ) Asuhan dan Penjagaan Awal Kanak-kanak ( APAK ) Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut ( PMDR ) Gerentologi dan Asas Geriatrik ( GAG )

BENGKEL KEMAHIRAN Teknologi & Vokasional


4. 5.

6.
7. 8. 9. 10. 11.

GRAFIK BERKOMPUTER PRODUKSI MULTIMEDIA KEJURUTERAAN AWAM KEJURUTERAAN MEKANIKAL TEKNOLOGI KEJURUTERAAN LUKISAN KEEJUTERAAN EKONOMI RUMAH TAN GGA SAINS PERTANIAN

PENGETUA PENOLONG KANAN KETUA BIDANG TEKNOLOGI & VOKASIONAL

GURU PANITIA KP @ MA @ LN @ SRT

PENGETUA PENOLONG KANAN KETUA BIDANG TEKNOLOGI & VOKASIONAL GURU PANITIA KHB

GURU BESAR PENOLONG KANAN GURU KANAN KURIKULUM PENYELARAS KBSR

GURU PANITIA KHSR

ORGANISASI PENTADBIRAN KHSR


-HAL-HAL DASAR KEMENTERIAN DAN SEKOLAH

Menentukan beban tugas guru guru KHSR Menyelaras peperiksaan, kursus dan latihan guru Menyelaras aktiviti@takwim sekolah Menyelia tugas@kerja guru KHSR Meluluskankan anggaran belanjawan KHSR Memastikan bengkel KHSR dalam keadaan kondusif/sesuai/selamat untuk digunakan

PENASIHAT: PENTADBIR
GURU KANAN KURIKULUM PAR - N 11 KETUA PANITIA KHSR SETIAUSAHA

KETUA UNIT KEM. TEKNIKAL KETUA UNIT PERTANIAN KETUA UNIT PERNIAGAAN

KETUA UNIT ERT

GURU GURU KHSR

ORGANISASI PANITIA KHSR


KHUSUS MELAKSANAKAN KURIKULUM SEKOLAH

BERMESYUARAT 3 KALI SETAHUN MEMASTIKAN SUKATAN PELAJARAN & HURAIAN SUKATAN PELAJARAN DIPENUHI MENYEDIAKAN RANCANGAN PELAJARAN MENYEDIAKAN BAHAN BANTU MENGAJAR MENENTUKAN/MENYEDIAKAN ALATAN & BAHAN BAGI P&P ( AMALI ) MENYELARAS SOALAN PEPERIKSAAN MENENTUKAN JENIS BUKU KHSR DI SEKOLAH BEKERJASAMA DENGAN J/K SPBT

MENGANALISA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN MENGUMPUL SOALAN UNTUK RUJUKAN MENGADAKAN TINDAK BALAS KEPADA SETIAP PERUBAHAN BARU MEMBUAT ANGGARAN BELANJAWAN TAHUNAN MENGEKAL/MENINGGIKAN PRESTASI AKEDEMIK MELAKSANAKAN PERATURAN PANITIA KEMASKINI SEMUA FAIL KEMASKINI STOK DAN INVENTORI MENJALANKAN SEMUA ARAHAN DARI MASA KE SEMASA MENYEDIAKAN BAHAN/ALATAN PAMERAN MENGKAJI JENIS BUKU LATIHAN/KERJA

PENASIHAT: PENTADBIR KETUA PANITIA KHSR

Mengikut guru dengan komponen KT, ERT, PN & PK

GURU GURU KHSR FORMAN/ KETUA KUMPULAN PENOLONG FORMAN

Mengikut guru dengan kelas

KUMPULAN I KUMPULAN III

KUMPULAN II KUMPULAN IV

ORGANISASI BENGKEL KHSR


-MENGURUS DAN MENGENDALI AKTIVITI-AKTIVITI DI BENGKEL KHSR MEMASTIKAN ALATAN/MESIN DALAM KEADAAN KONDUSIF MEMATUHI PERATURAN BENGKEL MEMBERSIH & MENYENGGARA MEMASTIKAN AMALAN LANGKAH KESELAMATAN DIPATUHI MENGATUR JADUAL BERTUGAS

JENIS JENIS BENGKEL


JENIS SEMPURNA Sekolah Baru JENIS UBAH SUAI Perlaksanaan 1995 Bilik khas, rumah guru, kantin, bilik darjah JENIS BERGERAK Tiada ruang Kelas terapong

PENGISIAN BENGKEL
PERABOT PERALATAN TANGAN

MESIN / PERALATAN ELEKTRIK


CARTA / BAHAN BANTU MENGAJAR BAHAN MENTAH KELENGKAPAN

CIRI-CIRI BENGKEL/BILIK KHAS YANG SELAMAT


1. RUANG KERJA YANG SELESA PERLU UNTUK MEMUDAHKAN PERGERAKAN MURID SEMASA MENJALANKAN AKTIVITI. CONTOHNYA KERUSI MEJA PERLU DISUSUN DENGAN TERATUR. KEADAAN TEMPAT KERJA SENTIASA BERSIH DAN SELAMAT. CONTOHNYA LANTAI TIDAK BASAH DAN BERMINYAK. BENGKEL ATAU BILIK KHAS PERLU MENDAPAT CAHAYA YANG CUKUP DAN PENGEDARAN UDARA YANG SEMPURNA. SEMUA PINTU DAN TINGKAP HENDAKLAH DIBUKA SEMASA KERJA DIJALANKAN. RUANG YANG CUKUP UNTUK MENEMPATKAN TERNAKAN.

2.

3.

4.

CIRI-CIRI BENGKEL/BILIK KHAS YANG SELAMAT


(CONT. )

5. 6.

TEMPAT MENGENDALIKAN ENJIN HARUSLAH MENDAPAT RUANG UDARA YANG BAIK. SUDUT HASIL KERJA ATAU PAMERAN PERLU ADA. WALAUBAGAIMANAPUN SUDUT INI TIDAK SEHARUSNYA MENGGANGGU RUANG KERJA. STOR (BILIK KHAS, ALMARI) UNTUK MENYIMPAN ALATAN DAN BAHAN SENTIASA BERSIH DAN KEMAS. KAWASAN LARANGAN UNTUK MESIN YANG MERBAHAYA SEPERTI MESIN GERUDI DAN MESIN CANAI HARUS ADA/ DIWARNAKAN.

7. 8.

1. PEMBAHAGIAN TUGAS
1.1 ANTARA TUGAS PENGETUA/GURU BESAR IALAH: BERTANGGUNGJAWAB MENENTUKAN PERATURAN KESELAMATAN SENTIASA KEMASKINI DAN DIPATUHI.

BERTANGGUNGJAWAB MEMASTIKAN KEMALANGAN YANG BERLAKU DIAMBIL TINDAKAN SEGERA. BERTANGGUNGJAWAB MENGENALPASTI TINDAKAN YANG PERLU DIAMBIL SEWAKTU KECEMASAN

1. PEMBAHAGIAN TUGAS
1.2 PENOLONG KANAN PULA BERTANGGUNGJAWAB
MEMBANTU PENGETUA/GURU BESAR DAN PELAJAR MENGENAI ASPEK KESELAMATAN.

1.3 TUGAS KETUA PANITIA/GURU KANAN MATA PELAJARAN & PEMBANTU AM RENDAH:
MENENTUKAN ALAT DAN PERKAKAS YANG DIGUNAKAN DALAM KEADAAN SELAMAT. CARTA-CARTA KESELAMATAN MAKMAL/BILIK KHAS DIPAPARKAN. MEMASTIKAN ALATAN DAN BAHAN BERADAA DALAM KEADAAN TERSUSUN MENENTUKAN KEMUDAHKAN ASAS KESELAMATAN DALAM KEADAAN KEMASKINI. MEREKOD STOK DAN INVENTORI

1. PEMBAHAGIAN TUGAS
1.4 TUGAS GURU-GURU KEMAHIRAN HIDUP IALAH:

PEKA KEPADA KEMUNGKINAN BERLAKUNYA KEMALANGAN.


MEMASTIKAN PERATURAN MAKMAL SENTIASA DIPATUHI. MENENTUKAN ALATAN/PERKAKAS YANG AKAN DIGUNAKAN SELAMAT. SENTIASA MENGAWASI PENGGUNAAN ALAT DENGAN BETUL. MEMASTIKAN PELAJAR MELAKUKAN KERJA AMALI SECARA SISTEMATIK. PASTIKAN ALAT KAWALAN DAN PERLINDUNGAN ELEKTRIK DALAM KEADAAN SELAMAT.

1. PEMBAHAGIAN TUGAS
1.5 TUGAS FORMEN /* KETUA KUMPULAN MEMBANTU GURU MENGENDALIKAN AKTIVITI KELAS. MEMASTIKAN PELAJAR MEMATUHI PERATURAN DISPLIN DI MAKMAL.

MEMASTIKAN SEMUA ALAT CUKUP BILANGANNYA DAN DIKEMBALIKAN KE TAMPAT ASAL.


MEMASTIKAN MAKMAL/BILIK KHAS BERKEADAAN BERSIH DAN SELAMAT. MELAPORKAN SEGERA KEPADA GURU JIKA BERLAKU KEMALANGAN.

1. PEMBAHAGIAN TUGAS
1.6 TUGAS PENOLONG FORMEN MEMBANTU FORMEN MENJALANKAN TUGASNYA. MENGAMBIL ALIH FORMEN APABILA TIDAK ADA FORMEN. MEMASTIKAN TUGAS-TUGAS KUMPULAN DIPATUHI DAN DILAKSANAKAN IDENGAN SEMPURNA.

PERATURAN KESELAMATAN
TUJUAN : Membantu proses Pengajaran & Pembelajaran

mengelakkan kemalangan
Memudahkan aktiviti/amali/projek dijalankan Mengemaskini bekalan alatan dan bahan

Menentukan peralatan memenuhi spesifikasi


Boleh dikategori kepada 4 : KESELAMATAN UMUM

KESELAMATAN DIRI
KESELAMATAN FIZIKAL LANGKAH KESELAMATAN

KESELAMATAN UMUM
Murid tidak dibenarkan masuk ke manamana bengkel tanpa guru Bengkel KHSR adalah untuk tujuan P&P Dilarang membawa masuk beg ke dalam bengkel Penggunaan alatan elektrik atau mesin MESTILAH mendapat kebenaran guru

KESELAMATAN DIRI
Pakaian mestilah sesuai dengan amali Bekerja dengan teratur dan sistematik Sentiasa memakai alas kaki/ kasut semasa berada dalam bengkel Jangan bermain, bergurau dan berlari semasa berada dalam bengkel

KESELAMATAN FIZIKAL

Pastikan semua peralatan dan mesin dalam keadaan baik sebelum digunakan Gunakan alatan yang betul dan sesuai untuk membuat sesuatu kerja Pastikan semua suis dalam keadaan OFF selepas digunakan dan tanggalkan dari punca kuasa sebelum meninggalkan bengkel Semua bengkel perlu dilengkapkan dengan alat pemadam api dan kotak pertolongan cemas

LANGKAH KESELAMATAN
Sebelum

Patuhi arahan guru Fahami panduan kerja yang ditetapkan

Semasa

Jangan halakan mata alatan yang tajam ke arah diri / rakan


Simpan semua peralatan & bersihkan mesin Pastikan semua punca kuasa OFF Laporkan semua kehilangan/kerosakan alatan

Selepas

Pelajar dingatkan supaya MEMBERSIH Membersih diri dari aspek sentiasa mengamalkan amalandan mental setiap fizikal 4M dalam aktiviti MENYUSUN ATUR Melaksanakan sistem

AMALAN 4M

penyimpanan alatan tangan dan bahan MENILAI Menilai diri sendiri dan tempat kerja MENDISPLIN Sentiasa mempraktikkan peraturan keselamatan dan tugas tugas lain yang dimaklumkan guru

BENGKELL REKA BENTUK & REKA CIPTA

BENGKEL ELEKTRIK & ELEKTRONIK

BENGKEL KERJA PAIP & ENJIN

BILIK LUKISAN TEKNIK

BILIK JAHITAN & PENGURUSAN DIRI

BILIK MASAKAN

BENGKEL PERKEBUNAN

BENGKEL ELEKTIF
MAKMAL

MASAKAN MAKMAL JAHITAN UNIT KULTRA PEKEBUNAN KERJA ENJIN UNIT TERNAKAN STOR PERTANIAN

PENYUSUNAN DAN PENGISIAN KELENGKAPAN BENGKEL

BENGKEL KAYU DAN LOGAM


KAEDAH PENYIMPANAN DAN PENYUSUNAN ALATAN

BENGKEL KERJA PAIP KAEDAH PENYIMPANAN DAN PENYUSUNAN ALATAN

BENGKEL ENJIN KAEDAH PENYIMPANAN DAN PENYUSUNAN ALATAN

BENGKEL ELEKTRIK & ELEKTRONIK


KAEDAH PENYIMPANAN DAN PENYUSUNAN ALATAN

BENGKEL PERKEBUNAN KAEDAH PENYIMPANAN DAN PENYUSUNAN ALATAN

BILIK KHAS/BILIK GURU KHB

REKOD/ DOKUMENTASI
STOK Buku Stok & Kad Inventori PINJAMAN Buku Rekod Pinjaman KEROSAKAN Buku Rekod Kerosakan/ Baik pulih/ Hapus kira KEMALANGAN Buku Rekod Kecemasan & Kemalangan PENGGUNAAN BENGKEL

Buku Rekod Penggunaan Bengkel Masa - Kelas

KADAR BANTUAN PER KAPITA KHSR ( PCG KHSR )

MATA PELAJARAN WAJIB


Mengikut bilangan murid KHSR ( Tahun 4, 5 & 6 )

100 MURID DAN KE BAWAH


RM 2, 400.00

101 500 MURID


RM 2, 400.00 + RM 23.00 bagi seorang murid yang melebehi 100 orang.

501 1, 000 MURID


RM 11, 577.00 + RM 22.00 ( lebih 500 murid )

1, 001 DAN KE ATAS


RM 22, 555.00 + RM 21.00 ( lebih 1, 000 murid )

KADAR BANTUAN PER KAPITA KHB ( PCG KHB )

MATA PELAJARAN WAJIB


Mengikut bilangan murid Tingkatan 1, 2 & 3 Diikelompok KHB, PJK & PS

100 MURID DAN KE BAWAH


RM 4, 500.00

101 500 MURID


RM 4, 500.00 + RM 43.00 bagi seorang murid yang melebehi 100 orang.

501 1, 000 MURID


RM 21, 657.00 + RM 41.00 ( lebih 500 murid )

1, 001 DAN KE ATAS


RM 42, 116.00 + RM 39.00 ( lebih 1, 000 murid )

KADAR BANTUAN PER KAPITA MPV ( PCG MPV )


MATA PELAJARAN ELEKTIF VOKASIONAL Mengikut bilangan murid Tingkatan 4 & 5

KADAR DITETAPKAN
RM 65.00 bagi seorang murid setahun

CONTOH KIRAAN
Bilangan murid yang mengambil MPV KP ialah 45 orang dan MPV MM ialah 48 orang

PCG YANG DITERIMA IALAH :MPV KP = RM 65.00 x 45 = RM 2, 925.00 MPV MM = RM 65.00 x 48 = RM 3, 120.00

CONTOH

ANGGARAN PERUNTUKAN PER KAPITA KHSR YANG DITERIMA : Bilangan Murid Tahun 4 ialah 301 orang, murid tahun 5 ialah 295 orang dan murid tahun 6 ialah 289 orang.

SIFIR + PEKELILING X BIL. MURID = RM 11, 577.00 + ( RM 22.00 X 335 ) = RM 11, 577.00 + RM 7, 370.00 = RM 18, 947.00

Peruntukan Untuk Membeli Bahan Habis Guna, Alatan Tangan, Mesin Mudah Alih & Bahan Bantu Mengajar Bagi Pengajaran Dan Pembelajaran Kuasa membelanja adalah pengetua/ Guru Besar

CONTOH

ANGGARAN PERUNTUKAN PER KAPITA KHB YANG DITERIMA : Bilangan Murid Tingkatan 1 ialah 383 orang, murid tingkatan 2 ialah 421 orang dan murid tingkatan 3 ialah 447 orang. SIFIR + PEKELILING X BIL. MURID

= RM 42, 116.00 + ( RM 39.00 X 251 ) = RM 42, 116.00 + RM 9, 789.00 = RM 51, 905.00

Peruntukan Untuk Membeli Bahan Habis Guna, Alatan Tangan, Mesin Mudah Alih & Bahan Bantu Mengajar Bagi Pengajaran Dan Pembelajaran Perlu diagihkan kepada mata pelajaran berkaitan

ANGGARAN PERBELANJAAN ENROLMEN PELAJAR KHB

KETUA UNIT KT KETUA UNIT ERT

KETUA UNIT PN KETUA UNIT PK

ORGANISASI PANITIA KHB (MESYUARAT ANGGARAN PERBELANJAAN)

ORGANISASI PENTADBIRAN KHB / GURU BESAR (MESYUARAT / KELULUSAN PERBELANJAAN)

GURU BESAR BERBINCANG/ KELULUSAN PERBELANJAAN

PESANAN KERAJAAN/ PEMBELIAN

PENERIMAAN ( NOTA SERAHAN & INVOIS ) MEMERIKSA BAHAN / ALATAN

MEREKOD STOK KAD INVENTORI / BUKU STOK

PENGAGIHAN / PENGGUNAAN

ETIKA DAN BUDAYA KERJA

ETIKA KERJA Bermaksud disiplin dan sikap terhadap kerja seperti menepati waktu, amanah, bertanggungjawab, patuh kepada peraturan dan undang undang semasa menjalankan kerja

BUDAYA

KERJA Bermaksud cara peradaban yang menjadi amalan semua pekerja dalam sesebuah organasasi

SEKIAN & TERIMA KASIH


KERANA MENDENGAR CELOTEH SAYA Apa pun yang kita lakukan adalah ibadah asalkan ianya dengan nawaitu yang baik demi kepentingan pendidikan minda dan pembentukkan sahsiah anak-anak didik agar mereka cemerlang dikemudian hari.