Rujukan Buku Dzulkifli Bin Ismail, Jamaliyah Binti Ahmad. (2004). Sains Sukan Tingkatan 4.

Selangor Darul Ehsan. Utusan Printcop Sdn.Bhd. Helen Teng . (1996) Manual Olahraga : Junjuara Publication Sdn Bhd. Sheikh Kamaruddin Sheikh Ahmad, (1987) . Buku Sumber Kecergasan Fizikal Tahap 1, Persatuan Pendidikan Jasmani Malaysia & Kementerian Belia dan Sukan : Sri Bistari .

Vasudevant T. Arasoo. (1987) . Aspek Saintifik Pelaziman Sukan dan Kecergasan Jasmani. Selangor Ehsan. Siri Pendidikan Fajar Bakti. Wee Eng Hoe. (2005). Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. Selangor Darul Ehsan. Karisma Publication Sdn.Bhd.

http://ms.wikipedia.org/wiki/Olahraga#Sejarah http://www.moe.gov.my/upload/galeri_awam/2011/1312873137.pdf