MENINGKATKAN KEFAHAMAN DAN MINAT MURID PEMULIHAN KHAS LINUS TEGAR MELALUI INTEGRASI ICT DALAM PROSES PENGAJARAN

DAN PEMBELAJARAN

Oleh: SITI NORBAYA BINTI MD ASIF

v

HALAMAN PENGAKUAN “Saya akui laporan kajian ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya” Tandatangan Nama Penulis Tarikh : : : v .

2 2.1 Senarai Semak Pemerhatian Berstruktur 5.4 RUJUKAN LAMPIRAN LAMPIRAN 1 LAMPIRAN 2 LAMPIRAN 3 v .2 3.2.3.0 5.1 Pemerhatian 2.4 Analisis Portfolio Perancangan Pelaksanaan Tindakan 5.0 KUMPULAN SASARAN PERANCANGAN PELAKSANAAN KAJIAN 5.2.2.3 Borang Soal Selidik 5.2 Prosedur Perancangan Tindakan Prosedur Cara Mengumpul Data 5.3.2 Temubual 5.4 Analisis Dokumen Perancangan Cara Menganalisis Data 5.2.3 5.2 Temubual 2.2 Tinjauan Masalah Analisis Tinjauan Masalah 2.3 Analisis Dokumen 3.1 Pemerhatian 5.3 Soal Selidik 5.2 Protokol Temubual Murid 5.SENARAI KANDUNGAN HALAMAN HALAMAN PENGAKUAN SOALAN TUGASAN SENARAI KANDUNGAN 1.0 OBJEKTIF DAN PERSOALAN 3.4 3.1 5.6 Objektif Umum Objektif Khusus Persoalan Kajian Kepentingan Kajian Definisi Operational Batasan Kajian 4.1 3.3.2.3 3.5 3.0 Refleksi Pengajaran dan pembelajaran Refleksi Sorotan Literatur i ii iv 1 1 3 7 7 8 9 10 11 11 11 12 12 14 15 17 18 18 21 21 21 22 22 23 23 23 23 23 24 FOKUS KAJIAN 2.1 2.2.1 1.2.3.0 PENDAHULUAN 1.

LAMPIRAN 4 Borang Penyerahan Proposal Kontrak Pembelajaran kajian Tindakan v .

Umur Tarikh Masa Kemahiran Nama Guru : : : : : : ULASAN ANALISIS PORTFOLIO Nama Murid Umur Tarikh Masa Kemahiran Nama Guru : : : : : : ULASAN PEMERHATIAN PEMERHATIAN Lembaran Kerja Murid Lembaran Kerja Murid Buku Tulis Murid Buku Tulis Murid Ujian Diagnostik Ujian Diagnostik v .

Adakah awak berminat untuk belajar bahasa Melayu di kelas pemulihan sekarang? Sumber: Adaptasi daripada Barry Sweeny (2004) dalam Munirah mohamad (2011) v .PROTOKOL TEMUBUAL MURID Sekolah : ________________________________________________________ Nama murid : ________________________________________________________ Kelas Tarikh/Hari Masa : ________________________________________________________ : ________________________________________________________ : ________________________________________________________ Terima kasih kerana sudi berbicara bersama saya pada hari ini. Awak sihat hari ini? 2. 6. Adakah awak berasa seronok belajar mata pelajaran bahasa Melayu? Kenapa seronok/kenapa tidak? 5. Apa perasaan awak bila belajar bahasa Melayu dalam kelas Pemulihan Khas Linus Tegar? 4. Temubual ini akan direkodkan dan semua data yang dirakam akan dirahsiakan. Boleh cikgu tanya awak beberapa soalan? 3. Cuba terangkan apa yang awak faham tentang pengajaran cikgu tadi. 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful