MENINGKATKAN KEFAHAMAN DAN MINAT MURID PEMULIHAN KHAS LINUS TEGAR MELALUI INTEGRASI ICT DALAM PROSES PENGAJARAN

DAN PEMBELAJARAN

Oleh: SITI NORBAYA BINTI MD ASIF

v

HALAMAN PENGAKUAN “Saya akui laporan kajian ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya” Tandatangan Nama Penulis Tarikh : : : v .

3 Soal Selidik 5.4 3.1 1.1 5.2 Prosedur Perancangan Tindakan Prosedur Cara Mengumpul Data 5.SENARAI KANDUNGAN HALAMAN HALAMAN PENGAKUAN SOALAN TUGASAN SENARAI KANDUNGAN 1.2 Temubual 5.3 5.2.2 Tinjauan Masalah Analisis Tinjauan Masalah 2.2 2.0 OBJEKTIF DAN PERSOALAN 3.3.2 3.3 Borang Soal Selidik 5.5 3.1 Senarai Semak Pemerhatian Berstruktur 5.1 Pemerhatian 5.2.3 3.2 Temubual 2.4 Analisis Dokumen Perancangan Cara Menganalisis Data 5.3.0 5.4 Analisis Portfolio Perancangan Pelaksanaan Tindakan 5.3.1 Pemerhatian 2.1 3.2.2.0 PENDAHULUAN 1.0 KUMPULAN SASARAN PERANCANGAN PELAKSANAAN KAJIAN 5.2.1 2.6 Objektif Umum Objektif Khusus Persoalan Kajian Kepentingan Kajian Definisi Operational Batasan Kajian 4.3.2.2.0 Refleksi Pengajaran dan pembelajaran Refleksi Sorotan Literatur i ii iv 1 1 3 7 7 8 9 10 11 11 11 12 12 14 15 17 18 18 21 21 21 22 22 23 23 23 23 23 24 FOKUS KAJIAN 2.2 Protokol Temubual Murid 5.3 Analisis Dokumen 3.4 RUJUKAN LAMPIRAN LAMPIRAN 1 LAMPIRAN 2 LAMPIRAN 3 v .

LAMPIRAN 4 Borang Penyerahan Proposal Kontrak Pembelajaran kajian Tindakan v .

Umur Tarikh Masa Kemahiran Nama Guru : : : : : : ULASAN ANALISIS PORTFOLIO Nama Murid Umur Tarikh Masa Kemahiran Nama Guru : : : : : : ULASAN PEMERHATIAN PEMERHATIAN Lembaran Kerja Murid Lembaran Kerja Murid Buku Tulis Murid Buku Tulis Murid Ujian Diagnostik Ujian Diagnostik v .

Cuba terangkan apa yang awak faham tentang pengajaran cikgu tadi. Adakah awak berasa seronok belajar mata pelajaran bahasa Melayu? Kenapa seronok/kenapa tidak? 5.PROTOKOL TEMUBUAL MURID Sekolah : ________________________________________________________ Nama murid : ________________________________________________________ Kelas Tarikh/Hari Masa : ________________________________________________________ : ________________________________________________________ : ________________________________________________________ Terima kasih kerana sudi berbicara bersama saya pada hari ini. Apa perasaan awak bila belajar bahasa Melayu dalam kelas Pemulihan Khas Linus Tegar? 4. 1. Adakah awak berminat untuk belajar bahasa Melayu di kelas pemulihan sekarang? Sumber: Adaptasi daripada Barry Sweeny (2004) dalam Munirah mohamad (2011) v . 6. Awak sihat hari ini? 2. Temubual ini akan direkodkan dan semua data yang dirakam akan dirahsiakan. Boleh cikgu tanya awak beberapa soalan? 3.