Anda di halaman 1dari 31

Pemarkahan Subjek PJPK Sesi 2012 Peperiksaan Kecergasan SEGAK Kecergasan Bleep Kemahiran Sukan Penganjuran Kerja Khusus

ja Khusus Penglibatan Hoki Bola keranjang Bola sepak Bola jaring Badminton Ping - pong Bola tampar Tenis Bola Baling Ragbi 40% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

= Shaiful Azhaar b.Abdul Aziz = Mohd. Al-Fadil b. Razak = Nor Azlan b. Kimpol = Nor Azlan b. Kimpol =Siti Aishah bt Che Hat = Nor Azlan b. Kimpol = Idi Mohd Shar b. Talib = Shaiful Azhaar b.Abdul Aziz = Siti Aishah bt Che Hat = Mohd.Al-Fadil b.Razak

SKEMA PENILAIAN KEMAHIRAN BOLA JARING 1

TINGKATAN 1 RUBRIK PENILAIAN KEMAHIRAN BOLA JARING Bil 1 Kemahiran Menjaringkan gol dengan 1 tangan / Menjaringkan gol dengan 2 tangan *5 Percubaan *Jarak 1 meter dari tiang gol 2 Hantaran Aras Dada *Jarak hantaran 3m ke arah kotak dinding ujian Masa: 20 saat <2 hantaran yang berjaya menepati sasaran <5 hantaran yang berjaya menepati sasaran <8 hantaran yang berjaya menepati sasaran <10 hantaran yang berjaya menepati sasaran >10 hantaran yang berjaya menepati sasaran Sederhana ( 2 Markah ) Baik ( 4 Markah ) Sangat Baik ( 6 Markah ) 3 percubaan gol yang berjaya Cemerlang ( 8 Markah ) 4 percubaan gol yang berjaya Sangat Cemerlang ( 10 Markah ) 5 percubaan gol yang berjaya

0 -1 percubaan 2 percubaan gol gol yang yang berjaya berjaya

Semua guru PJK rujuk pada rubrik penilaian kemahiran semasa menjalankan ujian sebagai panduan pemberian markah kepada pelajar. 1.1 UJIAN MENJARINGKAN GOL 1 TANGAN

1m

1.2 UJIAN MENJARINGKAN GOL 2 TANGAN

1.3 UJIAN HANTARAN ARAS DADA

1m

3m

1m

3m

Nota : a = 50cm

SKEMA PENILAIAN KEMAHIRAN BOLA SEPAK TINGKATAN 1 RUBRIK PENILAIAN KEMAHIRAN BOLA SEPAK Bil Kemahiran Sederhana ( 2 Markah ) 1 Menjaringkan gol *5 Percubaan *Jarak 6 meter dari tiang gol 2 Mengelecek bola *Masa: 20 saat *Jarak : 10 m 3 * 8 kon Hantaran Leret *5 Percubaan *Jarak hantaran 5 m ke arah ruang kon di dinding ujian

Baik ( 4 Markah )

Sangat Baik ( 6 Markah )

Cemerlang ( 8 Markah )

Sangat Cemerlang ( 10 Markah )

5 markah

8 markah

12 markah

17 markah

20 markah

>20 saat

20 saat

17 saat

14 saat

10 saat

5 markah

8 markah

12 markah

17 markah

20 markah

Semua guru PJK rujuk pada rubrik penilaian kemahiran semasa menjalankan ujian sebagai panduan pemberian markah kepada pelajar. 4

1. UJIAN MENJARINGKAN GOL

4
6m

3 1

4 2

2. UJIAN MENGELECEK BOLA

Mula

2m

Akhir

10 m 3. UJIAN HANTARAN LERET 4 3 2 3 4

2m

5m

SKEMA PENILAIAN KEMAHIRAN PING PONG TINGKATAN 1 RUBRIK PENILAIAN KEMAHIRAN PING PONG Bil Kemahiran Sederhana ( 2 Markah ) 1 Kemahiran berbalas pukulan *Masa : 30 saat Kemahiran Servis Hadapan / Servis Kilas *5 percubaan Semua guru PJK rujuk pada rubrik penilaian kemahiran semasa menjalankan ujian sebagai panduan pemberian markah kepada pelajar. Rujukan : http:// www.rcampus/rubricshowc.cfm?code=k 5 pukulan balas Baik ( 4 Markah ) 6 - 8 pukulan balas 2 percubaan servis yg berjaya Sangat Baik ( 6 Markah ) 9 - 10 pukulan balas 3 percubaan servis yg berjaya Cemerlang ( 8 Markah ) 11 - 14 Pukulan balas 4 percubaan servis yg berjaya ( 10 Markah ) 15 Pukulan balas Sangat Cemerlang

0-1 percubaan servis yg berjaya

5 servis yang berjaya

1. UJIAN MEMBALAS PUKULAN

Dinding

2. UJIAN SERVIS HADAPAN / KILAS

SKEMA PENILAIAN KEMAHIRAN BADMINTON 7

SKEMA PENILAIAN KEMAHIRAN BADMINTON TINGKATAN 2 KEMAHIRAN : 1. Servis Rendah 2. Servis TinggiI OBJEKTIF : Untuk menguji kemahiran pelajar melakukan servis dengan tepat. ALATAN : Raket badminton,bulu tangkis, pita lekat CARA MELAKUKAN UJIAN: - RUJUK GAMBARAJAH 1. Setiap pelajar hendaklah membuat 5 kali servis rendah dan 5 kali servis tinggi. 2. Pelajar boleh memilih samaada berada pada petak servis X atau Y 3. Peraturan pembatalan servis diambil kira dalam ujian ini. PENENTUAN MARKAH 1. 2T bermaksud markah untuk servis tinggi sebanyak 2 markah dan lain-lain kawasan adalah 1 markah dalam kawasan servis. 2. 2R bermaksud markah untuk servis rendah sebanyak 2 markah dan lain-lain kawasan adalah 1 markah dalam kawasan servis.

2T 1 2T 2T 1 2T

2R 1m 2R 2R

1m X

Y 2R

BORANG MARKAH : Bil NAMA TING P1 SERVIS HADAPAN P2 P3 P4 SERVIS KILAS P3 P4 JUM P5

P5

P1

P2

SKEMA PENILAIAN KEMAHIRAN BOLA BALING 9

TINGKATAN 2 KEMAHIRAN : 1. JARINGAN PENALTI 2. JARINGAN DARI KAWASAN GOL OBJEKTIF : Untuk menguji kemahiran pelajar melakukan jaringan dengan tepat. ALATAN : Tiang gol, bola baling, tali, pancang. CARA MELAKUKAN UJIAN: - RUJUK GAMBARAJAH 1. Setiap pelajar hendaklah membuat 5 kali jaringan penalti depan dan 5 kali jaringan dari kawasan gol 2. Untuk jaringan penalti, pelajar dikehendaki bersedia di garisan jaringan penalti. 3. Untuk jaringan dari kawasan gol, pelajar boleh memilih tempat disekitar garisan gol. 4. Peraturan pembatalan jaringan dalam bola baling diambil kira dalam ujian ini. 5. 2 markah untuk jaringan di penjuru atas dan bawah dan 1 markah untuk kawasan lain.

TIANG GOL

2
10

1 2

1 1

1 2

BORANG MARKAH :
BIL

JARINGAN PENALTI

NAMA

TING P1

JARINGAN PENALTI P2 P3 P4

P5

P1

JARINGAN GARISAN GOL P2 P3 P4 P5

JUM

SKEMA PENILAIAN KEMAHIRAN BOLA TAMPAR TINGKATAN 3 OBJEKTIF : 1. Mengikut keperluan silibus PJPK bagi peruntukkan markah sebanyak 10% bagi ujian kemahiran sukan & permainan. 11

2. Memastikan semua pelajar menjalani ujian kemahiran setelah mempelajarinya dalam kelas PJPK yang berlangsung sebelum ini. 3. Memastikan semua pelajar dapat lebih memahami akan kemahiran yang telah dipelajari terutamanya komponen kemahiran yang diadakan ujian kemahiran tersebut. KEPERLUAN : 1. Gelanggang bola tampar. 2. Bola tampar. 3. Wisel. 4. Borang skor ujian kemahiran. UJIAN KEMAHIRAN : 1. Mengambil salah satu komponen kemahiran yang diajar dalam kelas PJPK sebelum ini iaitu kemahiran servis. 2. Pelajar akan melakukan servis di kawasan servis. (boleh menggunakan sama ada servis bawah tangan atau servis atas kepala/gaya tenis) 3. Kawasan gelanggang bola tampar akan ditandakan kepada 2 bahagian iaitu bahagian depan gelanggang (front court) di antara garisan tengah hingga garisan menyerang dan bahagian belakang gelanggang (back court) di antara garisan menyerang hingga garisan belakang gelanggang. 4. Pelajar yang melakukan servis akan diberikan mata berikut sekiranya :
4.1. 4.2. 4.3. 0 markah - servis sangkut di net dan/atau tidak masuk gelanggang lawan 1 markah - servis masuk di bahagian depan gelanggang (front court) 2 markah - servis masuk di bahagian belakang gelanggang (back court)

5. Pelajar akan diberikan lima percubaan dalam melakukan servis dan perlu mengumpul markah yang tertinggi. Markah

terkumpul yang terendah ialah 0 dan tertinggi adalah 10. 6. Begitupun, sekiranya markah terkumpul pelajar bersamaan dengan 0, 1 markah akan diberikan sebagai markah minimum dalam borang skor ujian kemahiran pelajar.(telah melakukan 5 percubaan dalam ujian kemahiran dengan jayanya)

12

RAJAH A

ZON SATU (1) MATA

13

ZON DUA (2) MATA

RAJAH B SKOR MARKAH : MARKAH 9 10 78 56 34 12 CATATAN CEMERLANG BAIK MEMUASKAN SEDERHANA LEMAH

SKEMA PENILAIAN KEMAHIRAN SOFBOL TINGKATAN 3 14

OBJEKTIF : 1. Mengikut keperluan silibus PJPK bagi peruntukkan markah sebanyak 10% bagi ujian kemahiran sukan & permainan. 2. Memastikan semua pelajar menjalani ujian kemahiran setelah mempelajarinya dalam kelas PJPK yang berlangsung sebelum ini. 3. Memastikan semua pelajar dapat lebih memahami akan kemahiran yang telah dipelajari terutamanya komponen kemahiran yang diadakan ujian kemahiran tersebut. KEPERLUAN : 1. Bola sofbol. 2. Penanda jarak. 3. Penanda skor. 4. Wisel. 5. Borang skor ujian kemahiran. UJIAN KEMAHIRAN : 1. Mengambil salah satu komponen kemahiran yang diajar dalam kelas PJPK sebelum ini iaitu kemahiran melempar (pitching). 2. Pelajar akan melakukan kemahiran melempar di kawasan yang ditetapkan. (boleh menggunakan sama ada jenis lemparan slingshot atau jenis windmill) 3. Kawasan yang telah ditetapkan akan diletakkan penanda skor untuk pelajar melakukan kemahiran lemparan dan memastikan bola masuk dalam penanda skor berkenaan. 4. Pelajar yang melakukan lemparan akan diberikan mata berikut sekiranya :
4.1. 4.2. 4.3. 0 markah lemparan tidak masuk dalam mana-mana penanda skor. 1 markah lemparan masuk dalam penanda skor bahagian atas dan bawah 2 markah lemparan masuk dalam penanda skor bahagian tengah-tengah

5. Pelajar akan diberikan lima percubaan dalam melakukan lemparan dan perlu mengumpul markah yang tertinggi. Markah

terkumpul yang terendah ialah 0 dan tertinggi adalah 10.


6. Begitupun, sekiranya markah terkumpul pelajar bersamaan dengan 0, 1 markah akan diberikan sebagai markah minimum

dalam borang skor ujian kemahiran pelajar.(telah melakukan 5 percubaan dalam ujian kemahiran dengan jayanya).

15

1
Jarak 5 meter

2 1

SKOR MARKAH : MARKAH 9 10 78 56 34 12 CATATAN CEMERLANG BAIK MEMUASKAN SEDERHANA LEMAH

16

SKEMA PENILAIAN KEMAHIRAN HOKI TINGKATAN 4 Kemahiran : Hantaran Tepat (kemahiran memukul dan menolak) Objektif : Untuk menguji kemahiran pelajar melakukan hantaran ke sasaran dengan tepat. Alatan : Bola hoki, kayu hoki, skitel, pita pengukur dan wisel. Cara melakukan ujian : 5 Markah

3 Markah 1m

0.50 m 2 Markah 5m 0.3 m 2m GAMBARAJAH

3m

17

i. ii. iii. iv. v.

Susun skitel seperti yang ditunjukkan pada gambarajah di atas. Letak bola hoki di dalam bulatan. Apabila wisel dibunyikan pelajar mula melakukan hantaran ke sasaran. Markah di beri jika bola hoki berjaya melalui ruang di antara 2 kon. Setiap pemain diberikan 3 kali percubaan.

18

BORANG SKOR UJIAN KEMAHIRAN HOKI TINGKATAN 4 NAMA KELAS UJIAN : : : KEMAHIRAN MENOLAK PERCUBAAN 1 2 3 JUMLAH MARKAH

BORANG SKOR UJIAN KEMAHIRAN HOKI TINGKATAN 4 NAMA KELAS UJIAN : : : KEMAHIRAN MEMUKUL PERCUBAAN 1 2 3 JUMLAH MARKAH

19

UJIAN KEMAHIRAN TENIS TINGKATAN 4 Kemahiran : Servis. Objektif : Untuk menguji kemahiran pelajar melakukan kemahiran servis. Alatan : Bola tenis, reket tenis, pita lekat dan wisel. Cara melakukan ujian :

2 1 2 MULA SERVIS

GAMBARAJAH

20

i. ii. iii. iv. v. vi.

Bahagikan kotak servis kepada 3 bahagian dengan menggunakan pita lekat. Lebelkan bahagian dengan 2 markah, 1 markah dan 2 markah. Pelajar mula melakukan kemahiran servis apabila wisel dibunyikan bermula di X. Markah di beri jika bola tenis berjaya memasuki bahagian kotak servis yang telah dibahagikan. Setiap pemain diberikan 5 kali percubaan. Cadangan : Aktiviti sesuai dilakukan secara berpasangan.

BORANG SKOR UJIAN KEMAHIRAN TENIS TINGKATAN 4 NAMA KELAS UJIAN : : : SERVIS. PERCUBAAN 1 2 3 4 5 JUMLAH MARKAH

SKEMA PENILAIAN KEMAHIRAN BOLA KERANJANG 21

TINGKATAN 5 LAKARAN GELANGGANG UJIAN PERMAINAN BOLA KERANJANG

Garisan 4 meter

Garisan 6 meter

PENILAIAN KEMAHIRAN SUKAN &PERMAINAN BOLA KERANJANG OBJEKTIF : Mengikut keperluan silibus PJPK bagi peruntukkan markah sebanyak 10% bagi ujian kemahiran sukan & permainan. Memastikan semua pelajar menjalani ujian kemahiran setelah mempelajarinya dalam kelas PJPK yang berlangsung sebelum ini. Memastikan semua pelajar dapat lebih memahami akan kemahiran yang telah dipelajari terutamanya komponen kemahiran yang diadakan ujian kemahiran tersebut. KEPERLUAN : Gelanggang bola keranjang. (tiang gol beserta net) Bola Keranjang, Wisel, Skitel dan Borang skor ujian kemahiran. UJIAN KEMAHIRAN : Mengambil salah satu komponen kemahiran yang diajar dalam kelas PJPK sebelum ini iaitu kemahiran menjaring. Pelajar akan melakukan kemahiran ini di kawasan menjaring. Kawasan menjaring akan ditandakan kepada 2 bahagian iaitu jarak 4 meter dan 6 meter. Ukuran tersebut di tanda dari garisan out belakang tiang gol bola keranjang. Pelajar yang melakukan kemahiran menjaring akan diberikan mata berikut sekiranya : 22

1. 2. 3.

0 markah jaringan tidak dapat dilakukan dengan sempurna 2 markah jaringan yang lakukan pada jarak 4 meter 3 markah jaringan yang dilakukan pada jarak 6 meter

1. Pelajar akan diberikan dua percubaan dalam melakukan jaringan pada setiap jarak yang disediakan. Markah terkumpul

yang terendah ialah 0 dan tertinggi adalah 10. 2. Begitupun, sekiranya markah terkumpul pelajar bersamaan dengan 0, 1 markah akan diberikan sebagai markah minimum dalam borang skor ujian kemahiran pelajar.(telah melakukan 4 percubaan dalam ujian kemahiran dengan jayanya)

23

SKEMA PENILAIAN KEMAHIRAN RAGBI TINGKATAN 5

LAKARAN GELANGGANG UJIAN PERMAINAN RAGBI

Garisan 10 meter

Garisan 20 meter

PENILAIAN KEMAHIRAN SUKAN &PERMAINAN RAGBI OBJEKTIF : Mengikut keperluan silibus PJPK bagi peruntukkan markah sebanyak 10% bagi ujian kemahiran sukan & permainan. Memastikan semua pelajar menjalani ujian kemahiran setelah mempelajarinya dalam kelas PJPK yang berlangsung sebelum ini. Memastikan semua pelajar dapat lebih memahami akan kemahiran yang telah dipelajari terutamanya komponen kemahiran yang diadakan ujian kemahiran tersebut. KEPERLUAN : Gelanggang Ragbi. (tiang gol) Bola Ragbi, Wisel, Skitel dan Borang skor ujian kemahiran. UJIAN KEMAHIRAN : Mengambil salah satu komponen kemahiran yang diajar dalam kelas PJPK sebelum ini iaitu kemahiran tendangan gol (conversion). Pelajar akan melakukan kemahiran ini di kawasan 22. 24

Kawasan tendangan akan ditandakan kepada 2 bahagian iaitu jarak 10 m dan 20 m. Ukuran tersebut di tanda dari garisan out. Pelajar yang melakukan kemahiran tendangan gol (conversion) akan diberikan mata berikut sekiranya : 1. 0 markah jaringan tidak dapat dilakukan dengan sempurna 2. 3. 2 markah jaringan yang lakukan pada jarak 5 meter 3 markah jaringan yang dilakukan pada jarak 10 meter

1. Pelajar akan diberikan lima percubaan dalam melakukan jaringan pada setiap jarak yang disediakan. Markah terkumpul

yang terendah ialah 0 dan tertinggi adalah 10. 2. Begitupun, sekiranya markah terkumpul pelajar bersamaan dengan 0, 1 markah akan diberikan sebagai markah minimum dalam borang skor ujian kemahiran pelajar.(telah melakukan 4 percubaan dalam ujian kemahiran dengan jayanya)

25

SKEMA PENILAIAN KEMAHIRAN BOLA KERANJANG TINGKATAN 5 RUBRIK PENILAIAN KEMAHIRAN BOLA KERANJANG Bil Kemahiran Sederhana ( 2 Markah ) Baik ( 4 Markah ) Sangat Baik ( 6 Markah ) Cemerlang ( 8 Markah ) Sangat Cemerlang ( 10 Markah ) 5 percubaan gol yang berjaya

Menjaringkan gol *5 Percubaan *Jarak 1 meter 0-1 percubaan gol yang berjaya 2 percubaan gol yang berjaya 3 percubaan gol yang berjaya 4 percubaan gol yang berjaya

Melantun bola dan menjaringkan gol *5 Percubaan *Jarak lantunan 5 meter *Jarak jaringan <1m Kemahiran Mengawal bola dengan pergerakan Zig-Zag menggunakan tangan dominan dan bukan dominan Masa: 20 saat Jarak : 10 m Ulang alik ( 5 kon )

0-1 percubaan gol yang berjaya

2 percubaan gol yang berjaya

3 percubaan gol yang berjaya

4 percubaan gol yang berjaya

5 percubaan gol yang berjaya

3 Berjaya mengawal bola dengan lantunan tangan dan sekurangkurangnya sekali dengan tangan bukan dominan Berjaya mengawal bola dengan lantunan tangan dan sekurangkurangnya 2 kali dengan tangan bukan dominan 26 Berjaya mengawal bola dengan lantunan tangan dan sekurangkurangnya 3 kali dengan tangan bukan dominan Berjaya mengawal bola dengan lantunan tangan dan sekurangkurangnya 4 kali dengan tangan bukan dominan Berjaya mengawal bola dengan lantunan tangan dan sekurangkurangnya 5 kali dengan tangan bukan dominan

Semua guru PJK rujuk pada rubrik penilaian kemahiran semasa menjalankan ujian sebagai panduan pemberian markah kepada pelajar. BORANG SKOR UJIAN KEMAHIRAN BOLA KERANJANG TINGKATAN 5

NAMA KELAS UJIAN BIL 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 ARAHAN :

: : : NAMA PELAJAR KEMAHIRAN MENJARING 4m 6m JUMLAH CATATAN

Pelajar mesti menjalankan ujian kemahiran menjaring ditempat jarak yang ditetapkan. Ujian menjaring mesti dilakukan sebanyak 2 kali percubaan di setiap jarak. 27

Markah dikira jika bola masuk dengan sempurna dalam jaring.

BORANG SKOR UJIAN KEMAHIRAN RAGBI TINGKATAN 5 NAMA KELAS UJIAN BIL 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 ARAHAN : Pelajar mesti menjalankan ujian kemahiran menjaring ditempat jarak yang ditetapkan. Ujian menjaring mesti dilakukan sebanyak 2 kali percubaan di setiap jarak. Markah dikira jika bola masuk dengan sempurna dalam melalui tiang gol. 28 : : : NAMA PELAJAR KEMAHIRAN MENJARING 10 m 20 m JUMLAH CATATAN

BORANG PENILAIAN PENGANJURAN PERTANDINGAN (10%) PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
KELAS / KUMPULAN TARIKH PENGANJURAN : _______________________________ : _______________________________ : _______________________________ MARKAH KESELURUHAN :

29

BIL 1

KRITERIA SEBELUM Persediaan i. Kertas kerja mengikut format yang telah ditetapkan.

SKOR

CACATAN

0 1 0 1 0 1 0 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

5 5 5 5

_________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________

ii. Persediaan alatan yang lengkap mengikut prosedur yang telah


ditetapkan.

iii. Persiapan tempat yang teratur mengikut perancangan dan


kesesuaian pertandingan. iv. Pelantikan jawatankuasa bersesuaian dengan tugas untuk semua pelajar. 2 SEMASA Pelaksanaan i. Pengurusan pertandingan berjalan dengan lancar mengikut atur cara yang telah ditetapkan. ii. Kesemua jawatankuasa pengelola memainkan peranan dan kerjasama yang baik semasa pertandingan berlangsung. iii. Pengurusan kepegawaian teratur mengikut kesesuaian dan pengiliran yang telah ditetapkan. SELEPAS Laporan i. Menghantar laporan lengkap penganjuran seperti format yang telah ditetapkan. ii. Alatan dipulangkan seperti dalam borang pinjaman alatan. iii. Tempat pertandingan berada dalam keadaan bersih dan kemas seperti sediakala.

0 1 0 1 0 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

_________________________________ _________________________________ _________________________________

0 1 0 1 0 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

_________________________________ _________________________________ _________________________________

BORANG PENILAIAN KEMAHIRAN SUKAN MAKTAB RENDAH SAINS MARA 30

Kelas Kemahiran

: ____________________ : ____________________

Ujian Tarikh

: _______________________ : _______________________
( /10 )MARKAH

BIL

NAMA

NO. MAK

KELAS

UJIAN KEMAHIRAN ( Tanda ( ) pada tahap pencapaian pelajar 1 2 3 4

CATATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

31