Anda di halaman 1dari 1

BORANG ITEM PENILAIAN PERTANDINGAN GAJET

SMK. RINGLET 2012


KUMPULAN
:_________________________________
TARIKH
:_________________________________

ITEM
1) Masa

2) Kerjasama
3) Kekemasan dan
kekuatan
4) Ikatan

JUMLAH

Tanda tangan :

------------------------------------

MARKAH
1st : 25 markah
2nd : 15 markah
3rd : 10 markah
4th : 5 markah
/ 25
/ 25
/ 25

/ 100