Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran : Kemahiran Hidup Tingkatan Tarikh Kelas Tema/Bidang Pembelajaran Unit Pembelajaran -Tajuk

kecil Jenis dan kelengkapan paip -Kerja penyenggaraan-perangkap Objektif Umum 1. Murid boleh mengenal pasti jenis dan fungsi perangkap 2. Murid boleh memilih dan menggunakan alatan tangan yang sesuai untuk kerja Objektif Khusus/Hasil Pembelajaran penyenggaraan perangkap Di akhir sesi pembelajaran, murid boleh: A. Menguasai Isi Kandungan 1. Menyenaraikan tiga jenis dan fungsi setiap perangkap 2. Menyatakan alatan tangan yang sesuai untuk kerja penyenggaraan perangkap B. Membina kemahiran saintifik, berfikir dan strategi berfikir 1. Menyatakan perbezaan reka bentuk dan kelebihan setiap jenis perangkap 2. C. Mengamalkan sikap kerja/saintifik dan nilai murni 1. Bekerjasama dalam menjalankan aktiviti penyenggaraan secara berkumpulan 2. Kerja Paip Asas : 1 Beta : 18 Feb. 2013 : Teori/Amali Kedatangan : __/__ Masa : 8.20-10.20 pagi

Pengetahuan Sedia Ada Murid

Murid telah mempelajari topik asas kerja paip pada pembelajaran yang sebelum ini.

Nilai Murni dan Sikap Alat/Bahan Bantu Mengajar Sumber Rujukan

Kebersihan, kerajinan dan keselamatan

Gambar foto di bengkel, perangkap jenis P, S dan jenis botol

1. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan 1,PPK, 2004 2. Buku Sumber Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan 1, PPK , 2003

Langkah Keselamatan (jika ada) LANGKAH PENGAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI GURU 1. Guru memulakan kelas dengan mengingatkan semula tentang jenis-jenis perangkap 2. Guru menyoal di manakah murid melihat perangkap? 3. Guru menerangkan objektif pelajaran AKTIVITI PELAJAR Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru Sumbangsaran, KAEDAH P & P KBKK DLL.

LANGKAH/ MASA

ISI KANDUNG AN Jenis-jenis

PENGENALA N Set Induksi

perangkap dan kerja penyenggaraan: Perangkap jenis P, jenis S dan jenis botol Di mana perangkap berada? -bahagian bawah sinki

PENYAMPAI AN Langkah 1

Tiga jenis perangkap: 1. jenis P 2. jenis S 3. jenis botol

1. Guru menerangkan tiga jenis perangkap 2. Guru bertanya sama ada murid pernah melihat jenis perangkap yang ditunjukkan 3. Guru menyenaraika n dan menghuraikan jenis-jenis perangkap satu persatu 1. Guru menyoal apakah cara penyenggaraan yang pernah murid lakukan jika sinki tersumbat. 2. Guru menerangkan tiga cara penyenggaraan perangkap. 3. Guru menjalankan aktiviti penyenggaraan secara berkumpulan kepada murid.

Murid memberitahu kelas tentang jenis perangkap yang pernah dilihat. Murid bertanya kepada guru jenis perangkap mana yang lebih popular.

Memberi tumpuan, Aktif berbincang

Langkah 2

Tiga cara penyenggaraan perangkap: 1. Melalui plag buangan 2. Menggunakan diafragma pelocok 3. Mangkuk perangkap botol

Murid menjawab soalan guru Murid melakukan aktiviti penyenggaraan perangkap secara berkumpulan Aktiviti berkumpulan dan perbincangan

PENUTUP Rumusan

1. Tiga jenis perangkap yang digunakan dalam sistem bekalan paip iaitu perangkap jenis P, jenis S dan perangkap botol. 2. Bagaimanakah cara-cara penyenggaraan perangkap.

1. Guru membuat rumusan dan kesimpulan tajuktajuk yang diajar 2. Guru menyoal murid soalan yang berkaitan dengan perangkap

Murid menjawab soalan

Memberi kuiz, Sesi soal jawab

PENTAKSIRA N/ PENILAIAN Pengayaan

Guru memberi kuiz kepada murid Guru meminta murid membaca tajuk Elektrik-sumber elektrik di muka surat 49-52 Buku Sumber KHB Tingkatan 1 untuk pelajaran akan datang. Guru menyediakan alatan yang berkaitan sumber elektrik seperti dinamo, sel kering dan sel basah.

Murid menjawab kuis secara individu Buku Teks

Tugasan Persediaan Mengajar Guru Refleksi (i) Guru Pelatih (ii) Penyelia Pensyarah