Anda di halaman 1dari 7

MESYUARAT PANITIA BAHASA INGGERIS KALI PERTAMA 2013

SEKOLAH KEBANGSAAN MESYUARAT PANITIA BAHASA INGGERIS KALI 1/2013 Tarikh Masa Tempat Kehadiran : 22.1.2013 : 1.30 tengahari : Bilik Mesyuarat : Guru Panitia B.I 1. E 2. P 3. E 1. Perutusan Pengerusi Pengerusi mengalu-alukan kehadiran guru panitia. Pengerusi meminta semua guru mengamalkan budaya kerja yang berprestasi tinggi, mengamalkan sikap yang baik dan positif. Ingatan juga diberikan tentang penggunaan ICT di dalam kelas di teruskan dan ditingkatkan di dalam kelas.Kawalan kelas juga perlu ditingkatkan supaya kelas lebih berkualiti.Selain itu Protecting Instructional Time juga perlu di amalkan supaya mutu kerja dan hasil yang lebh baik dapat dicapai. Tindakan : Guru Bahasa Inggeris 2 . Perbincangan Isu-Isu kurikulum. 2.1 Program KPM 2.1.1 MBMMBI (memartabatkan Bahasa Melayu and Merperkasakan Bahasa Inggeris.) -Memantapkan perancangan MBMMBI bersama PSS -Lain-lain Program seperti Lampiran. Tindakan : Semua guru BI dan PSS 2.1.2 KSSR pemantapan KSSR tahun 1 dan tahun 2 serta perlaksanaan KSSR ke tahun 3 pada tahun 2013 . SPBS dilaksanakan empat kali setahun secara sumatif 2 kali dan Formatif 2 kali iaitu pada bulan Febuari, April, Julai dan September. Tindakan : Guru tahun 1 ,2 dan 3 2.2 Program JPN Dan PPD

2.2.1 Posmorterm peperiksaan akhir tahun 2012 Posmorterm Tahun 3 (rujuk Lampiran) Peratus kelulusan peperiksaan akhir tahun tahun 3 2012 menunjukan 54.8% kelulusan iaitu seramai 17 orang yang lulus dan 45.2% yang gagal iaitu seramai 14 orang yang gagal bagi matapelajaran bahasa inggeris. Tedapat pelbagai sebab murid yang lemah gagal dalam peperiksaan,diantaranya adalah member jawapan yang tidak begitu tepat, tidak membaca soalan dengan betul,kurang memberi tumpuan didalam kelas dan faktor pesekitaran mereka Tindakan yang diambil bagi murid lemah adalah dengan membei latihan pemulihan dimana guru akan memberi latihan yang kerap dan memberi bimbingan yang lebih menyeluruh kepada murid.Bagi murid pertengahan guru akan member latihan pengukuhan dan juga akan membimbing murid secara berterusan manakala untuk pelajar cemerlang pula guru akan member penekanan terhadap latihan pengayaan dan bimbingan yang secara tidak langsung kepada murid ini.Program-program peningkatan akan dirancang tertakluk kepada sebarang perubahan.Diharapkan murid dapat meningkatkan lagi prestasi mereka dimasa akan datang. Tindakan : Guru Bahasa Inggeris Tahun 4 Posmorterm Tahun 4 (rujuk Lampiran) Peratus kelulusan peperiksaan akhir tahun tahun 4 2012 menunjukan 43.9% kelulusan iaitu seramai 18 orang yang lulus dan 56.1% yang gagal iaitu seramai 23 orang yang gagal bagi matapelajaran bahasa inggeris. Tedapat pelbagai sebab murid yang lemah gagal dalam peperiksaan,diantaranya adalah member jawapan yang tidak begitu tepat, tidak membaca soalan dengan betul,kurang memberi tumpuan didalam kelas dan faktor pesekitaran mereka Tindakan yang diambil bagi murid lemah adalah dengan membei latihan pemulihan dimana guru akan memberi latihan yang kerap dan memberi bimbingan yang lebih menyeluruh kepada murid.Bagi murid pertengahan guru akan member latihan pengukuhan dan juga akan membimbing murid secara berterusan manakala untuk pelajar cemerlang pula guru akan member penekanan terhadap latihan pengayaan dan bimbingan yang secara tidak langsung kepada murid ini.Program-program peningkatan akan dirancang tertakluk kepada sebarang perubahan.Diharapkan murid dapat meningkatkan lagi prestasi mereka dimasa akan datang. Tindakan : Guru Bahasa Inggeris Tahun 5 Posmorterm Tahun 5 (rujuk Lampiran)

Peratus kelulusan peperiksaan akhir tahun tahun 5 2012 menunjukan 41.4% kelulusan iaitu seramai 17 orang yang lulus dan 46.3% yang gagal iaitu seramai 19 orang yang gagal bagi matapelajaran bahasa inggeris. Tedapat pelbagai sebab murid yang lemah gagal dalam peperiksaan,diantaranya adalah member jawapan yang tidak begitu tepat, tidak membaca soalan dengan betul,kurang memberi tumpuan didalam kelas dan faktor pesekitaran mereka Tindakan yang diambil bagi murid lemah adalah dengan membei latihan pemulihan dimana guru akan memberi latihan yang kerap dan memberi bimbingan yang lebih menyeluruh kepada murid.Bagi murid pertengahan guru akan member latihan pengukuhan dan juga akan membimbing murid secara berterusan manakala untuk pelajar cemerlang pula guru akan member penekanan terhadap latihan pengayaan dan bimbingan yang secara tidak langsung kepada murid ini.Program-program peningkatan akan dirancang tertakluk kepada sebarang perubahan.Diharapkan murid dapat meningkatkan lagi prestasi mereka dimasa akan datang. Tindakan : Guru Bahasa Inggeris Tahun 6 2.2.2 Head count -TOV tahun 4 hingga 6 berdasarkan ujian akhir tahun lepas. - Setiausaha menyuruh guru mata pelajaran membuat head count. - Guru Besar juga mengingatkan semua guru untuk melekatkan HC3 di dalam buku Rancangan Mengajar Harian(RPH) masingmasing.Kepada guru kelas HC 4 perlu dilekatkan dan dipamerkan di dalam kelas. Tindakan Guru BI Tahun 4 hingga Tahun 6

. 3. Agenda Sekolah. 3.1 KSSR - Kemaskini fail KSSR 2013. - Penilaian murid hendaklah dibuat secara telus. - Penilaian dibuat secara berterusan dan sepanjang tahun. - Guru harus memastikan P&P menarik serta memastikan murid dapat menguasai 4 bidang utama iaitu Listening & Speaking, Writing, Grammar, Language Art supaya murid boleh mempersembahkan idea adri peringkat awal. Tindakan : Guru BI tahun 1 , 2 dan 3 3.2 PLBS

- PLBS diteruskan labi bagi tahun 4,5 dan 6 bagi tahun 2013 - Diharapkan semua guru dapat melengkapkan buku PLBS dan pentaksiran hendaklah dibuat sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Tindakan : Guru BI tahun 4,5 dan 6

3.3 PKB - Jadual pencerapan diberikan kepada semua guru dan semua gru harus peka dan mengikut jadual yang telah ditetapkan. 3.4 Kontrak Latihan - Kontrak latihan adalah seperti yang dilampirkan. - Guru perlu mengikut kontrak latihan seperti yang telah ditetapkan. - Guru perlu menghantar 15 buah buku latihan pada masa yang ditetapkan kepada pihak pentadbir mengikut jadual untuk desemak dan di cop. Tindakan : Semua Guru Bahasa Inggeris 4. Pengurusan Panitia 4.1 Penggunaan buku Latihan Murid - Murid menggunakan minimum 4 buah buku iaitu Grammar, Comprehension, Writing dan vocabulary. Tindakan : Semua Guru bahasa Inggeris 4.2 SAPS - Semua guru perlu mengisi markah online (SAPS) bagi yang mengajar tahun 4,5 dan 6 yang akan diberitahu oleh Setiausaha peperiksaan sekolah bagi ujian pertama yang akan berlangsung pada awal bulan March. - Semua ujian bulanan perlu dimasukan sebagaimana yang diarahkan oleh S/U peperiksaan. Tindakan: Semua guru tahu 3, 4, 5 dan 6. 4.3 Perancangan aktiviti panitia tahun 2013. - Perancangan aktiviti adalah seperti lampiran yang dilampirkan. Tindakan : Panitia Bahasa Inggeris.

4.4 Kemaskini fail Panitia.

- Fail Panitia bahasa Inggeris perlu dikemaskini pada setiap masa. Tindakan : S/U Panitia Bahasa Inggeris. 5. Kewangan 5.1 Anggaran peruntukan kewangan Panitia tahun 2013 - setakat ini peruntukan berjumlah RM659.70. 5.2 Lain-lain anggaran perbelanjaan - Panitia juga bersetuju untuk mencari, mengkaji serta membeli bahan-bahan dan carta bagi tahun 1 dan 2 untuk memantapkan program KSSR tahun 1, 2 dan tahun 3 6. Hal-Hal Lain 6.1 En. berharap agar semua guru dapat bekerjasama bagi menggerakkan lagi panitia Bahasa Inggeris kearah lebih cemerlang. 6.2 Pertandingan Carnival Bahasa Inggeris. - Panitia Bahasa Inggeris akan mengghantar murid untuk menyertai pertandingan Tindakan: Guru Bahasa Inggeris 6.3 Guru Besar mengarahkan buku rekod Pengajaran mestilah dilengkapkan bagi bulan Januari dan dihantar pada setiap hari Khamis atau selewat-lewatnya pada pagi Ahad. Tindakan :Semua Guru Bahasa Inggeris.

Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 3.00 petang.

Disediakan oleh, (En. ) Setiausaha (Pn )

Disemak oleh, . Ketua Panitia