Anda di halaman 1dari 17

MAKSUD KONSEP KENDIRI

Konsep kendiri boleh didefinisikan sebagai penilaian seseorang ke atas dirinya sendiri atau bagaimana ia menganggap tentang dirinya sendiri sama ada secara positif atau negatif. Ia Click to edit Master subtitle style berkait rapat dengan perasaan kita terhadap kebolehan kita, perkara yang berlaku pada diri kita dan perkara yang akan berlaku pada diri kita. Konsep kendiri yang positif akan menghasilkan keyakinan diri yang tinggi, dan mempengaruhi 3/8/13 kejayaan diri seseorang

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsep Kendiri

3/8/13

TEORI KONSEP KENDIRI

TEORI MASLOW (1970) Kebiasaannya, individu


cenderung untuk membuat penilaian terhadap dirinya berdasarkan kepada tanggapan dan layanan orang-orang di sekeliling terhadap dirinya.
3/8/13

TEORI PEMUSATAN INDIVIDU CARL ROGER (1951)


Menurut Rogers (1951) dalam Azizi dan Jaafar (2006), konsep kendiri didefinisikan sebagai definisi diri yang diberikan pada diri sendiri secara sedar. Apabila menggunakan perkataan saya, iaitu ia adalah gambaran persepsi kendiri yang tersusun yang dapat dibawa ke peringkat sedar.
3/8/13

TEORI KAREN HORNEY (1950)


Beliau menyatakan konsep kendiri sebenar merujuk kepada perkaraperkara yang benar tentang diri seseorang. Beliau juga mendefinisikan konsep kendiri ideal sebagai apa yang diingini atau dihasratkan oleh seseorang itu untuk memilikinya.

3/8/13

Komponen keperluan seseorang individu

Penggunaan Teori Hierarki Keperluan Maslow

asas

yang perlu dipenuhi terlebih dahulu iaitu: 1. Keperluan fisiologi 2. Keperluan keselamatan 3. Keperluan kasih sayang
3/8/13

JENIS-JENIS KONSEP KENDIRI


Click to edit Master subtitle style 3/8/13

3/8/13

3/8/13

KONSEP KENDIRI POSITIF

Seseorangitu percayakepadadiri sendiri secara lebih sihat dan yakin, disertai dengan minat yang baik dan objektif serta tidak terlalu sensitif. Menerima kritik orang lain dan memberikan pandangan jikaterdapat keadaan tidak munasabah.
3/8/13

Clark, Clames and Bean (1982)

KONSEP KENDIRI POSITIF

3/8/13

KONSEP KENDIRI NEGATIF

Sifatseseorangyangterlalusubje ktif, sensitif, rendah diri dan terasa serba kekurangan jika dibandingkan dengan orang lain. Menjauhkan diri daripada orang lain kerana rasa kekurangan dan takut bergaul.
3/8/13

KONSEP KENDIRI NEGATIF

3/8/13

FAKTOR-FAKTOR KONSEP KENDIRI POSITIF DAN NEGATIF

3/8/13

PERANAN GURU

3/8/13

PERANAN GURU

3/8/13

3/8/13