Anda di halaman 1dari 1

BIDANG TUGAS

1.Membaca dan memahami pekeliling/surat yang berkaitan dengan pengurusan kewangan dan perakaunan sekolah yang diedarkan dari masa ke masa. 2.Memastikan semua terimaan telah dimasukkan ke dalam bank. 3.Memastikan semua pembelian/pembayaran dibuat mengikut peraturan kewangan. (pesanan tempatan, invois, bil, baucer dan cek). 4.Menyemak dan menandatangani penyata kewangan dalam BUKU TUNAI kerajaan/SUWA/Panjar wang runcit. 5.Memastikan semua kutipan yuran mendapat kebenaran JPN