Anda di halaman 1dari 3

RUBRIK TUGASAN KOD KURSUS: HBHE1203 Tiada Item Kriteria Markah Wajaran 2.

5 0 Tiada refleksi atau idea yang dapat dijanakan hasil daripada pembacaan. Pengenalan yang tiada kaitan dengan masalah yang dikaji. Tidak tepat dengan masalah yang dikaji dan tiada sokongan bukti. Tidak tepat dengan masalah yang dikaji dan tidak boleh dibuktikan. Tidak dapat dilaksanakan. Lemah 1 Ringkas dan tiada huraian hasil pembacaan dan tiada idea lanjutan dijanakan. Umum dan tidak menyokong masalah yang dikaji. Tidak jelas dengan masalah yang dikaji dan tiada sokongan bukti. Tidak jelas dengan masalah yang dikaji dan tidak boleh dibuktikan. Dapat dilaksanakan tetapi keputusan tidak jelas. Diperoleh tetapi dinyatakan tidak jelas dan tanpa bukti. Menepati Separa Standard 2 Ringkas dan kurang matang. Huraian yang kurang jelas tentang hasil pembacaan dan tiada idea lanjutan dijanakan. Kurang jelas dan kurang spesifik untuk menyokong masalah yang dikaji. Kurang jelas dengan masalah yang dikaji dan tiada sokongan bukti. Kurang jelas dengan masalah yang dikaji dan tidak boleh dibuktikan. Dapat dilaksanakan tetapi keputusan kurang jelas. SEMESTER: JANUARI 2013 Menepati Standard 3 Matang dan jelas. Huraian yang mendalam tentang hasil pembacaan tetapi tiada idea lanjutan dijanakan. Jelas, spesifik dan menarik untuk menyokong masalah yang dikaji. Jelas dengan masalah yang dikaji dan ada sokongan bukti. Jelas dengan masalah yang dikaji dan boleh dibuktikan. Dapat dilaksanakan dan berjaya mendapat keputusan yang jelas tetapi kurang tepat. Diperoleh dan dinyatakan secara jelas tetapi kurang tepat walaupun ada bukti. Melebihi Standard 4 Matang dan jelas. Huraian yang mendalam tentang hasil pembacaan dan idea lanjutan dijanakan. Amat jelas, spesifik dan menarik untuk menyokong masalah yang dikaji. Jelas dan tepat dengan masalah yang dikaji dan ada sokongan bukti. Jelas dan tepat dengan masalah yang dikaji dan boleh dibuktikan. Dapat dilaksanakan dan berjaya mendapat keputusan yang jelas dan tepat. Diperoleh dan dinyatakan secara jelas dan tepat dengan adanya bukti. Markah Maks.

Refleksi kendiri

10

PBL Pengenalan PBL Pernyataan Masalah PBL Hipotesis

1.5

1.5

1.5

PBL Kajian PBL Keputusan/ Dapatan Jumlah wajaran

1.5

1.5 10.0

Tiada keputusan yang diperoleh.

Diperoleh dan dinyatakan secara kurang jelas walaupun ada bukti.

6 40

MUKA SURAT TAMAT / END OF PAGE