TEMBUNG LAN BASA Tembung=kata--------basa=bahasa

Tingkatan tembung/ kata ana 3: No Krama Inggil/ krama alus C 1 Aku kula Kula/ dalem/ kawula 2 Lunga kesah tindak 3 Ing Ing /wonten Ing/ wonten 4 Numpak numpak nitih 5 Simbah Simbah/eyang Simbah/eyang 6 Nggawa mbeta ngasta 7 klambi rasukan ageman 8 Warna warni warni 9 Ijo ijem ijem 10 mripate mripatipun socanipun 11 lara sakit gerah Khusus kanggo tembung tri warna ORA kena kuwalik…….! Ngoko A Krama B Keterangan Dwi warna Tri warna Dwi warna Dwi warna sawarna Tri warna Tri warna Dwi warna Dwi warna Dwi warna Tri warna

Tingkatan basa/ bahasa iku ana 2: 1. Basa ngoko: wonten 2: a. Basa ngoko lugu, yaiku basa kang tembunge (kata) sing dianggo kelompok A (ngoko) kabeh. Tuladha/ conto: Aku arep tuku kaos ing pasar puri karo simbah Waluyo. b. Basa ngoko alus, yaiku basa kang tembunge (kata) kang dianggo campur antarane kelompok A (ngoko) lan C (krama inggil/krama alus)

Penjelasane: Kelompok C dianggo menawa ngrembug pihak II atau Ke III (wong liya sing kudu dihormati), biasane dianggo nalika : 1) Njelasake kata kerja sing kaitane karo tingkah laku (tindak-tanduk)….. tuladha: mangan---àdhahar turu------àsare soal: ngoko lugu: Aku arep mangan, Pak Lurah uga arep mangan. Jawab: ngoko alus: Aku arep mangan, Pak Lurah uga arep dhahar. Karma: Kula badhe nedha, pak Lurah ugi badhe dhahar. 2) Njelasake kata keterangan milik …..

2. Basa krama yaiku basa kang tembunge (kata) kang dianggo campur antarane kelompok B (krama) lan C (krama inggil/krama alus) Kelompok B--àkanggo awake dhewe lan tembung-tembung liyane kang umum kang ora ana kaitane karo pihak ke II utawa pihak ke III. Kelompok Càkanggo ngrembug pihak II atau Ke III (wong liya sing kudu dihormati). tuladha: mangan---àdhahar turu-------àsare soal: ngoko lugu : Aku arep mangan. Pak Lurah uga arep dhahar. Pak Lurah uga arep mangan.. biasane njelasake : 1) kata kerja sing kaitane karo tingkah laku (tindak-tanduk)….tuladha: omahe---àdaleme klambine-------àagemane payunge---------àsongsonge Anake----------àputrane Omahe mbah Surip wis dibangun anake lanang. Dalemipun mbah/Eyang Surip sampun dipunbangun putranipun jaler. 3) Njelasake kata yang menunjukkan sapaan langsung/ tidak langsung: tuladha: kowe----------àpanjenengan utawa njenengan dhewekke--à piyambake/ piyambakipun Dene kelompok A dianggo awake dhewe…lan tembung-tembung liyane kang ora ana kaitane karo pihak ke II utawa pihak ke III. Ngoko alus: Aku arep mangan.. b b b c b b c 2) kata keterangan milik …. 3) kata yang menunjukkan sapaan langsung/ tidak langsung: tuladha: . pak Lurah ugi badhe dhahar. tuladha: omahe---à dalemipun klambine-------àagemanipun payunge---------àsongsongipun Anake----------àputranipun Awalan di-àowah dadi dipun Akhiran neà owah dadi nipun Akhiran eà owah dadi ipun Akhiran ake/keàowah dadi aken Omahe mbah Surip wis dibangun anake lanang. Daleme mbah/Eyang Surip wis dibangun putrane lanang/ jaler. a a a c a a c Jawab: krama : Kula badhe nedha.

ngoko (lugu) : Kowe arep lunga ing endi Pak? Ngoko alus : Panjenengan/ njenengan arep tindak ing endi Pak? Krama : Panjengan/ njenengan badhe tindak wonten pundi Pak? 2. Aku arep mangan menawa simbah uga kersa dhahar. Ibu nggawa sandhal arep lunga pasar? Ibu ngasta sandhal arep tindak pasar? Ibu ngasta sandhal badhe tindak peken? 4. Kula badhe nedha menawi simbah ugi kersa dhahar. Simbah apa wis tangi bu? Simbah/eyang apa wis wungu bu? Simbah/eyang punapa sampun wungu bu? 3. Aku arep mangan menawa simbah uga gelem mangan.kowe----------àpanjenengan dhewekke--à piyambakipun Tuladha basa: ngoko . ngoko alus lan basa krama! 1. Adhik wis adus apa durung? Adhik wis adus apa durung? Adhik sampun adus punapa dereng? 5. .