TEMBUNG LAN BASA Tembung=kata--------basa=bahasa

Tingkatan tembung/ kata ana 3: No Krama Inggil/ krama alus C 1 Aku kula Kula/ dalem/ kawula 2 Lunga kesah tindak 3 Ing Ing /wonten Ing/ wonten 4 Numpak numpak nitih 5 Simbah Simbah/eyang Simbah/eyang 6 Nggawa mbeta ngasta 7 klambi rasukan ageman 8 Warna warni warni 9 Ijo ijem ijem 10 mripate mripatipun socanipun 11 lara sakit gerah Khusus kanggo tembung tri warna ORA kena kuwalik…….! Ngoko A Krama B Keterangan Dwi warna Tri warna Dwi warna Dwi warna sawarna Tri warna Tri warna Dwi warna Dwi warna Dwi warna Tri warna

Tingkatan basa/ bahasa iku ana 2: 1. Basa ngoko: wonten 2: a. Basa ngoko lugu, yaiku basa kang tembunge (kata) sing dianggo kelompok A (ngoko) kabeh. Tuladha/ conto: Aku arep tuku kaos ing pasar puri karo simbah Waluyo. b. Basa ngoko alus, yaiku basa kang tembunge (kata) kang dianggo campur antarane kelompok A (ngoko) lan C (krama inggil/krama alus)

Penjelasane: Kelompok C dianggo menawa ngrembug pihak II atau Ke III (wong liya sing kudu dihormati), biasane dianggo nalika : 1) Njelasake kata kerja sing kaitane karo tingkah laku (tindak-tanduk)….. tuladha: mangan---àdhahar turu------àsare soal: ngoko lugu: Aku arep mangan, Pak Lurah uga arep mangan. Jawab: ngoko alus: Aku arep mangan, Pak Lurah uga arep dhahar. Karma: Kula badhe nedha, pak Lurah ugi badhe dhahar. 2) Njelasake kata keterangan milik …..

Dalemipun mbah/Eyang Surip sampun dipunbangun putranipun jaler. biasane njelasake : 1) kata kerja sing kaitane karo tingkah laku (tindak-tanduk)…. Pak Lurah uga arep mangan... 3) kata yang menunjukkan sapaan langsung/ tidak langsung: tuladha: . pak Lurah ugi badhe dhahar.tuladha: omahe---àdaleme klambine-------àagemane payunge---------àsongsonge Anake----------àputrane Omahe mbah Surip wis dibangun anake lanang. tuladha: mangan---àdhahar turu-------àsare soal: ngoko lugu : Aku arep mangan. Pak Lurah uga arep dhahar. Basa krama yaiku basa kang tembunge (kata) kang dianggo campur antarane kelompok B (krama) lan C (krama inggil/krama alus) Kelompok B--àkanggo awake dhewe lan tembung-tembung liyane kang umum kang ora ana kaitane karo pihak ke II utawa pihak ke III. a a a c a a c Jawab: krama : Kula badhe nedha. 2. b b b c b b c 2) kata keterangan milik …. tuladha: omahe---à dalemipun klambine-------àagemanipun payunge---------àsongsongipun Anake----------àputranipun Awalan di-àowah dadi dipun Akhiran neà owah dadi nipun Akhiran eà owah dadi ipun Akhiran ake/keàowah dadi aken Omahe mbah Surip wis dibangun anake lanang. Kelompok Càkanggo ngrembug pihak II atau Ke III (wong liya sing kudu dihormati). Ngoko alus: Aku arep mangan. Daleme mbah/Eyang Surip wis dibangun putrane lanang/ jaler. 3) Njelasake kata yang menunjukkan sapaan langsung/ tidak langsung: tuladha: kowe----------àpanjenengan utawa njenengan dhewekke--à piyambake/ piyambakipun Dene kelompok A dianggo awake dhewe…lan tembung-tembung liyane kang ora ana kaitane karo pihak ke II utawa pihak ke III.

ngoko alus lan basa krama! 1. . Simbah apa wis tangi bu? Simbah/eyang apa wis wungu bu? Simbah/eyang punapa sampun wungu bu? 3. Aku arep mangan menawa simbah uga gelem mangan. Kula badhe nedha menawi simbah ugi kersa dhahar. Aku arep mangan menawa simbah uga kersa dhahar. Adhik wis adus apa durung? Adhik wis adus apa durung? Adhik sampun adus punapa dereng? 5. ngoko (lugu) : Kowe arep lunga ing endi Pak? Ngoko alus : Panjenengan/ njenengan arep tindak ing endi Pak? Krama : Panjengan/ njenengan badhe tindak wonten pundi Pak? 2. Ibu nggawa sandhal arep lunga pasar? Ibu ngasta sandhal arep tindak pasar? Ibu ngasta sandhal badhe tindak peken? 4.kowe----------àpanjenengan dhewekke--à piyambakipun Tuladha basa: ngoko .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful