Anda di halaman 1dari 2

JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJANG

Soalan Tutorial ELM3101 PISMP Pengajian BM (1) dan BM (2)

MINGGU

SOALAN
Sediakan / cari TIGA (3) contoh artikel berkaitan moral, akhlak dan etika melalui layaran internet.

CATATAN

Sediakan tiga contoh setiap aliran pemikiran berdasarkan situasi yang bersesuaian.

Perbincangan memilih nilai yang sesuai dalam menyelesaikan masalah kehidupan harian.

4 5 6

Membincangkan sifat-sifat peribadi mulia untuk mencapai kesempurnaan hidup.

Membincangkan teori teleologikal dalam sesuatu isu moral.

Membincang betul atau salah sesuatu perbuatan berdasarkan motif `duty atau keadaan dalam situasi itu.

Menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip moral boleh diaplikasikan dalam kehidupan harian.

Jelaskan nilai-nilai yang ada dalam perayaan-perayaan utama agama Islam dan Kristian.

Jelaskan nilai-nilai yang ada dalam perayaan-perayaan utama Buddhisme Hinduisme dan Sikhisme.

10

Jelaskan nilai-nilai yang ada dalam perayaan-perayaan utama agama Sikhisme dan Taoisme.

11

Jelaskan nilai-nilai yang ada dalam perayaan-perayaan utama agama Confucianisme dan Animisme.

12

Bincangkan implikasi perubahan nilai kepada masyarakat Malaysia. Bincangkan cara-cara merapatkan jurang generasi (Genaration-gap) yang wujud dalam kehidupan sekarang.

13

Bincangkan Implikasi teori perkembangan moral kognitif kepada pengajaran dan pembelajaran.

14

Bincangkan aplikasi teori perkembangan soisal oleh ibubapa kepada asuhan kanak-kanak.

15

Bincangkan pengaruh teori pembelajaran humanistik terhadap perwatakan remaja.

Disediakan: NORMIZAN BIN ABANG