Anda di halaman 1dari 1

Sejarah Hari Guru Di Malaysia oleh John Azroy pada pada 18hb Mei 2011 pukul 12.

36 ptg Hari Guru di Malaysia disambut pada 16 Mei setiap tahun sebagai penghargaan kepada para guru. Tarikh ini dipilih sebagai Hari Guru kerana pada haribulan yang sama dalam tahun 1956 Majlis Undang-Undang Persekutuan Tanah Melayu (Federal Legislative Council) telah menerima cadangan-cadangan Laporan Jawatankuasa Pelajaran (Report of the Education Committee) sebagai dasar pelajaran bagi negara kita. Dokumen tersebut yang dikenali sebagai Laporan Razak (Razak Report) telah menjadi Dasar Pelajaran Kebangsaan semenjak itu Tema hari guru
1972 Peranan Guru Dalam Pembangunan Negara

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Kerjasama Ibu Bapa Untuk Kemajuan Pendidikan Peranan Guru Dalam Zaman Sains dan Teknologi Guru dan Pembangunan Negara Pendidikan Moral Dalam Zaman Kemajuan Pendidikan Dedikasi dan Disiplin Asas Kemajuan Pendidikan Guru Pembentuk Generasi Akan Datang Murid Sejahtera Negara Jaya Pendidikan Teras Perpaduan Negara Pengorbanan Guru Kejayaan Rakyat Ke Arah Kecekapan Guru Dan Pendidikan Bermutu Kepimpinan Berteladan Teras Pendidikan Kepimpinan Berteladan Kesempurnaan Pendidikan Guru dan Masyarakat Asas Kemajuan Pendidikan Pendidikan Teras Nasionalisme Pendidikan Ke Arah Kesejahteraan Insan Guru Pengasas Budaya Membaca Guru Pembina Budaya Ilmu Guru Pembina Budaya Ilmu Pendidikan Bermutu Masyarakat Sejahtera Ke Arah Pendidikan Cemerlang Guru Cemerlang Teras Kejayaan Wawasan Guru Inovatif dan Kreatif Menjayakan Wawasan Guru Inovatif dan Kreatif Menjayakan Wawasan Permuafakatan dan Perpaduan Menjayakan Wawasan Guru Malaysia Teras Pendidikan Bertaraf Dunia Guru Bestari Sekolah Bestari Guru Penyemai Tanggungjawab Bersama Guru Berkesan Pendidikan Cemerlang Bersatu Memartabatkan Profesion Keguruan Memartabatkan Profesion Keguruan tanggungjawab Bersama Guru Berkualiti Aspirasi Negara Guru Berkualiti Aspirasi Negara Guru Berkualiti Pemangkin Kegemilangan Guru Berkualiti Pemangkin Kegemilangan Pendidikan Bestari Pemangkin Kegemilangan Guru Penjana Modal Insan Cemerlang Guru Cemerlang Negara Terbilang Guru Pembina Negara Bangsa Guru Pembina Negara Bangsa Guru penjana transformasi pendidikan negara