Anda di halaman 1dari 9

TAJUK : KONSUMERISME

NAMA : KELAS : 4. Antara berikut, yang manakah bukan hakhak pengguna A hak menentukan harga barang di pasaran B hak menikmati alam sekitar yang bersih C hak mendapat ganti rugi D hak mendapat maklumat 5. Tanggungjawab pengguna pada diri sendiri untuk mencapai kehidupan selesa termasuklah I membeli secara bijak dan rasional II menyediakan angaran belanjawan III pasif dan diekplotasikan oleh pengeluar IV kesedaran mengkritik terhadap barang dan perkhidmatan A I, II dan IV B I, II, III dan IV C I, III dan IV D I, II, dan III 6. Antara yang berikut, yang manakah merupakan tanggungjawab pengguna terhadap masyarakat? I menjaga dan memelihara alam sekitar II bersatu padu dan bekerjasama dalam mengambil tindakan III bertanggungjawab untuk menyebarkan pendidikan kepenggunaan IV menyediakan belanjawan untuk semua pengguna A I, II dan IV B I, II dan III C II, III dan IV D I, III dan IV

1. Konsumerisme bermaksud kegiatan orang ramai untuk I menjaga kepentingan dan hak pengguna II mendapat dan menyebarkan maklumat kepenggunaan III melahirkan pengguna yang sedar tentang hak pengguna IV meningkatkan taraf hidup pengguna dengan menggurangkan harga barang A I, II, III dan IV B I, III dan IV C I, II dan IV D I, II dan III 2. Pengguna perlu dilindungi supaya I tidak mudah ditipu II pengeluar tidak melakukan penyelewengan III menjadi pengguna yang bermaklumat IV menjadi ahli masyarakat yang bersatu padu A I, III dan IV B I, II dan III C I, II dan IV D I, II, III dan IV 3. Hak mendapatkan maklumat membolehkan pengguna A mendapat maklumat berkaitan barang B mendapat jaminan barang yang selamat C menikmati alam sekitar yang sihat D menuntut ganti rugi daripada peniaga

7. Apakah bentuk amalan curang yang sering dilakukan oleh pengeluar atau peniaga? I menggunakan timbangan dan sukatan yang tidak tepat II menjual barang yang berkualiti rendah III menjual barang yang membahayakan kesihatan pengguna IV memberi maklumat barang yang mengelirukan A I, II dan III B I, III dan IV C I, II, III dan IV D I, II dan IV 8. Seseorang peniaga yang bertanggungjawab tidak sepatutnya A menjual barang yang berkualiti dan sukatan yang B menjual barang atau perkhidmatan dengan harga yang berpatutan C menjual barang yang selamat dan tidak membahayakan kesihatan pengguna D memberi maklumat yang mengelirukan pengguna 9. Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia dikenali sebagai A FOMCA B CAP C SCA D CANS 10. Yang berikut adalah peranan Persatuan Pengguna kecuali A menyebarkan maklumat hasil kajian dan penyelidikan. B memberikan bantuan dan khidmat nasihat C menentukan piawai barang keluaran tempatan

D memberikan pendidikan kepenggunaan 11. Tujuan Akta Ordinan Menjual Makanan dan Dadah 1983 adalah I untuk mengawal bekalan makanan II untuk mengawal harga barang III untuk mengawal mutu barang IV untuk mengawal bahan aditif A I dan IV B I dan II C III dan IV D II dan III 12. Akta yang melindungi pengguna yang membeli secara kredit dan faedah yang dikenakan terhadap pengguna ialah A Akta Label (1980) B Akta Sewa Beli (1967) C Akta Kawalan Bekalan (1973) D Akta Perihal Dagangan (1972) 13. Antara yang berikut, yang manakah tidak dilakukan oleh Persatuan Pengguna untuk melindungi hak dan kepentingan pengguna? A memberi pendidikan kepenggunaan untuk meningkatkan kesedaran pengguna. B menjalankan kajian dan penyelidiakan atas barang pengguna C menguatkuasakan undang-undang bagi melindungi pengguna D merujuk aduan pengguna kepada pihak berkuasa yang sewajarnya 14. Akta yang memastikan bekalan barangbarang kawalan sentiasa mencukupi adalah A Peraturan Makanan 1985 B Akta Kawalan Bekalan 1973

C Akta Kawalan Harga 1946 D Akta Perihal Dagangan 1972 15. Penguatkuasaan undang-undang bagi melindungi pengguna adalah melalui I Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna II Kementerian Kesihatan III Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar IV Institut Piawaian dan Penyelidikan Malaysia (SIRIM) A I, II dan IV B I, II dan III C I, III dan IV D I, II, III dan IV 16. Apakah akta yang mewajibkan kilang menyediakan tempat yang sesuai untuk memusnah sisa buangan kilang? A Akta Mutu Alam Sekitar 1974 B Akta Perihal Dagangan 1972 C Akta Kawalan Bekalan (1973) D Akta Timbang dan Sukat (1972) 17. Antara data yang berikut, yang manakah bertujuan melindungi pengguna daripada bahaya yang memudaratkan keselamatan pengguna? I Akta Elektrik 1973 II Akta Sewa Beli 1967 III Peraturan Makanan 1985 IV Akta Timbang dan Sukat 1972 A I dan II B II, III dan IV C I dan III D II dan III

18. Kesemua barangan elektrik mesti mendapat kelulusan daripada Jabatan Bekalan Elektrik (JBE) sebelum dijual. Apakah akta yang berkaitan dengan pernytaan di atas? A Peraturan Makanan 1985 B Akta Elektrik 1973 C Akta Timbang dan Sukat 1972 D Akta Kawalan Bekalan 1973 19. Antara yang berikut, yang manakah memberi pengguna hak untuk mendapat harga yang tidak melebihi harga maksimum yang ditetapkan oleh kerajaan bagi barang kawalan? A Akta Kawalan Harga 1946 B Akta Perihal Dagangan 1972 C Akta Kawalan Bekalan 1973 D Akta Sewa Beli 1967 20. Undang-undang yang digubal kerajaan melindungi pengguna dari segi I kesihatan pengguna II kepentingan pengguna III alam sekeliling pengguna IV ganti rugi pengguna A I, II an III B I, II dan IV C I, II, III dan IV D I, III dan IV

TAJUK : TEMPAT KEDIAMAN

NAMA : KELAS : A I, III dan IV B I, II dan IV C I, II, III dan IV D I, II dan III 5. Antara yang berikut, manakah yang merupakan ruang persendirian I garaj II bilik tidur III tandas IV dapur 6. Ruang yang digunakan untuk melakukan kerja-kerja pembersihan serta penyediaan makanan adalah ruang ... A sosial B umum C kerja D persendirian 7. Antara yang berikut, yang manakah digunakan untuk membersihkan tanda degil pada dinding di bilik mandi? A Penggilap B Agen pembasmi kuman C Detergen D Bahan las 8. Antara ruang yang berikut, yang manakah ruang kerja? A B C D Bilik makan Tandas Bilik ibadat Dapur

1. Lampu dalam rajah di atas memberikan ... A pencahayaan langsung B pencahayaan tidak langsung C pencahayaan terus D pencahayaan 2. Antara yang berikut, manakah faktor asas menyusun atur alatan dan kelengkapan? I saiz ruang II saiz perabot III skim warna IV keselamatan A I, III dan IV B I, II dan IV C I, II, III dan IV D I, II dan III 3. Antara yang berikut, manakah yang merupakan warna lembut? A Jingga B Merah C Hijau muda D Biru tua
4.

Antara yang berikut, yang manakah merupakan sumber pencahayaan am? I lampu pendarfluor II lampu pijar III pelita IV lampu meja tulis

9. Tempat kediaman dapat memenuhi keperluan fizikal dengan ... I memberi keselamatan daripada ancaman musuh II memberi peluang ahli keluarga berinteraksi III memberi ketenangan jiwa IV memberi perlindungan daripada cuaca A I dan IV B I, II, III dan IV C II, III dan IV D I dan II 10. Pilih pasangan kemasan dan ruang yang betul. Jenis Ruang I II III IV A B C D Lantai mozek Lantai marmar Lantai parket Lantai terazo Kemasan Bilik mandi Ruang tamu Dapur Ruang istirehat

12. Cara yang betul untuk menyapu lantai adalah ... I mula menyapu dari sudut bilik II menyapu ke arah belakang III menyapu berulang-ulang dengan gerakan pendek IV mengumpul sampah di sudu bilik A I dan II B I dan III C II dan IV D II, III dan IV 13. Yang manakah susunan langkah yang betul untuk membersihkan ruang tamu tempat kediaman? I memvakum permaidani II mengelap tingkap III menyapu lantai IV mengemop lantai A II - III - IV I B III - I - II IV C I - II - III IV D IV - III - I II 14. Antara yang berikut, yang manakah paling sesuai untuk membersihkan habuk pada kipas siling? A Pembersih vakum B Penyapu bulu ayam C Kain pengesat lembap D Berus Dihasilkan daripada pencahayaan yang memancar ke satu arah tertentu 15. Antara lampu yang berikut, yang manakah memberi jenis pencahayaan yang dinyatakan di atas?

I, II dan IV I, II dan III II, III dan IV I, III dan IV

11. Apakah ciri-ciri lantai yang baik untuk tempat kediaman ? I Tidak licin II Tahan lasak III Bersesuaian dengan fungsi IV Mudah dibersihkan A I, II dan III B I, II, III dan IV C I, III dan IV D I, II dan IV

III fungsi ruang IV keadaan lantai dan penutup lantai A ruang tamu B bilik istirehat C ruang makan D dapur A 17. Antara yang berikut, yang manakah faktor yang perlu dipertimbangkan semasa pemilihan warna untuk ruang tempat kediaman? I saiz ruang II pencahayaan III fungsi ruang IV keadaan lantai dan penutup lantai A I, II, III dan IV B I, II dan III C I, II dan IV D I, III dan IV 18. Puan Lam memilih warna krim untuk mengecat bilik bacaan anaknya supaya ... A susun atur buku dan majalah lebih teratur. B suasana yang redup dapat diwujudkan. C ruang lebih mudah dibersihkan. D ruang kelihatan lebih besar. 19. Tempat kediaman dibahagikan pada ruang mengikut fungsi dan aktiviti yang dijalankan iaitu ... I ruang sosial II ruang kerja III ruang persendiriaan IV ruang perkongsian A I, II dan III B I, III dan IV C I, II, III dan IV D I, II dan IV

16. Antara yang berikut, yang manakah faktor yang perlu dipertimbangkan semasa pemilihan warna untuk ruang tempat kediaman? I saiz ruang II pencahayaan

20. Antara yang berikut manakah yang tidak menyumbang pada keselesaan tempat kediaman ? A Pencahayaan yang mencukupi B Peredaran udara yang baik C Lantai yang sesuai dengan fungsi ruang D Alatan dan kelengkapan yang mahal dan terkini
21.

23. Antara yang berikut, yang manakah dapat mewujudkan suasana ceria dan cerah pada ruang ? A Biru tua dan ungu tua B Perang tua dan krim pekat C Biru tua laut dan merah jambu D Merah dan jingga 24. Pilih kesan warna yang betul. I II III IV A B C D Warna Biru muda Merah Unggu tua jingga I, II dan III II, III dan IV I, II dan IV I, II, III dan IV Kesan Suasana yang tenang dan harmonis Siling yang rendah kelihatan tinggi Ruang besar kelihatan lebih kecil Suasana yang muram dan redup

Antara skema warna yang berikut, yang manakah akan memberi kesan ruang seperti pernyataan di bawah ini? * ruang kecil kelihatan lebih luas * siling rendah kelihatan tinggi * mewujudkan suasana ceria I Merah II Biru laut III Jingga IV Ungu tua A II, III dan IV B I dan II C I, II dan III D I dan III

22. Tujuan pembersihan tempat kediaman adalah untuk ... I menghindari haiwan perosak II bekerja dengan lebih selamat III mewujudkan keceriaan IV menjaga alatan kelengkapan supaya tahan lama A I, II dan IV B I, II, III dan IV C I, II dan III D I, III dan IV

25. Antara yang berikut, yang manakah merupakan pembersihan berkala? I membersihkan sawang II menukar dan mencuci langsir III mengemas buku dan surat khabar IV membersihkan bilik mandi dan tandas A II, III dan IV B I dan II C I dan III D II dan III

26. Pilih pernyataan yang BENAR mengenai susun atur alatan dan kelengkapan di ruang dapur. I Dapur - letak di ruang lalu lintas dapur II Meja kayu - letak berhampiran dengan sinki dan dapur III Sinki - letak berhampiran dengan tingkap IV Peti sejuk - letak berdekatan dengan dapur A I dan II B II, III dan IV C I, II dan III D II dan III 27. Antara yang berikut, yang manakah paling penting bagi melaksanakan tugas A memperuntukan masa untuk membersihkan ruang B merancang jadual tugas pembersihan C menyediakan alatan dan alat pembersih yang diperlukan D mengenal pasti ruang dan kelengkapan yang perlu dibersihkan 28. Antara yang berikut, yang manakah dapat menjadikan ruang kecil kelihatan besar? I cermin dinding yang besar II lampu hiasan yang besar III skim warna yang lembut IV perabot yang bersaiz besar dan tinggi A II dan IV B II, III dan IV C I dan IV D I dan III 29. Antara jenis lantai yang berikut, yang manakah sesuai dipasang di bilik tidur atau tangga tempat kediaman? A Lantai simen B Lantai marmar C Lantai parket D Lantai mozek

30. Antara jenis penyapu yang berikut, yang manakah digunakan untuk menyapu permukaan lantai licin seperti lantai terazo dan marmar ? A Penyapu buluh B Penyapu plastic C P enyapu rami D Penyapu lidi 31. Apakah fungsi ruang sosial dalam tempat kediaman? I untuk melayan tetamu II untuk menonton televisyen atau membaca surat khabar III untuk berehat dan berinteraksi dengan ahli keluarga IV untuk membersih dan mengemas diri A I, II dan IV B I, III dan IV C I, II dan III D I, II, III dan IV 32. Yang berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keselesaan tempat kediaman kecuali... A alatan dan kelengkapan yang mahal dan terkini B peredaran udara yang baik C lantai yang sesuai dengan fungsi ruang D pencahayaan yang mencukupi

33. Antara yang berikut yang manakah menunjukkan susunan ruang dapur yang berbentuk 'U' ?

34. Keselamatan ruang tempat kediaman dapat diwujudkan dengan ... I menjaga kebersihan tempat kediaman II menyusun atur alatan dan kelengkapan agar tidak menghalang laluan dan pergerakan III menggunakan alatan elektrik dan peralatan tajam dengan cara yang betul IV memilih alatan dan kelengkapan yang mahal dan berjenama. A I, III dan IV B I, II dan IV C I, II dan III D I, II, III dan IV 35. Pilih pernyataan yang benar mengenai susun atur alatan dan kelengkapan tempat kediaman. A Susun alatan yang mudah pecah di tempat yang mudah dicapai oleh kanakkanak. B Susun alatan dan kelengkapan agar menghalang laluan dan pergerakan. C Gantung alatan yang besar di dinding. D Susun saiz perabot yang besar dan tinggi rapat ke dinding