Anda di halaman 1dari 11

INSTITUT PERGURUAN

TUANKU BAINUN
E H :
N O L
I A K A
ED
DIS

R U L
> N U
> Y A H
I D A >> N
H
ATH URUL
IRAH
>>
FARiZ

>> UMMU
AR AF ILZA
S E P
KON O G I
O R F O L
GEO M
a s a l
b e r n i
lo g i u n a
o r f o s a Y
o m a h a i ,
ge d a b b u m
r ip a o – u k ,
D a G e e n t
u
ia i t
he – b
j i an kes Secara
p a elur
Mor gos – k Geo uhann
Lo mor ya,
b e f olog
Kaj r
ian maksud i
ben
tuk
b um
i
Hjulstrom p
ada tahun 1
telah mende 935
finisikan
secara men
bahasa istil yeluruh
ah geomorf
bermaksud ologi
1 bidang sa
yang mengk ins bumi
antara pros aji interaks
es, faktor i
dan bentuk
di permukaa
bumi secara n
saintifik
Proses dan faktor elemen-elemen
fizikal di atmosfera,hidrosfera
dan biosfera turut mempengaruhi
permukaan bentuk bumi
id a n g
b a g i b
a s as i p a d a
a h u a n
i ri d ar
t d
Penge orfogiter ik,kimia, gi
geom ologi, fiz n pedolo
met g i d a
g eol o
g i,
biolo
Proses Geomorfogi ialah
semua proses fizikal,
kimia, dan biologi yang
Bertanggungjawab membentuk,
memperkembangkan dan mengubah
bentuk muka bumi atau pandang darat
fizikal sama ada makro atau mikro.
Manak
ala ba
gi bida
matem ng kar
kaeda atik b tologi
h atau ertind dan
pende ak seb
Pada a katann agai
proses mnya, ya.
Geomo
kepad rf
a 2 ku ologi dibaha
iaitu P mpulan gikan
roses u
endoge tama,
Proses nik da
eksote n
nik
GEOFIZIKAL
(TENAGA)
BIOLOGI GEOKRONOLOGI
(HIDUPAN) (PENTARIHAN)

METOROLOGI
(TENAGA)
GEOMORFOLOGI GEOKIMIA
(BAHAN)

KARTOGRAFI
MATEMATIK

DISIPLIN LAI N
YANG BERHUBUNGAN
Berdasarkan hakikat
wujudnya saling kaitan ini
maka bidang geomorfologi
harus di kaji dalam
kerangka pendekatan
sistem yang dikenali
sebagai Sistem Geomorfik
~ THE END ~