Anda di halaman 1dari 19

AKTIVITI-AKTIVITI PEMULIHAN 1. Padankan gambar dengan perkataan.

Rumah

Bola

Betik

Ayam

Langkah Pengajaran Tahun Aktiviti Objektif :2 : Memadankan gambar dengan perkataan yang sesuai : Membaca perkataan dan memadankan dengan gambar

1. Guru menunjukkan kad gambar. Murid dikehendaki menyebut nama benda yang dilihat. 2. Guru menunjukkan dan membaca kad-kad perkataan dan murid mengikuti guru. 3. Murid dikehendaki memadankan kad-kad perkataan dengan gambar. Selepas itu, murid emmbaca kad-kad perkataan beberapa kali dengan bimbingan guru. 4. Murid cuba membaca tanpa dibimbing. 5. Guru mengedarkan lembaran aktiviti kepada murid yang menunjukkan gambar yang sama dengan kad gambar. 6. Setelah mahir membaca, murid memadankan gambar dengan perkataan yang betul.

2. Baca setiap ayat di bawah dan salin di dalam buku latihan.

Mereka bermain bola di padang.

Guru sedang mengajar di dalam kelas.

Buku ini berwarna merah.

Adik suka makan buah tembikai.

Langkah Pengajaran

Tahun Aktiviti Objektif

:4 : Membaca ayat tunggal. : Membaca ayat tunggal dengan betul

1. Guru menampal kad manila yang mengandungi gambar dan ayat tunggal di papan tulis. 2. Guru bertanyakan kepada murid apa yang murid tahu mengenai gambar. 3. Murid memberitahu guru apa yang mereka tahun berdasarkan gambar 4. Guru membaca setiap ayat. Murid mengikut bacaan guru. 5. Murid mengeja setiap perkataan dan mengingatinya. 6. Murid menyalin ayat ke dalam buku latihan masing-masing.

3. Sebut nama buah-buahan dengan betul dan jelas

Nenas

Kelapa

Jambu

Belimbing

Betik

Rambutan

Langkah Pengajaran

Tahun Aktivti Objektif

:1 : Menyebut nama buah dan membacanya mengikut suku kata. : Mengeja perkataan dengan berpandukan suku kata

1. Guru menunjukkan gambar buah-buahan kepada murid. 2. Guru menyoal murid tentang nama buah yang murid tahu. 3. Murid menyebut nama buah dan mengeja mengikut suku kata. 4. Murid mengeja nama buah mengikut suku kata sehingga guru berpuas hati. 5. Murid menyalin nama-nama buah ke dalam buku latihan.

PENILAIAN

1.Cari nama buah-buahan yang tersembunyi . B O B C T P A A E T E M B I K A I U L I S U Y J I A K A E K O U R F S N N A J A M B U G A D S M O I O A T N R B C R E P M D U R I A N L L A J U O R E A A A N K H S R R N D S G K J E I T G E B G N I C R G K R E I I T V A D A T T S I Z V M U E I I J O A U B T S K K U C I K U A Q C E T P R I T D D F L A N E D A N X E O K U

W G A N Y S A T

W K

Langkah Pengajaran. Tahun Aktiviti :1 : Mencari nama buah-buahan yang tersembunyi.

Objektif

: Menulis kata nama dengan betul

1. Guru mengedarkan lembaran kerja. 2. Guru menyoal murid tentang nama buah-buahan. 3. Murid memberitahu guru nama buah yang mereka ketahui. 4. Guru meminta murid mencari nama buah-buahan dalam kotak jadual berdasarkan gambar yang telah diberi. 5. Murid mencari nama buah-buahan yang terdapat dalam kotak dan menggariskannya. 6. Murid menyatakan kepada guru nama buah yang mereka temui.

2. Cantum suku kata pokok A dengan suku kata pokok B supaya menjadi perkataan bermakna. Senaraikan perkataan yang kamu bina.

ma ka
wa

las

ra gu ba

na
ka ru n

Pokok A

Pokok B

Langkah Pengajaran Tahun :2

Aktiviti : Mencantumkan suku kata pokok A dengan suku kata pokok B supaya menjadi perkataan bermakna.

Objektif

: Membina kosa kata daripada dua suku kata

1. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid. 2. Guru mengarahkan murid mencantumkan suku kata dari pokok A dan pokok B agar ianya menjadi perkataan yang bermakna. 3. Murid mencantumkan suku kata daripada pokok A dan pokok B untuk menjadi perkataan yang bermakna. 4. Murid menyatakan kepada guru perkataan yang dapat dicantum. 5. Murid menulis perkataan yang Berjaya dicantum ke dalam buku latihan. 6. Aktiviti ini menguji murid mengenai kosa kata. 7. Penilaian jenis sumatif kerana skop yang luas dan skema jawapan yang banyak.

3. Bina ayat berdasarkan gambar yang diberi.

_____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________

______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________

______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________

Langkah Pengajaran Tahun Aktiviti Objektif :5 : Membina ayat berdasarkan gambar : Membina ayat tunggal dan ayat majmuk

1. Guru mengedarkan helaian aktiviti kepada murid. 2. Guru mengarahkan murid memerhati gambar. 3. Seterusnya, murid diarahkan untuk membina ayat yang sesuai dengan gambar yang telah diberikan. 4. Murid membina ayat yang sesuai. 5. Guru menyuruh murid membaca ayat yang dibina di hadapan murid lain. 6. Guru ingin menilai keberanian dalam diri murid.

PENGGAYAAN

1. Huraikan sebab mengapa tempat-tempat di bawah menarik.

Langkah Pengajaran Tahun Aktiviti Objektif :6 : Mengenal pasti tempat-tempat menarik di Malaysia dan faktor tarikan : Membina ayat berdasarkan gambar

1. Guru mengedarkan helaian yang mengandungi gambar tiga tempat menarik di Malaysia. 2. Guru menyoal murid tentang tempat-tempat tersebut untuk mengetahui aras pengetahuan murid. 3. Murid menyatakan nama tempat-tempat tersebut. 4. Guru mengarahkan murid untuk menyatakan faktor yang menjadi daya penarik di tempat tersebut. 5. Murid menyatakan kepada guru mengenai faktor yang menjadi daya penarik pelancong di tempat tersebut. 6. Guru menyuruh murid menghuraikan faktor tarikan di tempat tersebut di dalam helaian aktiviti. 7. Murid menulis faktor tarikan dan menghuraikannya.

2. Cari kata nama yang betul daripada rajah di bawah. Kemudian, bezakan kata nama am dan kata nama khas.

bukuSi Proto nKanci guru Wira l

Kamu s Dewa n

Paha ng atau

Muziu m deng Negara an

dan keda pen i dapu adik r

Mari a teta baju pi

Langkah Pengajaran Tahun Aktiviti Objektif :2 : Mengasingkan kata nama am dan kata nama khas : Membaca kata nama am dan kata nama khas

1. Guru menampal kad manila yang mengandungi kata nama am, kata nama khas dan kata sendi nama di hadapan kelas. 2. Guru menyuruh murid mencari semua kata nama yang terdapat dalam kad manila. 3. Murid mencari semua kata nama dalam kad manila. 4. Guru menyuruh murid mengasingkan kata nama am dan kata nama khas dan menyalin di dalam buku latihan. 5. Murid mengasingkan kata nama am dan kata nama khas. 6. Murid menyalin semula di dalam buku latihan masing-masing.

3. A) Baca dan fahami jadual di bawah.

Hutan Lipur Sekayu Tempat Aktiviti Hulu Terengganu, Kuala Terengganu Bayaran Kemudahan Berkelah Mandi-manda Berehat

Percuma Tempat penginapan Taman permainan kanak-kanak Pondok rehat Tempat berkhemah

B) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai berdasarkan jadual di atas.

Izan : Hutan Lipur Sekayu terletak di Terengganu.

, Kuala

Balkis : Apakah yang kita boleh buat di sana ? Izan : Kita dapat sesuai untuk pengunjung Balkis : Berapakah bayaran masuknya ? Izan : Tiada bayaran masuk dikenakan. Hutan lipur ini ada pelbagai kemudahan seperti pondok rehat dan , taman permainan kanak-kanak, . , dan . Tempat ini juga bersama-sama keluarga.

Balkis : Saya dan keluarga juga hendak ke sana nanti.

Langkah Pengajaran Tahun Aktiviti Objektif :1 : Mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai : Membina kefahaman murid terhadap isi-isi penting

1. Guru menampal gambar Air Terjun Sekayu di papan tulis. 2. Guru menulis jadual di papan tulis. 3. Guru mengedarkan lembaran aktiviti kepada murid. 4. Guru menyuruh murid membaca dan memahami jadual di papan tulis. 5. Guru menyuruh murid mengisi tempat kosong berdasarkan jadual. 6. Murid mengisi tempat kosong pada lembaran aktiviti berdasarkan jadual yang berada di hadapan kelas. 7. Guru menyuruh murid yang telah menyiapkan aktiviti ini menghantar lembaran aktiviti untuk disemak. 7. Murid yang telah menyelesaikan aktiviti menghantar lembaran aktiviti kepada guru untuk disemak.