Anda di halaman 1dari 2

BANDING BEZA STRATEGI PENGAJARAN PERSAMAAN Melibatkan murid secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan

asikan pemerolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murini dan sikap saintifik. Pembelajaran yang berorientasikan teknik-teknik, prosedur, cara-cara melihat masalah dan cara menyelesaikannya. Menggalakkan pemikiran secara kritis dan kreatif Mengutamakan pembelajaran berfikrah yang dapat mengembangkan minda murid ke tahap optimum Murid berpeluang mengeluarkan idea dan pendapat berdasarkan pemerhatian, data serta pengalaman lalu yang boleh dipercayai kebenarannya. Memperoleg pengetahuan dan kefahaman tentang konsep sains dalam memahami diri sendiri dan alam sekeliling PERBEZAAN Strategi Tempat Kajian Inkuiri Dijalankan di dalam bilik darjah Persediaan jangka pendek Eksperimen Dijalankan di dalam bilik makmal Tidak memerlukan persediaan dalam jangka masa yang panjang Mendekatkan murid dengan alat dan bahan Kajian Lapangan Dijalankan di luar kawasan sekolah dan kawasan yang luas Memerlukan persediaan jangka masa yang panjang

Jangka masa

pendekatan

Kos penglibatan Tujuan

Membentuk sikap suka belajar dan belajar sendiri Tidak memerlukan kos Dilakukan secara individu Proses penyelesaian masalah berdasarkan persoalan

Mendekatkan diri murid dengan alam sekitar

Memerlukan kos yang rendah

Memerlukan kos yang banyak

Dilakukan secara berpasangan Mewujudkan sebab musabab antara dua pembolehubah bebas atau

Dilakukan dalam satu kumpulan besar Mengaplikasikan pengetahuan sains dalam keadaan yang sebenar

yang timbul menggunaka n maklumat yang diperoleh

lebih

Anda mungkin juga menyukai