Anda di halaman 1dari 3

Pengerusi : Bismillahhirahmannirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu h Warga dewan sekalian, bertemu kita lagi dalam gelanggang Forum Remaja.

Topik k ita pada hari ini ROKOK-Setiap Sedutan Membawa Padah . Bersama saya adalah 3 orang ahli panel yang tidak asing lagi. Jangan ragu dan jangan risau kerana nampaknya warga dewan kita khususnya para jejaka tidak senang duduk melihat kejelitaan tig a orang ahli panel kita pada hari ini . Baiklah di sebelah kanan saya, ahli pane l pertama,saudari (nama). Selamat datang saudari. Seterusnya ahli panel kedua, a yu berbaju kurung saudari (nama). Selamat datang saudari. Dan di hujung sana, na mpak pemalu tapi bijak berkata-kata, saudari (nama). Selamat datang juga buat sa udari. Baiklah sebelum saya menyimpang lebih jauh , soalan saya pada panel perta ma, apakah kandungan yang boleh kita dapati di dalam rokok? Panel Pertama: Terima kasih kepada saudari pengerusi, Setiap batang rokok yang d inyalakan akan mengeluarkan lebih 4 000 bahan kimia beracun yang membahayakan da n boleh membawa maut. Dengan ini setiap sedutan itu menyerupai satu sedutan maut . Di antara kandungan asap rokok termasuklah bahan radioaktif (polonium-201) dan bahan-bahan yang digunakan di dalam cat (acetone), pencuci lantai (ammonia), ub at gegat (naphthalene), racun serangga (DDT), racun anai-anai (arsenic), gas ber acun (hydrogen cyanide) yang digunakan di "kamar gas maut" bagi pesalah yang men jalani hukuman mati, dan banyak lagi. Bagaimanapun, racun paling penting adalah Tar, Nikotin dan Karbon Monoksida. Pengerusi : Terima kasih kembali kepada panel pertama kita. Sebentar tadi panel pertama ada menyatakan bahawa teradapat 3 racun yang paling penting di dalam rok ok iaitu tar, nikotin, dan karbon monoksida. Bolehkah saudari panel kedua menera ngkan kenapa tiga bahan ini dianggap paling berbahaya? Panel Kedua:Soalan yang amat menarik saya akan menerangkan satu persatu. Tar men gandungi sekurang-kurangnya 43 bahan kimia yang diketahui menjadi penyebab kanse r (karsinogen). Manakala Nikotin, seperti najis dadah heroin, amfetamin dan koka in, bertindak balas di dalam otak dan menyebabkan ketagihan. Oleh itu terlalu su kar untuk sesiapa yang telah terjerat dengan ketagihan merokok, meninggalkan tab iat itu untuk selamanya.Dan yang terakhir Karbon Monoksida pula adalah gas berac un yang biasanya dikeluarkan oleh ekzos kenderaan. Gas ini menjejaskan bekalkan oksigen ke tisu-tisu hingga ianya menjadi terencat. Pengerusi : Terima kasih kepada panel kedua kita, sekarang sudah terang lagi ber suluh bahawa rokok itu sendiri boleh membawa kemudaratan terhadap diri.Jika dua panel kita tadi menerangkan tentang kandungan berbahaya yang terdapat di dalam r okok saya ingin meminta panel ketiga kita untuk menghuraikan apakah kesan yang b oleh disebabkan oleh asap rokok pada perokok dan orang sekeliling? Panel Ketiga : Terima kasih kerqna menjemput saya untuk berbicara dalam majlis f orum ini, antara kesan asap rokok kepada perokok dan orang sekeliling ialah kans er paru-paru, trakea, bronkus, mulut dan esofagus (saluran pemakanan), di mana 9 0 peratus penyakit kanser paru-paru berpunca daripada tabiat merokok.Kajian sain tifik juga menunjukkan bahawa terdapat lebih empat ribu bahan-bahan kimia yang t erdapat pada asap rokok sebagai menyebabkan kanser. Perokok pasif ialah orang ya ng tidak merokok namun diistilahkan sebagai perokok kerana mereka menyedut asap rokok daripada perokok di sekeliling. Percaya atau tidak, risiko penyakit yang d ihadapi perokok pasif berkali ganda lebih daripada perokok. Pengerusi: Panel kita yang ketiga tadi menerangkan impak asap rokok pada perokok dan orang sekeliling daripada sudut kesihatan. Soalan saya kembali kepada panel pertama, bolehkan saudari jelaskan impak asap rokok atau rokok itu sendiri dari sudut ekonomi dan personaliti. Panel Pertama:Daripada segi ekonomi, secara purata, perokok membelanjakan wang l ebih kurang RM1,000 setiap tahun untuk merokok. Manakala rawatan perubatan denga n anggaran RM240 setahun. Ini bermakna perokok membazirkan wang mereka dengan ba

nyak sepanjang hidup mereka. Oleh itu perbuatan merokok samalah seperti membakar duit sendiri. Kemudian daripada sudut personaliti, asap rokok meninggalkan bau pada rambut, baju, bibir kering, gigi berwarna kekuningan, manakala pernafasan y ang berbau pula menjejaskan hubungan sosial. Pengerusi: Pepatah Arab ada menyatakan bahawa tiada penyakit yang tidak boleh di ubati melainkan maut. Kepada panel kedua bolehkah saudari jelaskan tentang kaeda h yang betul untuk berhenti daripada tabiat merokok? Panel Kedua:Terima kasih saudari pengerusi, di antara Kaedah Yang Betul Untuk Be rhenti Merokok ialah pertama tetapkan tarikh untuk berhenti merokok. Anda juga m esti mengatakan pada diri anda bahawa "Aku bukan perokok". Selain itu anda mesti menumpukan apa sahaja yang anda lakukan untuk melupakan tabiat merokok. Sentias a berfikiran positif juga penting. Anda juga perlu mendapatkan sokongan daripada keluarga dan rakan-rakan.Yang paling penting adalah melawan keinginan untuk mer okok. Panel Pertama: Maafkan saya saudari pengerusi, saya ingin menambah sedikit apa y ang dikatakan saudari panel kedua. Pengerusi: Silakan saudari. Panel Pertama: Terima kasih. Kita sedia maklum bahawa tabiat merokok dewasa ini bermula dariapada usia remaja lagi. Oleh itu ibu bapa adalah kaunselor terbaik k epada anak-anak yang merokok. Jangan dibiarkan sahaja mereka dengan tabiat ini. Kata orang sayang isteri tinggal-tinggalkan, sayang anak tangan-tangankan. Ibu b apa perlu menggunakan pendekatan yang tidak terlalu tegas dan tidak pula terlalu lembut. Anak-anak ini jangan diberikan bunga sahaja, atau hanya diberi rotan sa haja. Tetapi gunakan kedua-duanya, insyaallah akan berkesan pada jiwa mereka. Pengerusi: Terima kasih saudari. Jika panel kedua kita tadi menyebutkan tentang kaedah berhenti merokok, saya pasti memang ramai yang tertanya-tanya tentang apa kah pula faedahnya kepada seseorang individu walaupun saya rasa jawapannya sudah berlegar-legar di minda para penonton. Untuk mengusaikan kekusutan ini saya min ta panel kita yang ketiga untuk menjelaskan faedah berhenti merokok. Panel Ketiga : Diantara Faedah Berhenti Merokok ialah kita insyaallah akan hidup lebih lama selain itu kita juga dapat menghindari racun.Kemudian kita juga dapa t melindungi diri, keluarga dan orang lain daripada bahaya merokok.Keupayaan der ia rasa dan bau kita juga akan meningkat, gigi lebih putih dan nafas lebih segar dan terakhir dapat mengelakkan budaya membazir dengan menggunakan wang untuk me mbeli rokok kepada tujuan yang lebih baik dan bermanfaat. Pengerusi: Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita kerana s udi hadir dan sudi menyuakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat ha ri ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri . Nampaknya masa ama t mencemburui kita, sebelum berakhir mari kita sama-sama menepuk tangan untuk di ri sendiri kerana berjaya dan tekun mendengar perbincangan kita hari ini.(tepuk tangan).Kesimpulannya tabiat merokok perlu dihentikan kerana ia bukan sahaja men jejaskan kesihatan diri kita tetapi juga orang lain. pengayuh sudah ditangan pera hu sudah di air fikir-fikirkan dan jangan sekali berhenti berfikir!! Usah menepu k dada menanya selera tetapi tepuklah dahi, bukalah minda, dan fikir-fikirkanlah !!rokok setiap sedutan membawa padah!!! Terimalah serangkap pantun indah daripad a saya Tuailah padi antara masak, Esok jangan layu-layuan; Intailah kami antara nampak, Esok jangan rindu-rinduan.

Salam hormat, ceria-ceria selalu. Akhir kalam, Orang putih, orang Pakistan, Terima kasih syukran jaziilan. Wabillah hitaufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahhiwabarakatuh.