Anda di halaman 1dari 42

PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG 2013

TEMA :

KAMI MURID TAHUN SATU,

MINDA CERDAS MATA BERCAHAYA PENGENALAN :

Program Transisi dan Guru Penyayang ini merupakan satu program yang bertujuan untuk membantu murid menghadapi oerubahan daripada pendidikan tidak formal di rumah atau tadika kepada pendidikan yang lebih formal di Tahun Satu sekolah rendah. Program ini juga dapat memastikan agar semua murid Tahun Satu yang datang dari latar belakang, pengalaman dan sosio-ekonomi yang berbeza akan dapat memulakan proses pembelajaran di Tahun Satu pada pencapaian yang hampir sama.

RASIONAL :
Semua murid yang akan memulakan sesi persekolahan di Tahun Satu adalah berbeza dari aspek usia, kecergasan fizikal, kemantapan minta, latar belakang, pengalaman serta sosioemosiyang berbeza. Justeru itu, program ini diharap dapat mengurangkan jurang perbezaan tersebut disamping menyediakan murid untuk belejar secara formal pada tahap yang hampir sama.

OBJEKTIF :
1- Memastikan murid dapat mengenali dan menyesuaikan diri dengan persekitaran yang baru, mengurangkan rasa takut, malu dan segan dikalangan kawan-kawan yang berlainan latar belakang, pengalaman dan sosio-ekonomi. 2- Mengesan potensi murid,mendedahkan murid kepada alam pembelajaran yang lebih menyeronokkan serta memupuk nilai-nilai murni dalam kerjasama sesama murid dalam mencapai matlamat yang kolaboratif. 3- Meningkatkan perkembangan potensi murid secara beransur-ansur dan sistematik, membina dan meningkatkan kemahiran dan potensi diri murid serta mengurangkan perbezaan ketara tentang perkembangan kognitif dan hubungan social dikalangan murid.

PELAKSANAAN PROGRAM :

Pelaksaan program ini menggunakan 11 modul seperti yang telah dimuatkan di dalam Kit Program Transisi yang dibekalkan oleh KPM. Perincian modul-modul yang digunakan adalah seperti berikut : Modul 1 : Pelaksanaan Program Transisi

Secara keseluruhannya, Program Transisi ini mengambil masa selama 3 minggu. Ia bermula pada hari pertama persekolahan dan berakhir pada minggu ketiga Januari. Pelaksanaan ini terbahagi kepada 3 tahap. i) Tahap Pertama Persediaan Awal ( Oktober hingga Disember ) a. Pihak sekolah mengedarkan surat pemberitahuan orientasi murid, membuat persediaan pendaftaran dan menyediakan kelengkapan muridmurid untuk diedarkan semasa Hari Orientasi. ii) Tahap Kedua orientasi awal ( Minggu Pertama dan Kedua ) a. Memperluaskan pengalaman prasekolah murid dan memperkenalkan murid kepada persekitaran sekolah, guru-guru serta warga sekolah yang lain. b. Memperkenalkan murid kepada nilai-nilai murni, disiplin kendiri serta amalan bertatasusila. iii) Tahap Ketiga Kesepaduan ( Minggu ketiga ) a. Guru menyediakan murid secara mental dan fizikal serta sosio-emosi yang stabil untuk penyesuaian diri ke arah Kurikulum yang akan digunapakai untuk sesi pengajaran dan pembelajaran. b. Aktiviti dijalankan secara tematik menerusi pendekatan Main Sambil Belajar, Bersepadu dan Bertema.

Catatan :

o Semua guru yang terlibat menggunakan Rancangan Pelajaran Program Transisi dan Guru Penyayang sepanjang 3 minggu program dilaksanakan.

Modul 2 : Persediaan Pihak Pengurusan Sekolah Perincian Guru besar mendapatkan maklumat tentang Prasekolah / Tadika. Kurikulum prasekolah. Perkembangan murid. Masalah-masalah murid. Isu-isu kesinambungan prasekolah ke Tahun Satu.

Tajuk Perkara 1 Guru Besar mengetahui tentang Prasekolah.

Sebaran Program Transisi dan Guru Penyayang.

Murid berkeperluan khas. Sesi perkembangan staf di sekolah

Mewujudkan persekitaran yang sesuai untuk melaksanakan Program Transisi dan Guru Penyayang.

Bilik darjah yang sesuai. Perabot yang bertepatan. Kelengkapan dan keperluan yang sewajarnya.

Pelaksanaan Program Transisi

Modul pandual Pelaksanaan Penubuhan Jawatankuasa in duk Program Transisi dan Guru Penyayang.

5 Penilaian Program Transisi

Perancangan aktiviti. Pemilihan guru-guru yang sesuai untuk menjalankan program. Mendapatkan sumber kewangan.

Pihak pengurusan sekolah menjalankan pemantauan terhadap Program Transisi dan

Guru Penyayang.

Modul 3 : Persediaan Persekitaran Kelas

Tajuk Perkara 1 Penyediaan Bilik Darjah

Perincian Menyenaraikan bahan yang diperlukan. Dapatkan kerjasama / sumbangan dari pihak tertentu.

Pemilihan perabot yang sesuai

Pemilihan perabot perlu sesuai dengan faktor usia dan fizikal murid Tahun Satu.

Susun atur perabot

Perlu mengambil kira faktor keselamatan murid/

Keceriaan bilik darjah

Membaik pulih kerosakan, menaiktaraf keceriaan sedia ada, mengecat, menghias dan sebagainya.

Mengekalkan kedudukan kelas Tahun Satu

Kelas Tahun Satu dikekalkan kedudukannya dan tidak dikongsi bersama kelas / aktiviti lain.

Modul 4 : Persediaan Guru Prasekolah.

Tajuk 1

Perkara Iklim dan budaya sekolah rendah.

Perincian Memahami iklim dan budaya sekolah rendah / pembelajaran formal.

Guru prasekolah perlu tahu urusan dan 2 Lawatan ke Sekolah Rendah prosedur lawatan.

Modul 5 : Persediaan Murid Prasekolah

Tajuk

Perkara

Perincian

Penggunaan teknik dan pendekatan yang bersesuaian untuk merangsang ke arah pencapaian matlamat.

Menjalankan aktiviti yang dapat mengurangkan kebimbangan murid-murid sebelum melangkah ke alam formal Tahun Satu.

Budaya Sekolah Tahun 1

Menyesuaikan murid dengan budaya sekolah.

Lawatan

Membawa murid melawat ke sekolah rendah yang berhampiran.

Modul 6 : Persediaan guru-guru Tahun Satu Tajuk 1 Perkara Kefahaman tentang konsep dan objektif Program Transisi Perincian Menerima pendedahan tentang matlamat, konsep dan strategi pelaksanaan program transisi. 2 Memahami kurikulum dan budaya Mendapatkan bahan dan maklumat

prasekolah

kurikulum prasekolah daripada pihak pengurusan. Melawat dan membuat pemerhatian. Memahami perbezaan budaya prasekolah dan sekolah rendah.

Memahami rekod perkembangan murid

Mendapatkan penerangan khusus untuk menganalisis rekod perkembangan murid. Memerhati pendekatan guru prasekolah dalam melaksanakan P&P.

Memahami pendekatan P&P di prasekolah untuk diaplikasikan dalam program transisi

Kursus pengurusan Guru Penyayang Tahun Satu

Menghadiri kursus Guru Penyayang / menghadiri sesi perkembangan staf Mengenali dan mengetahui cara melayan murid Menyediakan aktiviti P&P yang bersesuaian untuk murid-murid yang berkenaan.

Kesediaan guru menerima murid yang menghadapi masalah awal pembelajaran

Kemahiran guru menangani masalah perbezaan murid

Memahami keperluan murid yang berbeza kebolehan Menerima pendedahan khusus berhubung psikologi dan sosio-emosi Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman berkaitan dengan penyelesaian terhadap tingkah laku murid.

Pelbagai pendekatan menangani tingkah laku murid

Modul 7 : Persediaan ibubapa Tajuk Perkara Perincian

Persediaan di rumah

Persiapan awal anak-anak. Berinteraksi dan beri perhatian pada anak. Hubungan dua hala dengan pihak sekolah Memberi komitmen dan mengikuti perkembangan aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah

Hubungan dengan guru

Berinteraksi secara berkesan dengan guru dan mengikuti perkembangan anak dari masa ke semasa Membuat tindakan susulan terhadap aktiviti pembelajaran di sekolah

Hubungan dengan Guru Besar dan sekolah

Mewujudkan hubungan dua hala yang erat dan mantap

Modul 8 : Pelaksanaan Program Transisi Tajuk 1 Perkara Pelaksanaan program Perincian Hari Orientasi : Pendaftaran dan suaikenal Minggu pertama, kedua dan ketiga persekolahan. 2 P&P KSSR dan Tematik Struktur dan Organisasi P&P KSSR secara holistik dan tematik Peringkat Perkembangan Tema

Pembinaan kemahiran dalam perkembangan sosio-emosi, asas kemahiran berfikir dan berkomunikasi

Teknik kemahiran berfikir dan berkomunikasi menggunakan teori TOC Teknik awan

Teknik sebab dan akibat Teknik mencita-citakan kejayaan 4 Contoh aktiviti mencapai matlamat kolaboratif Teknik mencita-citakab kejayaan Tugasan kumpulan untuk kemahiran bekerjasama dan kolaboratif yang kreatif Kelas Saya Bersih dan Ceria

Modul 9 : Dinamika kumpulan dan pembinaan pasukan Tajuk 1 Perkara Dimanika kumpulan Perincian i) Set induksi ii) Mengenali rakan iii) Berinteraksi dalam kum pulan iv) Pembinaan kumpulan v) Melantik ketua kumpulan vi) Penutup 2 Pembinaan pasukan i) Pengukuhan pasukan ii) Mewarna bendera jalur gemilang

Modul 10 : Penilaian Keberkesanan Program Tajuk 1 2 3 Perkara Penilaian program transisi Penilaian kemajuan murid transisi Panduan penilaian program Perincian Lampiran borang penilaian Lampiran borang penilaian Lampiran panduan penilaian

Modul 11 : Perancangan Strategik Program Transisi Tajuk 1 2 3 4 Perkara Sumber kewangan Sumber tenaga Perancangan menyeluruh Pelan tindakan utama Perincian Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran

JAWATANKUASA PELAKSANA PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG Jawatankuasa Induk Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Wakil PIBG : Pn Noraini bt Ahmad ( Guru Besar ) : Pn Rohaya bt Abdul Hamid ( GPK Kurikulum ) : Pn Siti Rom bt Tahir ( GPK HEM ) : Mej. Munajat b. Moktar ( B ) [ YDP PIBG]

Penyelaras Program

: Pn Nasrah bt Mihat

Jawatankuasa Pelaksana : Unit Penempatan Murid Pn Rodziah bt Abd Majid ( K ) Pn Masitah Ismail Pn Norsiah bt Mohd Noor Unit Kebajikan Murid Pn Rosliza bt Husin ( K ) Pn Rohana bt Adam Cik Nur Ilyani bt Mohd Sopian Unit Siaraya dan Dokumentasi Pn Zawahir bt Abd Rasit ( K ) Pn Nurul Ashikin bt Rashid Pn Tee Chai Ling Pn Salina bt Kiban Unit Sukan dan Rekreasi En Muhd Yunus b. Ilyas ( K ) Cik Nor Atikah bt Zakaria Cik Nur Zafeerah bt Khanin Unit LINUS Pn Zurinawati Edayu bt Abd Rahman ( K ) Pn Nasrah bt Mihat Pn Rossiah by Yaakop Unit Kecemasan dan Trauma Pn Hartini bt Abdullah ( K ) Pn Suhaily bt Che Soh Pn Khadijah bt Razali Unit Lawatan Pn Shasha bt Salleh ( K ) Pn Normadiah bt Osman Pn Asni Liza bt Md Lasa Pn Norlina bt Kabil Unit Keagamaan & Pend. Moral En Mohd Syakir b. Norhashim ( K ) En Mohd Yusof b. Mahat Pn Nor Rita bt Maalip Pn Khatijah bt Abd Halim Unit Lagu Kebangsaan Pn Marliza bt Abu Hanafiah ( K ) Unit Aktiviti Dalaman En Hasrul Amenuddin b. Mohd Salleh ( K )

Pn Azlina bt Abd Aziz

Pn Rafidah bt Ahmad Pn The Kim Lian

ORGANISASI PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG

PENGERUSI PN NORAINI BT AHMAD ( Guru Besar )

NAIB PENGERUSI 1 PN ROHAYA BT ABD HAMID ( GPK 1 )

NAIB PENGERUSI 2 PN SITI ROM BT TAHIR GPK HEM )

WAKIL PIBG MEJ. MUNAJAT B. MOKTAR ( YDP PIBG )

PENYELARAS PROGRAM PN NASRAH BT MIHAT

UNIT PENEMPATAN MURID PN RODZIAH BT ABD MAJID

UNIT LINUS PN ZURINAWATI EDAYU ABD RAHMAN

UNIT KEBAJIKAN PN ROSLIZA BT HUSIN

UNIT KECEMASAN / TRAUMA PN HARTINI BT ABDULLAH

UNIT SIARAYA DAN DOKUMENTASI PN ZAWAHIR BT ABD RASIT

UNIT LAWATAN PN AGAMA BT SALLEH UNITSHASHA DAN MORAL EN MOHD SYAKIR B. NORHASHIM EN MOHD YUSOF B. MAHAT EN MOHD YUSOF B. MAHAT

UNIT SUKAN DAN REKREASI EN MUHD YUNUS B. ILYAS

UNIT LAGU KEBANGSAAN PN MARLIZA BT ABU HANAFIAH

UNIT AKTIVITI DALAMAN EN HASRUL AMENUDDIN B. MOHD SALLEH

BIDANG TUGAS JAWATANKUASA

Unit Penempatan Murid

Unit LINUS

Menempatkan murid ke kelas-kelas berkenaan semasa hari pendaftaran Menentukan bilangan murid yang sesuai di dalam setiap kelas. Unit Kebajikan Murid Memastikan kebajikan murid Tahun Satu terjamin. Memaklumkan sebarang kes berkaitan kebajikan murid. Unit Siaraya dan Dokumentasi Memastikan sistem siaraya di dalam keadaan sempurna sebelum digunakan untuk majlis transisi. Mendokumentasikan semua program berkaitan transisi. Menyediakan laporan dan menghantar salinan laporan kepada penyelaras. Unit Sukan dan Rekreasi Merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti sukan dan rekreasi untuk murid. Menastikan faktor keselamatan murid telah diambil kira sebelum memulakan sebarang aktiviti. Unit Lagu Kebangsaan Memastikan semua murid Tahun Satu boleh menyanyikan lagu-lagu kebangsaan dengan nada, intonasi dan postur badan yang betul. Unit Aktiviti Dalaman Merancang dan melaksanakan aktiviti dalaman ( bowling, mewarna dan sebagainya ) kepada semua murid Tahun Satu. Unit Keagamaan & Pend. Moral Menjalankan program kerohanian dan pembentukan sahsiah di kalangan murid-murid Tahun Satu. Unit Lawatan Memahami dan mengikut prosedur-prosedur yang telah ditetapkan untuk sesi lawatan dalaman dan keluar kawasan sekolah. Mengenalpasti murid-murid LINUS. Menyediakan dan membantu guru-guru dalam P&P murid LINUS Unit Kecemasan dan Trauma Membantu guru-guru Tahun Satu menangani murid yang bermasalah awal pembelajaran

RANCANGAN PELAJARAN PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG

RINGKASAN AKTIVITI MINGGU PERTAMA


HARI PERTAMA RABU ( 2 JANUARI 2013 )

MASA

OBJEKTIF PENGURUSAN KELAS 1. Menjaga kebersihan diri. 1. Guru

AKTIVITI memperkenalkan dengan diri dan di kata

8.15.9.15 PG

2. Menggunakan kata panggilan dan ucapan bertatasusila yang bersesuaian. 3. Mengenali guru kelas dan rakan-rakan sekelas. 4. Tatacara keluar rehat dan disiplin kantin sekolah.

berkenalan dalam kelas. 2. Guru

murid-murid penggunaan

menekankan

panggilan dan ucap selamat yang sesuai semasa di sekolah. 3. Guru memberi penerangan tentang kebersihan diri, kelas dan sekolah. 4. Murid melaksanakan amali cara-cara berdiri dan memberi ucap selamat kepada guru. 5. Murid dibawa ke kantin sekolah dan guru menerangkan tatacara semasa

1. Tatacara masuk ke 10.10 11.10 PG kelas selepas rehat. 2. Disiplin diri

rehat di kantin. PENGURUSAN DISIPLIN 1. Guru membawa

murid

dari

tapak

perhimpunan ke kelas masing-masing. 2. Murid-murid beratur mengikut jantina, amali berdiri tegak dan luruskan barisan. 3. Murid masuk ke kelas secara seorang demi seorang. 4. Penerapan nilai murni bersifat sabar dan berhati-hati.

11.10 12.10 TGH

LAWATAN KE PERSEKITARAN SEKOLAH 1. Mengenali kawasan-kawasan 1. Murid beratur mengikut jantina dalam persekitaran sekolah. 2. Membina keseronokan dan sifat yakin diri pada murid. barisan. 2. Memulakan sesi lawatan.

12.10 12.40 TGH

LAGU-LAGU TRANSISI 1. Menyanyikan Lagu Tema Transisi 1. Murid menyanyikan lagu-lagu tersebut dengan iringan muzik. Kami Murid Baru Anak Beruang Dengan nada dan intonasi yang 2. Guru mengajar gerak tarian Anak Beruang kepada murid. 3. Guru menerangkan tatacara pulang dari

betul. 2.. Tatacara pulang dari sekolah

sekalah.

HARI KEDUA KHAMIS ( 3 JANUARI 2013 )


MASA 07.45 08.45 PG OBJEKTIF 1. Adab-adab kelas. 2. Berinteraksi dengan guru dan rakan-rakan. AKTIVITI PERBUALAN PAGI yang perlu 1. Guru dan murid berbual bual tentang sekolah dan aktiviti yang telah dilalui murid. 2. Murid mereka bercerita setelah tentang sehari perasaan menjalani

diamalkan semasa di dalam

08.45 09.45 PG

1. Membentuk didalam menjalani

orientasi. DINAMIKA KUMPULAN kumpulan 1. Permainan membentuk 6 kumpulan di kelas aktiviti nama untuk secara dan dalam kelas. 2. Setelah kumpulan kumpulan akan dibentuk, memberikan setiap nama

berkumpulan. 2. Memberikan mencipta logo kumpulan.

kumpulan, melukis logo kumpulan dan melantik seorang ketua kumpulan. 3. Setiap kumpulan bertanding dalam permainan puzzle

10.10 11.10 PG

SAHSIAH KENDIRI DAN DISIPLIN 1. Membina sahsiah kendiri 1. Murid mendengar taklimat disiplin dari yang cemerlang. 2. Mendisiplinkan kehendak sekolah. diri sesuai peraturan pentadbir / guru-guru disiplin. 2. Guru membimbing murid dalam sesi disiplin kendiri.

11.10 12.10 TGH

1. Menyanyikan Negaraku, Jaya, dan

LAGU-LAGU PATRIOTIK lagu-lagu 1. Guru membimbing murid-murid menyanyi Melaka lagu Maju sekolah dengan iringan muzik. 2. Peneguhan tentang cara-cara berdiri yang betul semasa menyanyikan lagulagu tersebut.

dengan nada dan intonasi yang betul. 2. Tatacara menyanyikan lagulagu tersebut. 12.10 12.40

PENGURUSAN KELAS 1. Kebersihan dalam kelas dan 1. Guru meja sendiri.

mengingatkan

murid-murid

tentang kebersihan meja sendri dan

TGH

2. Kedudukan sebelum balik.

kerusi

meja

kelas. 2. Murid-murid diingatkan supaya kerusi disorongkan ke bawah meja sebelum balik. 3. Guru mengingatkan dan murid supaya sampahmemastikan tiada barang-barang yang tertinggal memastikan sampah telah dibuang ke dalam tong sampah besar sebelum balik.

HARI KETIGA JUMAAT ( 4 JANUARI 2013 )


MASA 08.15 08.45 PG OBJEKTIF 1. Keluarga murid. 2. Nilai kasih sayang PERBUALAN PAGI 1. Murid AKTIVITI bercerita tentang keluarga

masing-masing. 2. Guru menerapkan nilai kasih sayang dalam keluarga. SOLAT 1. Guru

08.45 09.45 PG

1. Kepentingan solat. 2. Waktu-waktu solat. 3. Tertib solat.

memberi

penerangan

umum

tentang solat. 2. Murid menjalani amali solat dengan

10.10 11.10 PG 11.10 12.10 TGH

bimbingan guru. BACAAN AL-QURAN / SURAH LAZIM 1. Bacaan surah-surah dalam 1. Guru memperdengarkan bacaan surahsolat. surah lazim dan diikuti oleh murid. 2. Murid mengikuti bacaan tersebut. PRA-TULISAN 1. Menyambung titik-titik 1. Guru mengedarkan lembaran aktiviti. membentuk garisan-garisan dan objek tertentu. 2. Murid melaksanakan tugasan dengan bimbingan guru.

RINGKASAN AKTIVITI MINGGU KEDUA

HARI PERTAMA ISNIN ( 7 JANUARI 2013 )


PERHIMPUNAN RASMI MASA 07.30 08.15 PG MASA OBJEKTIF 1. Tatacara berpakaian semasa perhimpunan rasmi. 2. Nyanyian lagu-lagu rasmi. OBJEKTIF AKTIVITI 1. Murid-murid diterap nilai-nilai murni kekemasan dan kebersihan diri. 2. Hormati lagu-lagu rasmi. AKTIVITI

PENGURUSAN KELAS 1. Penggunaan tag kebenaran 1. Guru menegaskan kepada murid tentang 08.15 -09.45 PG keluar kelas. 2. Pemakaian selipar ke tandas. 3. Nyanyian lagu tema transisi. 4. Meluah rasa. penggunaan tag kebenaran keluar kelas yang perlu dipakai oleh setiap murid apabila keluar dari kelas. 2. Murid diminta menggunakan selipar yang disediakan untuk ke tandas. 3. Nyanyian lagu tema transisi : - Kami Murid Baru. - Anak Beruang. 4. Murid meluahkan rasa selepas 3 hari bersekolah. PENGURUSAN DIRI 1. Guru menegaskan tentang kekemasan diri murid semasa berada di dalam kawasan sekolah dan kelengkapan peralatan sekolah. 3. Nyanyian lagu sukukata ( pra-bacaan ) LAWATAN KE BILIK-BILIK KHAS Mengenali bilik-bilik khas 1. Lawatan ke bilik-bilik khas. 2. Guru terdapat di sekolah. menegaskan bahawa bilik-bilik tersebut adalah kawasan larangan bagi murid-murid kecuali dengan kebenaran guru. MINDA CERGAS MATA BERCAHAYA 1. Aktiviti Cergas Minda. 1. Mengecam kesamaan 2. Pra-tulisan ( seriasi ) 2. Melukis di awan. 3. Membuat putaran roda.

1. Kekemasan diri 10.10 11.10 PG sekolah.

2. Kelengkapan keperluan 3. Menyanyi lagu sukukata.

11.10 12.10 TGH yang

1.

12.10 1.10 PTG

dan

perbezaan

HARI KEDUA SELASA ( 8 JANUARI 2013 )


MASA 07.45 08.45 OBJEKTIF AKTIVITI menjalani senaman SENAMAN PAGI 1. Aktiviti fizikal di padang 1. Guru dan murid 2. Keselamatan semasa

kecergasan di Padang sekolah.

PG 08.45 09.45 PG

menjalani aktiviti fizikal. 2. Senaman berirama. DINAMIKA KUMPULAN 1. Aktiviti dalam kumpulan. 1. Murid membina keyakinan 2. Persaingan kumpulan. sihat antara masing.

diri

dan

semangat kerjasama dalam kumpulan 2. Guru menerapkan semangat kesukanan dalam diri murid. 3. Setiap kumpulan bertanding dalam permainan mencari sahabat

( abjad, nombor ) MEMBINA KEROHANIAN 1. Murid dibimbing tentang solat lima waktu. 2. Guru membimbing murid dalam sesi disiplin kendiri. LAGU-LAGU PATRIOTIK lagu-lagu 1. Guru membimbing murid-murid menyanyi Melaka lagu Maju sekolah dengan iringan muzik. 2. Peneguhan tentang cara-cara berdiri yang betul semasa menyanyikan lagulagu tersebut.

10.10 11.10 PG

1. Solat. 2.. Disiplin diri.

11.10 12.10 TGH

1. Menyanyikan Negaraku, Jaya, dan

dengan nada dan intonasi yang betul. 2.. Tatacara menyanyikan lagulagu tersebut.

12.10 1.10 TGH

PENGURUSAN KELAS 1. Kebersihan dalam kelas dan 1. Guru mengingatkan murid-murid tentang meja sendiri. 2. Kedudukan sebelum balik. kerusi meja kebersihan meja sendri dan kelas. 2. Murid-murid diingatkan supaya kerusi disorongkan ke bawah meja sebelum balik. 3. Guru mengingatkan dan murid supaya sampahmemastikan tiada barang-barang yang tertinggal memastikan sampah telah dibuang ke dalam tong sampah besar sebelum balik.

HARI KETIGA RABU ( 9 JANUARI 2013 )


MASA 7.45 8.45 PG OBJEKTIF AKTIVITI PENGURUSAN KELAS 1. Menjaga kebersihan diri. 1. Guru menegaskan tentang kebersihan 2. Menggunakan kata panggilan dan ucapan bertatasusila yang bersesuaian. 3. Kehadiran ke sekolah. 4. Tatacara keluar rehat dan disiplin kantin sekolah. kelas, penggunaan bakul sampah. 2. Murid menggunakan kata panggilan yang sesuai terhadap guru-guru dan rakanrakan. 3. Guru menerapkan nilai murni rajin datang ke sekolah.

1. Tatacara mesuk ke 10.10 11.10 PG kelas selepas rehat. 2. Disiplin diri

PENGURUSAN DISIPLIN 1. Guru membawa

murid

dari

tapak

perhimpunan ke kelas masing-masing. 2. Murid-murid beratur mengikut jantina, amali berdiri tegal dan luruskan barisan. 3. Murid masuk ke kelas secara seorang demi seorang. 4. Penerapan nilai murni bersifat sabar dan berhati-hati.

11.10 12.10 TGH

LAWATAN KE PUSAT SUMBER DAN MAKMAL KOMPUTER 1. Mengenali Pusat Sumber, 1. Murid beratur mengikut jantina dalam Makmal Komputer dan tatacara penggunaan bilik-bilik tersebut. LAGU-LAGU TRANSISI 1. Menyanyikan Lagu Tema Transisi 1. Murid menyanyikan lagu-lagu tersebut dengan iringan muzik. Kami Murid Baru Anak Beruang Dengan nada dan intonasi yang betul. 2.. Tatacara pulang dari sekolah 2. Guru mengajar gerak tarian Anak Beruang kepada murid. 3. Guru menerangkan tatacara pulang dari sekalah. barisan. 2. Memulakan sesi lawatan.

12.10 12.40 TGH

HARI KEEMPAT KHAMIS ( 10 JANUARI 2013 )


MASA 07.45 08.45 PG OBJEKTIF 1. Adab-adab kelas. 2. Berinteraksi dan rakan-rakan. DINAMIKA KUMPULAN 1. Aktiviti berkumpulan. ( mini 1. Aktiviti fizikal. sukan ) SAHSIAH KENDIRI DAN DISIPLIN 1. Membina sahsiah kendiri 1. Penerapan disiplin di dalam kelas. yang cemerlang. 2. Mendisiplinkan kehendak sekolah. LAGU-LAGU PATRIOTIK lagu-lagu 1. Guru membimbing murid-murid menyanyi Melaka lagu Maju sekolah dengan iringan muzik. 2. Peneguhan tentang cara-cara berdiri yang betul semasa menyanyikan lagulagu tersebut. diri sesuai peraturan 2. Guru membimbing murid supaya mengamalkan disiplin kendiri. dengan guru AKTIVITI PERBUALAN PAGI yang perlu 1. Guru dan murid berbual bual tentang sekolah dan aktiviti yang telah dilalui murid. 2. Murid mereka. bercerita tentang perasaan

diamalkan semasa di dalam

08.45 09.45 PG 10.10 11.10 PG

11.10 12.10 TGH

1. Menyanyikan Negaraku, Jaya, dan

dengan nada dan intonasi yang betul. 2. Tatacara menyanyikan lagulagu tersebut.

12.10 12.40 TGH

PENGURUSAN KELAS 1. Kebersihan dalam kelas dan 1. Guru mengingatkan murid-murid tentang meja sendiri. 2. Kedudukan sebelum balik. kerusi meja kebersihan meja sendri dan kelas. 2. Murid-murid diingatkan supaya kerusi disorongkan ke bawah meja sebelum balik. 3. Guru mengingatkan murid supaya memastikan tiada barang-barang yang

tertinggal

dan

memastikan

sampah-

sampah telah dibuang ke dalam tong sampah besar sebelum balik.

HARI KELIMA JUMAAT ( 11 JANUARI 2013 )


MASA 08.15 08.45 PG 08.45 09.45 PG 10.10 11.10 PG 11.10 12.10 TGH 2. Megecam gambar yang hampir sama BACAAN AL-QURAN / SURAH LAZIM 1. Bacaan surah-surah dalam 1. Guru memperdengarkan bacaan surahsolat. surah lazim dan diikuti oleh murid. 2. Murid mengikuti bacaan tersebut. PENGAMATAN 3. Guru mengedarkan lembaran aktiviti. 4. Murid melaksanakan tugasan dengan bimbingan guru. OBJEKTIF AKTIVITI PERBUALAN PAGI 1. Guru-guru yang mengajar. 1. Murid bercerita tentang guru-guru. 2.. Nilai kasih sayang 2. Guru menerapkan nilai kasih sayang dalam kelas. BERCERITA NILAI-NILAI MURNI 1. Menerapkan nilai-nilai murni 1. Aktiviti berlangsung dikalangan murid-murid. mengikut subjek semasa.

didalam

kelas

RINGKASAN AKTIVITI MINGGU KETIGA

HARI PERTAMA ISNIN ( 14 JANUARI 2013 )


PERHIMPUNAN RASMI MASA 07.30 08.15 PG MASA OBJEKTIF 1. Tatacara berpakaian semasa perhimpunan rasmi. AKTIVITI 1. Murid-murid diterap nilai-nilai murni kekemasan dan kebersihan diri.

2. Nyanyian lagu-lagu rasmi. 2. Hormati lagu-lagu rasmi. OBJEKTIF AKTIVITI PENGURUSAN KELAS 1. Penggunaan tag kebenaran 1. Guru menegaskan kepada murid tentang keluar kelas. 2. Pemakaian selipar ke tandas. 3. Nyanyian lagu tema transisi. 4. Meluah rasa. penggunaan tag kebenaran keluar kelas yang perlu dipakai oleh setiap murid apabila keluar dari kelas. 2. Murid diminta menggunakan selipar yang

08.15 -09.45 PG

disediakan untuk ke tandas. 3. Nyanyian lagu tema transisi : - Kami Murid Baru. - Anak Beruang. 4. Murid meluahkan rasa selepas 3 hari bersekolah. PERBUALAN PAGI 1. Guru menegaskan tentang kekemasan diri murid semasa berada di dalam kawasan sekolah dan kelengkapan peralatan sekolah. 2.. Nyanyian lagu sukukata ( pra-bacaan ) AKTIVITI PENGAMATAN 1. Mengecam angka / huruf 1. Mewarna huruf / angka yang sama. 2. Guru membimbing murid yang belum menguasai aktiviti. MINDA CERGAS MATA BERCAHAYA 1. Aktiviti Cergas Minda. 1. Mengecam kesamaan 2. Pra-tulisan ( seriasi ) 2. Melukis di awan. PTG 3. Membuat corak.

1. Kekemasan diri 10.10 11.10 PG sekolah.

2. Kelengkapan keperluan 3. Menyanyi lagu sukukata.

11.10 12.10 TGH

12.10 1.10

dan

perbezaan

HARI KEDUA SELASA ( 15 JANUARI 2013 )


MASA 07.45 08.45 PG OBJEKTIF 1. Aktiviti fizikal. 2. Keselamatan AKTIVITI PERBUALAN PAGI 1. Guru dan murid berbual tentang aktiviti semasa fizikal yang disukai murid pada waktu lapang. 2. Aktiviti Muzik dan Gerakan. DINAMIKA KUMPULAN 1. Aktiviti dalam kumpulan. 1. Murid 2. Melengkapkan gambar. masing.

menjalani aktiviti fizikal.

08.45 09.45 PG

membina

keyakinan

diri

dan

semangat kerjasama dalam kumpulan

2. Guru menerapkan semangat kesukanan dalam diri murid. 3. Setiap kumpulan bertanding dalam permainan Siapa Saya

10.10 11.10 PG

MEMBINA KEROHANIAN / DISIPLIN DIRI 1. Menolong kawan yang di 1. Murid dibimbing tentang pentingnya dalam kesusahan. 2. Membantu guru. semangat tolong-menolong. 2. Guru menerapkan sikap membantu guru di sekolah.

11.10 12.10 TGH

PRA-TULISAN 1. Murid membuat corak-corak 1. Guru membimbing murid-murid melukis yang ditunjukkan oleh guru. corak dengan betul. 2. Peneguhan tentang cara-cara menulis / memegang pensel yang betul.

12.10 1.10 TGH

PENGURUSAN KELAS 1. Kebersihan dalam kelas dan 1. Guru mengingatkan murid-murid tentang meja sendiri. 2. Kedudukan sebelum balik. kerusi meja kebersihan meja sendri dan kelas. 2. Murid-murid masing. dibimbing cara-cara membersihkan kelas dan meja masing-

HARI KETIGA RABU ( 16 JANUARI 2013 )


MASA OBJEKTIF PENGURUSAN KELAS 7.45 8.45 PG 1. Kepentingan sekolah. 2. Keperluan bersarapan pagi. 3. Menggunakan kata panggilan dan ucapan bertatasusila kehadiran ke 1. Guru 2. Murid menerapkan diingatkan nilai murni rajin AKTIVITI

datang ke sekolah. tentang perlunya bersarapan pagi sebelum ke sekolah. 3. Murid menggunakan kata panggilan yang

yang bersesuaian. 4. Perbualan pagi.

sesuai terhadap guru-guru dan rakanrakan / larangan terhadap budaya ejekmengejek. PENGURUSAN DISIPLIN

1. Tatacara masuk ke 10.10 10.40 PG kelas selepas rehat. 2. Disiplin diri

1. Guru

membawa

murid

dari

tapak

perhimpunan ke kelas masing-masing. 2. Murid-murid beratur mengikut jantina, amali berdiri tegal dan luruskan barisan. 3. Murid masuk ke kelas secara seorang demi seorang. 4. Penerapan nilai murni bersifat sabar dan berhati-hati.

AKTIVITI MEWARNA LUKISAN BERDASARKAN CERITA 11.10 12.40 TGH 1. Mewarna secara berpasangan 1. Murid-murid mewarna lukisan bersama pasangan masing-masing.

HARI KEEMPAT KHAMIS ( 17 JANUARI 2013 )


MASA OBJEKTIF AKTIVITI

07.45 08.45 PG

AKTIVITI FIZIKAL 1. Bersukan di padang. 1. Guru membimbing murid melaksanakan aktiviti fizikal di padang.

08.45 09.45 PG

PENGURUSAN KELAS / PERBUALAN PAGI 1. Hobi / kegemaran murid1. Guru dan murid berbual bual tentang murid. 2. Tatacara dengan rakan. guru berinteraksi dan rakansekolah dan aktiviti yang telah disukai murid. 2. Murid mereka. bercerita tentang perasaan

10.10 11.10 PG

DINAMIKA KUMPULAN 1. Aktiviti berkumpulan. 1. Bergerak mengikut muzik. ( Lagu dan Gerakan )

11.10 12.10 TGH

1. Permainan 2.

SAHSIAH KENDIRI DAN DISIPLIN mendengar 1. Murid dibimbing melalui permainan. 2. Guru

mendengar murid

arahan supaya

arahan / kotak beracun. Mendisiplinkan diri sesuai kehendak sekolah. peraturan

membimbing

mengamalkan disiplin kendiri.

12.10 12.40 TGH

NYANYIAN LAGU-LAGU PATRIOTIK 1. Menyanyikan lagu-lagu 1. Guru membimbing murid-murid menyanyi Negaraku, Melaka Maju Jaya, dan lagu sekolah dengan nada dan intonasi yang betul. 2. Tatacara menyanyikan lagulagu tersebut. dengan iringan muzik. 2. Peneguhan tentang cara-cara berdiri yang betul semasa menyanyikan lagu-lagu tersebut.

HARI KELIMA JUMAAT ( 18 JANUARI 2013 )


MASA 07.45 08.00 pg 08.00 08.15 PG 08.15 09.45 PG 10.10 11.11 PG PRA-TULISAN PERBUALAN PAGI 1. Guru-guru yang mengajar. 1. Murid bercerita tentang aktiviti sukan. 2. Semangat Kesukanan. 2. Guru menerapkan semangat kesukanan di dalam sukan / pertandinganm. SUKANEKA PENUTUP PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG 1.. Memupuk semangat 1. Aktiviti berlangsung dipadang. kerjasama dikalangan murid-murid. MAJLIS PENUTUPAN PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG 1. Penyampaian hadiah. 1. Dilaksanakan di dewan. OBJEKTIF AKTIVITI PENGURUSAN KELAS 1. Kehadiran murid-murid. 1. Guru memastikan kehadiran muridmurid.

11.10 12.10 TGH

3. Menyambung titik-titik membentuk garisan-garisan dan objek tertentu.

1. Guru mengedarkan lembaran aktiviti. 2. Murid melaksanakan tugasan dengan bimbingan guru.

JADUAL PERANCANGAN AKTIVITI TRANSISI DAN GURU PENYAYANG


BIL PERKARA 1 2 NOVEMBER ( 2012 ) M M M M 1 2 3 4 DISEMBER ( 2012 ) M M M M 1 2 3 4 JANUARI ( 2013 ) M M M 1 2 3

M 4

SEMAKAN MURID EDARAN MAKLUMAN PENDAFTARAN DAN ORIENTASI PEMBAHAGIAN MURID PENGURUSAN HEM SESI PERKEMBANGAN STAF PERBINCANGAN DALAMAN PERSIAPAN DAN PENGURUSAN KELAS HARI ORIENTASI / PENDAFTARAN SEBARAN MAKLUMAT KEPADA IBUBAPA TAKLIMAT KHAS GURU / AJK TRANSISI

/ / / / / / / / / / /

3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

PELAKSANAAN PROGRAM MAJLIS PENUTUP PROGRAM PENILAIAN PROGRAM LAPORAN DAN DOKUMENTASI

/ / / /

TAKLIMAT GURU DAN SEBARAN MAKLUMAT Tajuk 1 Perkara Perkembangan Staf 1 Perincian Taklimat am program transisi. Perlantikan AJK dan bidang tugas AJK. Makluman modul-modul transisi. 2 Perkembangan staf 2 Pendedahan Teori TOC Teknik awan Taknik sebab dan akibat Teknik mencita-citakan kejayaan. 3 Pemantauan dan penyeliaan Perbincangan dapatan pemantauan. Merancang strategi untuk mengatasi kekurangan dan meningkatkan kelebihan.

HARI ORIENTASI DAN PENDAFTARAN TAHUN SATU Tajuk Perkara Perincian

1 2

Mendaftar murid mengikut kelas-kelas yang ditetapkan Sesi suaikenal

Guru-guru kelas memastikan murid-murid hadir untuk pendaftaran. Memperkenalkan barisan pentadbir sekolah kepada murid-murid dan ibubapa. Memperkenalkan guru-guru kelas Tahun Satu. Memperkenalkan guru-guru yang akan mengajar Tahun Satu.

Lawatan

Guru-guru Tahun Satu membawa murid-murid mengenali persekitaran sekolah dan membawa murid-murid untuk mengetahui lokasi kelas mereka. Ibubapa diberikan taklimat khas berkenaan Program Transisi dan Guru Penyayang Sesi dialog bersama ibubapa untuk mendapatkan penjelasan berkenaan program.

Taklimat ibubapa

Jadual Hari Orientasi dan Pendaftaran Tahun Satu. Masa 7.30 pg Perkara Pendaftaran muridmurid Tahun Satu Aktiviti Guru-guru kelas menyemak dan menanda kehadiran murid i) Semak nama dan kelas; ii) Kutipan dokumen dokumen pengenalan dan sokongan ( jika ada ) 8.30 pg Sesi Suaikenal Memperkenalkan barisan pentadbir, guru-guru kelas dan guru-guru yang mengajar Tahun Satu. Murid-murid dibawa melawat persekitaran sekolah dan Dataran Perhimpunan Tempat Dataran Perhimpunan

9.00 pg

Sesi Lawatan

Sekitar sekolah

menjalankan beberapa aktiviti kolaborasi berkumpulan. Aktiviti Kolaboratif murid Nyanyian lagu-lagu Transisi Permainan Dinamika kumpulan : i) Tiup belon; ii) Cantum gambar; iii) Bowling; iv) Bunyi haiwan. 9.00 pg Taklimat ibubapa Ibubapa diberi taklimat pengurusan dan taklimat Program Transisi dan Guru Penyayang i) Prosedur memasuki kawasan sekolah. ii) Peraturan sekolah. iii) Pemberitahuan keskes kesihatan. iv) Taklimat pelaksanaan program Transisi dan Guru penyayang. 11.00 pg Dialog dan perbincangan Bersurai Ibubapa bersoal jawab dengan guru-guru tentang program. Dewan sekolah Dewan sekolah Bilik darjah

11.45 pg

PENETAPAN KELAS-KELAS TAHUN SATU. Pihak pentadbir sekolah telah bersetuju :

i) Meletakkan semua kelas Tahun Satu di aras bawah bangunan akademik. ii) Mengekalkan kelas Tahun Satu di aras bawah bangunan tersebut tanpa dikongsi dengan kelas / aktiviti lain.

iii) Mengunci kelas-kelas Tahun Satu selepas tamatnya sesi persekolahan setiap hari untuk memastikan keselamatan kelas-kelas tersebut. iv) Menggunakan kerusi dan meja yang sesuai dengan fizikal murid-murid Tahun Satu. v) Mewujudkan Laman Transisi yang akan digunakan dan dijaga oleh Unit Tahun Satu sebagai salah satu tempat alternatif un tuk guru-guru melaksanakan programpragram Tahun Satu. vi) Mewujudkan Sudut Tahun Satu bersebelahan Kelas 1 Wawasan yang menempatkan tiga ruangan ; a. Ruangan Transisi dan Guru Penyayang b. Ruangan NKRA ( Literasi dan NUmerasi ) c. Ruangan KSSR

PENETAPAN GURU-GURU TAHUN SATU

Pihak pentdbir telah menetapkan pemilihan guru-guru kelas dan guru-guru yang mengajar Tahun Satu mempunyai kriteria berikut : o Telah / pernah menghadiri kursus Transisi dan Guru Penyayang di peringkat KPM, JPN, PPD, ataupun kursusu dalaman yang dianjurkan oleh pihak sekolah. o Merupakan guru-guru berpengalaman dalam pengurusan Tahun Satu dan Pengurusan psikologi kanak-kanak. o Guru-guru LINUS merupakan guru-guru yang telah menghadiri kursus LINUS. o Guru-guru KSSR merupakan guru-guru yang telah menghadiri kursus KSSR. o Bersifat penyayang dan boleh mengurus masalah tingkah laku murid secara rasional dan berbudi bicara. o Mempunyai daya kreativiti dan berinovasi dalam pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran.

SUMBER KEWANGAN DAN BAJET

Pelaksanaan Program Transisi dan Guru Penyayang menjalankan aktiviti-aktiviti yang telah dirancang menggunakan bajet yang diterima melalui : o Peruntukan sekolah merezo lembaran-lembaran yang diperlukan. o PIBG pihak PIBG meluluskan peruntukan bajet bagi program Transisi untuk Majlis Penutupan berdasarkan proposal yang disediakan. o Kutipan sumbangan ibubapa untuk Program Transisi persetujuan kutipan telah dibincangkan dan diputuskan semasa sesi taklimat ibubapa untuk Program Transisi dan Guru Penyayang.

PENYELIAAN DAN PEMANTAUAN PROGRAM Pihak pentadbir dan guru-guru sentiasa bersedia untuk menghadapi penyeliaan dan pemantauan dari pihak ; o Kementerian Pelajaran Malaysia yang merangkumi pegawai-pegawai kementerian serta Jemaah Nazir; o Pegawai-pegawai Jabatan Pelajaran negeri. o Pegawai-pegawai dari Pejabat Pelajaran Daerah. o Guru besar. o Guru-guru Penolong Kanan. o Ketua-ketua Panitia.

PENILAIAN PROGRAM Penilaian Program Transisi dan Guru Penyayang dilaksanakan oleh pihak-pihak berkenaan menggunakan format pemantauan berikut : PENILAIAN PROGRAM TRANSISI Sekolah / kelas : Nama Guru Besar / Guru Kelas: Tarikh : Masa :

Bil. Murid dalam kelas : ______L ______ P

Jumlah : __________

Tandakan ( / ) di ruangan status pelaksanaan untuk kategori Ya/Tidak. Bulatkan nombor di skala keberkesanan aktiviti menggunakan skala berikut :

5 4 3 2 1 Bil Perkara 1

: : : : :

sangat memuaskan memuaskan sederhana kurang memuaskan sangat tidak memuaskan Status Keberkesanan pelaksanaan Ya Tidak 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Ya Tidak 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Catatan

Pengurusan ( 10 item ) 1.1 Kertas cadangan 1.2 J/Kuasa induk / Kerja 1.3 Taklimat Guru / Kakitangan 1.4 Pelaksanaan aktiviti - Pendaftaran - Taklimat ibubapa / penjaga - Perancangan aktiviti selepas hari orientasi 1.5 Pemilihan guru Tahun Satu 1.6 Penilaian berterusan 1.7 Laporan Aktiviti 1.8 Kerjasama PIBG / pihak lain

Guru Tahun Satu ( 10 item ) 2.1 Memahami Objektif Program Transisi 2.2 Memahami kurikulum dan budaya Prasekolah 2.3 Kesediaan memahami perbezaan murid 2.4 Kemesraan terhadap murid 2.5 Persediaan menjalankan aktiviti Transisi 2.6 Memahami teknik penyelesaian masalah 2.7 memahami pelaksanaan aktiviti Tematik 2.8 Personaliti dan perwatakan guru 2.9 Kerjasama dengan guru lain 2.10 Usaha meningkatkan kemahiran

Murid ( 23 item )

Ya

Tidak

LAMPIRAN 1 Kurikulum Prasekolah

LAMPIRAN 2 Sesi Perkembangan Staf / Kursus Dalaman

LAMPIRAN 3 Pelan Kelas Tahun Satu

Pelan Lantai Kelas Tahun Satu

LAMPIRAN 4 Pelan Pengoperasian

Program Transisi dan Guru Penyayang

LAMPIRAN 5 Pelan Stategik dan Pelan Taktikal Program Transisi

dan Guru Penyayang

LAMPIRAN 6 Senarai Guru Program Transisi

dan Guru Penyayang

LAMPIRAN 7 Bajet dan Agihan kewangan Program

Transisi dan Guru Penyayang

Anda mungkin juga menyukai