LAM-PT05-02 RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER KURIKULUM SEMESTER 1 TAHUN 2013 Nama Pensyarah Jabatan/Unit

: : Zuraidah Bt Yazid Matematik Dan Sains Fizik Dalam Konteks Kehidupan Harian SCE 3105 3(2+1) PPG Kohort 2 Topik/Tajuk Jam Interaksi Seminggu 2 Catatan

Mata Pelajaran/Kursus: Kod Kursus Kredit Kumpulan Diajar Minggu/ Tarikh : : :

Pengukuran Dalam Kehidupan Harian  Penukaran Unit  Imbuhan Sains  Kejituan Dan Kepersisan  Angka bererti  Pelbagai teknik pengukuran yang baik 2 Interaksi 1 2/2/2013 Pergerakan Jasad –ke arah mana?  Mewakilkan kuantiti vector  Tambahan vector secara grafik  Tolakan vector  Halaju relatif: beberapa aplikasi  Komponen-komponen vector  Tambahan vector secara algebra

Pergerakan Jasad dalam satu dimensi  

2

Mula Kerja Kursus 2/2/2013

Jenis-jenis daya: geseran, normal,tegangan, julangan,berat Membina gambarajah jasad bebas yang melibatkan daya-daya yang dinyatakan di atas dalam pelbagai konteks

LAM-PT05-02 Gerakan Dalam Dua Dimensi Interaksi 2 16/2/2013    Keseimbangan dan pengimbang Pergerakan jasad atas satah condong Pergerakan projektil 2 Aplikasi Hukum-Hukum Newton dalam kehidupan harian  Menggunakan Hukum pertama. dan ketiga Newton untuk menyelesaikan masalah 2 Kerja dan Mesin  Kerja  Mesin ringkas dan mesin majmuk  Faedah Mekanikal (FM) dan kecekapan  Mesin manusia semasa berjalan kaki 2 PPIK 1 melalui ujikaji dalam kurikulum sekolah rendah PPIK 2 melalui ujikaji dalam kurikulum sekolah rendah PPIK 3 melalui ujikaji dalam kurikulum sekolah rendah 17/2/2013 Amali 1 Fizik dan pengukuran dalam kehidupan harian 6 12 Amali 2 Gerakan dalam satu dimensi Amali 3 Fizik Dalam Muzik Interaksi 3 2/3/2013 Daya Dalam Bendalir  Keapungan dan julangan  Penyelesaian masalah yang melibatkan ketumpatan dan Prinsip Archimedes  Apikasi Prinsip Bernoulli 2 . kedua.

LAM-PT05-02 2 Gerakan planet dan satelit  Hukum –hukum Kepler  Kehravitian Semester  Menggunakan Hukum Kegravitian Semester Newton  Pergerakan planet dan satelit  Berat dan tanpa berat  Medan graviti 2 Fizik dalam muzik  Bunyi dan gelombang membujur  Keamatan dan kelantangan  Frekuensi dan kelangsingan  Resonans  Mengesan gelombang tekanan  Kualiti bunyi  Menghasilkan muzik 3/3/2013 Amali 4 Mikroskop dan teleskop Amali 5 Litar Elektrikdi rumah Amali 6 Penjanaan Elektrik Transformer Termometri dan termometer  Keseimbangan termal dan termometri  Skala suhu : Celsius dan Kelvin  Beberapa jenis thermometer 2 12 2 Interaksi 4 16/3/2013 Penggunaan Sinar Cahaya  Pantulan dan cermin  Pembiasan dan kanta  Mikroskop dan teleskop Litar Elektrik di rumah  Gabungan litar sesiri dan selari  Hukum Ohm  Aplikasi Litar  Keselamatan dalam litar 2 Tamat Kerja kursus 16/3/2012 2 .

LAM-PT05-02 Interaksi 5 13/4/2013 Keelektrikan dan keelektromagnetan  Daya dari arus yang mengalir dalam medan magnet  Motor elektrik  Daya dari satu zarah bercas  Monitor TV Penjanaan dan penghantaran tenaga elektrik  Hukum Faraday  Daya gerak elektrik(dge)  Penjanaan tenaga elektrik  Hukum Lenz  Swaaruhan  Transformer 2 2 Kegunaan elektronik dan semikonduktor     Isyarat elektronik Komunikasi elektronik Komputer Pengintegrasian teknologi: Lebuh raya maklumat super 3 Jun 2012 .