SOSIOLOGI DALAM PENDIDIKAN

KONSEP SOSIOLOGI

Sosiologi – kajian yang sistematik dan objektif tentang masyarakat dan tingkahlaku sosial. Objektif – melihat cara manusia menstrukturkan perhubungan mereka, iaitu hubungan dan pertalian sosial terbentuk, terpelihara kemudian berubah. Tujuan utama – mengetahui struktur asas masyarakat manusia, mengenalpasti tekanan-tekanan utama yang mengerat atau melemahkan mereka dan mempelajari syarat-syarat yang membentuk kehidupan sosial mereka.

KELUARGA. SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN .

Keluarga Suatu kumpulan gabungan penghuni yang terdiri daripada suami. anak-anak yang menjalankan fungsifungsi tertentu. isteri. • Mensosialisasi dan menerapkan nilainilai dan budaya masyarakat. • . Fungsi: • Menyediakan keperluan dlm penghasilan baka. • Menjaga keperluan ekonomi keluarga.

Jenis: • Keluarga asas (nuclear). • Hari ini – terdapat migrasi ke bandarbandar. • Memikul dan bertanggungjawab menyediakan pendidikan kepada anakanak. Menyedia dan mengambil berat keselamatan emosi ahli keluarga dll. keluarga luas (extended). • .Samb. kekuatan keluarga semakin longgar.

makanan. namun peranannya dalam proses sosialisasi anak-anak amat penting. Isteri (menguruskan hal ehwal rumahtangga) Hari ini – keadaan berubah kerana ramai wanita yang bekerja membantu suami.Samb. • • . Lelaki dalam adat Melayu – ketua keluarga (sediakan rumah. pakaian dan keperluan asas). • Ini penting – keluarga merupakan bahagian yang penting daripada suatu sistem sosial yang lebih besar.

Satu proses yang berpanjangan dan berterusan dan ianya tidak pernah lengkap. dengan harapan menjadikan cara-cara ini sebagai sebahagian daripada personalitinya.Sosialisasi • Suatu proses iaitu seseorang individu mempelajari cara masyarakatnya. • • . Suatu proses memanusiakan manusia.

Zaman dewasa Berdikari. mempunyai autonomi dan penuh tanggungjawab . – hadis Zaman kanak.Bergantung kepada orang lain. Zaman remaja Adalah tempoh latihan kepada kedewasaan yang lebih berdikari dan terikat dengan tanggungjawab. kanak Bermula untuk membina konsep. budaya dll. • Sosialisasi zaman kanak-kanak adalah amat penting.Samb. nilai.

• Hubungan yang berorientasikan kasih sayang lebih dapat membentuk nilainilai murni berbanding konsep autoritarian. • • • .Samb. Perbezaan kelas telah memberi kesan kepada perkembangan pendidikan. sebagai persediaan proses penyampaian ilmu. Guru perlu memahami keadaan kelas ini. Kelas keluarga – kelas bekerja dan kelas pertengahan.

sopan. • Kemas. • Sentiasa mencari peluang dan masa depan • Rendah • Lebih tertumpu untuk keperluan asas. bersih. tanggungjawab. • Memenuhi kehendak asas. • Rasa simpati dan empati. MOTIVASI TINGKAHLAKU IMEJ . patuh. • Latihan dlm kebebasan. kawalan disiplin berterusan.tradisional.KENDIRI • Berasaskan imej keluarga . . • Hukuman – autoritarian • Bermotivasi tinggi • Sentiasa diberi dorongan. • Mendapat galakan. • Mempunyai standard. • Konsep kesan dan akibat. • Iklim – mempengaruhi motivasi anak-anak • Mementingkan aspekaspek moral. • Hormat ibu bapa.KELAS BEKERJA KELAS PERTENGAHAN INTELEK • Tidak begitu mencabar. arahan kendiri. • Konsep kasih sayang • Berasaskan imej keluarga – perkembangan.

FPK Kesediaan guru .. Guru perlu memahami keadaan kelas ini. imej kendiri. • • • • . Perbezaan kelas telah memberi kesan kepada perkembangan pendidikan.impak dalam proses pendidikan. Kajian sosial – merapatkan jurang perbezaan antara kelas. motivasi.Kesan kepada pendidikan • Tahap perkembangan intelek. tingkahlaku. sebagai persediaan proses penyampaian ilmu.

FAKTOR PERSEKITARAN DAN PENCAPAIAN AKADEMIK .

Faktor sosioekonomi • • • Keluarga yang berpendapat rendah. sederhana. • . Kajian Barat – terdapat hubungan yang kuat antara kelas sosial dan pencapaian akademik. Kesan – ponteng. keciciran. penglibatan dalam kelas. tinggi. kemunduran. dll. Perbezaan tahap ekonomi banyak mempengaruhi tahap pendidikan.

Kelas bekerja.. Kelas bekerja – ramai yang meninggalkan bangku sekolah awal. katil. tiada elektrik. kurang yang masuk IPT dll Kehidupan yang kurang selesa. • • . air dll.berkongsi bilik.Faktor kelas sosial • • • Kelas sosial dapat dilihat melalui demografi penduduk. Keadaan dominasi bangsa dalam ekonomi. kelas pertengahan.

taraf hidup rendah. pengangguran. Kesan – meninggalkan sekolah lebih awal. . Pelajar sekolah bekerja untuk menyara keluarga. kurang zat. saiz keluarga besar dll. Ibu bapa kerja berat (buruh) –tidak dapat memberi tumpuan kepada anak. kesesakan. kawasan setinggan.Faktor kemiskinan • • • • • Kerajaan melancarkan Rancangan Malaysia dan Dasar Ekonomi Baru. Kemiskinan – pendapatan rendah.

Masalah kesihatan pelajar – rosak pendengaran. mata kabur. Makanan yang tercemar.Faktor kesihatan • • • • • Kelas bekerja – kurang kemampuan mendapatkan rawatan. Kawasan yang kurang selesa – tepi pembuangan sampah dll Kesan – penyakit (taun. denggi. kerosakan gigi dll. demam) . kurang zat dan lain-lain – kanak-kanak tidak cerdas.

Kesan – pelajar lari dari rumah. Keselesaan belajar – rumah kecil. . budaya lepak dll.Faktor saiz keluarga dan rumah • • • Kelas bekerja – kurang pendapatan untuk memenuhi semua kehendak.

• Semua faktor-faktor tersebut boleh mempengaruhi perkembangan pelajaran kanak-kanak seperti minat. sikap ibubapa terhadap pendidikan. norma-norma nilai dll . bahasa yang ditutur. pemasyarakatan. pola pengasuhan anak. nilai dan aspirasi.

PERANAN SEKOLAH DALAM MASYARAKAT .

Sekolah – institusi formal yang menyerap fungsi2 sosialisasi dan budaya.Pengenalan • • Sekolah adalah institusi sosial yang menjalankan fungsi pengembangan sosialisasi dalam beberapa nilai. intelektual dan kemahiran fizikal kanak2 yang diperlukan oleh masyarakat. .

FUNGSI-FUNGSI SEKOLAH .

Persediaan untuk pekerjaan • • • • Sekolah -melatih murid-murid untuk dapat melayakkan diri dlm pasaran pekerjaan. Di universiti .OBE . Sekolah2 kemahiran banyak diwujudkan. Sekolah akademik dan vokasional – menyediakan pekerja kolar putih dan biru.

Berkhidmat untuk ekonomi • • • • Zaman ICT – perlukan tenaga mahir. Latihan-latihan kemahiran banyak ditawarkan.. sekolah perlu memainkan peranan.belia Perubahan dalam silibus/kurikulum persekolahan. MSC. Oleh itu.sran sesuai dengan pasaran semasa Globalisasi.. dll .

5. ting. Arah mobiliti sosial • • Sistem sekolah akan mewujudkan mobiliti sosial – cth SMK dan SMKA Pasaran pekerja diwujudkan berasaskan bidang yang ditawarkan di IPTA/IPTS.Agen penapisan dan pemilihan • • Sistem peperiksaan – darjah 6. Terdapat pelbagai jenis sekolah – SMK. ting. . SMAP. SMKA. Integrasi dll. 6. 3 dan ting.

Pendidikan untuk perubahan Sekolah sebagai agen perubahan sosial Pengaliran pengetahuan dan kemahiran. • • • • • Sosialisasi politik.Fungsi-fungsi lain. – sebagai ibu dan bapa pelajar. . Fungsi mengawas pelajar.

SEKOLAH SEBAGAI SISTEM SOSIAL .

• . akibat.Sistem sosial – satu rangkaian aktiviti tercorak yang saling bergantungan antara satu dengan lain. • Memilih pertalian hubungan sosial yang padat. • Mempunyai struktur sosial yang nyata. • Rasa kekitaan dan budaya sendiri. Akibat daripada kesedaran guru terhadap tanggungjawabnya. Sekolah : • Mempunyai anggota yang nyata. kelengkapan ilmunya dan keluhuran peribadinya.

Undang-undang jelas dan nyata. . Interaksi antara lelaki dan perenpuan.Sekolah Sebagai Organisasi Formal • • • • • • Tingkat pengkhususan yang tinggi Badan hierarki berkuasa. Pengambilan tenaga pakar Kewujudan kerjaya.

KESIMPULAN .