SOSIOLOGI DALAM PENDIDIKAN

KONSEP SOSIOLOGI

Sosiologi – kajian yang sistematik dan objektif tentang masyarakat dan tingkahlaku sosial. Objektif – melihat cara manusia menstrukturkan perhubungan mereka, iaitu hubungan dan pertalian sosial terbentuk, terpelihara kemudian berubah. Tujuan utama – mengetahui struktur asas masyarakat manusia, mengenalpasti tekanan-tekanan utama yang mengerat atau melemahkan mereka dan mempelajari syarat-syarat yang membentuk kehidupan sosial mereka.

SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN .KELUARGA.

anak-anak yang menjalankan fungsifungsi tertentu. • Mensosialisasi dan menerapkan nilainilai dan budaya masyarakat.Keluarga Suatu kumpulan gabungan penghuni yang terdiri daripada suami. • Menjaga keperluan ekonomi keluarga. isteri. Fungsi: • Menyediakan keperluan dlm penghasilan baka. • .

• Hari ini – terdapat migrasi ke bandarbandar. • Memikul dan bertanggungjawab menyediakan pendidikan kepada anakanak. Menyedia dan mengambil berat keselamatan emosi ahli keluarga dll.Samb. Jenis: • Keluarga asas (nuclear). kekuatan keluarga semakin longgar. • . keluarga luas (extended).

pakaian dan keperluan asas). • • . namun peranannya dalam proses sosialisasi anak-anak amat penting. Lelaki dalam adat Melayu – ketua keluarga (sediakan rumah. makanan.Samb. Isteri (menguruskan hal ehwal rumahtangga) Hari ini – keadaan berubah kerana ramai wanita yang bekerja membantu suami. • Ini penting – keluarga merupakan bahagian yang penting daripada suatu sistem sosial yang lebih besar.

Suatu proses memanusiakan manusia. Satu proses yang berpanjangan dan berterusan dan ianya tidak pernah lengkap. • • .Sosialisasi • Suatu proses iaitu seseorang individu mempelajari cara masyarakatnya. dengan harapan menjadikan cara-cara ini sebagai sebahagian daripada personalitinya.

Zaman remaja Adalah tempoh latihan kepada kedewasaan yang lebih berdikari dan terikat dengan tanggungjawab. Zaman dewasa Berdikari. – hadis Zaman kanak. mempunyai autonomi dan penuh tanggungjawab .Samb. nilai.Bergantung kepada orang lain. kanak Bermula untuk membina konsep. budaya dll. • Sosialisasi zaman kanak-kanak adalah amat penting.

Guru perlu memahami keadaan kelas ini.Samb. Perbezaan kelas telah memberi kesan kepada perkembangan pendidikan. • Hubungan yang berorientasikan kasih sayang lebih dapat membentuk nilainilai murni berbanding konsep autoritarian. sebagai persediaan proses penyampaian ilmu. • • • . Kelas keluarga – kelas bekerja dan kelas pertengahan.

MOTIVASI TINGKAHLAKU IMEJ . • Rasa simpati dan empati. • Sentiasa mencari peluang dan masa depan • Rendah • Lebih tertumpu untuk keperluan asas.KENDIRI • Berasaskan imej keluarga . patuh. bersih.KELAS BEKERJA KELAS PERTENGAHAN INTELEK • Tidak begitu mencabar.tradisional. • Hormat ibu bapa. kawalan disiplin berterusan. • Konsep kesan dan akibat. • Kemas. • Latihan dlm kebebasan. • Hukuman – autoritarian • Bermotivasi tinggi • Sentiasa diberi dorongan. • Iklim – mempengaruhi motivasi anak-anak • Mementingkan aspekaspek moral. • Memenuhi kehendak asas. sopan. • Mendapat galakan. • Konsep kasih sayang • Berasaskan imej keluarga – perkembangan. • Mempunyai standard. arahan kendiri. tanggungjawab. .

sebagai persediaan proses penyampaian ilmu. motivasi. FPK Kesediaan guru . tingkahlaku.. Perbezaan kelas telah memberi kesan kepada perkembangan pendidikan. Guru perlu memahami keadaan kelas ini. imej kendiri.Kesan kepada pendidikan • Tahap perkembangan intelek.impak dalam proses pendidikan. Kajian sosial – merapatkan jurang perbezaan antara kelas. • • • • .

FAKTOR PERSEKITARAN DAN PENCAPAIAN AKADEMIK .

dll. • . kemunduran. Perbezaan tahap ekonomi banyak mempengaruhi tahap pendidikan. tinggi. keciciran. sederhana. Kesan – ponteng. Kajian Barat – terdapat hubungan yang kuat antara kelas sosial dan pencapaian akademik.Faktor sosioekonomi • • • Keluarga yang berpendapat rendah. penglibatan dalam kelas.

katil. • • . air dll.Faktor kelas sosial • • • Kelas sosial dapat dilihat melalui demografi penduduk. kelas pertengahan. Kelas bekerja. kurang yang masuk IPT dll Kehidupan yang kurang selesa. tiada elektrik.. Kelas bekerja – ramai yang meninggalkan bangku sekolah awal.berkongsi bilik. Keadaan dominasi bangsa dalam ekonomi.

Faktor kemiskinan • • • • • Kerajaan melancarkan Rancangan Malaysia dan Dasar Ekonomi Baru. Ibu bapa kerja berat (buruh) –tidak dapat memberi tumpuan kepada anak. saiz keluarga besar dll. . kawasan setinggan. Kemiskinan – pendapatan rendah. Kesan – meninggalkan sekolah lebih awal. pengangguran. kesesakan. kurang zat. Pelajar sekolah bekerja untuk menyara keluarga. taraf hidup rendah.

mata kabur. kurang zat dan lain-lain – kanak-kanak tidak cerdas. demam) . Makanan yang tercemar. Kawasan yang kurang selesa – tepi pembuangan sampah dll Kesan – penyakit (taun. kerosakan gigi dll.Faktor kesihatan • • • • • Kelas bekerja – kurang kemampuan mendapatkan rawatan. Masalah kesihatan pelajar – rosak pendengaran. denggi.

budaya lepak dll. Keselesaan belajar – rumah kecil.Faktor saiz keluarga dan rumah • • • Kelas bekerja – kurang pendapatan untuk memenuhi semua kehendak. . Kesan – pelajar lari dari rumah.

pola pengasuhan anak. nilai dan aspirasi. bahasa yang ditutur. norma-norma nilai dll . sikap ibubapa terhadap pendidikan. pemasyarakatan.• Semua faktor-faktor tersebut boleh mempengaruhi perkembangan pelajaran kanak-kanak seperti minat.

PERANAN SEKOLAH DALAM MASYARAKAT .

Sekolah – institusi formal yang menyerap fungsi2 sosialisasi dan budaya.Pengenalan • • Sekolah adalah institusi sosial yang menjalankan fungsi pengembangan sosialisasi dalam beberapa nilai. . intelektual dan kemahiran fizikal kanak2 yang diperlukan oleh masyarakat.

FUNGSI-FUNGSI SEKOLAH .

Di universiti . Sekolah2 kemahiran banyak diwujudkan.Persediaan untuk pekerjaan • • • • Sekolah -melatih murid-murid untuk dapat melayakkan diri dlm pasaran pekerjaan. Sekolah akademik dan vokasional – menyediakan pekerja kolar putih dan biru.OBE .

Oleh itu.sran sesuai dengan pasaran semasa Globalisasi.Berkhidmat untuk ekonomi • • • • Zaman ICT – perlukan tenaga mahir. sekolah perlu memainkan peranan..belia Perubahan dalam silibus/kurikulum persekolahan.. MSC. dll . Latihan-latihan kemahiran banyak ditawarkan.

5. Arah mobiliti sosial • • Sistem sekolah akan mewujudkan mobiliti sosial – cth SMK dan SMKA Pasaran pekerja diwujudkan berasaskan bidang yang ditawarkan di IPTA/IPTS. ting. Terdapat pelbagai jenis sekolah – SMK. SMAP. Integrasi dll. ting. 6. 3 dan ting.Agen penapisan dan pemilihan • • Sistem peperiksaan – darjah 6. . SMKA.

Pendidikan untuk perubahan Sekolah sebagai agen perubahan sosial Pengaliran pengetahuan dan kemahiran. • • • • • Sosialisasi politik. Fungsi mengawas pelajar.Fungsi-fungsi lain. . – sebagai ibu dan bapa pelajar.

SEKOLAH SEBAGAI SISTEM SOSIAL .

• Memilih pertalian hubungan sosial yang padat. • .Sistem sosial – satu rangkaian aktiviti tercorak yang saling bergantungan antara satu dengan lain. akibat. • Rasa kekitaan dan budaya sendiri. • Mempunyai struktur sosial yang nyata. Akibat daripada kesedaran guru terhadap tanggungjawabnya. Sekolah : • Mempunyai anggota yang nyata. kelengkapan ilmunya dan keluhuran peribadinya.

Interaksi antara lelaki dan perenpuan. Undang-undang jelas dan nyata. .Sekolah Sebagai Organisasi Formal • • • • • • Tingkat pengkhususan yang tinggi Badan hierarki berkuasa. Pengambilan tenaga pakar Kewujudan kerjaya.

KESIMPULAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful