SOSIOLOGI DALAM PENDIDIKAN

KONSEP SOSIOLOGI

Sosiologi – kajian yang sistematik dan objektif tentang masyarakat dan tingkahlaku sosial. Objektif – melihat cara manusia menstrukturkan perhubungan mereka, iaitu hubungan dan pertalian sosial terbentuk, terpelihara kemudian berubah. Tujuan utama – mengetahui struktur asas masyarakat manusia, mengenalpasti tekanan-tekanan utama yang mengerat atau melemahkan mereka dan mempelajari syarat-syarat yang membentuk kehidupan sosial mereka.

SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN .KELUARGA.

Keluarga Suatu kumpulan gabungan penghuni yang terdiri daripada suami. Fungsi: • Menyediakan keperluan dlm penghasilan baka. • Menjaga keperluan ekonomi keluarga. isteri. anak-anak yang menjalankan fungsifungsi tertentu. • Mensosialisasi dan menerapkan nilainilai dan budaya masyarakat. • .

Jenis: • Keluarga asas (nuclear). • Memikul dan bertanggungjawab menyediakan pendidikan kepada anakanak. • . keluarga luas (extended).Samb. kekuatan keluarga semakin longgar. Menyedia dan mengambil berat keselamatan emosi ahli keluarga dll. • Hari ini – terdapat migrasi ke bandarbandar.

Lelaki dalam adat Melayu – ketua keluarga (sediakan rumah. Isteri (menguruskan hal ehwal rumahtangga) Hari ini – keadaan berubah kerana ramai wanita yang bekerja membantu suami. makanan.Samb. • Ini penting – keluarga merupakan bahagian yang penting daripada suatu sistem sosial yang lebih besar. pakaian dan keperluan asas). namun peranannya dalam proses sosialisasi anak-anak amat penting. • • .

• • . dengan harapan menjadikan cara-cara ini sebagai sebahagian daripada personalitinya.Sosialisasi • Suatu proses iaitu seseorang individu mempelajari cara masyarakatnya. Suatu proses memanusiakan manusia. Satu proses yang berpanjangan dan berterusan dan ianya tidak pernah lengkap.

– hadis Zaman kanak. nilai. • Sosialisasi zaman kanak-kanak adalah amat penting.Samb. budaya dll. kanak Bermula untuk membina konsep. mempunyai autonomi dan penuh tanggungjawab .Bergantung kepada orang lain. Zaman dewasa Berdikari. Zaman remaja Adalah tempoh latihan kepada kedewasaan yang lebih berdikari dan terikat dengan tanggungjawab.

sebagai persediaan proses penyampaian ilmu. • Hubungan yang berorientasikan kasih sayang lebih dapat membentuk nilainilai murni berbanding konsep autoritarian. Perbezaan kelas telah memberi kesan kepada perkembangan pendidikan.Samb. Guru perlu memahami keadaan kelas ini. • • • . Kelas keluarga – kelas bekerja dan kelas pertengahan.

• Memenuhi kehendak asas. • Mempunyai standard. kawalan disiplin berterusan. • Konsep kasih sayang • Berasaskan imej keluarga – perkembangan. • Sentiasa mencari peluang dan masa depan • Rendah • Lebih tertumpu untuk keperluan asas. sopan.tradisional. tanggungjawab. . • Iklim – mempengaruhi motivasi anak-anak • Mementingkan aspekaspek moral. • Rasa simpati dan empati. arahan kendiri.KENDIRI • Berasaskan imej keluarga . • Konsep kesan dan akibat. • Kemas. bersih. patuh. • Hormat ibu bapa. • Latihan dlm kebebasan. MOTIVASI TINGKAHLAKU IMEJ . • Mendapat galakan.KELAS BEKERJA KELAS PERTENGAHAN INTELEK • Tidak begitu mencabar. • Hukuman – autoritarian • Bermotivasi tinggi • Sentiasa diberi dorongan.

Perbezaan kelas telah memberi kesan kepada perkembangan pendidikan. • • • • . Guru perlu memahami keadaan kelas ini.. tingkahlaku.impak dalam proses pendidikan. Kajian sosial – merapatkan jurang perbezaan antara kelas. FPK Kesediaan guru . sebagai persediaan proses penyampaian ilmu.Kesan kepada pendidikan • Tahap perkembangan intelek. imej kendiri. motivasi.

FAKTOR PERSEKITARAN DAN PENCAPAIAN AKADEMIK .

• . penglibatan dalam kelas.Faktor sosioekonomi • • • Keluarga yang berpendapat rendah. Kesan – ponteng. tinggi. sederhana. Perbezaan tahap ekonomi banyak mempengaruhi tahap pendidikan. keciciran. kemunduran. Kajian Barat – terdapat hubungan yang kuat antara kelas sosial dan pencapaian akademik. dll.

. Keadaan dominasi bangsa dalam ekonomi. katil. Kelas bekerja. air dll. kurang yang masuk IPT dll Kehidupan yang kurang selesa. tiada elektrik.Faktor kelas sosial • • • Kelas sosial dapat dilihat melalui demografi penduduk. • • . Kelas bekerja – ramai yang meninggalkan bangku sekolah awal. kelas pertengahan.berkongsi bilik.

Ibu bapa kerja berat (buruh) –tidak dapat memberi tumpuan kepada anak. taraf hidup rendah. Kemiskinan – pendapatan rendah. saiz keluarga besar dll. Pelajar sekolah bekerja untuk menyara keluarga. kawasan setinggan. . Kesan – meninggalkan sekolah lebih awal. kurang zat. pengangguran.Faktor kemiskinan • • • • • Kerajaan melancarkan Rancangan Malaysia dan Dasar Ekonomi Baru. kesesakan.

Masalah kesihatan pelajar – rosak pendengaran.Faktor kesihatan • • • • • Kelas bekerja – kurang kemampuan mendapatkan rawatan. mata kabur. Makanan yang tercemar. Kawasan yang kurang selesa – tepi pembuangan sampah dll Kesan – penyakit (taun. demam) . denggi. kerosakan gigi dll. kurang zat dan lain-lain – kanak-kanak tidak cerdas.

. budaya lepak dll. Kesan – pelajar lari dari rumah. Keselesaan belajar – rumah kecil.Faktor saiz keluarga dan rumah • • • Kelas bekerja – kurang pendapatan untuk memenuhi semua kehendak.

norma-norma nilai dll . sikap ibubapa terhadap pendidikan. bahasa yang ditutur. pemasyarakatan. nilai dan aspirasi.• Semua faktor-faktor tersebut boleh mempengaruhi perkembangan pelajaran kanak-kanak seperti minat. pola pengasuhan anak.

PERANAN SEKOLAH DALAM MASYARAKAT .

intelektual dan kemahiran fizikal kanak2 yang diperlukan oleh masyarakat.Pengenalan • • Sekolah adalah institusi sosial yang menjalankan fungsi pengembangan sosialisasi dalam beberapa nilai. Sekolah – institusi formal yang menyerap fungsi2 sosialisasi dan budaya. .

FUNGSI-FUNGSI SEKOLAH .

Sekolah akademik dan vokasional – menyediakan pekerja kolar putih dan biru. Di universiti . Sekolah2 kemahiran banyak diwujudkan.Persediaan untuk pekerjaan • • • • Sekolah -melatih murid-murid untuk dapat melayakkan diri dlm pasaran pekerjaan.OBE .

. dll . Oleh itu.Berkhidmat untuk ekonomi • • • • Zaman ICT – perlukan tenaga mahir. MSC. sekolah perlu memainkan peranan. Latihan-latihan kemahiran banyak ditawarkan..sran sesuai dengan pasaran semasa Globalisasi.belia Perubahan dalam silibus/kurikulum persekolahan.

5. . ting. Arah mobiliti sosial • • Sistem sekolah akan mewujudkan mobiliti sosial – cth SMK dan SMKA Pasaran pekerja diwujudkan berasaskan bidang yang ditawarkan di IPTA/IPTS.Agen penapisan dan pemilihan • • Sistem peperiksaan – darjah 6. Terdapat pelbagai jenis sekolah – SMK. 3 dan ting. SMKA. ting. 6. Integrasi dll. SMAP.

Pendidikan untuk perubahan Sekolah sebagai agen perubahan sosial Pengaliran pengetahuan dan kemahiran.Fungsi-fungsi lain. • • • • • Sosialisasi politik. Fungsi mengawas pelajar. – sebagai ibu dan bapa pelajar. .

SEKOLAH SEBAGAI SISTEM SOSIAL .

Akibat daripada kesedaran guru terhadap tanggungjawabnya. • Rasa kekitaan dan budaya sendiri. • Memilih pertalian hubungan sosial yang padat. kelengkapan ilmunya dan keluhuran peribadinya.Sistem sosial – satu rangkaian aktiviti tercorak yang saling bergantungan antara satu dengan lain. • Mempunyai struktur sosial yang nyata. • . Sekolah : • Mempunyai anggota yang nyata. akibat.

Interaksi antara lelaki dan perenpuan. .Sekolah Sebagai Organisasi Formal • • • • • • Tingkat pengkhususan yang tinggi Badan hierarki berkuasa. Undang-undang jelas dan nyata. Pengambilan tenaga pakar Kewujudan kerjaya.

KESIMPULAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful