SOSIOLOGI DALAM PENDIDIKAN

KONSEP SOSIOLOGI

Sosiologi – kajian yang sistematik dan objektif tentang masyarakat dan tingkahlaku sosial. Objektif – melihat cara manusia menstrukturkan perhubungan mereka, iaitu hubungan dan pertalian sosial terbentuk, terpelihara kemudian berubah. Tujuan utama – mengetahui struktur asas masyarakat manusia, mengenalpasti tekanan-tekanan utama yang mengerat atau melemahkan mereka dan mempelajari syarat-syarat yang membentuk kehidupan sosial mereka.

KELUARGA. SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN .

anak-anak yang menjalankan fungsifungsi tertentu. • Menjaga keperluan ekonomi keluarga. Fungsi: • Menyediakan keperluan dlm penghasilan baka. • . • Mensosialisasi dan menerapkan nilainilai dan budaya masyarakat.Keluarga Suatu kumpulan gabungan penghuni yang terdiri daripada suami. isteri.

keluarga luas (extended). • Hari ini – terdapat migrasi ke bandarbandar. • . kekuatan keluarga semakin longgar. Jenis: • Keluarga asas (nuclear). • Memikul dan bertanggungjawab menyediakan pendidikan kepada anakanak.Samb. Menyedia dan mengambil berat keselamatan emosi ahli keluarga dll.

namun peranannya dalam proses sosialisasi anak-anak amat penting. pakaian dan keperluan asas). makanan. • Ini penting – keluarga merupakan bahagian yang penting daripada suatu sistem sosial yang lebih besar.Samb. • • . Isteri (menguruskan hal ehwal rumahtangga) Hari ini – keadaan berubah kerana ramai wanita yang bekerja membantu suami. Lelaki dalam adat Melayu – ketua keluarga (sediakan rumah.

Satu proses yang berpanjangan dan berterusan dan ianya tidak pernah lengkap. dengan harapan menjadikan cara-cara ini sebagai sebahagian daripada personalitinya. • • . Suatu proses memanusiakan manusia.Sosialisasi • Suatu proses iaitu seseorang individu mempelajari cara masyarakatnya.

Zaman dewasa Berdikari. mempunyai autonomi dan penuh tanggungjawab . • Sosialisasi zaman kanak-kanak adalah amat penting.Bergantung kepada orang lain. – hadis Zaman kanak. kanak Bermula untuk membina konsep.Samb. nilai. Zaman remaja Adalah tempoh latihan kepada kedewasaan yang lebih berdikari dan terikat dengan tanggungjawab. budaya dll.

• Hubungan yang berorientasikan kasih sayang lebih dapat membentuk nilainilai murni berbanding konsep autoritarian. Kelas keluarga – kelas bekerja dan kelas pertengahan.Samb. • • • . Guru perlu memahami keadaan kelas ini. Perbezaan kelas telah memberi kesan kepada perkembangan pendidikan. sebagai persediaan proses penyampaian ilmu.

• Memenuhi kehendak asas. • Mendapat galakan. sopan. kawalan disiplin berterusan.KENDIRI • Berasaskan imej keluarga . • Mempunyai standard. • Iklim – mempengaruhi motivasi anak-anak • Mementingkan aspekaspek moral. • Hukuman – autoritarian • Bermotivasi tinggi • Sentiasa diberi dorongan. • Sentiasa mencari peluang dan masa depan • Rendah • Lebih tertumpu untuk keperluan asas. • Konsep kasih sayang • Berasaskan imej keluarga – perkembangan. • Latihan dlm kebebasan. arahan kendiri.KELAS BEKERJA KELAS PERTENGAHAN INTELEK • Tidak begitu mencabar. patuh. • Kemas. tanggungjawab. • Hormat ibu bapa. MOTIVASI TINGKAHLAKU IMEJ . • Konsep kesan dan akibat. bersih. .tradisional. • Rasa simpati dan empati.

Guru perlu memahami keadaan kelas ini. • • • • . tingkahlaku. FPK Kesediaan guru . Perbezaan kelas telah memberi kesan kepada perkembangan pendidikan.impak dalam proses pendidikan. Kajian sosial – merapatkan jurang perbezaan antara kelas.Kesan kepada pendidikan • Tahap perkembangan intelek.. sebagai persediaan proses penyampaian ilmu. imej kendiri. motivasi.

FAKTOR PERSEKITARAN DAN PENCAPAIAN AKADEMIK .

kemunduran. sederhana. dll. keciciran. Kajian Barat – terdapat hubungan yang kuat antara kelas sosial dan pencapaian akademik. penglibatan dalam kelas. • . Kesan – ponteng. Perbezaan tahap ekonomi banyak mempengaruhi tahap pendidikan. tinggi.Faktor sosioekonomi • • • Keluarga yang berpendapat rendah.

.berkongsi bilik. Keadaan dominasi bangsa dalam ekonomi. Kelas bekerja – ramai yang meninggalkan bangku sekolah awal. kelas pertengahan. katil. tiada elektrik. kurang yang masuk IPT dll Kehidupan yang kurang selesa.Faktor kelas sosial • • • Kelas sosial dapat dilihat melalui demografi penduduk. • • . air dll. Kelas bekerja.

pengangguran. Kesan – meninggalkan sekolah lebih awal. Kemiskinan – pendapatan rendah. kawasan setinggan.Faktor kemiskinan • • • • • Kerajaan melancarkan Rancangan Malaysia dan Dasar Ekonomi Baru. kurang zat. Ibu bapa kerja berat (buruh) –tidak dapat memberi tumpuan kepada anak. kesesakan. taraf hidup rendah. saiz keluarga besar dll. Pelajar sekolah bekerja untuk menyara keluarga. .

Kawasan yang kurang selesa – tepi pembuangan sampah dll Kesan – penyakit (taun. kurang zat dan lain-lain – kanak-kanak tidak cerdas. Makanan yang tercemar. mata kabur. kerosakan gigi dll. demam) . Masalah kesihatan pelajar – rosak pendengaran. denggi.Faktor kesihatan • • • • • Kelas bekerja – kurang kemampuan mendapatkan rawatan.

Faktor saiz keluarga dan rumah • • • Kelas bekerja – kurang pendapatan untuk memenuhi semua kehendak. budaya lepak dll. Kesan – pelajar lari dari rumah. . Keselesaan belajar – rumah kecil.

pola pengasuhan anak. pemasyarakatan. sikap ibubapa terhadap pendidikan. bahasa yang ditutur.• Semua faktor-faktor tersebut boleh mempengaruhi perkembangan pelajaran kanak-kanak seperti minat. nilai dan aspirasi. norma-norma nilai dll .

PERANAN SEKOLAH DALAM MASYARAKAT .

Sekolah – institusi formal yang menyerap fungsi2 sosialisasi dan budaya.Pengenalan • • Sekolah adalah institusi sosial yang menjalankan fungsi pengembangan sosialisasi dalam beberapa nilai. . intelektual dan kemahiran fizikal kanak2 yang diperlukan oleh masyarakat.

FUNGSI-FUNGSI SEKOLAH .

Sekolah2 kemahiran banyak diwujudkan.Persediaan untuk pekerjaan • • • • Sekolah -melatih murid-murid untuk dapat melayakkan diri dlm pasaran pekerjaan. Di universiti .OBE . Sekolah akademik dan vokasional – menyediakan pekerja kolar putih dan biru.

MSC.. Latihan-latihan kemahiran banyak ditawarkan. sekolah perlu memainkan peranan. Oleh itu. dll .sran sesuai dengan pasaran semasa Globalisasi..Berkhidmat untuk ekonomi • • • • Zaman ICT – perlukan tenaga mahir.belia Perubahan dalam silibus/kurikulum persekolahan.

. 6. 5. Terdapat pelbagai jenis sekolah – SMK. Arah mobiliti sosial • • Sistem sekolah akan mewujudkan mobiliti sosial – cth SMK dan SMKA Pasaran pekerja diwujudkan berasaskan bidang yang ditawarkan di IPTA/IPTS. SMAP. ting. ting. SMKA. Integrasi dll.Agen penapisan dan pemilihan • • Sistem peperiksaan – darjah 6. 3 dan ting.

• • • • • Sosialisasi politik.Fungsi-fungsi lain. . Fungsi mengawas pelajar. – sebagai ibu dan bapa pelajar. Pendidikan untuk perubahan Sekolah sebagai agen perubahan sosial Pengaliran pengetahuan dan kemahiran.

SEKOLAH SEBAGAI SISTEM SOSIAL .

• . Akibat daripada kesedaran guru terhadap tanggungjawabnya. • Rasa kekitaan dan budaya sendiri. • Mempunyai struktur sosial yang nyata. akibat. Sekolah : • Mempunyai anggota yang nyata. kelengkapan ilmunya dan keluhuran peribadinya.Sistem sosial – satu rangkaian aktiviti tercorak yang saling bergantungan antara satu dengan lain. • Memilih pertalian hubungan sosial yang padat.

Pengambilan tenaga pakar Kewujudan kerjaya. . Undang-undang jelas dan nyata.Sekolah Sebagai Organisasi Formal • • • • • • Tingkat pengkhususan yang tinggi Badan hierarki berkuasa. Interaksi antara lelaki dan perenpuan.

KESIMPULAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful