SOSIOLOGI DALAM PENDIDIKAN

KONSEP SOSIOLOGI

Sosiologi – kajian yang sistematik dan objektif tentang masyarakat dan tingkahlaku sosial. Objektif – melihat cara manusia menstrukturkan perhubungan mereka, iaitu hubungan dan pertalian sosial terbentuk, terpelihara kemudian berubah. Tujuan utama – mengetahui struktur asas masyarakat manusia, mengenalpasti tekanan-tekanan utama yang mengerat atau melemahkan mereka dan mempelajari syarat-syarat yang membentuk kehidupan sosial mereka.

KELUARGA. SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN .

Fungsi: • Menyediakan keperluan dlm penghasilan baka. • .Keluarga Suatu kumpulan gabungan penghuni yang terdiri daripada suami. isteri. • Mensosialisasi dan menerapkan nilainilai dan budaya masyarakat. • Menjaga keperluan ekonomi keluarga. anak-anak yang menjalankan fungsifungsi tertentu.

• Hari ini – terdapat migrasi ke bandarbandar. kekuatan keluarga semakin longgar. Jenis: • Keluarga asas (nuclear). • . keluarga luas (extended). Menyedia dan mengambil berat keselamatan emosi ahli keluarga dll. • Memikul dan bertanggungjawab menyediakan pendidikan kepada anakanak.Samb.

pakaian dan keperluan asas). • • . Lelaki dalam adat Melayu – ketua keluarga (sediakan rumah. makanan.Samb. • Ini penting – keluarga merupakan bahagian yang penting daripada suatu sistem sosial yang lebih besar. namun peranannya dalam proses sosialisasi anak-anak amat penting. Isteri (menguruskan hal ehwal rumahtangga) Hari ini – keadaan berubah kerana ramai wanita yang bekerja membantu suami.

• • .Sosialisasi • Suatu proses iaitu seseorang individu mempelajari cara masyarakatnya. Satu proses yang berpanjangan dan berterusan dan ianya tidak pernah lengkap. dengan harapan menjadikan cara-cara ini sebagai sebahagian daripada personalitinya. Suatu proses memanusiakan manusia.

Bergantung kepada orang lain. kanak Bermula untuk membina konsep. budaya dll. – hadis Zaman kanak. nilai. Zaman dewasa Berdikari. mempunyai autonomi dan penuh tanggungjawab . Zaman remaja Adalah tempoh latihan kepada kedewasaan yang lebih berdikari dan terikat dengan tanggungjawab.Samb. • Sosialisasi zaman kanak-kanak adalah amat penting.

sebagai persediaan proses penyampaian ilmu.Samb. Kelas keluarga – kelas bekerja dan kelas pertengahan. • Hubungan yang berorientasikan kasih sayang lebih dapat membentuk nilainilai murni berbanding konsep autoritarian. • • • . Guru perlu memahami keadaan kelas ini. Perbezaan kelas telah memberi kesan kepada perkembangan pendidikan.

tradisional. • Memenuhi kehendak asas.KENDIRI • Berasaskan imej keluarga . tanggungjawab. patuh. • Latihan dlm kebebasan. • Sentiasa mencari peluang dan masa depan • Rendah • Lebih tertumpu untuk keperluan asas. MOTIVASI TINGKAHLAKU IMEJ . . bersih. • Hormat ibu bapa.KELAS BEKERJA KELAS PERTENGAHAN INTELEK • Tidak begitu mencabar. • Mempunyai standard. • Konsep kasih sayang • Berasaskan imej keluarga – perkembangan. • Hukuman – autoritarian • Bermotivasi tinggi • Sentiasa diberi dorongan. • Rasa simpati dan empati. • Kemas. sopan. • Konsep kesan dan akibat. • Mendapat galakan. kawalan disiplin berterusan. • Iklim – mempengaruhi motivasi anak-anak • Mementingkan aspekaspek moral. arahan kendiri.

sebagai persediaan proses penyampaian ilmu.impak dalam proses pendidikan. Guru perlu memahami keadaan kelas ini. FPK Kesediaan guru ..Kesan kepada pendidikan • Tahap perkembangan intelek. Kajian sosial – merapatkan jurang perbezaan antara kelas. imej kendiri. motivasi. Perbezaan kelas telah memberi kesan kepada perkembangan pendidikan. • • • • . tingkahlaku.

FAKTOR PERSEKITARAN DAN PENCAPAIAN AKADEMIK .

keciciran. • . penglibatan dalam kelas.Faktor sosioekonomi • • • Keluarga yang berpendapat rendah. kemunduran. Kajian Barat – terdapat hubungan yang kuat antara kelas sosial dan pencapaian akademik. dll. sederhana. Perbezaan tahap ekonomi banyak mempengaruhi tahap pendidikan. tinggi. Kesan – ponteng.

tiada elektrik. air dll.berkongsi bilik. Kelas bekerja – ramai yang meninggalkan bangku sekolah awal.. kelas pertengahan. • • . Keadaan dominasi bangsa dalam ekonomi. katil. Kelas bekerja. kurang yang masuk IPT dll Kehidupan yang kurang selesa.Faktor kelas sosial • • • Kelas sosial dapat dilihat melalui demografi penduduk.

Kesan – meninggalkan sekolah lebih awal.Faktor kemiskinan • • • • • Kerajaan melancarkan Rancangan Malaysia dan Dasar Ekonomi Baru. Ibu bapa kerja berat (buruh) –tidak dapat memberi tumpuan kepada anak. Kemiskinan – pendapatan rendah. saiz keluarga besar dll. pengangguran. kesesakan. taraf hidup rendah. Pelajar sekolah bekerja untuk menyara keluarga. . kawasan setinggan. kurang zat.

Makanan yang tercemar. mata kabur. kurang zat dan lain-lain – kanak-kanak tidak cerdas. Kawasan yang kurang selesa – tepi pembuangan sampah dll Kesan – penyakit (taun. Masalah kesihatan pelajar – rosak pendengaran. demam) . kerosakan gigi dll.Faktor kesihatan • • • • • Kelas bekerja – kurang kemampuan mendapatkan rawatan. denggi.

Faktor saiz keluarga dan rumah • • • Kelas bekerja – kurang pendapatan untuk memenuhi semua kehendak. budaya lepak dll. Kesan – pelajar lari dari rumah. . Keselesaan belajar – rumah kecil.

bahasa yang ditutur. nilai dan aspirasi. pemasyarakatan. pola pengasuhan anak.• Semua faktor-faktor tersebut boleh mempengaruhi perkembangan pelajaran kanak-kanak seperti minat. norma-norma nilai dll . sikap ibubapa terhadap pendidikan.

PERANAN SEKOLAH DALAM MASYARAKAT .

Pengenalan • • Sekolah adalah institusi sosial yang menjalankan fungsi pengembangan sosialisasi dalam beberapa nilai. . intelektual dan kemahiran fizikal kanak2 yang diperlukan oleh masyarakat. Sekolah – institusi formal yang menyerap fungsi2 sosialisasi dan budaya.

FUNGSI-FUNGSI SEKOLAH .

Sekolah akademik dan vokasional – menyediakan pekerja kolar putih dan biru. Di universiti . Sekolah2 kemahiran banyak diwujudkan.Persediaan untuk pekerjaan • • • • Sekolah -melatih murid-murid untuk dapat melayakkan diri dlm pasaran pekerjaan.OBE .

sran sesuai dengan pasaran semasa Globalisasi. sekolah perlu memainkan peranan. dll .belia Perubahan dalam silibus/kurikulum persekolahan.Berkhidmat untuk ekonomi • • • • Zaman ICT – perlukan tenaga mahir. Oleh itu. Latihan-latihan kemahiran banyak ditawarkan.. MSC..

Arah mobiliti sosial • • Sistem sekolah akan mewujudkan mobiliti sosial – cth SMK dan SMKA Pasaran pekerja diwujudkan berasaskan bidang yang ditawarkan di IPTA/IPTS. . 6. Integrasi dll. 5. ting. 3 dan ting. SMKA. ting. Terdapat pelbagai jenis sekolah – SMK. SMAP.Agen penapisan dan pemilihan • • Sistem peperiksaan – darjah 6.

Pendidikan untuk perubahan Sekolah sebagai agen perubahan sosial Pengaliran pengetahuan dan kemahiran. Fungsi mengawas pelajar.Fungsi-fungsi lain. – sebagai ibu dan bapa pelajar. . • • • • • Sosialisasi politik.

SEKOLAH SEBAGAI SISTEM SOSIAL .

Akibat daripada kesedaran guru terhadap tanggungjawabnya. • Rasa kekitaan dan budaya sendiri. Sekolah : • Mempunyai anggota yang nyata.Sistem sosial – satu rangkaian aktiviti tercorak yang saling bergantungan antara satu dengan lain. kelengkapan ilmunya dan keluhuran peribadinya. • Mempunyai struktur sosial yang nyata. • . akibat. • Memilih pertalian hubungan sosial yang padat.

Pengambilan tenaga pakar Kewujudan kerjaya.Sekolah Sebagai Organisasi Formal • • • • • • Tingkat pengkhususan yang tinggi Badan hierarki berkuasa. Interaksi antara lelaki dan perenpuan. Undang-undang jelas dan nyata. .

KESIMPULAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful