SOSIOLOGI DALAM PENDIDIKAN

KONSEP SOSIOLOGI

Sosiologi – kajian yang sistematik dan objektif tentang masyarakat dan tingkahlaku sosial. Objektif – melihat cara manusia menstrukturkan perhubungan mereka, iaitu hubungan dan pertalian sosial terbentuk, terpelihara kemudian berubah. Tujuan utama – mengetahui struktur asas masyarakat manusia, mengenalpasti tekanan-tekanan utama yang mengerat atau melemahkan mereka dan mempelajari syarat-syarat yang membentuk kehidupan sosial mereka.

KELUARGA. SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN .

• . • Menjaga keperluan ekonomi keluarga. Fungsi: • Menyediakan keperluan dlm penghasilan baka. anak-anak yang menjalankan fungsifungsi tertentu. isteri. • Mensosialisasi dan menerapkan nilainilai dan budaya masyarakat.Keluarga Suatu kumpulan gabungan penghuni yang terdiri daripada suami.

Menyedia dan mengambil berat keselamatan emosi ahli keluarga dll. • Memikul dan bertanggungjawab menyediakan pendidikan kepada anakanak. Jenis: • Keluarga asas (nuclear). keluarga luas (extended). • .Samb. kekuatan keluarga semakin longgar. • Hari ini – terdapat migrasi ke bandarbandar.

Samb. • • . namun peranannya dalam proses sosialisasi anak-anak amat penting. pakaian dan keperluan asas). makanan. • Ini penting – keluarga merupakan bahagian yang penting daripada suatu sistem sosial yang lebih besar. Isteri (menguruskan hal ehwal rumahtangga) Hari ini – keadaan berubah kerana ramai wanita yang bekerja membantu suami. Lelaki dalam adat Melayu – ketua keluarga (sediakan rumah.

Satu proses yang berpanjangan dan berterusan dan ianya tidak pernah lengkap. • • . Suatu proses memanusiakan manusia.Sosialisasi • Suatu proses iaitu seseorang individu mempelajari cara masyarakatnya. dengan harapan menjadikan cara-cara ini sebagai sebahagian daripada personalitinya.

Samb. Zaman remaja Adalah tempoh latihan kepada kedewasaan yang lebih berdikari dan terikat dengan tanggungjawab.Bergantung kepada orang lain. nilai. Zaman dewasa Berdikari. kanak Bermula untuk membina konsep. budaya dll. – hadis Zaman kanak. • Sosialisasi zaman kanak-kanak adalah amat penting. mempunyai autonomi dan penuh tanggungjawab .

sebagai persediaan proses penyampaian ilmu.Samb. • Hubungan yang berorientasikan kasih sayang lebih dapat membentuk nilainilai murni berbanding konsep autoritarian. Perbezaan kelas telah memberi kesan kepada perkembangan pendidikan. • • • . Kelas keluarga – kelas bekerja dan kelas pertengahan. Guru perlu memahami keadaan kelas ini.

• Mempunyai standard. • Mendapat galakan. . • Iklim – mempengaruhi motivasi anak-anak • Mementingkan aspekaspek moral. • Hukuman – autoritarian • Bermotivasi tinggi • Sentiasa diberi dorongan. bersih.tradisional. kawalan disiplin berterusan. • Konsep kasih sayang • Berasaskan imej keluarga – perkembangan. • Rasa simpati dan empati. tanggungjawab. arahan kendiri. • Konsep kesan dan akibat. • Hormat ibu bapa. • Kemas. • Latihan dlm kebebasan.KELAS BEKERJA KELAS PERTENGAHAN INTELEK • Tidak begitu mencabar. patuh. • Sentiasa mencari peluang dan masa depan • Rendah • Lebih tertumpu untuk keperluan asas. • Memenuhi kehendak asas. sopan. MOTIVASI TINGKAHLAKU IMEJ .KENDIRI • Berasaskan imej keluarga .

FPK Kesediaan guru . • • • • . Guru perlu memahami keadaan kelas ini.Kesan kepada pendidikan • Tahap perkembangan intelek. Perbezaan kelas telah memberi kesan kepada perkembangan pendidikan. imej kendiri. sebagai persediaan proses penyampaian ilmu. Kajian sosial – merapatkan jurang perbezaan antara kelas.impak dalam proses pendidikan.. tingkahlaku. motivasi.

FAKTOR PERSEKITARAN DAN PENCAPAIAN AKADEMIK .

Kajian Barat – terdapat hubungan yang kuat antara kelas sosial dan pencapaian akademik. sederhana. tinggi. kemunduran. Perbezaan tahap ekonomi banyak mempengaruhi tahap pendidikan. • . dll. penglibatan dalam kelas. Kesan – ponteng.Faktor sosioekonomi • • • Keluarga yang berpendapat rendah. keciciran.

Faktor kelas sosial • • • Kelas sosial dapat dilihat melalui demografi penduduk.. Keadaan dominasi bangsa dalam ekonomi. Kelas bekerja – ramai yang meninggalkan bangku sekolah awal. tiada elektrik. katil. Kelas bekerja. air dll. • • .berkongsi bilik. kelas pertengahan. kurang yang masuk IPT dll Kehidupan yang kurang selesa.

Kesan – meninggalkan sekolah lebih awal. taraf hidup rendah. Ibu bapa kerja berat (buruh) –tidak dapat memberi tumpuan kepada anak.Faktor kemiskinan • • • • • Kerajaan melancarkan Rancangan Malaysia dan Dasar Ekonomi Baru. kawasan setinggan. saiz keluarga besar dll. Kemiskinan – pendapatan rendah. . pengangguran. kurang zat. Pelajar sekolah bekerja untuk menyara keluarga. kesesakan.

demam) .Faktor kesihatan • • • • • Kelas bekerja – kurang kemampuan mendapatkan rawatan. mata kabur. kurang zat dan lain-lain – kanak-kanak tidak cerdas. Makanan yang tercemar. Kawasan yang kurang selesa – tepi pembuangan sampah dll Kesan – penyakit (taun. kerosakan gigi dll. Masalah kesihatan pelajar – rosak pendengaran. denggi.

Keselesaan belajar – rumah kecil.Faktor saiz keluarga dan rumah • • • Kelas bekerja – kurang pendapatan untuk memenuhi semua kehendak. budaya lepak dll. . Kesan – pelajar lari dari rumah.

pemasyarakatan. sikap ibubapa terhadap pendidikan. bahasa yang ditutur. nilai dan aspirasi. pola pengasuhan anak. norma-norma nilai dll .• Semua faktor-faktor tersebut boleh mempengaruhi perkembangan pelajaran kanak-kanak seperti minat.

PERANAN SEKOLAH DALAM MASYARAKAT .

Pengenalan • • Sekolah adalah institusi sosial yang menjalankan fungsi pengembangan sosialisasi dalam beberapa nilai. Sekolah – institusi formal yang menyerap fungsi2 sosialisasi dan budaya. intelektual dan kemahiran fizikal kanak2 yang diperlukan oleh masyarakat. .

FUNGSI-FUNGSI SEKOLAH .

Sekolah2 kemahiran banyak diwujudkan.Persediaan untuk pekerjaan • • • • Sekolah -melatih murid-murid untuk dapat melayakkan diri dlm pasaran pekerjaan. Di universiti .OBE . Sekolah akademik dan vokasional – menyediakan pekerja kolar putih dan biru.

belia Perubahan dalam silibus/kurikulum persekolahan.sran sesuai dengan pasaran semasa Globalisasi. Latihan-latihan kemahiran banyak ditawarkan. dll .. sekolah perlu memainkan peranan.Berkhidmat untuk ekonomi • • • • Zaman ICT – perlukan tenaga mahir.. MSC. Oleh itu.

SMAP. Integrasi dll. 6. Terdapat pelbagai jenis sekolah – SMK. Arah mobiliti sosial • • Sistem sekolah akan mewujudkan mobiliti sosial – cth SMK dan SMKA Pasaran pekerja diwujudkan berasaskan bidang yang ditawarkan di IPTA/IPTS. 5. SMKA. 3 dan ting. ting.Agen penapisan dan pemilihan • • Sistem peperiksaan – darjah 6. . ting.

– sebagai ibu dan bapa pelajar. . • • • • • Sosialisasi politik.Fungsi-fungsi lain. Pendidikan untuk perubahan Sekolah sebagai agen perubahan sosial Pengaliran pengetahuan dan kemahiran. Fungsi mengawas pelajar.

SEKOLAH SEBAGAI SISTEM SOSIAL .

• Rasa kekitaan dan budaya sendiri. Sekolah : • Mempunyai anggota yang nyata. kelengkapan ilmunya dan keluhuran peribadinya. • . • Memilih pertalian hubungan sosial yang padat.Sistem sosial – satu rangkaian aktiviti tercorak yang saling bergantungan antara satu dengan lain. akibat. • Mempunyai struktur sosial yang nyata. Akibat daripada kesedaran guru terhadap tanggungjawabnya.

Interaksi antara lelaki dan perenpuan.Sekolah Sebagai Organisasi Formal • • • • • • Tingkat pengkhususan yang tinggi Badan hierarki berkuasa. Undang-undang jelas dan nyata. Pengambilan tenaga pakar Kewujudan kerjaya. .

KESIMPULAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful