PUSAT PROGRAM LUAR

BML3043: FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

TUGASAN
Kriteria Tugasan: i) KERJA KURSUS 45% 15%

ii) FORUM Tempoh tugasan Tarikh akhir tugasan

- 9 minggu (mula 25/02/13 – 29/04/13) - 05/05/13

TUGASAN 1 (KERJA KURSUS) – 45%
Tugasan kerja kursus ini mengandungi tiga soalan, iaitu:

(i)

Apakah yang dimaksudkan dengan fonetik dan fonologi bahasa Melayu? Jawapan anda harus mencakupi beberapa definisi mengenai fonetik dan fonologi yang diberikan oleh tokoh-tokoh bahasa seperti Harimurti Kridalaksana, Abdul Hamid Mahmood, Abdullah Hassan, Nor Hashimah Jalaluddin, Indirawati, K. L. Pike, David Crystal dan Gleason. Anda juga harus membincangkan jenis-jenis fonetik seperti (i) fonetik artikulasi, (ii) fonetik akustik dan (iii) fonetik auditori.

(ii) vokal belakang dan (iii) vokal tengah. dan sertakan contohnya sekali. anda perlu sertakan contohcontoh bunyi tersebut dalam bahasa Melayu. bahasa Jawa dan lain-lain. Dengan memberikan (i) vokal depan. Jawapan anda perlu menjelaskan hal tentang ejaan bersama Malaysia-Indonesia yang telah dipersetujui bersama pada tahun 1972. Sila lukis gambar rajah bagaimana proses bunyi-bunyi vokal tersebut dihasilkan. Sertakan contoh-contoh bunyi dalam perkataan bahasa Melayu. (iii) Bincangkan sistem ejaan Rumi Bahasa Melayu. anda dinasihatkan merujuk dan meneliti buku-buku berikut: . (ii) Huraikan bunyi vokal dan konsonan bahasa Melayu. Bagi soalan ini. Anda perlu membincangkan maksud bunyi vokal. khususnya bahasa Melayu. Bincangkan juga huruf fonem yang digunakan dalam ejaan bersama tersebut. Jawapan anda juga harus menyentuh matlamat akhir ilmu fonetik dan fonologi. PERHATIAN: Bagi membantu anda menjawab tiga jenis soalan yang dicantumkan dalam kerja kursus ini. Lukiskan gambar rajah bagaimana proses bunyi konsonan tersebut dihasilkan.- Anda perlu sertakan contoh-contoh yang sesuai untuk mengukuhkan jawapan anda. Anda juga perlu menghuraikan bunyi-bunyi konsonan bahasa Melayu. Anda juga perlu membincangkan hal tentang Keselarasan Vokal dan sertakan contoh-contohnya sekali. Anda perlu memasukkan aspek cara-cara mengeja perkataan pinjaman daripada bahasa Inggeris.

1. Kulit hadapan : . gambar rajah secara grafik/ peta minda (mengikut kreativiti. halaman b) Jenis tulisan c) Saiz tulisan : mengikut keperluan (antara 20-30 halaman) : Arial : 11pt d) Langkau 1. no.  Anda boleh hubungi 019 .Jawapan bagi soalan (c). Abdul Hamid Mahmood. Linguistik. . nama. Bahan rujukan lain yang berkaitan bagi memantapkan pengetahuan anda dalam ilmu fonetik dan fonologi bahasa Melayu. Penulisan petikan mengikut sistem APA @ Gaya Dewan dan harus konsisten Bentuk serahan tugasan (kerja kursus) i) Hantar dalam bentuk soft copy melalui sistem elektronik (MyGuru3) di tapak yang disediakan seperti yang telah ditetapkan oleh PPL.Jawapan bagi soalan (a) dan (b).tajuk. dan program 2.15. semester. santak kiri dan kanan (justify) 3. matrik. 2. Kerja kursus (penulisan) anda perlu mengandungi: a) Kandungan b) Pengenalan c) Perbincangan: aspek yang dibincangkan dengan contoh yang sesuai. . Dr. 3. Menguasai Bahasa Melayu Tinggi (2007) oleh Prof. Format : a) Bil. nama kumpulan (wajib).3870 383 (Prof. . Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (2007) oleh Abdul Hamid Mahmood dan Nur Farah Lo Abdullah. keperluan dan kesesuaian) d) Kesimpulan e) Bibliografi (sekurang-kurangnya lima daripada pelbagai sumber rujukan) 4. Abdul Hamid Mahmood) Format Penulisan (kerja kursus) 1. Dr.

tersusun dan tepat Isi : cukup dan relevan Grafik : sesuai.ii) Hantar salinan bercetak (hard copy) ke alamat tutor E-learning/ pensyarah Elearning masing-masing. Pemarkahan (kerja kursus) a) Isi b) Bahasa : : 30 markah 20 markah 10 markah : : : : : : 10 markah 10 markah 10 markah 10 markah 100 markah 45% c) Persembahan : d) Format e) Grafik & kreativiti f) Bibliografi g) Teknik petikan Jumlah Pemberatan Rubrik Penilaian (kerja kursus) Peringkat Cemerlang                 Kriteria Penulisan Format : sangat kemas. kreatif dan jelas Penulisan bibliografi dan petikan betul dan tepat Format : betul dan tepat Isi : cukup Grafik : sesuai dan jelas Penulisan bibliografi dan petikan betul Markah (100) 80 – 100 70 – 79 Baik 60 – 69 Memuaskan Kurang memuaskan Format : kurang kemas. tersusun dan tepat Isi : cukup dan sangat relevan Grafik : sangat sesuai. kurang tersusun dan kurang tepat Isi : kurang cukup dan kurang relevan Grafik : kurang sesuai Penulisan bibliografi dan petikan kurang betul 40 – 59 . kreatif dan jelas Penulisan bibliografi dan petikan betul dan tepat sekali Format : kemas.

anda perlu membuat tugasan semula. dan jika didapati. dan format penulisan. pemaparan idea. Plagiarisme adalah dilarang sama sekali. rujukan. kupasan isi atau hujah.  Anda tidak dibenarkan menyalin bulat-bulat artikel/ tulisan daripada sumber yang anda rujuk untuk menyokong penulisan anda tanpa menyatakan sumbernya. . tidak tersusun dan tidak tepat Isi : tidak cukup dan tidak relevan Grafik : tidak sesuai Penulisan bibliografi dan petikan banyak kesalahan 0 – 39 PERINGATAN!!  Kerja kursus ini perlu bersifat ilmiah dari segi persembahan isi.Tidak memuaskan     Format :tidak kemas.