NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTRAK PRASYARAT OBJEKTIF

: : : : : :

SENI TARI MELAYU (Art of Malay dances) QKB 2101 1 (0 + 1) 1 x 3 jam amali seminggu Tiada Pada akhir kursus ini pelajar dapat : 1. menyampaikan idea dengan jelas, berkesan dan dengan penuh keyakinan secara lisan. (CS2) 2. mengamalkan sikap beretika, di samping mempunyai rasa tanggungjawab terhadap masyarakat. (EM3) 3. mempamerkan bakat untuk menyelia anggota pasukan (LS4)

SINOPSIS

:

Kursus ini merangkumi konsep seni persembahan tarian, teknik dan elemen, tarian klasik Melayu, Asli, Inang, Zapin, Joget dan tarian Sabah dan Sarawak. Busana, muzik tarian dan pengurusan persembahan juga dibincangkan. (This course covers the concepts of art performance of dance, techniques and elements, Malay classical dances, Asli, Inang, Zapin, Joget and ethnic dances of Sabah and Sarawak. Dance attires, dance music, and events management are also discussed.)

KANDUNGAN

AMALI

: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Membuat latihan tubuh dan senaman Menjalankan gerak Tarian Klasik Melayu Menjalankan gerak Tarian Asli Menjalankan gerak Tarian Inang Menjalankan gerak Tarian Zapin Menjalankan gerak Tarian Joget 3 3 6 6 6 6

2. (1993). Kuala Lumpur: Akademik Pengajian Melayu. 9. 3. The Malay Dance. Nor. 100 % Mohd.7. Anis Md. Rahmah Bujang & Nor Azlin Hamidon. 8. .(1995). Kesenian Melayu. (2004). Mohd. Zapin: Folk Dance of the Malay world. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ghouse Nasuruddin. Singapore: Oxford University. Menjalankan gerak Tarian Sabah dan Sarawak Menari berpakaian tarian dan bermuzik Mengadakan persembahan kumpulan di pentas Jumlah 3 3 6 42 PENILAIAN RUJUKAN : : Kerja Kursus 1.