Anda di halaman 1dari 3

Mata Pelajaran Kelas Bil.

Murid Masa Tarikh Tema Sub Tajuk

: Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan : 5 Bestari : 20 orang : 9.00 9.30 pagi (30 minit) : 18 Januari 2011 : Hidup Bersama Di Sekolah Dan Masyarakat : Semangat Kejiranan

Hasil Pembelajaran Pada akhir pembelajaran ini, murid akan dapat: 1. Menyatakan 5 faedah mengenali jiran tetangga. (Pengetahuan) 2. Menyenaraikan isi penting pengajaran. (Kemahiran) 3. Menghormati jiran tetangga. (Nilai) Ringkasan Isi Kandungan 1. Mengetahui faedah mengenali jiran tetangga dalam kehidupan. Penerapan Nilai Murni 1. Hormat-menghormati antara satu sama lain. 2. Bekerjasama antara satu sama lain. 3. Memupuk semangat kejiranan dalam kehidupan seharian. Unsur Patriotisme 1. Bertanggungjawab memupuk persefahaman untuk keharmonian dan kesejahteraan bersama. 2. Memupuk sikap hormat-menghormati, bertoleransi dan bekerjasama untuk semangat kekitaan dan setiakawan. Pengetahuan Sedia Ada Murid memahami kepentingan memupuk semangat kejiranan dalam kehidupan. Bahan Bantu Mengajar Bahan Komputer Riba Projektor LCD Kertas Mahjong Pen Marker Bilangan 1 1 4 4

Kemahiran Generik KB KBF MI : Mendengar dan Memerhati. : Menjana Idea, Membanding beza, Menilai semula : Linguistik, Intrapersonal, Interpersonal, Visual/Ruang.

Pembelajaran Konstruktivisme Prosedur Pelaksanaan Elemen Pengurusan, Pembelajaran Bestari, Kemahiran Generik Catatan, Penerapan Nilai Murni, Nilai Alam Sekitar, Unsur Patriotisme dan Sumber P&P

Set Induksi ( 5 Minit) (Orientasi) 1. Guru menunjukkan gambar tentang keadaan jiran tetangga pada zaman dahulu dan sekarang. 2. Guru meminta murid memberi banding beza tentang kedua-dua gambar tersebut. 3. Guru mengaitkan gambar tersebut dengan tajuk pembelajaran hari ini. Langkah 1 (5 minit) (Pencetusan Idea) 1. Guru membimbing murid untuk memberi sebab-sebab terhadap gambar yang menunjukkan keadaan jiran tetangga pada zaman dahulu dan sekarang. 2. Murid diberi penerangan berkaitan tajuk pelajaran hari ini. Langkah 2 (7 minit) (Penstrukturan Semula Idea) 1. Murid dibahagi kepada 4 kumpulan. 2. Setiap kumpulan dikehendaki membincang tentang cara-cara

KB: Memerhati & Mendengar KBF: Menjana Idea & Membanding Beza TPK: Linguistik & Intrapersonal

Sumber P&P: Komputer Riba & Projektor LCD

KB: Memerhati & Mendengar KBF: Menjana Idea TPK: Linguistik & Intrapersonal & Interpersonal

Sumber P&P: Komputer Riba & Projektor LCD

KB: Memerhati & Mendengar

Sumber P&P: Kertas Mahjong Pen Marker

mengeratkan hubungan silaturahim antara jiran tetangga. 3. Murid-murid dikehendaki menulis idea dalam kertas mahjong yang telah diedarkan oleh guru. 4. Guru meronda dalam kelas sambil membimbing murid. 5. Setiap kumpulan dikehendaki membentangkan hasil perbincangan mereka. 6. Guru memberi pujian dan galakan kepada murid. Langkah 3 (8 minit) (Penggunaan Semula Idea) 1. Guru memberi satu situasi seperti di bawah. (Situasi: Apakah tindakan yang boleh anda lakukan semasa kehadiran jiran baru di rumah sebelah anda?) 2. Guru memberi murid masa untuk berfikir supaya melaksanakan aktiviti main peranan. 3. Guru memilih murid secara rawak untuk menjalankan aktiviti main peranan. 4. Guru memberi pujian dan galakan kepada murid-murid. Penutup (5 Minit) (Refleksi) 1. Guru meminta murid untuk merumuskan isi pelajaran. 2. Guru memuji murid yang dapat menjawab dengan baik. 3. Guru membuat rumusan mengenai isi pelajaran hari ini.

KBF: Menjana Idea

Nilai Murni: Kerjasama

TPK: Linguistik & Intrapersonal & Interpersonal

Unsur Patriotisme: Bertanggungjawab memupuk persefahaman untuk keharmonian dan kesejahteraan bersama.

KB: Memerhati & Mendengar KBF: Menilai Semula TPK: Linguistik & Interpersonal & Visual / Ruang

Nilai Murni: Hormat-menghormati Memupuk semangat kejiranan Unsur Patriotisme: Memupuk perasaan hormatmenghormati, bertoleransi dan bekerjasama untuk semangat kekitaan dan setiakawan. Kaedah Pengajaran: Main Peranan

KB: Memerhati & Mendengar KBF: Menilai Semula TPK: Linguistik & Interpersonal

Nilai Murni: Hormat-menghormati