Anda di halaman 1dari 77

Cermat Tiba Selamat

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya dalam Bahasa Malaysia

Objektif Utama
1. Menjadi pengguna jalan raya dan pengangkutan awam yang berdikari, selamat, bertanggungjawab dan mampu membuat keputusan yang cermat dan bijak. 2. Menjadi pengguna jalan raya yang mematuhi undang- undang dan peraturan jalan raya.

Objektif Utama samb.


3. Menjadi pengguna basikal yang selamat menggunakan basikal yang diselenggara dengan baik, memakai topi keledar dan menggunakan laluan berbasikal yang selamat.

Tajuk-tajuk Utama PKJR Tahun 4


Unit 1 - Perjalanan Secara Berdikari Unit 2 - Peraturan dan Undang-undang Jalan Raya Unit 3 - Sukarnya Melintas Unit 4 - Keselamatan Berbasikal Unit 5 - Berbasikal dengan Selamat Unit 6 - Perjalanan Selamat Menggunakan Pengangkutan Awam Unit 7 - Dilema Unit 8 - Jalan Raya di Malaysia

Cermat Tiba Selamat

Perjalanan Secara Berdikari

Sub Title

UNIT 1 UNIT 1

Rasional Unit 1
Kanakkanak mula BERDIKARI tetapi mereka masih memerlukan bimbingan orang dewasa kerana: baru belajar membuat keputusan untuk
- diri sendiri - orang lain (adik/rakan yang lebih muda).

fizikal (saiz)
- tinggi/besar - rendah/kecil (lebih langkah/masa).

Rasional Unit 1 samb.


sosial (pengaruh rakan)
- tindakan selamat/tidak selamat - hilang tumpuan akibat gangguan rakan.

merancang perjalanan sendiri


- latihan bersama ibu bapa/orang dewasa

- pemilihan laluan yang selamat.

Tajuk dan Objektif Unit 1


1. Jalan Bersendirian
a) Berbual-bual dengan rakan tentang perjalanan ke sekolah dan mengemukakan pandangan atau pendapat tentang keadaan jalan raya yang kurang selamat.

b) Membina ayat yang lengkap berdasarkan perkataan atau rangkai kata yang diberi.

Tajuk dan Objektif Unit 1 samb.

c) Menyenaraikan tingkah laku berdikari dan bertanggungjawab serta menyebut cara untuk menangani situasi yang mencabar sebagai pengguna jalan raya.

1. Jalan Bersendirian

Membincangkan perjalanan ke sekolah - Apa yang dilihat? Merujuk media 1.1

1. Jalan Bersendirian samb.


Bersoal jawab mengapa sesetengah murid; - boleh berdikari/bersendirian - perlu ditemani oleh orang dewasa/kakak/abang

- dapat kepercayaan sepenuh dari ibu bapa.

Segmen video

"Merancang perjalanan sendirian"

1. Jalan Bersendirian samb.


Sebelum memilih laluan yang selamat, fikirkan;
- Adakah anda terpisah dari aliran trafik? - Bolehkah anda boleh melihat kenderaan?

- Adakah pemandu dapat melihat anda?

Buku Aktiviti (Aktiviti 1)

Tajuk dan Objektif Unit 1


2. Cabaran Pejalan Kaki
a) Mengemukakan pandangan atau pendapat tentang keadaan jalan raya yang kurang

selamat.
b) Membina ayat tunggal atau ayat majmuk

berdasarkan perkataan atau rangkai kata yang


diberi.

Tajuk dan Objektif Unit 1 samb.

c) Menyebut dan mencatat lima cara untuk menangani situasi mencabar yang diberi.

2. Cabaran Pejalan Kaki

Persekitaran jalan raya yang mencabar/kurang selamat Media 1.2

2. Cabaran Pejalan Kaki samb.


Sesi sumbang saran bagaimana menangani situasi mencabar. Buku Aktiviti (Aktiviti 2 3)

Cermat Tiba Selamat

Peraturan dan Undang-undang Sub Title Jalan Raya

UNIT 2 UNIT 1

Rasional Unit 2
Kanak-kanak di peringkat usia 10 tahun perlu belajar mengenali undang-undang dan peraturan asas jalan raya atas dasar berikut:
- mula berdikari/bersendirian
- meningkatkan keselamatan diri/orang lain - mendisiplinkan diri - mematuhi undang-undang adalah wajib.

Tajuk dan Objektif Unit 2


1. Jadilah Pengguna Jalan Raya yang Berdisiplin
a) Berbual-bual dengan rakan-rakan dan guru tentang peraturan serta undang-undang jalan

raya menggunakan bahasa yang betul.


b) Membaca ayat-ayat penyata yang diberikan

oleh guru dengan sebutan yang betul.

Tajuk dan Objektif Unit 2 samb.


c) Menyatakan perbezaan antara undang-

undang dengan peraturan jalan raya serta


memahami akibat jika tidak dipatuhi.

1. Jadilah Pengguna Jalan Raya yang Berdisiplin


Perbezaan di antara undang-undang dan peraturan:
- Undang-undang jalan raya merupakan satu akta

yang membuat sesuatu kelakuan wajib dilakukan.


- Peraturan jalan raya merupakan cadangan keselamatan untuk menjadikan pengguna jalan raya selamat di jalan raya.

1. Jadilah Pengguna Jalan Raya yang Berdisiplin samb.


Murid didedahkan kepada asas undang-undang

dan peraturan seperti;


- memakai topi/tali pinggang keledar

- mematuhi lampu isyarat pejalan kaki


- berjalan menghadap lalu lintas - menggunakan laluan pejalan kaki.

Gambar rajah labah-labah (Media 2.2)

Gambar rajah Labah-Labah

Media 2.2

Tajuk dan Objektif Unit 2


2. Perbezaan antara Undang-undang dengan Peraturan Jalan Raya
a) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul. b) Menulis ayat tunggal dan majmuk berpandukan petikan.

Tajuk dan Objektif Unit 2 samb.


c) Menyatakan perbezaan antara undang- undang

dengan peraturan jalan raya serta memahami


akibat apabila diingkari.

2. Perbezaan antara Undang-undang dengan Peraturan Jalan Raya


Lirik/lagu Hati-hati di Jalan Raya Membezakan antara undang-undang dan peraturan jalan raya dalam borang jadual.

Cermat Tiba Selamat

Sukarnya Melintas

Sub Title

UNIT 3 UNIT 1

Rasional Unit 3

Kanak-kanak pada peringkat usia 10 tahun masih

mempunyai:
- pandangan sisi terhad - langkah yang pendek.

Rasional Unit 3 samb.

Kanak-kanak pada peringkat usia 10 tahun masih

tidak cekap:
- menganggar jarak - menganggar kelajuan - menganggar masa.

Tajuk dan Objektif Unit 3


1. Melintas Lebih Sukar daripada yang Disangka
a) Mendengar dan menyatakan amalan melintas jalan raya dengan sebutan yang betul. b) Mencatat rumusan daripada aktiviti pandangan sisi dengan menggunakan ayat yang betul.

Tajuk dan Objektif Unit 3 samb.


c) Menyatakan elemen penting untuk melintas jalan raya yang perlu dipelajari dan dilatih.

1. Melintas Adalah Lebih Sukar dari yang Disangka


Bersoal jawab tentang langkah melihat lalu lintas
- Apakah yang perlu dilihat? - Arah manakah perlu dilihat?

- Mengapa perlu menggerakkan kepala?

Pandangan persisian kanak-kanak masih belum

berkembang sepenuhnya.

1. Melintas Adalah Lebih Sukar dari yang Disangka samb.


Eksperimen
- melihat ibu jari - menggunakan kad titik buta (Media 3.1)

Menyatakan hasil eksperimen. Terangkan kepentingan memusingkan kepala untuk melihat kenderaan.

Kad Titik Buta

Tajuk dan Objektif Unit 3


2. Berfikir Sebelum Melintas
a) Mendengar dan menyatakan amalan melintas jalan raya dengan selamat. b) Mencatat beberapa rumusan berkaitan aktiviti cara melintas yang selamat menggunakan bahasa yang betul.

Tajuk dan Objektif Unit 3

c) Menyatakan elemen-elemen penting untuk melintas jalan raya yang perlu dipelajari dan dilatih.

2. Berfikir Sebelum Melintas

Murid bersoal jawab tentang lima langkah melintas. Media 3.2

2. Berfikir Sebelum Melintas samb.


Kepentingan masa dan ruang sela
- ruang sela melibatkan kelajuan, masa dan jarak.

Simulasi Buku Aktiviti 6.

Cermat Tiba Selamat

Keselamatan Berbasikal

Sub Title

UNIT 4 UNIT 1

Rasional Unit 4
Berbasikal memerlukan koordinasi kemahiran yang kompleks:
- fizikal (kawalan tangan/kaki, mengimbang)

- kognitif (kebolehan berfikir/bertindak mengikut undang-undang & peraturan).

Tajuk dan Objektif Unit 4


1. Cermat dan Selamat
a) Memberi pendapat tentang cara yang selamat ketika berbasikal dengan ayat yang betul. b) Menulis karangan autobiografi Aku Sebuah Basikal. c) Menyenarai ciri keselamatan yang perlu ada pada basikal dan penunggang basikal.

1. Cermat dan Selamat


Menyenaraikan ciri-ciri keselamatan:
- basikal - penunggang basikal.

Poster (Media 4.1) Segmen video


"Perjalanan menggunakan basikal"

Buku Aktiviti (Aktiviti 7).

Tajuk dan Objektif Unit 4


2. Topi Keledar
a) Menjelaskan tentang kebaikan menggunakan topi keledar dengan ayat yang betul. b) Menyenaraikan tiga kepentingan memakai topi keledar.

c) Menyenaraikan langkah-langkah penyelenggaraan topi keledar.

2. Topi Keledar
Perbincangan

kepentingan memakai topi keledar.

Media 4.2
Eksperimen
- menguji keberkesanan topi keledar.

2. Topi Keledar samb.


Pemakaian topi keledar
Media 4.3

Cermat Tiba Selamat

Berbasikal dengan Selamat

Sub Title

UNIT 5 UNIT 1

Rasional Unit 5
Kanak-kanak yang berusia 10 tahun cenderung:
- tindakan berisiko (berbasikal dengan laju) - sikap (meniru perlakuan) - pengaruh rakan.

Tajuk dan Objektif Unit 5


1. Peraturan Berbasikal
a) Memberikan pendapat dan alasan tentang risiko yang dihadapi oleh penunggang basikal.

b) Murid menulis dua ayat cadangan tentang cara mengatasi bahaya ketika berbasikal.
c) Menyatakan kepentingan mematuhi peraturan jalan raya dan laluan yang selamat, untuk meningkatkan keselamatan semasa berbasikal secara bertatasusila.

1. Peraturan Berbasikal
Risiko penunggang basikal semasa di jalan raya. Persekitaran jalan raya yang berisiko;
permukaan berbeza berlopak berbonggol persimpangan halangan (haiwan/trafik/objek tajam) kenderaan.

Buku Aktiviti (Aktiviti 8 - 9).

Tajuk dan Objektif Unit 5


2. Bahaya Semasa Berbasikal
a) Menyatakan bahaya yang dihadapi semasa berbasikal dengan bahasa yang betul.

b) Membaca ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul.


c) Menyatakan kepentingan mematuhi peraturan jalan raya dan laluan yang selamat untuk meningkatkan keselamatan semasa berbasikal.

2. Bahaya Semasa Berbasikal


Gambar penunggang basikal di jalan raya (Media 5.1).
Bahaya yang dihadapi;
- sukar dilihat - risiko kemalangan tinggi - keadaan jalan raya.

2. Bahaya Semasa Berbasikal samb.


Peraturan yang perlu dipatuhi;
-

memilih laluan selamat (lorong basikal/kongsi) beri isyarat (membelok/berhenti) patuhi isyarat lalu lintas berhati-hati akan kenderaan yang terletak di bahu jalan - pakai pakaian cerah - pakai topi keledar.

Buku Aktiviti (Aktiviti 10).

Cermat Tiba Selamat

UNIT 1 Perjalanan Selamat Menggunakan Sub Title Pengangkutan Awam

UNIT 6

Rasional Unit 6
Pengangkutan awam
bas sekolah/umum.

Keadaan yang berbahaya:


-

persekitaran bas sikap suka tergesa-gesa naik/turun bas kurang pengalaman tentang lalu lintas sukar dilihat oleh pemandu bas.

Tajuk dan Objektif Unit 6


1. Pengangkutan Awam di Malaysia
a) Menyatakan beberapa jenis pengangkutan awam di Malaysia. b) Menulis kelebihan dan kelemahan menggunakan pengangkutan awam. c) Menyatakan cara menggunakan pengangkutan awam secara berhemah.

1. Pengangkutan Awam di Malaysia


Definisi pengangkutan awam;

- beza dengan kenderaan persendirian - jenis-jenis pengangkutan awam.

Perkara wajar semasa menggunakan pengangkutan awam;


- bertimbang rasa - bertanggungjawab - berhemah.

1. Pengangkutan Awam di Malaysia


samb.

Media 6.1
Buku Aktiviti (Aktiviti 11).

Tajuk dan Objektif Unit 6


2. Penumpang Yang Selamat dan Bertanggungjawab
a) Menyatakan kelakuan yang tidak selamat jika tidak mematuhi peraturan penggunaan pengangkutan awam. b) Menyenaraikan beberapa peraturan penting ketika menaiki bas.
c) Menyatakan cara menggunakan pengangkutan awam secara berhemah.

2. Penumpang yang Selamat dan Bertanggungjawab


Segmen video "Menaiki bas" dan "Menaiki LRT"
Kelakuan selamat dan tidak selamat semasa menggunakan pengangkutan awam. Buku Aktiviti (Aktiviti 12 -13).

Simulasi.

Cermat Tiba Selamat

Sub Title

UNIT 7 UNIT 1
Dilema

Rasional Unit 7
Pengaruh rakan sebaya;

- perlakuan berisiko tinggi - perlakuan mencari sensasi (meningkat pada usia 9-14).

Merasakan dirinya hebat;

- tidak menghiraukan keselamatan - dapat mengawal apa juga keadaan.

Kurang pengalaman;

- berhadapan dengan situasi bahaya.

Tajuk dan Objektif Unit 7


1. Berfikiran Rasional
a) Menyatakan tindakan yang akan dilakukan dalam situasi jalan yang tidak sempurna dengan bahasa yang betul. b) Menulis karangan tentang pengalaman menggunakan jalan raya.

c) Menyatakan akibat pengaruh rakan-rakan semasa membuat keputusan tentang situasi yang selamat di jalan raya.

1. Berfikiran Rasional
Memahami akibat baik/buruk sesuatu kejadian berdasarkan keputusan yang diambil semasa di jalan raya;
- pendapat positif/negatif.

Menganalisa situasi:
- tindakan - alasan - kesan.

1. Berfikiran Rasional samb. Poster (Media 7.1)

Buku Aktiviti (Aktiviti 14)

1. Berfikiran Rasional samb.


Media 7.2 (Roket Dilema)

Tajuk dan Objektif Unit 7


2. Keselamatan di Jalan Raya
a) Memberi pendapat tentang sesuatu situasi keselamatan jalan raya yang ditunjukkan. b) Menulis beberapa pandangan berkaitan situasi di jalan raya yang ditunjukkan. c) Menyatakan akibat pengaruh rakan-rakan semasa membuat keputusan tentang situasi yang selamat di jalan raya.

2. Keselamatan di Jalan Raya


Menganalisa akibat positif/negatif berdasarkan tindakan yang dibuat semasa di jalan raya

- Apakah pilihan saya? - Apakah sebab saya membuat keputusan tersebut? - Mengapa orang mempunyai pilihan yang berbeza?

Media 7.3 Buku Aktiviti (Aktiviti 15)

Cermat Tiba Selamat

Jalan Raya di Malaysia

Sub Title

UNIT 8 UNIT 1

Rasional Unit 8
Pengetahuan tentang ciri-ciri dan jenis-jenis jalan raya
Jalan raya yang berbeza;
- had laju kenderaan - trafik/jenis kenderaan - keadaan jalan raya - aktiviti sepanjang jalan raya - kemudahan.

Tajuk dan Objektif Unit 8


1. Kenali Jalan Raya di Malaysia
a) Menyatakan sekurang-kurangnya dua jenis jalan raya dengan sebutan yang betul.

b) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan grafik hierarki jalan raya dengan betul.
c) Melengkapkan hierarki jalan raya di Malaysia dan menyatakan kepentingan merancang perjalanan.

1. Kenali Jalan Raya di Malaysia

Hierarki jalan raya (Media 8.1)


Buku Aktiviti (Aktiviti 16)

1. Kenali Jalan Raya di Malaysia samb.


Bersoal jawab tentang ciri-ciri jalan raya mengikut jenisnya
-

Apakah jenis permukaan? Berapakah bilangan lorong? Adakah ia mempunyai tol? Adakah ia mempunyai lorong pejalan kaki/motosikal/laluan kecemasan?

1. Kenali Jalan Raya di Malaysia samb.


Rumusan ciri-ciri jalan raya.
Media 8.2

Tajuk dan Objektif Unit 8


2. Tiba Dengan Selamat
a) Membaca maklumat yang terdapat dalam bahan rangsangan dengan betul. b) Bercerita tentang tanda dan isyarat jalan raya yang dilihat dengan bahasa yang betul.

c) Menyatakan kepentingan merancang perjalanan untuk tiba ke destinasi.

2. Tiba dengan Selamat


Media 8.3
Berbincang maklumat yang terdapat dalam kad Buku Aktiviti (Aktiviti 18)

Rumusan
Memahami konsep keselamatan berlandaskan undang-undang dan peraturan jalan raya. Mempamerkan sikap positif dan bertanggungjawab ketika berada di jalan raya. Mampu berdikari sebagai pengguna jalan raya yang berhemah dan selamat. Memahami kegunaan alat keselamatan dan kepentingan penyelengaraan basikal.

Terima Kasih

Anda mungkin juga menyukai