JADUAL PENENTU UJIAN Mata Pelajaran : _____________________ Indeks Kesukaran : M - Mudah Topik / Isi Pelajaran : _________________ P - Sederhana Jenis

Ujian : Aneka Pilihan / Struktur S - Sukar Bil. Kemahiran Topik / Aras Kesukaran Rumah Dan Keluarga Perihal Keluarga Rumah Keluarga Asas Keluarga Kembangan Cara Hidup Perubahan Dalam Keluarga Interaksi Dalam Keluarga Peranan Dan Tanggungjawab Cara Berinteraksi Kejiranan Mengenali Jiran Anggota Keluarga Jiran Cara Hidup Hidup Berjiran Kepentingan Hidup Berjiran Peranan Hidup Berjiran Dan Kepentingan Hidup Berjiran Jiran Sebahagian Daripada Komuniti Sekolah Sekolah Kita Lokasi JUMLAH Pengetahuan M 1 2 3 5
2(S ) 1(e )

Kefahaman M P S

Aplikasi M P 6 12
1( S)

P

S

S

Analisis Sistesis Penilaian M P

Jumlah S 2 1 1 1 0 2 2 2 1 1 1 2 0 1 1 1

1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2.0 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2

7 17

16 4 15 14 9 10 18 13 8

20 19

2.2.3 3.0 3.1 3.1.1

1

20

Sederhana Jenis Ujian : Anika Pilihan S . Kemahiran Topik / Aras Kesukaran Pengetahuan M P S Kefahaman M P S Aplikasi M P S Analisis Sistesis Penilaian M P Jumlah S .Sukar Bil.JADUAL PENENTU UJIAN Mata Pelajaran : _____________________ Indeks Kesukaran : M .Mudah Topik / Isi Pelajaran : _________________ P .

Pengetahuan 5. Analisis Kemahiran Bidang / Unit / Tajuk Pembelajaran Reka Bentuk Dan Teknologi Keselamatan dan Oeganisasi Bengkel a. 6. Bil 1 1. Peraturan Keselamatan b. Kajian reka bentuk dan kefungsian produk 1 (1 ) 1(2) 1(7) 1(4) 1( 3) 1(9) 1 (6) 1( 15) 1 (12) 2 3 2 2 .JADUAL PENENTU UJIAN Mata Pelajaran : _____________________ Topik / Isi Pelajaran : _________________ Jenis Ujian : Anika Pilihan Petunjuk : 1. Aplikasi 4. Kefahaman Penilaian 1 2 3 4 5 6 Jumlah 3.2 Sistesis 2. Organisasi Bengkel Kreativiti dan Reka Cipta a.1 1. Pengenalan Kreatif b.