Anda di halaman 1dari 1

DATA EKOLOGI HEWAN ( Plot 10 x 10 )

Lemparan 1 No 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 Nama Hewan Semut Hitam Cacing Belalang Semut Merah Semut Hitam Cacing Semut Merah Laba-laba Jangkrik Semut Hitam Semut Merah Kecoa Jangkrik Cacing Semut Hitam Semut Merah Cacing Laba-laba Cacing Kaki Seribu Orong-orong Semut Hitam Semut Merah Semut Hitam Cacing Belalang Laba-laba Kaki Seribu Semut Hitam Cacing Orong-orong Cacing Belalang Semut Hitam Kecoa Laba-laba Cacing Semut Hitam Semut Hitam Laba-laba Cacing Jumlah 6 1 1 4 5 2 3 1 1 20 8 2 1 1 6 8 2 1 5 1 1 18 3 27 1 1 1 2 15 2 2 1 2 10 3 3 1 8 12 4 1 Suhu Plot pH Tanah Kelembapan

320C

5,5

78

10