Anda di halaman 1dari 10

AKTIVITI BAGI MENINGKATKAN PERKEMBANGAN FIZIKAL KANAKKANAK YANG BERUMUR 7-12 TAHUN

DEFINISI PERKEMBANGAN FIZIKAL


Woolfolk & Margaret (2007), perkembangan fizikal merujuk kepada perubahan saiz fizikal, kadar pertumbuhan bahagian-bahagian badan, fungsi anggota-anggota badan dan perawakan manusia.

Hurlock (1978), semasa pembesaran kanak-kanak akan mengalami perubahan dalam ketinggian, berat badan, menjadi lebih kuat dan dapat melibatkan diri dalam kegiatan fizikal yang lebih kompleks. Perubahanperubahan ini mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak secara langsung dan tidak langsung.

PRINSIP PERKEMBANGAN FIZIKAL KANAK-KANAK


i. Perkembangan bermula daripada kepala hingga kaki bayi. ii. Pertumbuhan bermula daripada bahagian tengah badan. iii. Kebolehan kanak-kanak semakin jelas dan spesifik. iv. Aspek perkembangan fizikal pada peringkat yang berbeza.

PERKEMBANGAN PADA PERINGKAT OPERASI KONKRIT (7-12 TAHUN)


Kanak-kanak mula memperoleh konsep transformasi, menguasai proses kebalikkan dan akhirnya mengamati proses songsangan. Kanak-kanak juga sudah boleh mempelajari lebih dari satu perkara pada satu masa. Kanak-kanak sudah boleh memikir secara induktif atau deduktif serta dapat menguasai konsep masa dan kelajuan.

Keupayaan berfikir secara logik masih terbatas kepada konkrit sahaja. Mereka masih tidak dapat menyelesaikan masalah yang kompleks. Aktiviti pembelajaran mereka juga masih bergantung kepada objek-objek konkrit dan pengalaman secara langsung.

AKTIVITI-AKTIVITI MENINGKATKAN PERKEMBANGAN FIZIKAL KANAK-KANAK


i. ii. iii. iv. Aktiviti motor kasar Berlari Memanjat Melompat Bermain permainan yang mempunyai peraturan. v. Menggelecek vi. Melontar viii. Menangkap ix. Menggelecek

Aktiviti motor halus i. Menghasilkan lukisan yang diorganisasi secara terperinci. ii. Mengikat tali kasut iii. Memakai pakaian

KESIMPULAN
Pada peringkat umur 7 hingga 12 tahun, perkembangan fizikal kanak-kanak lebih tertumpu kepada kemahiran motor kasar. Hal ini berbeza berbanding perkembangan fizikal yang diperkembangkan pada fasa sebelumnya, iaitu lebih menumpukan kepada perkembangan motor halus.

RUJUKAN
Tanpa nama. Dilayari pada 6 Februari 2012, pada laman: http://www.docstoc.com/docs/83556477/4853 347-Perkembangan-Fizikal-dan-KognitifKanakkanak Tanpa nama. Dilayari pada 6 Februari 2012, pada laman: http://ariedrifk .blogspot.com/2009/10/pkkperkembangan-fizikal-dan-kognitif.html