Anda di halaman 1dari 4

Nama:________________________ Tahun:_________

Tarikh:____________

Bilang satu-satu secara menaik. Lengkapkan garis nombor


berikut.
1.
I

2.
6

3.

4.
4

Lengkapkan garis nombor berikut.

Nama:________________________ Tahun:_________

Tarikh:____________

1.
5

2.
3

3.
5

4.
2

Bilang satu-satu secara menurun. Lengkapkan garis nombor


berikut.
1.
I

Nama:________________________ Tahun:_________

Tarikh:____________

2.
8

10

3.

4.
3

Lengkapkan garis nombor berikut.

1.

Nama:________________________ Tahun:_________

Tarikh:____________

2.
5

3.
7

10

4.
3