Anda di halaman 1dari 5

SULIT

Untuk Kegunaan Pemeriksa

1 (40 markah) Jawab semua soalan. Cerakinkan nombor 90 203 berdasarkan nilai tempat.

015/2

[ 1 markah ]

1 1

57 094 + 309 =

[ 1 markah ]

2 1

50 200 - 2 949 =

[ 1 markah ]

3 1

Nyatakan nilai tempat bagi angka 2 dalam nombor 76 259. [ 1 markah ]

4 1

Tuliskan angka bagi dua puluh ribu enam ratus tiga. [ 1 markah ]

5 1

015/2

SULIT 6 6 079 x 18 =

2 [ 2 markah ]

015/2
Untuk Kegunaan Pemeriksa

6 2

27 264 8 =

[ 2 markah ]

7 2

5 900 + 789 1 405 =

[ 2 markah ]

108 x 3 4 =

[ 2 markah ]

9 2

015/2

SULIT
Untuk Kegunaan Pemeriksa

015/2

10

Cari beza diantara 85 000 dan 26 581 [ 2 markah ]

10 2

11

Cari hasil darab bagi 13 078 dan 7 [ 2 markah ]

11 2

12

961 103 x 8 =

[ 2 markah ]

12 2

13

3 703 + 102 6 = [ 2 markah ]

13 2

14

( 126 - 14 ) 7 = [ 2 markah ]

14 2

015/2

SULIT

015/2
Untuk Kegunaan Pemeriksa

15

Huda membeli 7 kotak pemadam. Setiap kotak mengandungi 1 440 pemadam. Berapakah pemadam yang dia beli kesemuanya? [ 2 markah ]

15

16

Sejumlah 80 biji gula-gula diberikan kepada Razak dan Jamal. Razak mendapat 10 biji lebih daripadaJamal. Berapa bijikah gula-gula yang Razak dapat? [ 3 markah ]

16 3

17

Tiga buah mesin dapat menghasilkan 12 550 cip dalam sehari. Berapa banyakkah cip yang boleh dihasilkan oleh mesin tersebut dalam masa seminggu? [ 3 markah ]

17 3

015/2

SULIT

015/2
Untuk Kegunaan Pemeriksa

18

Dalam sebuah stadium, semasa pertandingan bola sepak, terdapat 8 872 orang penonton lelaki dan 3 827 orang penonton perempuan serta 582 orang penonton kanak-kanak. Cari jumlah penonton dalam stadium tersebut. [ 3 markah ]

18 3

19

Taman perumahan Sungai Mas mempunyai 56 272 orang penduduk. Sekiranya 32 620 orang daripadanya adalah lelaki dan 5 269 orang adalah kanakkanak, berapa orangkah penduduk perempuan yang tinggal di taman tersebut? [ 3 markah ]

19

20

11 790 gula-gula diisikan sama banyak ke dalam 15 buah kotak. Berapa bijikah gula-gula dalam7 buah kotak yang sama? [ 3 markah ]

20 3

KERTAS SOALAN TAMAT 015/2

Anda mungkin juga menyukai