Anda di halaman 1dari 3

PELAN OPERASI AKTIVITI PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIK TAJUK/NAMA AKTIVITI: OBJEKTIF : PERTANDINGAN GRAFIK MENGGUNAKAN GSP (Geometers

Sketch Pad) 1)Murid-murid boleh mengendalikan pertandingan yang melibatkan penggunaan ICT. 2)Murid-murid tahu menggunakan perisian GSP. 3)Murid-murid dapat mengaplikasikan penggunaan GSP dalam membina bentuk-bentuk yang dipilih. 4)Murid-murid boleh bekerjasama semasa pertandingan berlangsung. MASA SASARAN LANGKAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : : 2 JAM AHLI KELAB/PERSATUAN AKTIVITI Pengerusi memulakan aktiviti dengan surah al-Fatihah lebih diberkati. Guru memberi taklimat kepada jawatankuasa tentang perjalanan pertandingan GSP. Ajk bertindak sebagai mentor bagi setiap kumpulan. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Murid mula melukis bentuk-bentuk grafik dengan menggunakan perisian GSP. Murid membuat persembahan menggunakan powerpoint untuk mempamerkan grafik yang dibina. Guru penasihat akan menilai hasil persembahan kumpulan. Persembahan yang paling menarik dikira sebagai pemenang. Pemenang diberi hadiah dan semua peserta diberi sijil penyertaan. Pengerusi menangguhkan perjumpaan dengan lagu Negaraku, surah al-Asr dan tasbih kafarah. MASA

Pengukuhan Alatan

: Aktiviti yang sesuai : Komputer/Perisian GSP/Buku Rujukan

PELAN OPERASI AKTIVITI PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIK TAJUK/NAMA AKTIVITI: OBJEKTIF : PERTANDINGAN MEMBINA BAHAN BANTU BELAJAR 1)Murid-murid boleh menunjukkan bakat masing-masing dalam membina bahan bantu belajar. 2)Murid-murid boleh bekerjasama dan bertolak-ansur semasa membina bahan. MASA SASARAN LANGKAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : : 2 JAM AHLI KELAB/PERSATUAN AKTIVITI Pengerusi memulakan majlis dengan surah al-Fatihah. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan dibekalkan dengan sekeping mounting board, gam dan gunting. Ajk tingkatan akan bertindak sebagai mentor setiap kumpulan. Bahan yang dibina mestilah tidak sama bagi setiap kumpulan. Bahan yang dibina dinilai oleh guru penasihat. Bahan-bahan yang dibina di pamirkan. Pemenang terus diberikan hadiah dan semua peserta diberi sijilpenyertaan. Pengerusi menangguhkan aktiviti dengan lagu Negaraku, surah al-Asr dan tasbih kafarah. MASA

Pengukuhan Alatan

: Aktiviti yang sesuai : Mounting Board/ Gunting/Pisau/Gam

PELAN OPERASI AKTIVITI PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIK TAJUK/NAMA AKTIVITI: OBJEKTIF : EXPLORACE IN MATHS 1)Murid-murid (AJK persatuan) boleh mengendalikan pertandingan. 2)Murid-murid merehatkan minda sambil beriadah. 3)Murid-murid boleh bekerjasama dan bertolak-ansur semasa pertandingan berlangsung. MASA SASARAN LANGKAH 1 2 3 : : 2 JAM AHLI KELAB/PERSATUAN AKTIVITI Pengerusi memulakan aktiviti dengan surah al-Fatihah. Mengadakan mesyuarat dengan ajk persatuan untuk menentukan mentor untuk kumpulan yang akan dibentuk. Mentor yang dilantik bertanggungjawab membina soalan dan stesyen untuk diletakkan soalan-soalan yang dibuat. 4 Mentor sendiri yang bertanggungjawab meletakkan soalan tersebut dan membuat peta ke stesyen-stesyen yang dipilih. 5 6 7 8 9 10 11 Pengukuhan Alatan Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Lantik ketua kumpulan dan motto masing-masing. Murid di bekalkan dengan peta tadi. Mentor memerhati setiap kumpulan untuk penilaian. ( contohnya, kerjasama dalam kumpulan diberi penekanan.) Markah disemak oleh mentor. Pemenang dikira berdasarkan markah yang tertinggi. Pengerusi menamatkan aktiviti dengan lagu Negaraku, surah al-Asr dan tasbih kafarah. : Aktiviti yang sesuai : White Board/ Marker Pen/ Buku Log/Kertas A4/Kalkulator/Soalan-soalan Lampiran MASA