PERSATUAN : PERSATUAN MATEMATIK MINGGU 1 KANDUNGAN SUKATAN/ TAJUK Pentadbiran HURAIAN SUKATAN Menjalankan mesyuarat AJK/ perjumpaan untuk

pengenalan dan pendedahan kepada persatuan. STRATEGI/ LANGKAH 1. Pengisytiharan AJK yang telah dilantik. 2. Mencatat kedatangan. 3. Pendaftaran murid baru (tingkatan 1) 4. Pembahagian kumpulan. 5. Rancangan Aktiviti Tahunan dan yuran tahunan. 1. Menentukan tempat papan kenyataan diletakkan. 2. Menghias papan kenyataan. 3. Memilih maklumat yang hendak ditampal. 1. Membina arahan yang akan dilaksanakan oleh murid. 2. Menyediakan bahan yang akan digunakan pakai. 1. Membentuk AJK Quiz. 2. Membina soalan Quiz. 3. Menentukan tempat pertandingan. 1. Mengenalpasti lokasi. 2. Menyediakan pelan. 3. Menentukan pengisian, contohnya formula, sifir. PERALATAN Papan tulis. Marker pen. Takwim. Buku Log. RUJUKAN CATATAN

2

Keceriaan dan Keselamatan.

Menyediakan prasarana yang ceria dan selamat untuk menarik minat murid dalam pengajaran dan pembelajaran.

Kertas warna warni Kertas flouresent, gam, gunting, marker pen. Bahan maklumat.

3

Inovasi ke Arah Kreativiti

4

Pengukuhan Kognitif

Menggalak rekacipta inovasi yang kreatif dan kritis di samping memberi idea baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Menjalankan aktiviti penyoalan (Kuiz).

Mancis/ lidi/ batang aiskrim.

Buku Rekreasi Matematik

Buku Teks Buku Ulang Kaji Soalan Quiz Papan ‘signboard’ Pokok Pagar Perspek Bahan berlaminate

Buku Rujukan

5

Landskap dan Alam Sekitar

Merekabentuk dan membina Taman Matematik/Sudut Matematik.

Buku Laman/ Langskap

6

Integrasi Kemahiran

1. Mengadakan ‘Explorace In Maths’. 2. Menjadikan satu projek tahunan sekolah.

1. Memilih tarikh dan hari yang sesuai. 2. Mewujudkan Ahli jawatankuasa 3. Merancang aktiviti. 4. Mengadakan pertandingan ‘Explorace’. 1. Menyediakan sifir. 2. Murid menghafal sifir 1. Merancang bongkah yang hendak dicipta. 2. Mengadakan pertandingan bongkah. 3. Semua ciptaan murid akan dipamerkan pada hari kokurikulum. 1. Menggunakan aplikasi GSP (Geometrical Sketchpad). 2. Mengadakan pertandingan grafik. 1. Melantik jawatankuasa lawatan. 2. Menentukan tempat untuk dilawati. 3. Membuat kertas kerja dan belanjawan lawatan. 4. Mendapatkan permohonan kebenaran lawatan.

Alat melukis Alat tulis

7 8

Berkomunikasi Secara Matematik Aplikasi Kemahiran dan Pengetahuan

Mendedahkan Bijak Sifir / formula kepada murid. Mengadakan pertandingan membina bahan bantu belajar.

Alat tulis Sifir/ formula Mounting Board Gam Pisau Gunting Selotep

Sifir Buku Teks

9

Perkembangan Semasa

10

Kemahiran Sosial

1. Menghayati Teknologi Maklumat dalam pendidikan. 2. Menjadikan GSP sebagai projek tahunan sekolah. Memberi pendedahan secara langsung atau tidak langsung dengan mengadakan Lawatan Bermaklumat

Perisian GSP Komputer Buku Log

Manual GSP Buku Teks

Kertas kerja Brosur Pamplet Buku Log Surat kebenaran ibu/bapa/penjaga

11

Penghasilan Kerja

Mempamerkan hasil kerja murid melalui Hari Kokurikulum. 1. Memberi pengiktirafan dan penghargaan. 2. Pembubaran dan pelantikan AJK baru.

12

Pentadbiran dan Pendokumentasian

5. Sesi Taklimat. 6. Surat kebenaran ibu/bapa/penjaga 7. Membuat laporan selepas lawatan. 1. Pameran 2. Hasil kerja murid diletakkan/ ditampal di ruang matematik. 1. Melantik AJK pelaksana majlis penganugearahan. 2. Mencetak sijil keahlian. 3. Mencetak sijil penghargaan. 4. Merancang tarikh dan lokasi jamuan. 5. Membubar AJK tahun semasa. 6. Mengadakan mesyuarat agung tahunan sesi persekolahan seterusnya.

Hasil kerja murid

Komputer Buku Sijil-sijil dan hadiah Laporan Tahunan