Nama No Kelas

: Yuyun Sulistyowati

: 27 : VIII E

~Piranti tetanen tradisional jeneng lan pigunaane~ 1)

Jenenge : Arit Gunane : Ngresiki suket/rumput 2)

Jenenge : Gosrok Gunane : Nggosrok taneman ingkang sampun ditandur

3) Jenenge Gunane : Herek : Giling pantun 4) Jenenge : Ami-ani Gunane 5) : Kangge metik pantun Jenenge : Lesung Gunane : Nutu gabah .

6) Jenenge : Cetok Gunane 7) : Kangge danger Jenenge : Pacul Gunane 8) : Macul sawah/ngluku Jenenge : Clurit .

Gunane : Mbabat suket/rumput ~Piranti tetanen modern lan jeneng lan pigunanipun~ 1) Jenenge : Darfeng Marchinery Gunane 2) : Kangge mbabat pantun Jenenge : Gunane : .

3) Jenenge : Gunane 4) : Jenenge : Gunane 5) : .

Jenenge : Gunane 6) : Jenenge : Gunane 7) : Jenenge : Gunane : .