Anda di halaman 1dari 1

KPF3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: PHAN MEI CHIUNG FALSAFAH DAN DASAR D20102045618 810328-08-5138 REFLEKSI UNIT PELAJARAN

UNIT TAJUK

1. RINGKASAN ISI KANDUNGAN UNIT

2. PILIH 5 KONSEP YANG TERDAPAT DALAM UNIT DAN BERIKAN PENJELASANNYA

BIL 1. 2. 3. 4. 5.

KONSEP -

PENJELASAN

3. PANDANGAN / KOMENTAR ANDA TENTANG KANDUNGAN UNIT INI DALAM KONTEKS PROFESIONALISME

1|Page