Anda di halaman 1dari 12

Maksud memertabatkan profesion keguruan

Click to edit Master subtitle style

3/11/13

Memartabatkan

boleh ditakrifkan dengan memantapkan ataupun memperkasakan. Profesion perguruan pula telah ditakrifkan sebagai pekerjaan mengajar yang memerlukan seseorang itu mempunyai kelulusan yang tinggi dan latihan khas yang mencukupi. untuk melahirkan golongan pekerja yang bergiat dalam bidang profesional perguruandan merupakan orang yang mengamalkan ilmu pengetahuan, kepakaran dan kemahirannya dalam profesion keguruan.

3/11/13

perlulah menjalani latihan perguruan untuk menjadi guru yang bertauliah. mesti mempunyai pengetahuan yang luas serta mendalam tentang mata pelajaran yang ditugaskan untuknya. menguasai kaedah atau cara penyampaian dalam pengajarannya supaya murid-murid dapat memahami apa yang disampaikan olehnya. mempunyai sahsiah yang baik dan dihormati serta dicontohi oleh muridnya.

3/11/13

menjalankan

latihan agar dapat meningkatkan lagi komitmen guru tersebut dan seterusnya dapat terus memartabatkan profesion perguruan.

3/11/13

Cara memertabatkan profesion keguruan

mempunyai kod etika yang tersendiri untuk membentuk ahlinya ke arah yang dikehendaki.

Tanggungjawab terhadap pelajar mengutamakan kebajikan pelajar lebih daripada perkara yang lain. guru perlu membimbingatau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau dalam matapelajaran yang di ajar dalam bilik darjah tanpa bayaran.
3/11/13

haruslah

menunjukkan suatu cara pemakaian, pertuturan dan tingkah laku yang dapat memberikan contoh yang baik kepada pelajar.

Tanggungjawab terhadap ibu bapa menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka. berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi pendidikan dengan rumah tangga. semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai keadaan rumahtangga atau mengenai anak mereka sebagai sulit
3/11/13

Tanggungjawab terhadap Masyarakat dan negara


mengelakkan

diri daripada menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar,masyarakat atau negara, ataupun yang bertentangan dengan rukun negara.

3/11/13

Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan.


mengelakkan

diri daripada membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru di hadapan pelajar atau ibu bapa, atau berbuat sesuatu yang menjatuhkan maruah seorang guru. melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan seorang guru.
3/11/13

tidak

tidak

mencemarkan nama baik profesion perguruan. terhadap kurikulum yang ditugaskan untuk dilaksanakannnya. terhadap tugas yang diamanahkan oleh pentadbiran sekolah. teladan kepada murid-murid.

akautabilitinya

bertanggungjawab

menjadi

3/11/13

Pembelajaran sepanjang hayat


Proses

pembelajaran seseorang secara berterusan sama ada bagi tujuan meningkat kemahiran atau membangunkan kerjaya dalam sesuatu bidang pekerjaan pada masa sekarang, mahupun pada masa akan datang.

3/11/13

Menghayati dan mengamalkan prinsipprinsip pembelajaran sepanjang hayat.kita haruslah Sebagai seorang pendidik,
dilengkapi dengan ilmu pengetahuan yang dinamik.
Guru

harus memahami dan menghayati tugasnya sebagai guru dan bertanggungjawab terhadap tugas-tugas lain selain daripada mengajar.

3/11/13

Guru

juga perlu mengamalkan prinsipprinsip pembelajaran sepanjang hayat agar sentiasa mempertingkatkan mutu kehidupan dan dapat membentuk individu yang berfikiran rasional, inovatif, kreatif dan mempunyai daya tahan fizikal dan mental. menjadi sumber maklumat kepada para pelajar, guru juga menjadi bahan rujukan rakan setugas dan ibu bapa.

Selain

3/11/13