Anda di halaman 1dari 7

8,1 Sistem Enterprise

Sistem perusahaan, juga dikenali sebagai perancangan sumber perusahaan (ERP) sistem, sistem maklumat yang menggabungkan bahagian-bahagian yang berlainan syarikat antara satu sama lain. Pangkalan data mengumpul data dari banyak jabatan / bahagian yang berbeza dalam suatu firma dan membuat data yang sedia ada bagi permohonan. Ini menyumbang kepada kecekapan yang lebih tinggi. Selain itu, aplikasi ini hampir menyokong semua aktiviti perniagaan dalaman organisasi. Data ini boleh dikumpul dari pembuatan dan pengeluaran, kewangan dan perakaunan, jualan dan pemasaran, dan sumber manusia. Apabila maklumat baru dimasukkan oleh satu jabatan ia menjadi ke jabatan lain. Mereka meliputi pelbagai bidang fungsian. Selain itu, mereka menyelaras proses dalaman perniagaan termasuk membantu firma balas pantas kepada permintaan pelanggan untuk mendapatkan maklumat atau produk. Jadi dari segi orang biasa itu, ini pada dasarnya menghubungkan Perakaunan & Kewangan, Sumber Manusia, Jualan & Pemasaran, dan Mfg & Pengeluaran. Tujuan ini adalah untuk membuat membuat keputusan dan mengumpul-to-date. Syarikat mesti mengubah cara mereka bekerja untuk mematuhi proses perniagaan dalam perisian untuk mendapat faedah yang maksimum dari perisian. Selain itu, sistem organisasi bukan sahaja menjejaskan proses perniagaan dalaman, tetapi mereka juga mampu berurusan dengan pelanggan, pembekal & organisasi lain. Kesimpulannya, sistem ini meningkatkan kecekapan operasi & memberikan maklumat tambahan amalan perniagaan bagi membuat keputusan yang lebih baik oleh pihak pengurusan. Walaupun sistem perusahaan adalah amat bernilai, mereka adalah sangat sukar untuk dilaksanakan. Mereka akan dinilai dengan teliti, dan programed untuk meningkatkan prestasi organisasi. Tidak perlu menjadi audit untuk memastikan bahawa sistem dan data dalam tempoh mereka tidak berlebihan. Kesimpulannya, perniagaan bantuan sistem Enterprise menginap semasa

dengan maklumat dan biarkan pengurus tahu bagaimana perniagaan persembahan pada bila-bila masa. Sistem organisasi, bagaimanapun, adalah berharga kepada sebuah firma dan adalah penting dalam menghubungkan semua jabatan yang berlainan dalam perniagaan. Sistem perusahaan adalah sistem perisian yang menyediakan perkhidmatan dalaman yang digunakan di seluruh organisasi, mereka menyambung jabatan seperti perakaunan & kewangan, HR, jualan & pemasaran, MFG. dan sebagainya. Bersama-sama dengan bantuan sistem daripada pengurusan rantaian bekalan dan pengurusan perhubungan pelanggan, firma itu dapat meletakkan pelbagai jenis maklumat yang dikumpulkan dalam bahagian dan jabatan yang berbeza firma untuk membuat data boleh didapati untuk hampir semua aktiviti perniagaan dalaman organisasi. Sistem ini juga membantu firma membina hubungan yang kukuh dengan pelanggan dan membantu menjaga dengan baik dianjurkan dengan aktiviti-aktiviti mereka dan dengan pembekal dan rakan kongsi perniagaan yang lain. Kesimpulannya, firma menggunakan sistem menyeluruh boleh mencapai kecekapan operasi dan kemesraan pelanggan. Mereka juga menyediakan firma di seluruh maklumat yang akan membantu semua jenis pengurus meningkatkan membuat keputusan mereka.

Perusahaan perisian asalnya direka untuk mengautomasikan proses dalaman syarikat tetapi telah menjadi luar berorientasikan dan mampu berkomunikasi dengan pelanggan, pembekal, dan organisasi. Selain itu, syarikat-syarikat boleh menulis semula perisian untuk menyokong proses perniagaan mereka. Pengurusan rantaian bekalan membantu firma besar menyelaras aktiviti-aktiviti daripada beratus-ratus atau beribu-ribu firma lain untuk menghasilkan produk mereka. Rantaian bekalan adalah rangkaian organisasi dan proses perniagaan untuk mendapatkan bahan mentah, mengubah bahan-bahan kepada produk perantaraan

dan siap, dan mengedarkan produk siap kepada pelanggan. Membekalkan pautan rantaian pembekal, kilang pembuatan, pusat pengedaran, kedai runcit dan pelanggan bagi membekalkan barangan dan perkhidmatan. Bahagian hulu rantaian bekalan termasuk pembekal syarikat, pembekal dengan pembekal ', dan proses untuk menguruskan hubungan dengan mereka. Bahagian Hiliran terdiri daripada proses organisasi untuk mengedar dan menyampaikan produk kepada pelanggan akhir. Syarikat-syarikat bahawa produk pembuatan menguruskan proses rantaian bekalan dalaman mereka sendiri. Rantaian Bekalan Global & Internet:
Firma-firma menggunakan intranet dan end untuk menyelaras proses rantaian bekalan mereka dan dapat dengan mudah berkomunikasi antara satu sama lain.Beberapa integrasi rantaian bekalan dibekalkan murah menggunakan teknologi Internet.Pengurusan rantaian bekalan global melibatkan kerumitan dan cabaran tambahan kerana mereka meliputi jarak yang lebih besar dan perbezaan masa daripada rantaian bekalan tempatan.Internet membantu syarikat menguruskan pelbagai aspek rantaian bekalan global mereka seperti sumber, pengangkutan, komunikasi dan kewangan antarabangsa.Sistem pengurusan rantaian bekalan juga memudahkan respons pelanggan yang cekap, yang membolehkan rantaian bekalan untuk menjadi lebih didorong oleh permintaan.Sistem ini telah didorong oleh model yang berasaskan tolak-mana jadual pengeluaran utama berdasarkan ramalan atau tekaan permintaan bagi produk, dan produk telah ditolak kepada pelanggan.Dimungkinkan oleh alat berasaskan web, sistem ini mengikut model yang berasaskan tarik di mana pesanan pelanggan sebenar atau pembelian mencetuskan peristiwa-peristiwa dalam rantaian bekalan.Teknologi internet membuatkan ia sesuai untuk bergerak dari rantaian bekalan turutan kepada yang serentak.Ini akhirnya mewujudkan sistem logistik digital di seluruh rantaian bekalan. Sistem Pengurusan Perhubungan Pelanggan: Tangkap dan mengintegrasikan data pelanggan dari seluruh organisasi, menyatukan data, menganalisis data dan kemudian mengedarkan hasil kepada pelbagai sistem dan titik sentuh pelanggan di seluruh perusahaan.

Pengurusan hubungan rakan kongsi (PRM): menggunakan banyak data yang sama, alat, dan dan
sistem pengurusan perhubungan pelanggan untuk meningkatkan

Pengurusan perhubungan Pekerja (ERM): tawaran perisian dengan isu-isu pekerja yang seakanakan CRM, seperti menetapkan objektif, pengurusan prestasi pekerja, pampasan berasaskan prestasi, dan latihan pekerja.

Nilai perniagaan Sistem Enterprise


Sistem bantuan Enterprise pengurus:
Menguatkuasakan amalan standard dan data supaya semua orang boleh melakukan perniagaan dengan cara yang sama di seluruh dunia. Bertindak balas dengan cepat terhadap perubahan pasaran. Memberi respons dengan cepat kepada permintaan pelanggan maklumat dan produk. Memaklumkan jabatan pembuatan lebih tepat pada pesanan pelanggan dan membuat ia lebih mudah bagi mereka untuk mempunyai jumlah yang tepat bahan mentah untuk mengisi pesanan. Dapatkan maklumat pada bila-bila masa dalam masa bagaimana sebuah jabatan tertentu yang dilakukan dan boleh menentukan produk mana yang paling atau kurang menguntungkan.

Utama Terma mempulkanisir: Sistem Enterprise mengumpul data dan hantar ke pelbagai aplikasi yang boleh menyokong kebanyakan
sebuah organisasi perniagaan aktiviti dalaman.Selain itu, sistem organisasi yang dibentuk untuk menghubungkan dengan banyak sumber luar jangka yang banyak bahagian yang berfungsi. Pengurusan Rantaian Bekalan sistem-membantu mengawal pelbagai pembekal pada tahap yang berbeza di seluruh syarikat yang berlainan untuk memastikan produk itu sudah selesai dengan cekap dan berkesan.Rantaian bekalan terdiri daripada semua yang terlibat dalam penyampaian produk akhir kepada pengguna.(Pengeluar, pembekal, perantara, pengguna).

Bullwhip kesan-maklumat untuk permintaan produk akan diputarbelitkan kerana ia berpindah dari satu
entiti ke depan di sepanjang rantaian.Perjuangan ini pembekal untuk mengumpul stok inventori lebihan "hanya dalam kes".Akhirnya, maklumat hilang dalam terjemahan.Dan pemain berakhir mempunyai strategi defensif. Pengurusan Perhubungan Pelanggan (CRM) - adalah alat yang digunakan untuk membantu syarikat-syarikat pelanggan yang setia, mentafsirkan pelanggan yang paling berharga kepada syarikat, tabiat pembelian mereka, dan apa yang pelanggan berguna dalam membantu organisasi mereka berkembang.

Soalan: 1. Apa yang menghubungkan banyak aplikasi fungsi unit perniagaan, ramai, dan rakan kongsi untuk menyampaikan satu pengalaman yang mudah bagi sesiapa sahaja yang berkaitan dengan syarikat? A. Perkhidmatan platform B. Touch titik C. Permintaan perancangan D. Bullwhip kesan E. A dan B Jawapan: A halaman daripada 286 2. Suatu sistem berskala besar adalah _ A. sistem maklumat seluruh perniagaan yang menggabungkan dan menyelaras proses utama di dalam firma itu. B. Juga dikenali sebagai perancangan sumber perusahaan C. Menggunakan perisian perusahaan D. A & C sahaja E. Semua di atas Jawapan: E daripada 269 halaman 3. Apakah manfaat sistem perusahaan? A. Meningkatkan kecekapan operasi B. Menyediakan maklumat untuk membantu pengurus membuat keputusan C. firma Bantuan respons kepada pertanyaan pelanggan D. Kesemua di atas E. Tiada di atas Jawapan: D dari halaman 271 4. Apa sistem perusahaan mesti mengandungi perintah bagi berguna?

A. pangkalan data pusat yang membenarkan data untuk dikongsi bersama dalaman
B. Kemudahan akses bagi pelanggan C. Kemudahan akses kepada pembekal D. Kesemua di atas E. Tiada di atas Jawapan: A dari rajah 8-1 pada muka surat 270 5. Pemasaran barangan pelengkap kepada pengguna dipanggil Sistem A. perusahaan B. cross-jualan C. perkhidmatan platform D. perpindahan yang kadar E. sentuhan titik Jawapan: B daripada 280 halaman 6. Antara berikut, yang termasuk pelanggan menghadapi aplikasi, seperti alat-alat untuk automasi

tenaga jualan, pusat panggilan, perkhidmatan sokongan pelanggan, dan automasi pemasaran? a) CRM formal b) CRM Formal

c) Operasi CRM pg 282


d) CRM Logikal e) Perkhidmatan CRM 7. Antara berikut yang manakah bukan merupakan salah satu aspek utama rakan Sistem CRM? a) perkhidmatan pelanggan b) jualan c) pemasaran

d) semua di atas 279 pg


e) tiada satu pun di atas

8. Wal-Mart menggunakan jenis ini sistem penambahan perolehan inventori untuk mengelakkan kos overhed: Petunjuk: Kaedah ini mengurangkan inventori berlebihan. a) inventori tepat b) tarik strategi c) strategi push d) hanya dalam strategi masa pg 273 e) en vivo strategi 9. Model berasaskan tarik juga dikenali sebagai: A) model yang didorong oleh permintaan B) bina-untuk-perintah C) model just-in-masa D) A dan B pg 277 E) semua di atas

Sistem Enterprise 9 mengumpul maklumat dari jabatan-jabatan yang berbeza organisasi termasuk: a. Kewangan & Perakaunan b. Jualan & Pemasaran c. Sumber Manusia d. Pembuatan & Pengeluaran e. Semua di atas (E jawapan betul) 10. SAP, Oracle dan SSA global adalah contoh: a. Kedai b. Bekalan Percuma Rantaian hulu c. Perusahaan Perisian d. Kedua-dua b dan c e. Tiada di atas (Jawapan C Pembetulan) 11. Pengedar, Peruncit dan Pelanggan adalah contoh-contoh a. Tahap 1 Pembekal b. Tahap 2 Pembekal c. Tier 3 Pembekal d. Bekalan rantaian hiliran e. A, B, & C

(Jawapan D Pembetulan) 12. Apakah pengurusan rantaian bekalan melakukan: A) menguruskan aliran produk melalui pusat pengedaran yang sedia ada B) memastikan penghantaran produk ke lokasi yang betul C) memastikan penghantaran produk dalam cara yang paling berkesan D) Hanya A, B dan E) Semua di atas

13.Antara istilah berikut, yang merujuk kepada jumlah saham yang disimpan sebagai penimbal,atau mempunyai beberapa saham tambahan dalam kes terdapat masalah atau sahamhilang. a.Stok penimbal b.Stok keselamatan c.Saham tambahan d.Hanya dalam stok masa e.Stok permintaan 14.Antara berikut, yang menentukan berapa banyak produk perniagaan perlu mengemukakan kepada memenuhi semua keperluan pelanggan?Dalam erti kata lain, menjangka keperluan pelanggan dan kehendak, serta keupayaan mereka untuk membeli mereka. a.Perancangan permintaan b.Membekalkan perancangan rantaian c.Membekalkan perancangan d.Perancangan pelanggan e.Perancangan sumber 15.Antara istilah berikut, yang merujuk kepada kaedah interaksi dengan pelanggan? a.Titik pelanggan b.Titik hubungan yang c.POS d.Titik sentuhan e.B & D 16.Apa mengukur bilangan pelanggan yang berhenti menggunakan, dan / atau membeli produk atau perkhidmatan dari syarikat? a.Churn Kadar b.Goncang Kadar c.Titik CRM d.Stok penimbal e.Kadar campuran
17. Mana perniagaan memproses perjanjian dengan pemprosesan pesanan, petikan, dan bil? a. Kewangan dan perakaunan b. Sumber manusia

c. Pembuatan dan pengeluaran d. Jualan dan pemasaran e. Semua di atas 18. Pengurusan rantaian bekalan melibatkan yang berikut: a. pembekal b. pelanggan c. pengedar d. A, C & hanya e. A, B, dan C 19. Apabila maklumat mengenai permintaan untuk produk mendapat terherot apabila ia bergerak dari satu entiti yang akan datang di seluruh rantaian bekalan terbaik menerangkan oleh: a. Kesan bullwhip b. Push-berasaskan model c. Tarik berasaskan model d. Just-in-time e. Model yang sangat-cekap

20. Pekerja hubungan tawaran pengurusan dengan pekerja isu-isu yang berkait rapat dengan CRM adalah kebanyakannya a. Berasaskan prestasi b. Berasaskan pekerjac. Pelanggan berasaskan d. Semua di atas e. tiada di atas 21. Bagaimana sistem perusahaan memberikan nilai tambah kepada perniagaan? a) sistem Enterprise memberikan nilai oleh kecekapan operasi yang semakin meningkat b) sistem Enterprise memberi nilai dengan menyediakan maklumat firma-luas untuk membantu pengurus membuat keputusan yang lebih baik c) sistem Enterprise menyediakan nilai dengan membenarkan pengurusan kanan dengan mudah mengetahui ketika bagaimana unit organisasi tertentu melaksanakan d) A, B, C e) Tiada di atas JAWAPAN: (d) 22. Apakah sebahagian daripada rantaian bekalan termasuk pembekal syarikat, pembekal pembekal, dan proses untuk menguruskan hubungan? a) bahagian hak-aliran b) bahagian kiri aliran c) bahagian hulu d) bahagian hiliran e) Terdapat tiada bahagian pengurusan rantaian bekalan JAWAPAN: (c) 23. Perisian rantaian bekalan diklasifikasikan sebagai yang berikut? a) kawalan Bekalan perkakasan rangkaian atau rantaian bekalan keselamatan data mengawal b) sistem perancangan rantaian Bekalan atau sistem pelaksanaan rangkaian bekalan c) Bekalan sistem pergerakan rantai atau pelaksanaan sistem rantaian bekalan perancangan

d) Baik 1 atau b e) Semua di atas JAWAPAN: (b) 24. Apakah sistem pengurusan termasuk pelanggan menghadapi aplikasi, seperti automasi pasukan jualan, pusat panggilan dan perkhidmatan sokongan pelanggan, dan automasi pemasaran? a) CRM Operasi b) Analisis PRK c) CRM Huluan d) CRM Hiliran e) CRM Kritikal JAWAPAN: (a) 25.Antara aplikasi perusahaan berikut digunakan untuk mengintegrasikan maklumat daripada pelbagai bidang berfungsi untuk proses perniagaan baru atau yang lebih baik? a) Push berasaskan model b) Tarik-asas model c) Perkhidmatan platform d) Perkhidmatan model e) Bekalan platform JAWAPAN: (c)