Anda di halaman 1dari 6

Contoh RPH Dunia Seni Visual Tahun Dua RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Minggu : 2 Matapelajaran Kelas/ Masa/ Tahun

: 2 Gemilang Masa : 9.00 10.00 pagi Matapelajaran : Standard Kandungan : Objektif Pembelajaran: Dunia Seni Visual 2 Gemilang 60 minit Bidang : Membuat corak dan rekaan Tema dan tajuk : Objek buatan manusia / alas meja (geometri) Dunia Seni Visual 2.1 Persepsi estetik Aplikasi Seni Ekspresi kreatif 2.3.1 2.3.2 2.3.3 Hari : Selasa Tarikh : 27 September 2011 Impak/ catatan Bahan Bantu Belajar Contoh alas meja Alat : gunting Apresiasi seni Bahan : kertas warna 2.4.1 gam, kertas lukisan 2.4.2 Refleksi: Pada akhir pembelajaran 30 orang murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 2 orang murid

2.1.1.1 2.2.1.1 2.1.2.2 2.2.1.2 2.1.2.3 2.2.2.1 Pada akhir sesi P&P ini murid dapat :-

Aktiviti P&P :

1) Menghasilkan corak terancang dengan teknik lipatan dan guntingan dengan menekankan unsur rupa dan warna serta prinsip imbangan, kontra dan harmoni. 2) Menghasilkan corak teknik lipatan dan guntingan dengan mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif. 3) Membuat apresiasi terhadap karya. 1) Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab dengan murid tentang alas meja.

EMK : Penilaian P&P :

2) Guru menunjukkan cara membuat lipatan dan guntingan untuk menghasilkan alas yang tidak mencapai meja. 3) Murid membuat guntingan dengan berhati-hati dan cermat. objektif akan diberi 4) Murid menampalkan hasil kerja di atas kertas lukisan. bimbingan khas dalam 5) Murid mempamerkan dan menceritakan karya seni yang dihasilkan. sesi pembelajaran Kreativiti, keusahawanan, nilai murni yang akan datang Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat alas meja mengikut teknik lipatan dan guntingan berdasarkan empat Standard Kandungan

RPH KSSR DUNIA SENI VISUAL TAHUN 2 RANCANGAN PELAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN DUA Mata pelajaran: Dunia Seni Visual Masa : 60 minit Kelas : 2M Bidang : Membentuk Dan Membuat Binaan Tema dan Tajuk : Alam Semula Jadi Topeng Standard Pembelajaran 3.1 Persepsi 3.2 Aplikasi 3.3 Ekspresi 3.4 Apresiasi Estetika Seni Seni Seni 3.1.1 3.2.1 3.3.1 3.4.1 Unsur Seni Media 3.3.2 3.4.2 3.1.1 3.2.1 3.3.3 .1 .1 Alat 3.1.1 3.2.1 .2 .2 Bahan 3.1.1 3.2.2 .3 Proses dan 3.1.2 Prisip Teknik Rekaan 3.1.2 .1 3.1.2 .2 Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1. mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada topeng muka. 2. mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng muka. 3. mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media serta kemahiran teknik dan proses dalam penghasilan topeng muka. 4. membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 1. Guru menunjukkan gambar-gambar pelbagai jenis topeng. 2. Guru meminta murid mengatakan perbezaan topeng-topeng ini. 3. Guru menunjukkan gambar-gambar beberapa jenis bunga. 4. Guru bersoal jawab dengan murid tentang gambar dengan penggunaan komputer dan LCD. 5. Guru mengaitkan tajuk dengan gambar. 6. Guru memberi penerangan berkaitan aktiviti yang akan dijalankan. 7. Guru menunjukkan topeng muka yang telah siap. 8. Guru membuat demontrasi membuat topeng muka. 9. Murid melakukan aktiviti membuat topeng muka dengan

Objektif Pembelajaran

Aktiviti P&P

EMK Bahan Bantu Mengajar Nilai Murni Alat dan Bahan Penilaian P&P Refleksi

bimbingan guru. 10. Murid membuat topeng muka. 11. Murid membuat aspresiasi tentang hasil karya yang telah dihasilkan oleh mereka dan rakan-rakan. Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi, TMK Gambar-gambar bunga, contoh topeng muka. Mencintai alam semula jadi, berdikari Alat: Gunting, penebuk lubang, pensel. Bahan: Pensel warna atau oil pastel, kad manila, tali dan gelung getah. Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat topeng muka berdasarkan 4 Standard Kandungan. 28 murid berjaya mencapai objektif yang ditetapkan dan 2 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Penerangan, BBM dan ilustrasi, EMK Gambar-gambar topeng Gambar-gambar bunga EMK Keusahawanan EK1 Boleh membina jaringan sosial Indikator Murid boleh berkomunikasi dengan baik mesra dengan semua orang boleh mengekalkan hubungan baik

Aktiviti P&P Persepsi estetik 1. Guru menunjukkan gambar beberapa jenis topeng dengan penggunaan komputer dan LCD. 2. Guru bersoal jawab dengan murid tentang topeng. 3. Guru menunjukkan gambar beberapa jenis bunga dengan penggunaan komputer dan LCD 4. Guru bersoal jawab tentang gambar dengan murid. 5. Guru bersoal jawab dengan murid tentang media yang sesuai untuk membuat topeng muka. (EK 1) Aplikasi seni

EMK Keusahawanan EK1 1. Guru memberi penerangan berkaitan Berorientasikan masa depan aktiviti yang akan dijalankan. 2. Guru menunjukkan topeng muka Indikator yang telah siap. Murid 3. Guru membuat demontrasi membuat boleh berimaginasi terhadap sesuatu topeng muka. yang belum berlaku boleh menyenaraikan kesan dan akibat terhadap sesuatu tindakan

Ekspresi kreatif 1. Murid melakukan aktiviti membuat topeng muka dengan bimbingan guru. 2. Murid membuat topeng muka. Langkah 1 Murid melakarkan gambar bunga yang bermuka di atas kad manila. Langkah 2 Warnakan gambar bunga yang bermuka dengan warna sekunder. Langkah 3 1. Guntingkan topeng muka mengikut bentuk. 2. Guntingkan lubang mata topeng muka. 3. Menebuk lubang pada sisi topeng muka. 4. Ikat gelung getah pada lubang kecil dan selepas itu ikat tali untuk dipakai. (EK1, EK2, EK3 )

boleh menjangkakan sesuatu boleh membuat perancangan

EMK Keusahawanan EK1 Daya kreativiti dan inovasi Indikator Murid suka memerhati persekitaran dengan sengaja dan bertujuan boleh memberi banyak idea boleh menilai idea untuk memilih idea yang terbaik boleh mencipta/ mereka cipta sesuatu EK2 Malaksanakan idea dalam bentuk produk teknologi abstrak atau konkrit Indikator Murid boleh mengaplikasi ilmu/ teknologi untuk merealisasikan idea yang telah dipilih EK3 Melaksanakan projek mengikut langkahlangkah yang telah disediakan Indikator Murid berupaya menjalankan tugasan mengikut perancangan

Apresiasi seni visual 1. Murid mempamerkan hasil kerja dengan memakai topeng muka. 2. Murid membuat aspresiasi tentang hasil karya yang telah dihasilkan oleh mereka dan rakan-rakan. 3. Murid memberi cadangan untuk menghasilkan topeng muka lain yang berkaitan dengan alam semula jadi.

EMK Keusahawanan EK5 Prinsip ketelusan Indikator Murid menyatakan/ menyampaikan maklumat dengan betul/ jelas tidak selindung