Anda di halaman 1dari 13
 
Solat Berjamaah Disediakan oleh: Nuriy Nurhane Binti Jamil
Solat Berjamaah Disediakan oleh: Nuriy Nurhane Binti Jamil
Solat Berjamaah Disediakan oleh: Nuriy Nurhane Binti Jamil
Solat Berjamaah Disediakan oleh: Nuriy Nurhane Binti Jamil
Solat Berjamaah Disediakan oleh: Nuriy Nurhane Binti Jamil
Solat Berjamaah Disediakan oleh: Nuriy Nurhane Binti Jamil
Solat Berjamaah Disediakan oleh: Nuriy Nurhane Binti Jamil
Solat Berjamaah Disediakan oleh: Nuriy Nurhane Binti Jamil
Solat Berjamaah Disediakan oleh: Nuriy Nurhane Binti Jamil
Solat Berjamaah Disediakan oleh: Nuriy Nurhane Binti Jamil
Solat Berjamaah Disediakan oleh: Nuriy Nurhane Binti Jamil

Solat Berjamaah

Solat Berjamaah
Solat Berjamaah Disediakan oleh: Nuriy Nurhane Binti Jamil

Disediakan oleh:

Disediakan oleh:
Disediakan oleh:
Disediakan oleh:
Disediakan oleh:

Nuriy Nurhane Binti Jamil

 
Solat berjemaah Solat jemaah bermaksud solat yang dilakukan lebih daripada seorang, atau secara beramai- ramai, dengan
Solat berjemaah Solat jemaah bermaksud solat yang dilakukan lebih daripada seorang, atau secara beramai- ramai, dengan
Solat berjemaah Solat jemaah bermaksud solat yang dilakukan lebih daripada seorang, atau secara beramai- ramai, dengan

Solat berjemaah

Solat berjemaah
Solat berjemaah Solat jemaah bermaksud solat yang dilakukan lebih daripada seorang, atau secara beramai- ramai, dengan
Solat berjemaah Solat jemaah bermaksud solat yang dilakukan lebih daripada seorang, atau secara beramai- ramai, dengan
 
Solat berjemaah Solat jemaah bermaksud solat yang dilakukan lebih daripada seorang, atau secara beramai- ramai, dengan
 • Solat jemaah bermaksud solat yang dilakukan

Solat jemaah bermaksud solat yang dilakukan
Solat jemaah bermaksud solat yang dilakukan
Solat berjemaah Solat jemaah bermaksud solat yang dilakukan lebih daripada seorang, atau secara beramai- ramai, dengan
Solat berjemaah Solat jemaah bermaksud solat yang dilakukan lebih daripada seorang, atau secara beramai- ramai, dengan

lebih daripada seorang, atau secara beramai-

lebih daripada seorang, atau secara beramai-

ramai, dengan diketuai seorang imam.

 • Solat yang sekurang-kurang bilangannya selain daripada solat jumaat ialah 2 orang.

ramai, dengan diketuai seorang imam. Solat yang sekurang-kurang bilangannya selain daripada solat jumaat ialah 2 orang.
ramai, dengan diketuai seorang imam. Solat yang sekurang-kurang bilangannya selain daripada solat jumaat ialah 2 orang.
ramai, dengan diketuai seorang imam. Solat yang sekurang-kurang bilangannya selain daripada solat jumaat ialah 2 orang.
ramai, dengan diketuai seorang imam. Solat yang sekurang-kurang bilangannya selain daripada solat jumaat ialah 2 orang.
ramai, dengan diketuai seorang imam. Solat yang sekurang-kurang bilangannya selain daripada solat jumaat ialah 2 orang.
 • Seorang menjadi imam dan seorang menjadi makmum. Semakin ramai bilangan jemaah maka semakin besar pula fadhilat pahalanya.

Syarat untuk menjadi

Syarat untuk menjadi
Syarat untuk menjadi
Syarat untuk menjadi
Syarat untuk menjadi imam: Bacaannya lebih baik daripada bacaan makmum. Seseorang itu bukan sedang mengikut atau

imam:

imam:
imam:
Syarat untuk menjadi imam: Bacaannya lebih baik daripada bacaan makmum. Seseorang itu bukan sedang mengikut atau
 • Bacaannya lebih baik daripada bacaan makmum.

Bacaannya lebih baik daripada bacaan makmum.
Bacaannya lebih baik daripada bacaan makmum.
 
Bacaannya lebih baik daripada bacaan makmum.
Syarat untuk menjadi imam: Bacaannya lebih baik daripada bacaan makmum. Seseorang itu bukan sedang mengikut atau
Syarat untuk menjadi imam: Bacaannya lebih baik daripada bacaan makmum. Seseorang itu bukan sedang mengikut atau
Syarat untuk menjadi imam: Bacaannya lebih baik daripada bacaan makmum. Seseorang itu bukan sedang mengikut atau
 • Seseorang itu bukan sedang mengikut atau menjadi makmum kepada imam lain.

 • Imam itu sudah mumaiyiz.

Seseorang itu bukan sedang mengikut atau menjadi makmum kepada imam lain. Imam itu sudah mumaiyiz.
Seseorang itu bukan sedang mengikut atau menjadi makmum kepada imam lain. Imam itu sudah mumaiyiz.
 • Lebih banyak mengerti dan faham masalah

Seseorang itu bukan sedang mengikut atau menjadi makmum kepada imam lain. Imam itu sudah mumaiyiz.
Seseorang itu bukan sedang mengikut atau menjadi makmum kepada imam lain. Imam itu sudah mumaiyiz.

ibadah solat.

 
Lebih banyak hafal surah-surah al-Quran. Lebih fasih dan baik dalam membaca bacaan- bacaan solat. Lebih
Lebih banyak hafal surah-surah al-Quran. Lebih fasih dan baik dalam membaca bacaan- bacaan solat. Lebih
Lebih banyak hafal surah-surah al-Quran. Lebih fasih dan baik dalam membaca bacaan- bacaan solat. Lebih
Lebih banyak hafal surah-surah al-Quran. Lebih fasih dan baik dalam membaca bacaan- bacaan solat. Lebih
 • Lebih banyak hafal surah-surah al-Quran.

Lebih banyak hafal surah-surah al-Quran.
Lebih banyak hafal surah-surah al-Quran.
Lebih banyak hafal surah-surah al-Quran. Lebih fasih dan baik dalam membaca bacaan- bacaan solat. Lebih
 
Lebih banyak hafal surah-surah al-Quran. Lebih fasih dan baik dalam membaca bacaan- bacaan solat. Lebih
Lebih banyak hafal surah-surah al-Quran. Lebih fasih dan baik dalam membaca bacaan- bacaan solat. Lebih
 • Lebih fasih dan baik dalam membaca bacaan-

Lebih fasih dan baik dalam membaca bacaan-
Lebih fasih dan baik dalam membaca bacaan-

bacaan solat.

bacaan solat.
Lebih banyak hafal surah-surah al-Quran. Lebih fasih dan baik dalam membaca bacaan- bacaan solat. Lebih
 • Lebih tua daripada ahli jemaah lainnya.

Lebih tua daripada ahli jemaah lainnya.
Lebih tua daripada ahli jemaah lainnya.
Lebih tua daripada ahli jemaah lainnya.
Lebih tua daripada ahli jemaah lainnya.
 • Tidak mengikuti gerakan solat orang lain.

 • Lelaki. Tetapi jika semua makmum adalah

wanita, maka imam boleh wanita.

 
Istikhlaf Imam : Istikhlaf dari segi istilah bererti seseorang itu digantikan oleh orang yang lain bagi
Istikhlaf Imam : Istikhlaf dari segi istilah bererti seseorang itu digantikan oleh orang yang lain bagi
Istikhlaf Imam : Istikhlaf dari segi istilah bererti seseorang itu digantikan oleh orang yang lain bagi

Istikhlaf Imam :

Istikhlaf Imam :
Istikhlaf Imam : Istikhlaf dari segi istilah bererti seseorang itu digantikan oleh orang yang lain bagi
Istikhlaf Imam : Istikhlaf dari segi istilah bererti seseorang itu digantikan oleh orang yang lain bagi
 • Istikhlaf dari segi istilah bererti seseorang itu digantikan

Istikhlaf dari segi istilah bererti seseorang itu digantikan
Istikhlaf Imam : Istikhlaf dari segi istilah bererti seseorang itu digantikan oleh orang yang lain bagi
Istikhlaf Imam : Istikhlaf dari segi istilah bererti seseorang itu digantikan oleh orang yang lain bagi

oleh orang yang lain bagi menyempurnakan pekerjaannya

oleh orang yang lain bagi menyempurnakan pekerjaannya
oleh orang yang lain bagi menyempurnakan pekerjaannya
Istikhlaf Imam : Istikhlaf dari segi istilah bererti seseorang itu digantikan oleh orang yang lain bagi
 • Disyaratkan bagi makmum yang menggantikan imam itu,

 • Jika imam itu diganti oleh makmum yang kurang fasih

tempat yang tidak dengung serta mengubah bacaan,

Disyaratkan bagi makmum yang menggantikan imam itu, Jika imam itu diganti oleh makmum yang kurang

adalah pengganti yang sah menjadi imam kepada jemaah yang lain.

dalam bacaan fatihah (ummiyan), orang bisu atau orang

adalah pengganti yang sah menjadi imam kepada jemaah yang lain. dalam bacaan fatihah ( ummiyan ),
adalah pengganti yang sah menjadi imam kepada jemaah yang lain. dalam bacaan fatihah ( ummiyan ),
adalah pengganti yang sah menjadi imam kepada jemaah yang lain. dalam bacaan fatihah ( ummiyan ),
adalah pengganti yang sah menjadi imam kepada jemaah yang lain. dalam bacaan fatihah ( ummiyan ),

yang tidak jelas bacaannya seperti mendengungkan pada

maka tidak sah sembahyang makmum yang lain jika mengikutinya, kerana ia tidak sah menjadi imam.

 
Makmum Muwafiq dan Masbuq Makmum Muwafiq : 1. Muwafiq bererti seseorang makmum yang dapat membaca surah
Makmum Muwafiq dan Masbuq Makmum Muwafiq : 1. Muwafiq bererti seseorang makmum yang dapat membaca surah
Makmum Muwafiq dan Masbuq Makmum Muwafiq : 1. Muwafiq bererti seseorang makmum yang dapat membaca surah
 

Makmum Muwafiq dan Masbuq

Makmum Muwafiq dan Masbuq
Makmum Muwafiq :

Makmum Muwafiq:

Makmum Muwafiq :
Makmum Muwafiq :
Makmum Muwafiq dan Masbuq Makmum Muwafiq : 1. Muwafiq bererti seseorang makmum yang dapat membaca surah

1. Muwafiq bererti seseorang makmum yang dapat membaca

1. Muwafiq bererti seseorang makmum yang dapat membaca
1. Muwafiq bererti seseorang makmum yang dapat membaca
 

surah Al fatihah ketika berdiri Imam dengan bacaan yang

surah Al fatihah ketika berdiri Imam dengan bacaan yang
surah Al fatihah ketika berdiri Imam dengan bacaan yang

sederhana (pertengahan) .Di sini wajiblah atas seseorang makmum menyempurnakan bacaan fatihahnya.

sederhana (pertengahan) .Di sini wajiblah atas seseorang makmum menyempurnakan bacaan fatihahnya.
sederhana (pertengahan) .Di sini wajiblah atas seseorang makmum menyempurnakan bacaan fatihahnya.

2. Sebab makmum muwafiq.

2. Sebab makmum muwafiq.
2. Sebab makmum muwafiq.
2. Sebab makmum muwafiq.
2. Sebab makmum muwafiq.
 

a) makmum yang lambat membaca kerana kelemahan semula jadi bukan kerana was-was.

b) Makmum yang lupa membaca fatihha hingga ruku'

imam, dan sebelum ianya ruku', ia teringat belum menghabiskan surah Al fatihah.

c) Makmum yang membaca doa iftitah dan ta'awuz,

c) Makmum yang membaca doa iftitah dan ta'awuz,
c) Makmum yang membaca doa iftitah dan ta'awuz,
c) Makmum yang membaca doa iftitah dan ta'awuz,

maka ruku' Imam sebelum makmum menghabiskan

surah al fatihah.

maka ruku' Imam sebelum makmum menghabiskan surah al fatihah.
maka ruku' Imam sebelum makmum menghabiskan surah al fatihah.
maka ruku' Imam sebelum makmum menghabiskan surah al fatihah.
maka ruku' Imam sebelum makmum menghabiskan surah al fatihah.

d) Makmum yang sengaja tidak membaca fatihah

sebab menanti diam Imam lepas membaca surah

fatihah.

d) Makmum yang sengaja tidak membaca fatihah sebab menanti diam Imam lepas membaca surah fatihah.
d) Makmum yang sengaja tidak membaca fatihah sebab menanti diam Imam lepas membaca surah fatihah.
c) Makmum yang membaca doa iftitah dan ta'awuz, maka ruku' Imam sebelum makmum menghabiskan surah al
c) Makmum yang membaca doa iftitah dan ta'awuz, maka ruku' Imam sebelum makmum menghabiskan surah al
c) Makmum yang membaca doa iftitah dan ta'awuz, maka ruku' Imam sebelum makmum menghabiskan surah al

fatihah terus ruku' atau membaca surah yang pendek

fatihah terus ruku' atau membaca surah yang pendek

tidak sempat makmum menghabiskan surah Al

tidak sempat makmum menghabiskan surah Al
tidak sempat makmum menghabiskan surah Al
tidak sempat makmum menghabiskan surah Al
tidak sempat makmum menghabiskan surah Al

Dalam keadaan ini, wajib makmum menghabiskan bacaan surah al Fatihahnya dengan dibolehkan

ketinggalan dengan imam hingga tiga rukun yang

panjang (rukuk, sujud yang pertama dan sujud kedua, tidak dikira iktidal dan duduk antara dua sujud).

Makmum Masbuq:

Makmum Masbuq:

Makmum Masbuq:
Makmum Masbuq:
Makmum Masbuq:
 
Makmum Masbuq: a) Seseorang makmum yang tidak dapat membaca surah al fatihah ketika Imam berdiri. maka
 • a) Seseorang makmum yang tidak dapat membaca surah al

a) Seseorang makmum yang tidak dapat membaca surah al
a) Seseorang makmum yang tidak dapat membaca surah al

fatihah ketika Imam berdiri. maka ia tidak wajib

fatihah ketika Imam berdiri. maka ia tidak wajib

sempurna membaca fatihahnya, hanya baca sekadar

sempurna membaca fatihahnya, hanya baca sekadar
sempurna membaca fatihahnya, hanya baca sekadar

yang dapat dan dikehendaki ruku' terus bersama-smam

dengan Imam.

yang dapat dan dikehendaki ruku' terus bersama-smam dengan Imam.
yang dapat dan dikehendaki ruku' terus bersama-smam dengan Imam.
yang dapat dan dikehendaki ruku' terus bersama-smam dengan Imam.
yang dapat dan dikehendaki ruku' terus bersama-smam dengan Imam.
 

Lakukan takbir dengan takbiratul ihram, dan segera

menurut apa yang dilakukan oleh Imam. Kalau ia dapat

Lakukan takbir dengan takbiratul ihram, dan segera menurut apa yang dilakukan oleh Imam. Kalau ia dapat
Lakukan takbir dengan takbiratul ihram, dan segera menurut apa yang dilakukan oleh Imam. Kalau ia dapat
Lakukan takbir dengan takbiratul ihram, dan segera menurut apa yang dilakukan oleh Imam. Kalau ia dapat
Lakukan takbir dengan takbiratul ihram, dan segera menurut apa yang dilakukan oleh Imam. Kalau ia dapat

ruku' dan dapat bertama'ninah, maka ia dikira mendapat satu rakaat.Sekiranya fatihah tak sempat dibaca, maka ianya ditanggung oleh Imam.

 • b) Kalau semasa ia masuk berjemaah , ketika imam telah

 

ruku’ dan sedang banguan semula dari ruku’nya, maka

ia tidak mendapat rakaat dalam solat itu. Maka kenalah ia bangun selepas mamberi salam.begitulah

seterusnya kena mencukupkan rakaat yang tertinggal.

 
Setiap sesuatu yang ditetapkan Allah SWT pasti ada hikmah yang tersembunyi disebaliknya . Apa hikmah yang
Setiap sesuatu yang ditetapkan Allah SWT pasti ada hikmah yang tersembunyi disebaliknya . Apa hikmah yang
Setiap sesuatu yang ditetapkan Allah SWT pasti ada hikmah yang tersembunyi disebaliknya . Apa hikmah yang

Setiap sesuatu yang

Setiap sesuatu yang
Setiap sesuatu yang ditetapkan Allah SWT pasti ada hikmah yang tersembunyi disebaliknya . Apa hikmah yang
Setiap sesuatu yang ditetapkan Allah SWT pasti ada hikmah yang tersembunyi disebaliknya . Apa hikmah yang

ditetapkan Allah SWT pasti

ditetapkan Allah SWT pasti

ada hikmah yang

ada hikmah yang
ada hikmah yang
Setiap sesuatu yang ditetapkan Allah SWT pasti ada hikmah yang tersembunyi disebaliknya . Apa hikmah yang
Setiap sesuatu yang ditetapkan Allah SWT pasti ada hikmah yang tersembunyi disebaliknya . Apa hikmah yang

tersembunyi disebaliknya.

tersembunyi disebaliknya .
Setiap sesuatu yang ditetapkan Allah SWT pasti ada hikmah yang tersembunyi disebaliknya . Apa hikmah yang

Apa hikmah yang

Apa hikmah yang
Apa hikmah yang
Apa hikmah yang
Apa hikmah yang

tersembunyi disebalik semua peraturan ini?

Kenapa ditetapkan

sedemikian?

Pengajaran dalam ibadah

Pengajaran dalam ibadah
Pengajaran dalam ibadah
Pengajaran dalam ibadah
Pengajaran dalam ibadah solat : Solat berjemaah secara tidak langsung sebenarnya mengajar kita cara untuk berorganisasi.

solat :

solat :
solat :
Pengajaran dalam ibadah solat : Solat berjemaah secara tidak langsung sebenarnya mengajar kita cara untuk berorganisasi.
 • Solat berjemaah secara tidak langsung

sebenarnya mengajar kita cara untuk

Solat berjemaah secara tidak langsung sebenarnya mengajar kita cara untuk
Solat berjemaah secara tidak langsung sebenarnya mengajar kita cara untuk
 
Solat berjemaah secara tidak langsung sebenarnya mengajar kita cara untuk
Pengajaran dalam ibadah solat : Solat berjemaah secara tidak langsung sebenarnya mengajar kita cara untuk berorganisasi.
Pengajaran dalam ibadah solat : Solat berjemaah secara tidak langsung sebenarnya mengajar kita cara untuk berorganisasi.

berorganisasi.

berorganisasi.
Kalau kita mahu solat berjemaah, kita mesti la harus mempunyai niat berjemaah untuk solat yang
 • Kalau kita mahu solat berjemaah, kita mesti la harus mempunyai niat berjemaah untuk solat

yang sama. Sama la juga dengan dalam

Kalau kita mahu solat berjemaah, kita mesti la harus mempunyai niat berjemaah untuk solat yang

sama kerana kita akan merealisasikan cita-cita

yang sama.

Kalau kita mahu solat berjemaah, kita mesti la harus mempunyai niat berjemaah untuk solat yang
Kalau kita mahu solat berjemaah, kita mesti la harus mempunyai niat berjemaah untuk solat yang

organisasi, ia harus didasari oleh niat yang

Sewaktu rukuk dalam solat berjemaah, seseorang yang

Sewaktu rukuk dalam solat berjemaah, seseorang yang

Sewaktu rukuk dalam solat berjemaah, seseorang yang
Sewaktu rukuk dalam solat berjemaah, seseorang yang
Sewaktu rukuk dalam solat berjemaah, seseorang yang

berada dalam saf kedua hingga saf paling belakang

berada dalam saf kedua hingga saf paling belakang
Sewaktu rukuk dalam solat berjemaah, seseorang yang berada dalam saf kedua hingga saf paling belakang harus
Sewaktu rukuk dalam solat berjemaah, seseorang yang berada dalam saf kedua hingga saf paling belakang harus

harus rela menempatkan kepalanya sejajar dengan

harus rela menempatkan kepalanya sejajar dengan

punggung orang yang ada di depannya.

punggung orang yang ada di depannya.
punggung orang yang ada di depannya.
Sewaktu rukuk dalam solat berjemaah, seseorang yang berada dalam saf kedua hingga saf paling belakang harus
Sewaktu rukuk dalam solat berjemaah, seseorang yang berada dalam saf kedua hingga saf paling belakang harus
   

Aktiviti solat

Pengajaran dalam

Aktiviti solat Pengajaran dalam

berjemaah

Makmum boleh menegur imam

berorganisasi

Pemimpin boleh ditegur jika

berjemaah Makmum boleh menegur imam berorganisasi Pemimpin boleh ditegur jika
berjemaah Makmum boleh menegur imam berorganisasi Pemimpin boleh ditegur jika
berjemaah Makmum boleh menegur imam berorganisasi Pemimpin boleh ditegur jika
berjemaah Makmum boleh menegur imam berorganisasi Pemimpin boleh ditegur jika
berjemaah Makmum boleh menegur imam berorganisasi Pemimpin boleh ditegur jika

bagi perkara-perkara yang

melakukan kesalahan dan pengikut

melibatkan rukun dan makmum boleh mufarakah (meniggalkan imam) jika solat imam terbatal.

boleh meninggalkan pemimpin jika pemimpin melakukan kesalahan yang berat. Namun demikian, adalah

Namun demikian, jika imam

lumrah jika pemimpin melakukan

tertinggal perkara sunat, makmum perlu ikut imam dan tidak perlu tegur akan hal

kesilapan kecil atau tersilap di dalam membuat keputusan (tidak kritikal) dan pengikut perlu

tersebut.

mengikut dan memberi sokongan

 
 
Aktiviti solat Pengajaran dalam berjemaah berorganisasi Imam perlu mengetahui Pemimpin perlu mempunyai bacaan surah-surah penting ilmu
Aktiviti solat Pengajaran dalam berjemaah berorganisasi Imam perlu mengetahui Pemimpin perlu mempunyai bacaan surah-surah penting ilmu
Aktiviti solat Pengajaran dalam berjemaah berorganisasi Imam perlu mengetahui Pemimpin perlu mempunyai bacaan surah-surah penting ilmu
   

Aktiviti solat

Pengajaran dalam

Aktiviti solat Pengajaran dalam

berjemaah

berorganisasi

berjemaah berorganisasi
berjemaah berorganisasi
Aktiviti solat Pengajaran dalam berjemaah berorganisasi Imam perlu mengetahui Pemimpin perlu mempunyai bacaan surah-surah penting ilmu

Imam perlu mengetahui

Pemimpin perlu mempunyai

Aktiviti solat Pengajaran dalam berjemaah berorganisasi Imam perlu mengetahui Pemimpin perlu mempunyai bacaan surah-surah penting ilmu
Aktiviti solat Pengajaran dalam berjemaah berorganisasi Imam perlu mengetahui Pemimpin perlu mempunyai bacaan surah-surah penting ilmu

bacaan surah-surah penting

ilmu asas dalam kepimpinan

bacaan surah-surah penting ilmu asas dalam kepimpinan
bacaan surah-surah penting ilmu asas dalam kepimpinan

dan beberapa perkara asas

sebelum layak menjadi

dan beberapa perkara asas sebelum layak menjadi

sebelum boleh menjadi imam.

pemimpin.

sebelum boleh menjadi imam. pemimpin.
sebelum boleh menjadi imam. pemimpin.
sebelum boleh menjadi imam. pemimpin.
sebelum boleh menjadi imam. pemimpin.
sebelum boleh menjadi imam. pemimpin.

Makmum tidak boleh mendahului imam dan harus mengikut imam tanpa tertinggal sehingga 2 rukun

Pengikut harus sentiasa bersama-sama dengan pemimpin di dalam melaksanakan sesuatu

solat.

agenda (tidak boleh

mendahului atau ketinggalan).

 

Fadhilat (kelebihan)

Fadhilat (kelebihan)
Fadhilat (kelebihan)
Fadhilat (kelebihan)
Fadhilat (kelebihan) solat berjemaah Fadhilat solat berjemaah amat besar sekali berbanding dengan solat bersendirian. Solat berjemaah

solat berjemaah

solat berjemaah
solat berjemaah
Fadhilat (kelebihan) solat berjemaah Fadhilat solat berjemaah amat besar sekali berbanding dengan solat bersendirian. Solat berjemaah
 • Fadhilat solat berjemaah amat besar sekali berbanding dengan solat bersendirian.

Fadhilat solat berjemaah amat besar sekali berbanding dengan solat bersendirian.
Fadhilat solat berjemaah amat besar sekali berbanding dengan solat bersendirian.
Fadhilat (kelebihan) solat berjemaah Fadhilat solat berjemaah amat besar sekali berbanding dengan solat bersendirian. Solat berjemaah
Fadhilat (kelebihan) solat berjemaah Fadhilat solat berjemaah amat besar sekali berbanding dengan solat bersendirian. Solat berjemaah
Fadhilat (kelebihan) solat berjemaah Fadhilat solat berjemaah amat besar sekali berbanding dengan solat bersendirian. Solat berjemaah
 
Fadhilat (kelebihan) solat berjemaah Fadhilat solat berjemaah amat besar sekali berbanding dengan solat bersendirian. Solat berjemaah
 • Solat berjemaah melebihi solat bersendirian dengan 27 darjat (atau 27 kali ganda).

 • Ini berdasarkan Sabda Nabi SAW:

Solat berjemaah melebihi solat bersendirian dengan 27 darjat (atau 27 kali ganda). Ini berdasarkan Sabda
Solat berjemaah melebihi solat bersendirian dengan 27 darjat (atau 27 kali ganda). Ini berdasarkan Sabda
Solat berjemaah melebihi solat bersendirian dengan 27 darjat (atau 27 kali ganda). Ini berdasarkan Sabda
Solat berjemaah melebihi solat bersendirian dengan 27 darjat (atau 27 kali ganda). Ini berdasarkan Sabda

"Solat berjemaah itu lebih afdhal (baik) daripada

solat bersendirian dengan 27 kali darjat" (HR

Bukhari dan Muslim)