Anda di halaman 1dari 1

Nama: ___________________________

Tingkatan: ___________

ARAHAN: Namakan bahagian A hingga E pada Rajah 1.


B. __________________________

A. _______________________

C.__________________________

D._________________________

E. _______________________

ARAHAN: Tandakan () pada pernyataan yang betul dan (X) pada pernyataan yang salah.
1.

Mangsa kejutan elektrik mesti ditarik dengan menggunakan tangan.

( )

2.

Suis dimatikan sebelum kerja membaiki perkakasan elektrik dilakukan.

( )

3.

Satu sel kering mewakili nilai 1.5V.

( )

4.

Asid sulfurik cair digunakan dalam sel plumbum.

( )

5.

Plag 3-pin 13 ampere tidak menggunakan fius.

( )

6.

Tiub lampu pendarfluor diisi dengan gas hidrogen.

( )