Anda di halaman 1dari 2

JNJK/K/137/10

Untuk kegunaan pemantau sahaja

REKOD PENGUASAAN KEMAHIRAN MURID LINUS

ARAHAN:
Tuliskan skor 1 jika murid menguasai, skor 0 tidak menguasai dan TB jika tidak berkaitan pada ruangan yang berkenaan.
NAMA SEKOLAH
: ..
diajarkan oleh guru:.
KOD SEKOLAH
: ..
LITERASI / NUMERASI*
: .
(*pilih yang berkenaan sahaja)
BI
L

NAMA MURID

1
1.
1

2
1.
2

2.
1

3
2.
2

3.
1

4
3.
2

4.
1

5
4.
2

5.
1

6
5.
2

6.
1

KONSTRUK
7
8
6. 7. 7. 8. 8.
2
1
2
1
2

Tahap konstruk

9
9.
1

9.
2

10
.1

10
10
.2

11
11. 11
1
.2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Tandatangan Pemantau: ..

Pejabat

: .

Tarikh:

12.
1

12
12.
2

JNJK/K/137/10
Untuk kegunaan pemantau sahaja
(Nama: