Anda di halaman 1dari 12

KEKUATAN.

S1 - % kelulusan UPSR meningkat berterusan. S2 - 75% guru mempunyai pengalaman melebihi 5 tahun. S3 - Pencapaian 5 m/pel. Teras UPSR melebihi 85% S4 - 75% guru mempunyai budaya kerja yang positif. S6 - Pengurusan Panitia yang berkesan. S7 - Guru yang mencukupi

KELEMAHAN W1 - Peratus 5A UPSR belum mencapai 30 %.


W2 - Bilangan A bagi m/pel BI,MT dan SN belum mencapai 30% W3 - Guru tidak dapat menumpukan sepenuh perhatian terhadap P & P kerana dibebani dengan tugas sampingan lain. W4 - Penyeliaan P & P tidak mencukupi.

PELUANG
O1 - Guru-guru yang bermotivasi dan komited O2 - Sekolah satu sesi dan mempunyai masa untuk mengadakan kelas tambahan pada waktu petang. O3 - Kemudahan fizikal sekolah yang baik dan sempurna. O4 - Sokongan PIBG.

ANCAMAN
T1 - Sikap murid yang kurang memberi tumpuan terhadap pelajaran. T2 - Ibu-bapa yang menyerah 100% kepada guru untuk mengajar dan mendidik anak mereka. T3 - Murid kurang motivasi T4 - Pengaruh rakan sebaya. T5 - Guru kerap terlibat dengan kursus/aktiviti luar pada waktu sekolah.

KEKUATAN (S)
S1 - % kelulusan UPSR meningkat berterusan. S2 - 75% guru mempunyai pengalaman melebihi 5 tahun. S3 - Pencapaian 5 m/pel. Teras UPSR melebihi 85% S4 - 75% guru mempunyai budaya kerja yang positif. S6 - Pengurusan Panitia yang berkesan. S7 - Guru yang mencukupi.

KELEMAHAN (W)
W1 - Peratus 5A UPSR belum mencapai 30 %. W2 Bilangan A bagi m/pel BI,MT dan SN belum mencapai 30% W3 - Guru tidak dapat menumpukan sepenuh perhatian terhadap P & P kerana dibebani dengan tugas sampingan lain. W4 - Penyeliaan P & P tidak mencukupi.

DALAMAN LUARAN

PELUANG (O)
O1 - Guru-guru yang bermotivasi dan komited O2 - Sekolah satu sesi dan mempunyai masa untuk mengadakan kelas tambahan pada waktu petang. O3 - Kemudahan fizikal sekolah yang sempurna dan makmal ICT yang lengkap. O4 - Sokongan PIBG.

SO
W1O4 : Meningkatkan pencapaian 5A dengan memberi pengiktirafan dan insentif oleh pihak PIBG. S3O3 : Meningkatkan pencapaian 5 m/pel teras melalui pendekatan ICT iaitu menerusi Portal Pendidikan serta Schoolnet.

WO
W1O4 : Meningkatkan pencapaian 5A dengan memberi pengiktirafan dan insentif oleh pihak PIBG. W3O2 : Menangani defisit pembelajaran dengan mengadakan kelas tuisyen dan kelas tambahan pada waktu petang.

ANCAMAN (T)
T1 - Sikap murid yang kurang memberi tumpuan terhadap pelajaran. T2 - Ibu-bapa yang menyerah 100% kepada guru untuk mengajar dan mendidik anak mereka. T3 - Murid kurang motivasi T4 - Pengaruh rakan sebaya. T5 - Guru kerap terlibat dengan kursus/aktiviti luar pada waktu sekolah.

ST
S2T3 :mmelahirkan murid yang bermotivasi, cemerlang dalam akademik dah mempunyai sahsiah yang mulia.

WT
W2T3 : Mengadakan bengkel motivasi bagi memupuk kesederan terhadap pentingnya pencapaian cemerlang dalam akademik bagi menentukan masa depan yang terbilang.

KOD BIL 1
S1O1

STRATEGI
Meningkatkan pencapaian akademik murid dengan kerjasama guru-guru yang bermotivasi dan komited Meningkatkan pencapaian 5 m/pel teras melalui pendekatan ICT iaitu menerusi Portal Pendidikan serta Schoolnet Melahirkan murid yang bermotivasi, cemerlang dalam akademik dah mempunyai sahsiah yang mulia. Meningkatkan pencapaian 5A dengan memberi pengiktirafan dan insentif oleh pihak PIBG. Menangani defisit pembelajaran dengan mengadakan kelas tuisyen dan kelas tambahan pada waktu petang. Mengadakan bengkel motivasi bagi memupuk kesederan terhadap pentingnya pencapaian cemerlang dalam akademik bagi menentukan masa depan yang terbilang.

S3O3

S2T3

W1O4

W3O2

W2T3

BIL

PROGRAM/PROJEK

TANGGUNG JAWAB
GKP Kurikulum GPK HEM

TEMPOH
3 hari

KOS/SUMBER
RM1500 (PIBG & Bimbingan Dan kaunseling)

OUT- PUT
1. Melahirkan murid yang bermotivasi,cemerlang dalam akademik dan mempunyai sahsiah yang mulia. 2. Kesederan terhadap pentingnya pencapaian cemerlang dalam akademik bagi menentukan masa depan yang terbilang Meningkatkan pencapaian dari segi kualiti dan 5A.

Kem Motivasi Membina sahsiah serta jatidiri yang cemerlang.

Perfect Score

GPK Kurikulum & PIBG.

6 Bulan

RM2 000 (PIBG)

Mini Klinik

GPK Kurikulum Ketua Panitia

4 Bulan

RM200

Peningkatan penguasaan kemahiran dan kefahamam konsep dalam P & P.

Pintar ICT

GPK Kurikulum Penyelaras ICT

2 Bulan

RM500

1. Pningkatan pencapaian 5 m/pel teras. 2. Peningkatan penggunaan ICT dikalangan murid. 1. Peningkatan penguasaan kemahiran dan kefahamam konsep dalam P & P. 2. Meningkatkan pencapaian dari segi kualiti dan 5A.

GPK Pentadbiran 5 Kursus Kemahiran Belajar

3 hari

RM500 (PIBG)

BIDANG

ISU

MATLAMAT

PETUNJUK PRESTASI UTAMA

T O V 09)

2 0 0 8 73.5

2 0 0 9 82.0

2 0 1 0 87.0

2 0 1 0 95.0

INISIATIF

KURIKULUM

Peningkatan kualiti / 5A dan kuantiti dalam peperiksaan UPSR.

Memastikan peningkatan dari segi kualiti/5A dan kuantiti dibidang akademik.

% lulus peperiksaan UPSR

64.3

W1O4 : Meningkatkan pencapaian 5A dengan memberi pengiktirafan dan insentif oleh pihak PIBG.

% murid yang mendapat semua A dalam m/p UPSR.

0.0

14.7

20.0

25.0

30.0

W2T3 : Mengadakan bengkel motivasi bagi memupuk kesederan terhadap pentingnya pencapaian cemerlang dalam akademik bagi menentukan masa depan yang terbilang.

% A dalam BM Pemahaman.

53.6

64.7

66.0

68.0

70.0

W1O4 : Meningkatkan pencapaian 5A dengan memberi pengiktirafan dan insentif oleh pihak PIBG.

BIDANG

ISU

MATLAMAT

PETUNJUK PRESTASI UTAMA

T O V (09)

2 0 0 8

2 0 0 9

2 0 1 0

2 0 1 1

INISIATIF

% A dalam BM Penulisan. 21.4 55.9 58.0 63.0 70.0

W2T3 : Mengadakan bengkel motivasi bagi memupuk kesederan terhadap pentingnya pencapaian cemerlang dalam akademik bagi menentukan masa depan yang terbilang.

% A dalam B.Inggeris. 7.1 26.5 27.0 29.0 30.0

S3O3 : Meningkatkan pencapaian 5 m/pel teras melalui pendekatan ICT iaitu menerusi Portal Pendidikan serta Schoolnet.

% A dalam Mmatematik 14.3 26.5 27.0 29.0 30.0

S2T3 :mmelahirkan murid yang bermotivasi, cemerlang dalam akademik dah mempunyai sahsiah yang mulia.

% A dalam Sains 10.7 23.5 25.0 27.0 30.0

S3O3 : Meningkatkan pencapaian 5 m/pel teras melalui pendekatan ICT iaitu menerusi Portal Pendidikan serta Schoolnet.

LANGKAH
1

PROSES KERJA
Mesyuarat Jawatankuasa : 1.1 Ucapan Guru besar 1.2 Pembentukan AJK dan tugas. 1.3 Penetapan tarikh pelaksanaan Taklimat kepada semua murid tahun 6.

TANGGUNG JAWAB
Guru Besar ,GPK. Ketua Panitia Guru M/Pel Teras Penyelaras Bim. dan Kaunseling

TEMPOH
2 x 1 hari

STATUS/PELAN KONTIGENSI
Sekiranya Guru Besar tiada, GPK Kurikulum akan mempengerusikan mesyuarat.

GPK Kurikulum Penyelaras Bim. Dan Kaunseling.

1 hari

Sekiranya Guru Besar tiada, GPK Kurikulum akan memberi taklimat.

Mempromosikan program -Poster -Surat kepada penjaga.

Ketua-ketua panitia Guru m/pel. Teras. Penyelaras Bim. & Kaunseling.

2 minggu

Menghadiri program

Murid tahun 6 Guru Besar & GPK AJK PIBG Ketua Panitia Guru m/pel teras. Penceramah terlibat Murid tahun 6 Guru Besar & GPK AJK PIBG Ketua Panitia Guru m/pel teras. Penceramah terlibat GPK Kurikulum Ketua Panitia Guru teras M/pel. Teras.

Tertakluk kepada program

Pelaksanaan program -Kem Motivasi -Kursus Kemahiran Belajar -Perjumpaan Ibubapa Tahun 6.

Tertakluk kepada jadual program

Sekiranya penceramah jemputan tidak hadir. Guru M/pel tersa atau Penyelaras Bim. & kaunseling akan mengendalikan.

Penilaian/Post Motem

2 minggu

Nama Program : Perfect Score Matlamat : Meningkatkan kualiti dan pencapaian 5A dalam UPSR Objektif : Meningkatkan pencapaian sehingga ketahap 30% A bagi setiap m/pel teras. Tempoh : 6 Bulan Sasaran : Murid tahun 6. Kos : RM2000.00
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNG-JAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGENSI Sekiranya Guru Besar tiada, GPK Kurikulum akan mempengerusikan mesyuarat.

Mesyuarat Kecemerlangan : 1.1. Ucapan Guru Besar 1.2 Lantikan AJK dan agihan tugas. 1.3 Cadangan Penceramah / Guru Tuisyen bagi 4 m/pel teras. 1.4 Peruntukan Kos 1.5 Penetapan tarikh pelaksanaan Taklimat kepada : -Ibubapa/penjaga -Murid tahun 6

Guru Besar, GPK Penyelaras Kecemerlangan Tahun 6. Ketua Panitia.

2 x 1 hari

Guru Besar, GPK Penyelaras Kecemerlangan Tahun 6. Ketua Panitia.

2 x 1 hari

Sekiranya Guru Besar tiada, GPK Kurikulum akan memberi taklimat.

Mempromasi program. -Poster -Surat kepada Ibubapa/penjaga.

Penyelaras Kecemerlangan Tahun 6 Ketua Panitia

1 minggu

Menghadiri program

Guru Besar, GPK Penyelaras Kecemerlangan Tahun 6. Ketua Panitia. Guru Tuisyen/Penceramah

Tertakluk kepada program

Pelaksanaan program : -Kelas Tuisyen Malam -Bengkel Teknik Menjawab bagi 4 m/pel teras.

Guru Tuisyen Ibubapa dan guru yang menjaga keselamatan (mengikut Jadual Bertugas) Penceramah. Ketua Panitia Guru m/pel. GPK Kurikulum Ketua Panitia Guru teras M/pel. Teras.

Tertakluk kepada jadual program

Penilaian dan Pelaporan

Selepas setiap program dilaksanakan

Nama Program : Mini Klinik Matlamat : Meningkatkan penguasaan kemahiran dan pemahaman konsep dalam P & P Objektif : Melahirkan murid yang cemerlang dan berkualiti dibidang akademik. Tempoh : 4 bulan Sasaran : Murid Tahun 6. Kos : RM200.00

Mesyuarat Kecemerlangan 1.1 Ucapan Guru Besar. 1.2 Lantikan AJK dan penetapan tugas. 1.3 Peruntukan kos 1.4 Penetapan tarikh pelaksanaan. Taklimat kepada : -Ibubapa terlibat. -Murid Tahun 6 yang terpilih berdasarkan pencapaian prestasi rendah. Mempromosi program - Surat kepada penjaga.

Guru Besar, GPK Penyelaras Kecemerlangan Tahun 6. Ketua Panitia. Guru M/Pel.

1 hari

Sekiranya Guru Besar tiada, GPK Kurikulum akan mempengerusikan mesyuarat.

GPK Kurikulum Penyelaras kecemerlangan.

1 hari

Sekiranya Guru Besar tiada, GPK Kurikulum akan memberi taklimat.

Penyelaras kecemerlangan. Guru M/Pel.

1 minggu

Menghadiri program

Murid terlibat Guru M/Pelajaran

Pelaksanaan program

Murid terlibat Guru M/Pelajaran

1 jam Tertakluk kepada jadual.

Penilaian dan Pelaporan

Guru M/Pelajaran.

Selepas setiap ujian penilaian.