Anda di halaman 1dari 6

adab iban edar

alat ubah opah

asap ayam

ahad aman

atap idam ajak atas ikal

ayat ubat anak adil ulam

emak otak

emas ajar awak ikan

oleh apam adik ulat

oren enam

esok akal awal ikat ejek

otot aras aduk ukur obor

ubat emas

ayah oren

enam agar otak emak ikan obor

itik epal

ayam ulat