Anda di halaman 1dari 16

PERSEPSI JIHAD

Daripada Muhammad Amar Safwan Bin Hashim Abdul Hakim Bin Yusuf Rusdiansyah Bin Arsak

KONSEP JIHAD
Jihad bermaksud perjuangan Perjuangan mempertahankan kesucian dan keselamatan agama serta negara Islam. Perjuangan menentang sebarang bentuk kemungkaran dan menegakkan kebenaran.

BAHAGIAN JIHAD
Jihad Kecil berperang ke jalan Allah s.w.t. bagi mempertahankan kesucian Islam daripada dinodai dan negara Islam daripada dicerobohi. Jihad Besar Jihad melawan hawa nafsu. Seseorang tidak dapat melaksanakan cabangcabang jihad yang lain tanpa menundukkan hawa nafsu.

KEPENTINGAN JIHAD
Membela dan mempertahankan hak semua orang tanpa mengira warna kulit dan anutan kepercayaan. Memelihara keselamatan semua rakyat, sama ada penganut Islam atau bukan adalah tanggungjawab pemerintah Islam. Menjamin kesejahteraan dan kedaulatan negara Islam di samping memelihara maruah Ummah.

HALANGAN DALAM MELAKSANAKAN JIHAD


Iman yang lemah. Umat Islam mementingkan diri sendiri, terlalu cintakan dunia dan takut untuk mati. Ikatan persaudaraan umat Islam pada hari ini agak rapuh.

TANGGAPAN SALAH TERHADAP KONSEP JIHAD


Terpengaruh dengan persepsi Barat. Memfokuskan kepada perjuagan bersenjata dan mujahid. (ekstremis agama) Pembangunan ekonomi dan pendidikan tidak diberi penekanan.

KENAPA BARAT MENENTANG JIHAD


Menggugat hegemoni Barat. Mengancam kepentingan mereka dari segi taraf manusia. Mereka bimbang salah laku mereka pada masa lalu terhukum.

KESAN PERKEMBANGAN KONTEMPORARI


Kesannya terhadap masyarakat dan negara dalam tiga aspek, iaitu sosial, politik, dan ekonomi.

ASPEK SOSIAL
Sebilangan golongan muda-mudi yang terpengaruh dengan budaya hidup Barat tanpa memikirkannya sama ada baik atau sebaliknya. Pegangan agama semakin longgar. Nilai-nilai murni budaya bangsa yang luhur diganti dengan nilai-nilai Barat yang bersifat hedonistik.

ASPEK SOSIAL
Semakin ramai mementingkan kebendaan sehingga nilai-nilai murni (bergotong-royong, bertegur sapa) masyarakat Malaysia semakin diabaikan. Pengaruh liar (skinhead, punk) meresap masuk ke dalam generasi belia sehingga menimbulkan masalah sosial dan melemahkan jati diri bangsa.

ASPEK SOSIAL
Kesan positif, masyarakat Malaysia kini menjadi terbuka dan memantapkan jati diri bangsa. Mesyarakat berpeluang menonjolkan nilainilai murni budaya bangsa kepada masyarakat luar.

ASPEK EKONOMI
Dasar dunia tanpa sempadan dan langit terbuka yang dipelopori dunia Barat telah membuka peluang kepada syarikat-syarikat gergasi mereka menguasai ekonomi negara lain. Menjadikan ekonomi negara kita banyak bergantung kepada negara asing dan boleh membahayakan kedaulatan negara.

ASPEK EKONOMI
Membuka ruang yang luas kepada rakyat dan syarikat-syarikat korporat Malaysia untuk melabur dan mengembangkan perniagaan mereka di luar negara. Menguntungkan negara dari segi ekonomi dan imej negara di mata masyarakat dunia. Memberi peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia di dalam dan luar negara. Boleh menimba pengalaman baru dan memanfaatkannya untuk pembangunan negara.

ASPEK POLITIK
Sistem politik demokrasi ala-Barat telah berjaya mengambil alih sistem politik feudal tradisional dan menjadi budaya baru masyarakat Malaysia. Nilai-nilai tradisional masyarakat (muafakat, kejujuran, hormat) semakin luntur. Politik memisahkan masyarakat kepada kelompok-kelompok tertentu.

ASPEK POLITIK
Kuasa-kuasa Barat dengan mudah menyebarkan pengaruh dan nilai-nilai mereka melalui media cetak dan media elektronik. Kesan positif, memberi kebebasan bersuara kepada mesyarakat dan mengambil bahagian dalam pentadbiran negara. Pihak pemerintah terpaksa lebih berhati-hati dalam setiap tindakan kerana masyarakat dunia sentiasa memerhati.