Anda di halaman 1dari 43

Latihan muka surat 28 Soalan 1 : Dengan mencari sumber dari perpustakaan, tuliskan sejarah permainan ( pilihan ) di peringkat antarabangsa

dan di Malaysia.

Para ahli sejarah menyebut, permainan hoki berasal dari Persia, kerana olahraga yang mirip dengan permainan tersebut sudah dimainkan sekitar 4000 tahun yang lalu. Ahli kaji purba telah menemui pasu yang terdapat ukiran kayu yang bengkok seperti kayu yang digunakan dalam permainan hoki di Beni Hassan di lembah Nill menggambarkan berabadabad yang lalu orang-orang Mesir bermain suatu permainan yang mirip hoki. Ia juga dimainkan di Yunani sekitar 500 tahun sebelum Masehi.

Perkumpulan hoki pertama bermula di Blackhealth, London tahun 1861. Persekutuan Hoki Kebangsaan (International Hockey Federation) ditubuhkan pada tahun 1900. Tugasnya adalah untuk memperkembangkan dan mengawal permainan hoki diperingkat antarabangsa. Pada tahun tersebut juga peraturan-peraturan mulai

diseragamkan. Hoki dipertandingkan buat pertama kalinya dalam Sukan Olimpik pada tahun 1908 di London dan satu organisasi induk Hoki Internasional terbentuk di Paris pada tahun 1924 dengan nama Federation Internationale de Hockey Surgazon , disingkat FIH.

Pada abad ke 19 askar Bristish telah memperkenalkan permainan hoki ke Malaysia. Di negara kita hoki adalah di bawah pengawasan Persekutuan Hoki Malaysia(Malaysia Hockey Federation).Pasukan Malaysia mula mengambil bahagian dalam sukan olimpik di Melbourn pada tahun 1956.

Soalan 2 : Pilih satu jenis permainan yang anda minati dan jelaskan peraturan peraturan asas permainan tersebut.

3.1.2

Peraturan peraturan asas permainan hoki. Bilangan pemain

Permainan hoki adalah permainan yang dipertandingkan oleh 2 regu, yang terdiri daripada 11 orang dari masing-masing regu. Seperti dimaklumi satu regu yang terdiri daripada 11 pemain adalah : 1. Penjaga gol 2. Back kanan 3. Back kiri 4. Gelandang /hafbek/pemain di belakang barisan hadapan kanan 5. Gelandang tengah 6. Gelandang kiri 7. Kanan luar 8. Kanan dalam 9. Penyerang tengah 10. Kiri dalam 11. Kiri luar

Masa permainan

Masa permainan untuk satu perlawanan hoki ialah

Kawasan permainan

Permainan ini boleh dimain di atas padang rumput dan padang tiruan (asroturf) yang berukuran 91.50 meter X 54.90 meter.

Memendang bola

Semua pemain tidak dibenarkan menendang bola kecuali penjaga gol dalam kawasan D-nya sahaja.

Pukulan belakang kayu

Adalah tidak dibenarkan para pemain membuat pukulan menggunakan belakang kayu hoki.

Halangan

Tidak dibenarkan meletak badan antara pemain yang bermain bola atau meletak kayu antara bola dan kayu lawannya. Pemain yang menerima atau mengawal bola dibenarkan memusing badan apabila bergerak dengan bola.

Ofsaid

Kedudukan ofsaid dikira apabila seorang pemain melampaui 2 pemain lawan di depannya apabila berada di daerah lapangan lawan dalam kawasan 25 ela. Ini bergantung kepada di mana pemain itu berada semasa bola dimainkan oleh rakan sepasukannya.

Pukulan bebas / Pukulan sudut

Situasi kesalahan :

i. ela. ii. iii.

Pelanggaran peraturan (sengaja atau tidak sengaja) di luar kawasan 25

Pelanggaran peraturan (tidak sengaja) dalam kawasan 25 ela. Pukulan sudut bola yang dikeluarkan ke belakang garisan gol dengan tidak sengaja oleh pemain pertahanan.

Pukulan sudut penalti

Situasi kesalahan : i. ii. Pelanggaran peraturan (sengaja) dalam kawasan 25 ela. Pelanggaran peraturan (tidak sengaja) dalam kawasan D. * Perhatian Pukulan / tolakan sudut penalti hendak ditahan di luar kawasan D.

Penalti strok

Situasi kesalahan : i. iii. Pelanggaran peraturan (sengaja) dalam kawasan D. Kesalahan tidak sengaja (bola yang menuju kea rah gol terkena bahagian badan pemain pertahanan kecuali penjaga gol).

Permainan bahaya

Tidak dibenarkan menyentuh atau memukul tubuh badan pemain lain dengan kayu.

Penjaga gol.

Penjaga gol boleh bermain menggunakan kaki, tangan dan kayu hoki.

Peraturan umum bagi setiap pemain dalam permainan hoki adalah seperti berikut :

Setiap pemain dilarang untuk : membahayakan. Melakukan permainan yang dapat membahayakan Memukul bola ke udara atau mengangkatnya Menendang atau menahan bola dengan kaki (kecuali Mengangkat stick di atas bahunya bilamana ia

penjaga gol sesuai dengan peraturan). Memukul, menggigit atau menahan stick lawan Menghalangi lawan dengan badan atau stick, mendorong,

menahan, menjatuhkan atau menyandung lawannya.

Setiap pemain diperbolehkan untuk : Di dalam D (Striking circle) hanya penjaga gol

diperbolehkan bermain dengan kakinya, menendang dan menahan bola dengan bahagian tubuh badan yang mana saja, tetapi ia tidak bolah berbaring di atas atau di depan bola.

Menahan bola dengan tangan (sesuai peraturan yang

berlaku), sepanjang bola tersebut jatuh dengan segera, jadi bukan menangkap bola melainkan menahan bola dengan tapak tangan yang terbuka.

Soalan 3 : Dalam bentuk grafik, anda lakarkan satu kawasan permainan hoki lengkap dengan ukurannya.

Kawasan Permainan Hoki

Soalan Tutorial Soalan 1 : Pilih satu jenis permainan yang anda minati, dan terangkan cara cara permainan itu dimainkan.

Hoki
Cara bermain Permainan hoki adalah permainan yang dipertandingkan oleh 2 regu, yang terdiri daripada 11 orang dari masing-masing regu. Seperti dimaklumi satu regu yang terdiri daripada 11 pemain adalah : 1.Penjaga gol 2. Back kanan 3. Back kiri 4. Gelandang /hafbek/pemain 6. Gelandang kiri 7. Kanan luar 8. Kanan dalam 9. Penyerang tengah

di belakang barisan hadapan kanan 5. Gelandang tengah

10. Kiri dalam 11. Kiri luar

Peraturan Umum dari permainan Hoki adalah seperti berikut :

Seorang pemain dilarang untuk : Mengangkat stick di atas bahunya bilamana ia membahayakan. Melakukan permainan yang dapat membahayakan. Memukul bola ke udara atau mengangkatnya. Menendang atau menahan bola dengan kaki (kecuali penjaga gol sesuai

dengan peraturan). Memukul, menggigit atau menahan stick lawan. Menghalangi lawan dengan badan atau stick, mendorong, menahan atau

menjatuhkan-menyandung lawannya.

Seorang pemain diperbolehkan untuk : Menahan bola dengan tangan (sesuai peraturan yang berlaku), sepanjang

bola tersebut jatuh dengan segera, jadi bukan menangkap bola melainkan menahan bola dengan tapak tangan yang terbuka. Di dalam D (Striking circle) hanya penjaga gol diperbolehkan bermain

dengan kakinya, menendang dan menahan bola dengan bahagian tubuh badan yang mana saja, tetapi ia tidak bolah berbaring di atas atau di depan bola.

Hukuman yang dapat diberikan adalah : i. Free hit/pukulan bebas Pukulan bebas dilakukan pada tempat dimana pelanggaran terjadi. ii. Penalty corner - short corner Penalty corner dapat dilakukan di atas garis pinggir gol regu yang

mendapat hukuman di sebelah mana saja, namun sekurang-kurangnya 2,75 m dari tiang gol yang terdekat. Penalty corner ini diberikan bila mana seorang diketahui dengan jelas

menyentuh bola disebelah daerah gol atau disebabkan sesuatu hal yang dilakukannya di dalam D atau striking circle. iii. Penalty Stroke Penalty stroke diberikan disebabkan kesalahan yang dilakukan dalam D

atau striking circle bila seorang pemain yang bertahan dengan jelas menghalangi sebuah bola yang akan masuk dengan cara yang tidak dibenarkan. Penalty stroke dilakukan dari jarak 7,31 m dari depan gol. Pemain-pemain lainnya harus berada di belakang garis 25 yard. Bilamana

penjaga gol dapat menahan bola maka regu yang bertahan diberikan pukulan bebas (free hit) dari suatu titik 14,63 m dari gol. iv. Corner hit - long corner Corner hit diberikan bilamana seorang pemain dengan tidak sengaja

memukul atau memainkan bola ke belakang garis gol dari jarak kurang dari garis 25 yard.

Corner hit tersebut dilakukan dari jarak 9,14 m dari tiang gol terdekat.

Untuk hit ini pemain-pemain dari regu yang menyerang harus berada di belakang garis D atau striking circle. v. Offside Offside adalah bilamana seorang pemain melampaui 2 pemain lawan di

depannya apabila berada di daerah lapangan lawan. vi. Hit - in / pukulan ke dalam Apabila seorang pemain memukul atau menyentuh bola dengan sticknya

melampaui garis pinggir, hit ini dilakukan di atas garis oleh seorang pemain lawan dari tempat di mana bola itu keluar lapangan. Pemain-pemain lain dengan sticknya harus berada sekurang-kurangnya dalam jarak 4.55 m dari yang memukul bola. Apabila bola yang dipukul oleh seorang penyerang melampaui garis gol maka hitnya atau free hit dilakukan dari suatu titik 14.63 pada arah dimana bola tersebut meninggalkan atau keluar lapangan.

Soalan 2 : Senarai dan jelaskan faktor faktor persekitaran yang boleh mempengaruhi kejayaan sesuatu pasukan di dalam sesuatu pertandingan.

Faktor faktor persekitaran amat mempengaruhi kejayaan sesuatu pasukan di dalam sesuatu pertandingan. Faktor faktor itu ialah 1. Tempat Pertandingan

Faktor ini amat penting dalam menentukan kejayaan sesuatu pasukan dalam pertandingan. Ini adalah kerana persekitaran yang biasa membuatkan sesuatu pasukan itu selesa bermain di tempat sendiri berbanding di tempat lawan. Ia juga mewujudkan suasana yang menenangkan bagi sesuatu pasukan dan dapat menaikkan semangat pemain.

2. Keadaan Penyokong Keadaan penyokong atau jumlah penyokong yang menyaksikan pertandingan juga mempengaruhi keputusan sesuatu pertandingan di mana pada kebiasaannya penyokong yang ramai dapat menaikkan semangat pasukan yang bertanding selain dari bermain di tempat sendiri. Penyokong yang pasif juga boleh menyebabkan sesuatu pasukan hilang semangat dan keyakinan ketika perlawanan atau keadaan penyokong lawan lebih hebat berbanding penyokong sendiri. Ini akan menyebabkan hilang konsentrasi pemain dan menyebabkan gangguan dari segi mental para pemain.

3. Keadaan Gelanggang atau Padang Jika permainan atau pertandingan berbentuk permainan padang maka faktor ini harus di pandang secara serius kerana bentuk padang yang tidak elok atau rata menyebabkan kesukaran kepada pemain untuk beraksi dengan baik dan ini menjejaskan mutu permainan. Begitu juga dengan permainan dalam dewan di mana jika lampu yang digunakan adalah terlalu terang akan menyebkan pemain silau dan ini sudah tentu menjejaskan tumpuan pemain.

4. Faktor Cuaca Dalam memperkatakan mengenai faktor ini kita harus lihat akan terlebih dahulu akan faktor-faktor yang telah disebutkan di atas kerana ianya adalah berkait rapat dengan kejayaan sesuatu pasukan. Ia juga berkaitan dengan masa pertandingan itu dijalankan, sebagai contoh jika permainan padang dijalankan pada waktu hujan keadaan padang yang becak menyebabkan pergerakan pemain menjadi terhad dan pemain terpaksa berhati-hati kerana keadaan padang yang licin.

5. Jadual Perlawanan Faktor ini dianggap tidak banyak mempengaruhi kejayaan sesuatu pasukan, walaubagaimanapun jika jadual yang disusun terlalu padat ini akan menyebabkan sesuatu pasukan mengalami keletihan. Ini akan menjejaskan tumpuan dan mutu permainan kerana kedua-dua pihak yang bertanding terpaksa bermain dibawah tahap kecerdasan yang sempurna.

6. Mutu Pengadilan. Ini mungkin faktor terakhir yang diambil kira dalam menentukan kejayaan sesuatu pasukan tetapi ianya tetap memainkan peranan yang tidak kurang pentingnya. Mutu pengadilan yang teruk akan menyebabkan sesuatu pasukan bermain secara tidak bersunggu-sungguh dan permainan yang berlangsung akan menjadi berat sebelah dan membosankan.

Ringkasnya kesemua faktor di atas memainkan peranannya yang tersendiri dalam menentukan kejayaan sesebuah pasukan dalam satu permainan.

Soalan 3 : Kita sering mendengar berlakunya kecederaan dalam permainan hoki.Apakan perkara perkara yang boleh diberi perhatian supaya kita dapat mencegah dari berlakunya kecederaan dikalangan pemain pemain ketika sesutu pertandingan

Mungkin berlakunya kecederaan dalam permainan hoki dan sebenarnya beberapa perkara awal boleh dielakkan terutama yang melibatkan perkara atau persiapan dalaman dikalangan kelengkapan pemain permainan hoki dan langkah langkah awal boleh diambil iaitu:i. Tongkat Pemukul Berat sebuah stick mempunyai batasan tertentu. Beratnya tidak boleh kurang dari 12 auns dan tidak melebihi 23 auns untuk wanita dan 28 auns untuk lelaki. Stick tersebut mempunyai bahagian permukaan yang rata (flat face) di sebelah kirinya, permukaan dari stick di sebelah kiri hingga sampai tempat pegangan (handle). Kepala dari stick yang berada di sebelah bawah dari sambungan kurang lebih di tengah batang stick haruslah terbuat dari kayu. Stick tersebut tidak boleh dilekatkan, disambung atau dimasukkan logam atau yang sejenisnya, demikian pula tidak dibenarkan adanya benda yang tajam atau benda-benda lain yang dapat membahayakan. Hujung stick tersebut haruslah berbentuk lengkung, tidak boleh rata atau berbentuk runcing.

ii. Bola Bola hendaknya dibuat dari kulit putih dan dijahit dengan cara seperti pembungkus bola kricket. Berat bola tersebut sekurang-kurangnya minimum 5,5 auns dan maksimum 5,75 auns. Lingkaran 8 13/16 in. Minimum, 9 maksimum Berat ; 5,50 oz minimum,

5,75 maksimum. Sebelum pertandingan dimulai kedua ketua kumpulan dapat bersamasama bersepakat untuk bermain dengan bola yang dibuat dari plastik atau bola kurk dengan ketentuan bahawa haruslah ukuran dan beratnya disesuaikan dengan ketentuan yang telah diuraikan di atas. Bola dapat diganti selama berlangsungnya pertandingan.

iii. Kelengkapan Penjaga Gol Pads atau Leg Guard

Ketebalan dan ukuran pads tersebut disesuaikan agar supaya dapat melindungi kaki yang bersangkutan. Gloves atau sarung pelindung tangan

Ukuran sarung tangan disesuaikan dengan keinginan penjaga gol. Penjaga gol tertentu memilih yang ringan dan tidak terlalu tebal. Namun fungsi utama dalah bahawa penjaga gol dapat melindungi tangannya untuk dapat menahan bola dengan tangan.

Kickers

Penutup kasut ini haruslah terikat pada kasut dengan baik, hal ini merupakan syarat mutlak bagi penjaga gol baik untuk menahan mahu pun menendang bola.

Sticks

Alat kelengkapan untuk pemain termasuk penjaga gol untuk menahan dan memukul bola. Protector

Seorang penjaga gol umumnya mempunyai keinginan untuk menggunakan alat tambahan selain ke - 4 alat tersebut di atas sebagai pelindung. Adapun alat pelindung seorang penjaga gol sebagai tambahan boleh berupa chestguard, pelindung dada dan terutama bagi seorang penjaga gol lelaki sebuah protector untuk melindungi alat vitalnya. Selain kedua protector tersebut di atas ada juga protector untuk melindungi muka (face protector).

Boats /kasut

Boat dengan hujung muka yang keras merupakan pelindung tambahan agar dapat menendang bola dengan lebih sempurna.

Setiap kali bermain semua aspek perlu diambil berat terutama sekali aspek dalaman. Ia mestilah diberi perhatian daripada penggunaan bola hinggalah ke kasut yang digunakan oleh pemain

3.1

Kemahiran Asas Permainan

Latihan Soalan 1 : Dalam satu pengajaran mikro (amali) terangkan ansur maju bagi satu kemahiran asas (pilihan sendiri).

Ansur maju secara dasarnya difahami sebagai satu pergerakan kasar kepada pergerakan halus, yang ringkas kepada yang kompleks, dan pergerakan udah kepada pergerakan susah. Berikut merupakan ansur maju bagi permainan bola tampar.

1. i. ii. iii.

Peraturan Asas 6 pemain (3 di bahagian penyerang dan 3 di bahagian pertahanan. Servis dimulakan oleh pemain pertama dan mengikut arah pusingan jam. Setiap kumpulan hanya boleh memainkan bola 3 kali sahaja dalam setiap hantaran yang diberikan.

2. i. Cara servis batal ii. Servis yang betul

Kemahiran Servis : : Bola tidak dilambung Bola dilambung sedikit dan diikuti oleh follow threw so, tidak digunakan kekuatan badan sepenuhnya.

3. i.

Terdapat 2 Jenis Servis. Servis bawah pinggang

FASA PERSEDIAAN berdiri sisi, bahu mengadap ke jaring bengkokkan

ii.

Soalan 2 : Pilih satu kemahiran asas yang anda minati dan tunjukkan kemahiran tersebut dengan teknik yang betul. Badminton Teknik kemahiran asas badminton: Memegang raket Servis dan mengembalikan servis Pukulan Pukulan hadapan Pukulan junam Pukulan lob Smesy Memegang raket Cara memegangnya bergantung kepada jenis pukulan yang dibuat iaitu: Cekakan hadapan Cekakan kilas. Setiap pemain harus menentukan setiap pukulan adalah berkesan dan sesuai dengan cara memegang raket. Servis dan Mengembalikan servis

Adalah kemahiran yang utama.Servis ialah pukulan yang akan menghasilkan mata atau kemenangan.Setiap pemain harus melakukan servis dengan baik walau pun ia bertujuan untuk pertahanan. Kedudukan badan dan kaki:Kaki kiri pemain mesti di hadapan sedikit dan pada sudut 45 darjah ke garisan tengah supaya bahu kiri menghala kea rah penerima .Lutut dibengkokkan sedikit. Memegang bulu tangkis:Tangan yang tidak memegang raket memegang bulu tangkis pada hujungnya antara tapak tangan dan jari telunjuk. Membuat pukulan:Raket dihayun di bawah aras siku dengan kepalanya di bawah aras tangan, manakala pukulan dibuat di bawah aras pinggang. Mulakan dengan ayunan raket ke belakang untuk mendapatkan kekuatan, dan membuat pukulan semasa raket mengenai bulu tangkis di hadapan badan pemain. Selepas membuat pukulan: Pemain hendaklah kembali ke oosisi bersedia selepas servis dibuat, untuk pergerakan seterusnya. Jenis servis; 1. Servis rendah hadapan dilakukan untuk menolak bulu tangkis melepasi jaringan serapat dan serendah mungkin supaya bulu tangkis jatuh dekat dengan garis servis pendek. 2. Servis rendah kilas dilakukan dengan bahagian pemegang raket di atas jari di belakang pemegang raket dan corak

pergerakkan bola hamper sama dengan servis rendah hadapan. 3. Servis kuis yang menghantar bulu tangkis laju ke belakang kawasan lawan. 4. Servis kuis kilas yang dibuat seperti kuis hadapan tetapi pada kedudukan raket kilas. 5. Servis tinggi dengan menghantar bulu tangkis meluru jauh dan meninggi serta jatuh menjunam ke belakang pemain lawan. 6. Servis deras yang dibuat dengan laju tetapi meninggi ke belakang gelanggang lawan.

Tujuan mematikan servis ialah untuk mematikan servis pihak lawan. Permainan beregu:Yang penting ia harus dilakukan dengan pantas dan pemain mesti dalam keadaan sedia, untuk bergerak ke mana mana bahagian gelanggang. Cara mengembalikan servis adalah bergantung kepada para pemain lawan membuat servis, sama ada deras, rendah atau tinggi. Perseorangan:Dalam mengembalikan servis juga bergantung kepada jenis servis yang dibuat aiatu servis tinggi dan jauh ke garisan belakang, servis rendah ke garisan hadapan dan servis kuis ke garisan belakang.

Pukulan Ia berbeza daripada servis. Tujuan pukulan sama ada untuk melakukan serangan atau pun pertahanan. Dalam permainan, pemain harus mampu menggunakan pelbagai jenis pukulan supaya pemain lawan sukar mematah pukulannnya. Pukulan hadapan Pukulan deras merupakan suatu pukulan sisi badan. Bulu tangkis dipukul semasa kedudukan di aras pinggang. Ia adalah pukulan bertahan dalam permainan perseorangan namun boleh juga digunakan sebagai tindakan menyerang pihak lawan atau melambatkan kadar permainan.Cara membuat pukulan: Hayun raket ke belakang dekat badan sebagai langkah sedia Sambil hayun dilakukan, kaki kanan melangkah ke hadapan dan badan direndahkan sedikit Ketika memukul bulu tangkis, lengan diluruskan danmemukul denagn kuat dan mendatar. Pindahkan berat badan ke kaki hadapan. Ikut lajak dan terus ke kkeadaan bersedia untuk tindakan selanjutnya.

Smesy Adalah pukulan tinggi yang menjunam ke dalam gelanggang pihak lawan. Pemain melakukan smesy untuk mematikan reli dan mengalahkan pihak lawan. Cara melakukan smesy: Gunakan pegangan pepat untuk smesy pepat. Bersedia seperti untuk melakukan pukulan atas kepala. Hayun raket ke belakang badan sebagai persediaan awal.

Hayun reket ke depan dengan pantas dan pukul bulu tangkis dengan kencang untuk smesy yang berkesan

Pukulan junam Ini merupakan pukulan perlahan dari belakang gelanggang. Bulu tangkis itu akan menjunam di bahagian depan gelanggang antara jarring dan garisan servis pendek pihak lawan.Cara cara pukulan junam: Bersedia seperti untuk pukulan lob. Hayun raket ke belakang untuk mengelirukan pihak lawan. Hayun raket ke depan dan secara perlahan sentuh bulu tangkis dengan aksi memotong. Gunakan tindakan pergelangan tangan pada saat akhir. Ikut lajak adalah penting. Raket terus mengikut arah pergerakan bulu tangkis ke depan.

Pukulan Lob Ia adalah tindakan memukul bulu tangkis tinggi ke belakang gelanggang secara pukulan pepat atau kilas. Pemain melakukan pukulan lob supaya mendapat masa untuk membalas servis tinggi, pukulan lob dan memaksa pihak lawan bergerak ke belakang gelanggang.Cara cara pukulan lob: Kilaskan badan dan pindahkan berat badan ke kaki belakang Hayun raket ke belakang bahu. Siku tangan yang memegang raket tunjuk ke garisan belakang. Bahu dan lengan tangan bebas menunjuk kea rah lob.

Kilaskan badan dan hayun raket ke hadapan di samping jangan gengam raket terlalu kuat. Sentuh bulu tangkis dihadapan badan sebelah tangan yang memegang raket. Pastikan permukaan raket diaeahkan ke sasaran. Selepas memukul bulu tangkis tinggi di hadapan badan sebelah tangan yang memegang raket.

Soalan 3 : Pilih satu kemahiran asas yang anda minati dan tuliskan satu Rancangan Pengajaran atau satu sesi latihan yang lengkap. Aspek aspek ansur maju dan beberapa variasi perlu diberi perhatian.

Rancangan Pengajaran Pendidikan Jasmani Dalam Kemahiran Permainan


Mata Pelajaran Tunjang Tajuk Kemahiran Tarikh Masa Tahun Bilangan murid Objektif :PJ :Kemahiran :Bola Jaring :Hantaran Lob :4 Oktober 2004 :7.30-8.30 :4 Maju :30 murid perempuan :Pada akhir pembelajaran murid dapat:Psikomotor :Melakukan hantaran lob kepada kawan menggunakan teknik yang betul pada jarak tiga meter sebanyak lima kali daripada lapan percubaan dengan kehadiran penghadang. Kognitif :Menyatakan dua persamaan dan perbezaan antara hantaran lob dan hantaran melalui atas kepala. Afektif :Bertanggungjawab terhadap alatan sekolah dengan menyusun semula alatan yang telah digunakan di tempat yang disediakan.

Pengalaman sedia ada

Penerapan nilai KBKK :Membanding beza Penggabungjalinan :Tunjang kecerdasan Koordinasi. Kesepaduan :Sains kesan tarikan gravity terhadap objek yang dibaling secara diagonal Alatan :I. bola jarring 15 biji II.skital 20 III.bibs 15 IV gelung -15 V borang pengurusan grafik banding beza VI Radio kaset VII Wisel Bahagian / Masa Permulaan ( 8 minit ) Aktiviti Memanaskan badan Meningkatkan KDN Belalang belatuk Butiran Mengajar Organisasi Catatan/ Alatan/Stategi TKP - Kinestetik - Visual spatial - Verbal - Intra personal Skital 8

:Murid telah mempelajari teknik hantaran aras dada, aras bahu, dan atas kepala. :Amanah

Lari atas bebola kaki Bergerak ke hadapan dan lihat arah larian Badan dicondongkan semasa menyentuh bola

Murid dibahagikan 2 barisan iaitu belalang dan belatuk Apabila guru menyebut belalang, belalang akan mengejar belatuk Belatuk berlari ke kawasannya dan menyentuh bola yang diletakkan di belakang garisan Ahli yang berjaya menyentuh bola tanpa disentuh oleh pemain lawan dikira selamat

Regangan Tangan

Berdiri tegak, kaki buka seluas bahu Luruskan kedua belah tangan di belakang punggung

dan siku dihalakan ke dalam Tolak tangan perlahan-lahan ke atas dan kira dalam kiraan 8 Bahagian / Masa Aktiviti Butiran Mengajar Ulang aktiviti sebanyak 3 kali Badan dan pinggang Berdiri tegak dan kaki dibuka seluas paras bahu Tangan kanan menyilang kekiri di hadapan Tangan kiri memegang siku kanan dan tarik kea rah bahu kiri Ulang dengan tangan kiri Buat 3 set untuk setiap aktiviti Berdiri tegak, kaki dibuka seluas paras bahu Bongkokkan badan dan siku dibengkokkan sedikit Cuba sentuh lantai dengan kedua belah tangan dan tahan dalam kiraan 8 Ulang aktiviti 3 kali Murid berselerak di dalam kawasan yang ditandakan dengan skital Guru membuat demontrasi dan murid melakukan Aktiviti Organisasi Catatan/ Alatan/Stategi

Kaki dan paha

Perkembangan Gerakerja ( 15 minit ) Kelas Hantaran lob Penghantar Berdiri bahu kiri

static, tanpa penghadang

Bahagian / Masa

Aktiviti

mengadap kawan (seperti dalam hantaran aras bahu) Pegang bola dengan tangan Butiran Mengajar Pegang bola dengan tangan kanan, sokong dengan tangan kiri Bawa bola ke sisi bahu kanan dan berat badan di bawa ke belakang Mata pandang sasaran Tolak bola tinggi ke atas kepala penerima Luruskan siku dan ikut lajak

Aktiviti berpasangan

Organisasi

Catatan/ Alatan/Stategi

xxxxxxx xxxxxxx G xxxxxxx xxxxxxx Pengabungjalinan kemahiran - koordinasi mata dan tangan Skital 8 Bola 15

Penerima Berdiri mengadap pengantar Jangan bergerak sehingga bola sampai di atas kepala, langkah selangkah ke belakang sama ada dengan kaki kiri atau kanan Jangan mengundur Kaki yang sebelah lagi dijadikan paksi pivot Stretch badan dan tangan untuk

Bahagian / Masa

Aktiviti

mendapatkan bola Tangkap dengan kedua belah tangan Butiran Mengajar Betulkan semula kedudukan dan bersedia untuk menbuat hantaran semula

Organisasi

Catatan/ Alatan/Stategi

Hantaran lobdengan penghadang yang pasif

Penghadang berdiri di hadapan penerima Cuba sentiasa berada sedekat yang mungkin dengan penerima tetapi jangan menyentuhnya Larkan saja penerima mengambil bola Sama seperti diatas, tetapi kali ini penghadang cuba mendapatkan bola yang dihantar Jangan menyentuh atau melanggar pemain lawan Bertukar kedudukan dengan penghadang penghantar yang akan menjadi penerima Berdiri kaki dibuka seluas paras bahu dengan bahu kiri mengadap arah hantaran

Aktiviti bertiga, dua orang penghantar dan penerima serta seorang penghadang TKP - Inter personel lintra personel Kesepaduan Sains - Kesan gravity terhadap hantaran Bola 15 Bola 15 biji Skital 6

X1

X2

X1 = penghantar X2 = penerima Y = penghadang O = bola

Hantaran lob dengan penghadang aktif

(15 minit)

Gerakerja kumpulan Stesen 1 Hantaran Aras Bahu

Bahagikan pelajar kepada 3 kumpulan, Kumpulan A menjalankan aktiviti stesen 1,

Bahagian / Masa

Aktiviti

Butiran Mengajar Pegang bola dengan tangan kanan, sokong dengan tangan kiri Bawa bola keparas bahu, bengkokkan siku, bawa berat badan ke belakang Tolak bola lurus ke arah penerima, luruskan siku Ikut lajak

Organisasi Kumpulan B stesen 2 dan kumpulan c stesen 3 Tukar stesen setiap 3 minit apabila mendengar isyarat wisel Lakukan aktiviti berpasangan

Catatan/ Alatan/Stategi

Stesen 2 Hantaran Atas Kepala

Berdiri mengadap sasaran, kaki dibuka seluas aras bahu Pegang bola dengan kedua belah tangan menggunakan jarijari dan bawa bola ke atas kepala Langkah sebelah kaki ke belakang dan bengkokkan siku, bawa bola kebelakang kepala Tolak bola kea rah sasaran dengan menyentap pergelangan tangan dan luruskan siku Langkan kaki belakang ke depan dan ikut lajak Laluan bola berbentuk parabolic dan mesti sampai di atas kepala penerima

Bahagian / Masa

Aktiviti

Butiran Mengajar Penghantar Berdiri bahu kiri mengadap kawan (seperti dalam hantaran aras bahu) Pegang bola dengan tangan kanan, sokong dengan tangan kiri Bawa bola ke sisi bahu kanan dan berat badan di bawa ke belakang Mata pandang sasaran Tolak bola tinggi ke atas kepala penerima Luruskan siku dan ikut lajak Penerima Berdiri mengadap penghantar Jangan bergerak sehingga bola sampai di atas kepala penerima Apabila bola sampai di atas kepala, langkah selangkah ke belakang sama ada dengan kaki kiri atau kanan Jangan mengundur Kaki yang sebelah lagi dijadikan paksi pivot Stretch badan dan tangan untuk mendapatkan bola

Organisasi

Catatan/ Alatan/Stategi

Stesen 1 Stesen 2 Stesen 3

Bahagian / Masa

Aktiviti

Butiran Mengajar Tangkap dengan kedua belah tangan Betulkan semula kedudukan dan bersedia untuk membuat hantaran semula

Organisasi

Catatan/ Alatan/Stategi

Kemuncak/ Permainan kecil ( 15 minit )

Bola kapten

Aplikasikan semua teknik yang dipelajari dalam kemahiran hantaran lob Hanya hantaran lob saja yang dibenarkan Undang-undang permainan bola jaring seperti gerak kaki, sentuhan, menghadang dan penalti diaplikasikan

3 lawan 3 hanya satu pasukan sahaja yang memakai bibs tandakan kawasan permainan masingmasing 5m X 3m dengan skital seorang pemain berada dalam gelung rotan sebagai gold an penghadang di luar gelung rotan gilirkan posisi pemain selepas setiap gol X Y X X X Y Y Y

TKP - Logik Matematik - Anggaran jarak Bola 6 Bibs 15 Gelung 10 Skital 20

Bahagian / Masa

Aktiviti

Butiran Mengajar

Organisasi

Catatan/ Alatan/Stategi

Penutup ( 7 minit )

Pengenduran dengan iringan muzik Anggota atas (lengan) Berdiri tegak, kaki dibuka melebihi luas bahu Kuncikan jejari kiri dan kanan tangan Tolak tangan lurus ke hadapan sambil membongkok 90 darjah Kira dengan kiraan 8 Ulang aktiviti sebanyak 3 kali Berdiri seperti kedudukan di atas Tangan lurus di atas kepala Bengkok badan ke sisi kanan, tahan dengan kiraan 8 Ulang aktiviti ke sisi kiri Ulang aktiviti sebanyak 3 kali Tarik nafas dan tahan dengan kiraan 8 Hembus perlahanlahan Nyatakan keadaan udara di persekitaran tersebut hari ini Butiran Mengajar Nyatakan Organisasi Catatan/ Alatan/Stategi Berselerak dalam kawasan yang telah ditandakan Menghadap guru Guru membuat demontrasi jika perlu TKP - Kesedaran muzik - Kesedaran naturalis radio kaset

Kenduran pinggang

Guru bertanya soalan dan murid menjawab

Tarik nafas sambil melakukan perbincangan

Bahagian / Masa

Aktiviti

bagaimana hendak mengekalkan udara yang nyaman Perbincangan Perbezaan antara hantaran aras kepala dan lob 1. bola hantaran lob bergerak lebih perlahan daripada hantaran atas kepala 2. hantaran lob menggunakan sebelah tangan di hantar dari aras bahu dan dua belah tangan dari aras dada 3. hantaran lob dihantar dari atas kepala 4. hantaran lob untuk keadaan di mana musuh berhampiran dengan penerima 5. hantaran atas kepala untuk keadaan di mana musuh berada di tengah agak jauh daripada penerima Guru bertanya soalan dan murid menjawab Gunakan borang pengurusan grafik banding beza Demontrasi apabila perlu KBKK Banding beza Borang pengurusan grafik

Bahagian / Masa

Aktiviti

Butiran Mengajar Persamaan 1. kedua-duanya digunakan apabila ada musuh di antara penghantar dan penerima 2. kedua-duanya

Organisasi

Catatan/ Alatan/Stategi

Penerapan Nilai Amanah

membentuk laluan parabola di udara 3. kedua-duanya untuk jarak yang dekat Menyimpan alatan pembahagian tugasan tempat penyimpanan susunan alatan Guru memastikan murid mengikut peraturan penyimpanan alatan yang ditetapkan

Refleksi Guru Pelatih :

Komen Pensyarah/Penyelia :

Soalan Tutorial Soalan 1 : Dalam sesuatu pengajaran kemahiran asas terdapat empat peringkat. Dengan menggunakan contoh contoh yang tepat, huraikan keempat empat peringkat tersebut.

Dalam sesuatu pengajaran kemahiran asas terdapat empat peringkat dalam menyampaikan sesuatu permainan.Empat peringkat itu ialah:a. Permulaan b. Perkembangan c. Kemuncak d. Penutup e. Permulaan. Pada bahagian ini murid murid melakukan gerak kerja memanaskan badan kerana ia memberi kesan kepada melonggarkan sendi, menggerak, dan merenggangkan otot otot utama seta meransangkan koordinasi otot murid.Contohnya lari skip. Aktiviti Butiran Mengajar Memanaskan badan:Lari skip Lari skip angkat lutut tinggi Hayun tangan lurus di sisi dan angkat hngga ke paras bahu Badan tegak dan mata pandang ke hadapan. Mendarat di atas bebola kaki Selain itu bahagian ini amat mempengaruhi suasana pembelajaranseterusnya dan ia harus dijalankan secara ringkas misalnya selama 5 minit dan juga harus berterusan, rancak, dan menyeronokkan kanak kanak. saraf dan menambahkan ketangkasan

f. Perkembangan

Bahagian ini boleh dibahagikan kepada dua bahagian iaitu melibatkan gerak kerja kelas dan gerak kerja kumpulan. Gerak kerja adalah tema pembelajaran kerana objektif difokuskan pada bahagian ini. Pada tahap ini aktiviti yang dijalankan oleh murid adalah sama. Pengajaran guru dan latihan murid amat dititikberatkan. Pada peringkat ini guru harus mempelbagaikan aktiviti kemahiran asas agar peluang pembelajaran yang diterima adalah maksimum dan tidak membosankan. Gerak kerja kumpulan pula merupakan proses pembelajaran dalam kumpulan kecil dan dalam beberapa stesen. Setiap stesen aktivitinya adalah berlainan dan secara bergilir gilir. Selain itu ia lebih kepada mengulang kemahiran lepas dan kemahiran yang diajar dalam pelajaran ini.Contoh gerak kerja kelas: Aktiviti Hantaran lob dengan penghadang yang pasif Butiran Mengajar Penghadang berdiri dihadapan penerima Cuba sentiasa berada sedekat yang mungkin dengan penerima tetapi jangan menyentuhnya. Larkan sahaja penerima mengambil bola. Contoh gerak kerja kumpulan: Aktiviti Stesen 1: Hantaran Aras bahu Butiran Mengajar Berdiri kaki buka seluas paras bahu dengan bahu kiri menghadap arah hantaran. Pegang bola dengan tangan kanan, sokong dengan tangan kiri.

Bawa bola ke paras bahu, bengkokkan siku, bawa berat badan ke belakang. Tolak lurus kea rah penerima, luruskan siku. Ikut lajak. g. Kemuncak Adalah kemuncak permainan dan bahagian ini memberi peluang kepada murid mengaplikasikan kemahiran atau pengetahuan yang telah dipelajari dalam langkah perkembangan.Jika diadakan permainan kecil pengelolaan hendaklah ringkas,mudah dan melibatkan semua ahli kelas.Contoh kemuncak dalam permainan bola jaring:Aktiviti Bola kapten Butiran Mengajar Aplikasikan semua teknik yang dipelajari dalam kemahiran hantaran lob. Hanya hantaran lob sahaja yang dibenarkan. Undang undang permaina bola jarring seperti gerak kaki, sentuhan, menghadang dan penalty diaplikasikan. h. Penutup

Adalah bahagian akhir dalam sesi pengajaran dan ia menenangkan murid dengan melakukan aktiviti gerak kendur.Guru perlu memberi ulassan tentang pretasi muridnya dan sesi soal jawab berlangsung.Antara contoh penutup yang boleh dijalankan dalam sesi pengajaran: Aktiviti Pengenduran dengan iringan muzik:-anggota atas (lengan) Butiran Mengajar Berdiri tegak, kaki dibuka melebihi luas bahu. Kuncikan jejari kiri dan dan kanan tangan Tolak tangan lurus ke hadapan sambil membongkok 90 darjah. Kira dengan kiraan 8. Ulang aktiviti sebanyak 3 kali. Soalan 2 : Bagi meningkatkan kefahaman dan membina perlakuan dengan teknik yang betul dalam pengajaran dan pembelajaran latihan kemahiran asas memerlukan penegasan dari aspek Butiran Mengajar. Jelaskan Butiran Mengajar bagi satu kemahiran asas dalam urutan bermula dari kedudukan sedia hingga ikut lajak.

Soalan 3 : Terangkan prinsip prinsip tunjuk cara yang sering digunakan dalam sesuatu pengajaran kemahiran asas.

Tunjuk cara adalah suatu jenis teknik pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan kemahiran guru mendemontrasikan cara atau langkah melakukan sesuatu

aktiviti di hadapan murid. Untuk menghasilkan aktiviti pengajaran melalui tunjuk cara dengan berkesan, guru haruslah memahami dan mematuhi prinsip-prinsip melaksanakan tunjuk cara berikut. Sebelum demontrasi

1. Guru hendaklah menentukan topic, objektif dan kandungan tunjuk cara terlebih dahulu. 2. Alatan untuk permainan haruslah disusun mengikut langkah langkah yang ditentukan 3. Tempat demontrasi mestilah sesuai supaya murid dapat melihat secara keseluruhan. 4. Pastikan keselamatan barangan sebelum menggunakannya. 5. Sebelum demontrasi guru harus memberitahu murid tujuan demontrasi tersebut.

Semasa demontrasi 1. Guru haruslah memandang ke arah murid semasa memberi penerangan tentang aktiviti demontrasi yang dijalankan. 2. Sekiranya murid menunjukkan keraguan, guru hendaklah menerangkan langkah itu sekali lagi. 3. Guru boleh menggunakan teknik menyoal untuk menarik perhatian murid. 4. Pastikan semua murid dapat melihat demontrasi serta mendengar penerangan guru dengan jelaas. 5. Jika masa mengizinkan, guru boleh meminta seorang murid membuat demontrasi sekali lagi untuk memperkukuh pemahaman tentang cara cara melaksanakannya.

Selepas demontrasi 1. Bincangkan dengan murid tentang bahagian bahagian demontrasi yang penting. Ia akan memastikan bahawa murid murid telah memerhatikan langkah langkah demontrasi yang telah ditunjukkan dengan betul. 2. Bincangkan dengan murid tujuan demontrasi supaya mereka boleh membuat rumusan dengan tepat. 3. Aktiviti pengukuhan harus diadakan selepas demontrasi. Ini boleh dilakukan melalui aktiviti demontrasi murid dengan mencontohi guru atau mencatat langkah langkah

demontrasi dalam buku nota.

Ringkasnya dalam proses tunjuk cara atau demontrasi guru harus memberi perhatian kepada tiga bahagian tunjuk cara iaitu sebelum, semasa, dan selepas demontrasi.

Soalan 4 : Huraikan satu sesi latihan kemahiran asas bagi sesuatu permainan (pilihan) dengan mengambil kira prinsip- prinsip Ansur Maju.

Bagi sesuatu kemahiran permainan asas dalam proses pengajaran perlulah mengambil kira prinsip prinsip ansur maju. Prinsip ansur maju harus melibatkan pergerakan kasar kepada pergerakan halus, pergerakan ringkas kepada pergerakan kompleks dan pergerakan mudah kepada pergerakan susah. Contohnya dalam permaianan sofbol bagi kemahiran melempar.

Aktiviti Gerak kerja kelas Berdiri dan sentap

Butiran Mengajar Pelempar mengambil beberapa biji bola Pelempar berlatih membuat lemparan sentap ke pagar, ke udara, atau kepada rakan. Pelempar berdiri 10 kaki dari dinding dengan bahu disebelah sarung tangan menuju kea rah sasaran. Pemain membawa lengan melontar lurus ke depan dan kebelakang untuk melatih sentapan pergelangan sahaja. Selepas 10 lontaran pemain menambahkan dengan pindahan berat badan kepada pergerakan.

Berjalan

Pemain berjalan ke dalam padang permainan, lempar, dan terus berjalan, pindahkan berat badan dengan terkawal dan megekalkan badan supaya stabil.

Pelempar memulakan 60 kaki dari penangkapan dan berjalan ke hadapan dan apabila lebih kurang 40 kaki dari penangkap, pelempar meletakkan kaki kanan dan terus melempar.

Melempar semula selepas memulakan perjalanan beberapa langkah Ringkasnya prinsip ansur maju memang patut digunakan dalam pembelajaran supaya murid dapat memahami sesuatu pengajaran dengan lebih jelas dan meeka dapat melihat perkaitan diantara satu gerakan dengan gerakan yang lain.

RUJUKAN

1.

Ab. Alim Abdul Rahim. (1994). Pengurusan Kokurikulum. Kuala

Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

2.

Helen Ten H. B. (1993). Pengajaran Pendidikan Jasmani Awal

Kanak-kanak: Belajar Melalui Pergerakan. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

3.

Weng Eng Hoe (2002). Panduan Pengajaran Olahraga :

Kepegawaian & Kejurulatihan. Selangor : Karisma Publications Sdn. Bhd.

4.
Pustaka Cita Tinggi.

Zawiyah Ahmad (2003). Sukan dan Kesihatan. Selangor: