Anda di halaman 1dari 7

Soalan Esei:

1.

(a)

Sistem otot rangka terdiri daripada sejumlah 600 hingga 800 otot yang pelbagai ciri.

Huraikan sistem otot rangka berdasarkan ciri-cirinya.

( 10 markah )

(b)

Sistem endokrin terdiri daripada kalenjar endokrin dan hormon. Kalenjar endokrin tertentu merembeskan hormon tertentu demi memainkan peranan tertentu dalam fisiologi badan. Senaraikan lima kalenjar endokrin beserta contoh hormon yang dirembeskan itu secara spesifik.

( 10 markah )

2.

(a)

Jantung adalah organ yang berfungsi seperti pam mekanikal yang mempunyai injap-injap dan bertanggungjawab mengepam darah dari dalamnya ke seluruh badan melalui dua kitaran sistematik dan kitaran pulmonari.

Perihalkan bagaimana proses yang dilakukan oleh jantung yang mengepam darah melalui saluran-saluran darah anteri dan vena ke seluruh badan dan balik semula ke jantung.

( 10 markah )

(b)

Tekanan

darah

adalah

tekanan

yang

terhasil

apabila

darah

mengenakan daya pada bahagian dalam saluran darah. Tekanan inilah yang menyebabkan peredaran darah berlaku berterusan antara satu degupan dengan yang lain. walaupun

(i)

Jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan tekanan sistolik dan tekanan diastolik.

(4 markah)

(ii)

Terangkan tiga faktor yang mempengaruhi tekanan dalam badan.

darah

(6 markah)

3. Aliff memakan nasi goreng untuk sarapan pagi

(a)

Terangkan organ-organ dan proses yang terlibat dalam system penghadaman dari mula hingga ke akhir proses.

(10 markah)

Pemakanan sebelum dan selepas latihan yang sistematik dan teratur mempunyai kesan yang ketara pada ahli sukan

(b)

Berdasarkan pernyataan di atas, huraikan pemakanan yang sesuai sebelum dan selepas latihan untuk seseorang ahli sukan. (10 markah)