PEJABAT KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA Office of Director-General of Education Malaysia ARAS 8, BLOK E8

Level 8, Block E8,

KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E
Government Complex Parcel E,

PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
Federal Government Administrative Centre

62604 PUTRAJAYA

Tel: 03-8884 6077 Fax: 03-8889 4548 Laman web: http: www.moe.gov.my.

KP(BS-Dsr)/2017002/1(4. ) V 9 Julai 2008

Semua Pengarah Pelajaran Negeri Y.Bhg. Dato'/Tuan/Puan,
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4/2008 STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN UNTUK MURID SEKOLAH MALAYSIA (SEGAK)

Kecergasan yang optimum boleh membantu murid dalam melaksanakan aktiviti harian dengan cekap dan berkesan tanpa berasa letih. Selaras dengan itu, satu aktiviti kecergasan yang terancang perlu dilaksanakan dengan sempurna mengikut prosedur yang ditetapkan dan dinilai mengikut norma yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan ini, satu penilaian yang standard yang di kenali sebagai Program Penilaian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK) telah dirangka untuk dilaksanakan mulai sesi persekolahan 2008. 2. SEGAK adalah satu set ujian standard kecergasan fizikal untuk mengukur tahap kecergasan fizikal murid berasaskan kesihatan. Komponen kecergasan yang diukur dalam SEGAK terkandung dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani sekolah rendah dan menengah. Terdapat 5 set ujian SEGAK iaitu 2.1
2.2

Pengiraan Indeks Jisim Badan
Ujian Naik Turun Bangku Selama 3 Minit

2.3 2.4 2.5

Ujian Tekan Tubi Ujian Ringkuk Tubi Separa Ujian Jangkauan Melunjur

3. Pelaksanaan Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK) hendaklah 3.1 mengikut Buku Panduan Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia yang dikeluarkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia; ujian SEGAK hendaklah dilaksanakan dua kali setahun iaitu pada bulan Mac dan Ogos bagi murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5 sahaja; ujian ini boleh dilaksanakan semasa waktu pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani dan juga di luar waktu persekolahan; semua data ujian direkod dengan menggunakan Borang BSSR untuk sekolah rendah dan Borang BSSM untuk sekolah menengah; dan data yang diperoleh dari ujian SEGAK perlu direkodkan di dalam Sistem Maklumat Murid (SMM) mulai tahun 2009.

3.2 3.3

3.4

3.5

4. Dengan ini, dimaklumkan juga bahawa sebahagian daripada Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1979 dan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1988 berkaitan dengan Ujian Daya Tenaga Asas adalah dibatalkan. 5. Kerjasama Y. Bhg. Dato'/Tuan/Puan adalah dipohon untuk memaklumkan kandungan Surat Pejeliling Ikhtisas ini kepada pegawai yang bertanggungjawab di Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah, Pengetua dan Guru Besar di bawah pentadbiran Y.Bhg. Dato'/Tuan/Puan. Sekian. Terima kasih.
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

DATO' HAJI ALIMUDDIN BIN HAJI MOHD. DOM

Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

Dato' Razali Ismail Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia Ketua Setiausaha. Kementerian Pelajaran Malaysia Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha.B. 7. 2. Wee Ka Siong Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia Y. Kementerian Pelajaran Malaysia Ketua-Ketua Bahagian.k.B. Penasihat Undang-Undang. Dato' Seri Hishammuddin Tun Hussein Menteri Pelajaran Malaysia Y. Kementerian Pelajaran Malaysia Pegawai Perhubungan Awam. 1. 4. 10. 3. 9. 6. Y. Kementerian Pelajaran Malaysia.B. Ir. Kementerian Pelajaran Malaysia Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia.s. 8. Kementerian Pelajaran Malaysia Ketua Nazir Sekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia . Dr. 5.

TEL......STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN UNTUK MURID SEKOLAH MALAYSIA (SEGAK) SEKOLAH RENDAH Borang BSSR (Sekolah Rendah) NAMA SEKOLAH: NAMA MURID: .... 12HINGGA14 MARKAH C 3 BINTANG Tahun 6 4..... 4HINGGA7 MARKAH E PERLU TINGKATKAN KECERGASAN ......... BIL.... PENJAGA: ..... JUMLAH SKOR KESELURUHAN GRED PERNYATAAN SKALA MARKAH KESELURUHAN 18HINGGA20 MARKAH A 5 BINTANG 2.. 15HINGGA17 MARKAH B 4 BINTANG Tahun 5 3. Nyatakan Kecacatan Fizikal: Jika Ya.. ...... YA/TIDAK 5.... STATUS KESIHATAN MURID 8HINGGA11 MARKAH D KURANG CERGAS Pengecualian Ambil Ujian Jika Ya.. Nyatakan : : : YA/TIDAK .. SIJIL BERANAK: NO. JANTINA: L / P NO. TAHUN Tahun 4 KELAS BERAT (KG) TINGGI (CM) BMI 1.............

Ulangan/ SKOR Masa/ Jarak Bil. Ulangan/ SKOR Masa/ Jarak Bil.STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN ( SEGAK ) Sekolah Rendah B1L JENIS UJIAN TAHUN 4 PENGGAL 1 (Mac) PENGGAL 2 (Ogos) TAHUN 5 PENGGAL 1 (Mac) PENGGAL 2 (Ogos) TAHUN 6 PENGGAL 1 (Mac) PENGGAL 2 (Ogos) Bil. Ulangan/ SKOR Masa/ Jarak Bil. Ulangan/ Masa/ Jarak SKOR Bil. Ulangan/ Masa/ Jarak SKOR 2 Tekan Tubi Rengkuk Tubi Separa Jangkauan Melunjur JUMLAH SKOR 3 4 Gred Skala (A/B/C/D/E) INDEKS JISIM BADAN Tarikh Ujian Tanda Tangan Guru PJPK Tanda Tangan Penjaga ULASAN GURU . SKOR Ulangan/ Masa/ Jarak 1 NaikTurun Bangku Bil.

......... 15HINGGA17 MARKAH B 4 BINTANG 3......... 12HINGGA14 MARKAH C 3 BINTANG Tahun 6 4..... . Nyatakan Kecacatan Fizikal: Jika Ya.... Nyatakan : : : YA/TIDAK .. 18HINGGA20 MARKAH A 5 BINTANG 2........ YA/TIDAK 5... 4HINGGA7 MARKAH E PERLU TINGKATKAN KECERGASAN . TEL.. PENJAGA TAHUN Tahun 4 Tahun 5 : BERAT (KG) TINGGI (CM) BMI KELAS 1... BIL.. JUMLAH SKOR KESELURUHAN GRED PERNYATAAN SKALA MARKAH KESELURUHAN SIJIL BERANAK/KP: NO..... STATUS KESIHATAN MURID 8HINGGA11 MARKAH D KURANG CERGAS Pengecualian Ambil Ujian Jika Ya......STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN UNTUK MURID SEKOLAH MALAYSIA (SEGAK) SEKOLAH MENENGAH Borang BSSM (Sekolah Menengah) NAMA SEKOLAH: NAMA MURID: .... JANTINA: L / P NO...

Ulangan/ SKOR Masa/ Jarak Bil. Ulangan/ Masa/ Jarak 1 Naik Turun Bangku Bil. Ulangan/ SKOR Masa/ Jarak Bil.STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN ( SEGAK ) Sekolah Menengah BIL JEWS UJIAN TAHUN 1 PENGGAL 1 (Mac) PENGGAL 2 (Ogos) TAHUN 2 PENGGAL 1 (Mac) PENGGAL 2 (Ogos) TAHUN 3 PENGGAL 1 (Mac) PENGGAL 2 (Ogos) SKOR Bil. Ulangan/ Masa/ Jarak SKOR Bil. Ulangan/ SKOR Masa/ Jarak Bil. Ulangan/ Masa/ Jarak SKOR 2 Tekan Tubi RengkukTubi Separa Jangkauan Melunjur JUMLAH SKOR 3 4 Gred Skala (A/B/C/D/E) INDEKS JISIM BADAN Tarikh Ujian Tanda Tangan Guru PJPK Tanda Tangan Penjaga ULASAN GURU .

SKOR Ulangan/ Masa/ Jarak 1 Bil. Ulangan/ Masa/ Jarak SKOR Naik Turun Bangku Tekan Tubi Rengkuk Tubi Separa Jangkauan Melunjur JUMLAH SKOR 2 3 4 Gred Skala (A/B/C/D/E) INDEKS JISIM BADAN Tarikh Ujian Tanda Tangan Guru PJPK Tanda Tangan Penjaga ULASAN GURU .BIL JENIS UJIAN TAHUN 4 PENGGAL 1 (Mac) PENGGAL 2 (Ogos) TAHUN 5 PENGGAL 1 (Mac) PENGGAL 2 (Ogos) Bil. Ulangan/ SKOR Masa/ Jarak Bil. Ulangan/ SKOR Masa/ Jarak Bil.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BUKU PANDUAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN UNTUK MURID SEKOLAH MALAYSIA (SEGAK) SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH MEI 2007 PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM .

berdaya kuasa. 3. kemahiran dan sebagainya. mengetahui tahap kecergasan kendiri. dan 5. Ujian yang dijalankan secara sistematik wajib diadakan dua kali setahun dan diharap dapat memotivasikan murid mengamal gaya hidup sihat. satu penilaian yang standard dapat diukur. Gaya hidup masyarakat Malaysia kini bertambah sedentari. SEGAK mula diilhamkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia pada tahun 2005. Matlamat Murid sentiasa peka. . 4. merancang dan melakukan tindakan susulan. kekuatan. berpengetahuan dan mengamalkan aktiviti kecergasan untuk meningkat dan mengekalkan tahap kecergasan fizikal berasaskan kesihatan yang optimum. kecergasan untuk kesihatan merangkumi aspek yang berkaitan dengan fungsi fisiologi dan psikologi yang dipercayai memberi individu perlindungan daripada ancaman penyakit hipokinetik (kekurangan pergerakan) seperti penyakit jantung. Kecergasan yang optimum boleh membantu murid dalam melaksanakan aktiviti harian dengan cekap dan berkesan tanpa berasa letih. Kecergasan untuk prestasi pula merujuk kepada fungsi dan keupayaan individu untuk bertanding dalam aktiviti sukan dengan bertenaga.Pengenalan Program penilaian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK) ini dirancang selari dengan tunjang kecergasan yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Sekolah Rendah dan Menengah. berdaya tahan. mencapai tahap kecergasan yang diiktiraf berdasarkan prestasi semasa. mengukur dan merekod tahap kecergasan fizikal. Ujian ini dirancang untuk dilaksanakan sepenuhnya kepada murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5 mulai sesi persekolahan tahun 2008. menganalisis dan mentafsir kecergasan fizikal kendiri. obesiti dan pelbagai penyakit otot dan tulang. satu aktiviti kecergasan yang terancang perlu dilaksanakan dengan sempurna mengikut prosedur yang ditetapkan bagi setiap item ujian dan dinilai mengikut norma yang telah ditetapkan. 2. Pelaporan hasii SEGAK akan menjadi komponen kecergasan kepada penilaian berasaskan sekolah. Menurut Falls (1980). Rekod penilaian kecergasan memberi maklumat tentang tahap kecergasan murid. Objektif Murid dapat: 1. Dengan ini. Murid akan lebih bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kesejahteraan negara selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan ke arah merealisasikan Wawasan 2020. Selaras dengan itu.

Bangku . Pita ukur 13. Mengesahkan hasil ujian 6. Mentadbir ujian 5. alatan dan borang 3. Radio CD 8. Memastikan aspek keselamatan 4. 9. Kawasan lapang dan rata. Pita lekat bersaiz 2. Penanda 15 cm seperti pensel. Pelapikgetah 15.Ketinggian 30. Menyediakan tempat. Jam Randik 6. Merancang tarikh ujian 2. Tilam senaman 11. Alat pengukur jangkauan Nota Untuk Guru 1. lidi atau straw minuman 16.5 cm 12. Pengukurtinggi 2. 10. Menganalisa hasil ujian 8. Penimbang berat 3.Peralatan 1. Borang skor 4. Rakaman metronome (96 detik seminit) 7. Span ( 5 cm lebar x 15 crn panjang x 10 cm tinggi). Metronom 50 dsm 14. Melaporkan hasil ujian dalam buku rekod kemajuan murid . Merekod ujian dalam sistem maklumat murid 7.5 cm (1 kaki) 5.

19.6 . Rujuk jadual di bawah untuk mengenal pasti indeks jisim badan dan risiko yang berkaitan.8 .2 15.2 >20.8 Normal 14.0 15.6 >24. Lelaki Umur (Tahun) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Kurang berat <14.6 16.0 .4 14.2 >25.2 >24.18.26.2 >23. Kiraan indeks jisim badan berdasarkan formula berikut: Indeks Jisim Badan = Berat badan (kg) Tinggi (m) x Tinggi (m) 3.2 .8 .2 <14.4 <16.2 .6 >28.6 <15. Borang skor Pengurusan dan organisasi: Pengukuran ini hendaklah dilakukan sebelum bateri ujian kecergasan dilaksana.4 .0 <14.0 .0 >23. Pengukurtinggi 18. Prosedur: 1.24. Murid dikehendaki menimbang berat badan dan mengukur ketinggian dalam ukuran metrik.8 16.4 17.Ukuran: Indeks Jisim Badan (BMI-for-age) Tujuan: Menilai komposisi badan Tahap: Murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5 Jantina: Lelaki dan Perempuan Alatan dan kemudahan: 17.8 .23.6 14.8 • >27.23.22.2 >21.4 .27.2 <17.6 . Penimbang berat 19.2 .2 Berat berlebihan >21.0 .21.2 .20.6 .4 .21.6 <17.0 .0 >26.2 .0 <16.8 Berisiko Berat Berlebihan >18.28.22.0 >19.24.24.21.8 >24.2 17.0 <15.6 .2 >26.26.2 >22.25.0 >22. 2.2 >21.

3 <15.0 >28.26.24.2 >26.21.9 >24.2 >27.0 .0 >25.25.24.4 .9 14.22.8 >29.2 16.23.8 .3 .Perempuan Umur (Tahun) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Kurang be rat <14.5 15.9 .2 . 2000) .19.28.8 >25.29.5 17.2 14.3 <16.0 >24.2 .8 <15.6 (Rujukan: National Centre For Chronic Disease Prevention And Health Promotion.8 .2 >22.2 Berisiko Berat Berlebihan >19.19.22.2 >23.8 <16.27.28.8 >19.8 .3 Normal 14.8 <14.8 .5 .2 >28.25.8 >22.8 .24.4 <14.0 16.2 .0 <14.0 .2 >24.6 Berat berlebihan >21.3 .21.5 .20.3 .8 <17.6 15.6 .8 14.9 >20.0 >21.

Selepas tamat murid dikehendaki duduk serta merta.Ketinggian 30. Aktiviti dijalankan berpasangan. Sediakan rakaman atau metronome rentak 96 detik seminit. Penguji akan memberikan isyarat 'mula'. Ujian ini diambil daripada YMCA 3-Minute Step Test. Murid melakukan pergerakan mengikut rentak rakaman atau metronome dengan kadar 96 detik seminit selama 3 minit tanpa berhenti. Prosedur: 1. Letakan bangku di atas lantai yang rata dan selamat. 6. Radio CD Permulaan Naik Turun Bangku Pengurusan dan organisasi: 1.Ujian 1: Naik Turun Bangku Tujuan: Untuk menilai daya tahan kardiovaskular Tahap: Murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5 Jantina: Lelaki dan Perempuan Alatan dan kemudahan: 1. . kaki kanan turun diikuti kaki kiri turun.5 cm (1 kaki) 2. Keseluruhan tapak kaki mesti memijak permukaan bangku. 2.(Pastikan bangku tidak bergerak semasa ujian dijalankan. Borang Skor 4. Murid melakukan pergerakan naik dan turun bangku (kaki kiri naik. 7. 3. Rakaman metronome (96 detik seminit) 5. Sumber: David K. Kadar nadi diambil dalam jangkamasa 1 minit. 2. skor murid ini dibatalkan. Ujian dijalankan dengan murid memakai kasut sukan yang sesuai. 4.) 3. kemudian kaki kanan naik dan seterusnya). 5. Kira kadar denyutan nadi selepas 5 saat tamat perlakuan. 9. 8. Jika murid tidak menamatkan lakuan selama 3 minit. Murid berdiri tegak dengan kaki kanan atau kiri (yang mana sesuai) diletakkan di atas bangku. Bangku . Guru atau murid mengambil kadar denyutan nadi. Measurement by the physical educator: Why and how (5th ed). Miller (2006. Jam Randik 3. 10.

Badan diluruskan . Skor dikira sekiranya murid melengkapkan prosedur 1 hingga 3. Why and how 7 . Pengurusan dan organisasi: 1. 4. 2. Ujian akan ditamatkan jika murid tidak melakukan aktiviti secara sempurna mengikut arahan 1 hingga 3.gambar B. Prosedur: 1. 3.Lakuan Bengkok Siku C . Kiraan satu ulangan lakuan. 2.gambar C. Measurement by the physical educator: (5th ed). skor diambil kira setakat murid berhenti.gambar A. 5. 3.Lakuan Lurus Tangan Kiraan Satu Ulangan Lakuan Pada C Ujian ini diambil daripada Johnson dan Nelson (1986). Sumber: David K. Miller (2006.Sokong Hadapan B . Mula dengan kedudukan sokong hadapan dengan berat badan disokong oleh tangan yang lurus dan jari-jari kaki. Turunkan badan dengan membengkokkan siku sehingga dada menyentuh span yang tingginya 10 cm .Ujian 2a: Tekan Tubi Tujuan: Untuk menilai keupayaan daya tahan dan kekuatan otot tangan serta otot bahu Tahap: Murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5 Jantina: Lelaki Alatan dan kemudahan: 1. Kawasan lapang dan rata. Tekan tubi diteruskan sehingga satu minit. Span ( 5 cm lebar x 15 cm panjang x 10 cm tinggi). Luruskan tangan seperti kedudukan sedia . 6. Ujian dilaksanakan secara berpasangan. Jam Randik. A . Sekiranya murid tidak berupaya meneruskan tekan tubi. Murid A melakukan ujian dan murid B sebagai pencatat. 2.

gambar A. Sekiranya murid tidak berupaya meneruskan tekan tubi.Lakuan Bengkok Siku C . 2.gambar C. 5. skor diambil kira setakat murid berhenti. Prosedur: 1. Measurement by the physical educator: Why and how (5th ed). Ujian dilaksanakan secara berpasangan. 3.gambar B. A .Bersedia B . 4. Miller (2006. Skor dikira sekiranya murid melengkapkan prosedur 1 hingga 3. Tekan tubi diteruskan sehingga satu minit. Sumber: David K. Turunkan badan dengan membengkokkan siku sehingga dada menyentuh span yang tingginya 10 cm . Span ( 5 cm lebar x 15 cm panjang x 10 cm tinggi). 4. Murid A melakukan ujian dan murid B sebagai pencatat. Tilam senaman Pengurusan dan organisasi: 1. 3. Luruskan tangan seperti kedudukan sedia . Kawasan lapang dan rata. 2. Kiraan satu ulangan lakuan. 6. Jam randik. Mula dengan kedudukan sokong hadapan dengan berat badan disokong oleh tangan lurus lutut bengkok dan kaki disilang. 8 . Ujian akan ditamatkan jika murid tidak melakukan aktiviti secara sempurna mengikut arahan dua kali berturut-turut.Ujian 2b: Tekan Tubi Suaian Tujuan: Untuk menilai keupayaan daya tahan dan kekuatan otot tangan serta otot bahu Tahap: Murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5 Jantina: Perempuan Alatan dan kemudahan: 1. Badan diluruskan .Lakuan Lurus Tangan Kiraan Satu Ulangan Lakuan Ujian ini diambil daripada Johnson dan Nelson (1986). 2.

Bahagian bawah/belakang badan hendaklah rata dan jari tengah pada kedudukan asal gambar C. Buka kaki seluas bahu. .gambar B. Kedua-dua belah tangan lurus di sisi dan hujung jari menyentuh penanda pertama gambar A. Pada setiap lakuan ringkuk. (ulang prosedur 4) sebelum melakukan ulangan yang seterusnya. Murid A baring dengan lutut bengkok 90 darjah dan tapak kaki sentiasa menyentuh lantai.5 cm Pita ukur Jam randik Metronom 50 dsm Pelapik getah Penanda 15 cm seperti pensel.4 Tidak dapat mengikut rentak rakaman metronom dua kali berturut-turut. 3.3 Tumit diangkat. 4. 9. 3. bahu perlu diangkat supaya jari tengah kedua-dua tangan menggelunsur hingga menyentuh penanda kedua . 2.2 Jari tidak menyentuh penanda kedua. 9. 9. 6. 6. Murid melakukan pergerakan mengikut rentak rakaman metronom dengan kadar 50 detik seminit selama 1 minit. Lekatkan penanda dengan pita pelekat secara selari pada lantai di kiri dan kanan pelaku. Murid B mengira ulangan perlakuan.Ujian 3: Ringkuk Tubi Separa Tujuan : Untuk menguji daya tahan dan kekuatan otot abdomen Tahap : Murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5 Jantina : Lelaki dan perempuan Alatan dan kemudahan : 1. Ujian akan ditamatkan sekiranya murid A :9. 2. 7. lidi atau straw minuman Pengurusan dan organisasi: 1. 9. 2.1 Berhenti melakukan ujian. Prosedur: 1. Ujian ini dijalankan dengan murid memakai kasut yang sesuai. 4. Pita lekat bersaiz 2. 5. 8. Jarak antara kedua-dua penanda ialah 10 cm. 5.

10 . Measurement by the physical educator: Why and how (5th ed).C . Miller (2006. 2002).Kedudukan Asal Kiraan Satu Ulangan Lakuan Pada C Ujian ini diambil daripada The President's Challenge (Preseident's Council on Physical Fitness and Sports. Sumber: David K.

Percubahan terbaik diambil kira sebagai skor. Kedua-dua kaki lurus sepanjang masa ujian. 4. Jangkauan hendaklah dikekalkan selama 3 saat tanpa menyentap. Alat pengukur jangkauan 2. Murid duduk melunjur tanpa kasut. Recreation and Dance (AAHPERD). Ujian ini diambil daripada American Association For Health. Dagu rapat ke dada. 2. Borang skor. Rakan memegang lutut. Jangkaukan tangan perlahan-lahan sejauh yang mungkin atas pita pengukur. Miller (2006). paha dan sendi pinggul (lower back and posterior thighs) Tahap: Murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5 Jantina: Lelaki dan perempuan Alatan dan kemudahan: 1. Tapak kaki di letak di belakang penanda 23 cm. Murid yang membantu memegang lutut pelaku tidak mengganggu pelaku. 11 . Prosedur: 1. Sumber: David K. Bacaan dikira pada sentimeter yang terhampir. 1980. Pengurusan dan organisasi: 1. Physical Education. 5. Measurement by the physical educator: Why and how (5th ed). 7. 6. Tidak perlu merekod dalam titik perpuluhan.Ujian 4: Jangkauan Melunjur Tujuan: Untuk mengukur fleksibiliti bahagian belakang badan. 3. Gunakan alat pengukur jangkauan yang disediakan. Tapak tangan kanan ditindih di atas belakang tapak tangan kiri dalam keadaan hujung jari tengah hendaklah sama. Murid diberi tiga percubaan berturut-turut.

1 9 ke bawah .NORMA SEGAK LELAKI 10TAHUN SKOR NAIKTURUN BANGKU TEKANTUBI RINGKUKTUBISEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 79 ke bawah 1 5 ke atas 1 8 ke atas 37 ke atas 4 80-101 13-14 15-17 32-36 3 102-125 9-12 11-14 25-31 2 126-148 7-8 8-10 19-24 1 149 ke atas 6 ke bawah 7 ke bawah 1 8 ke bawah PEREMPUAN10TAHUN SKOR NAIKTURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUKTUBISEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 4 84 ke bawah 21 ke atas 1 8 ke atas 35 ke atas 85-108 17-20 15-17 30-34 3 109-133 13-16 11-14 24-29 2 134-158 9-12 8-10 18-23 1 1 59 ke atas 8 ke bawah 7 ke bawah 1 7 ke bawah LELAKI 11 TAHUN SKOR NAIKTURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUKTUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 4 78 ke bawah 1 6 ke atas 1 9 ke atas 39 ke atas 79-101 13-15 16-18 32-38 3 102-124 9-12 12-15 25-31 2 125-147 7-8 8-11 18-24 1 148 ke atas 6 ke bawah 7 ke bawah 17 ke bawah PEREMPUAN 11 TAHUN SKOR NAIKTURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUKTUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 4 86 ke bawah 21 ke atas 1 8 ke atas 36 ke atas 111-87 17-20 15-17 31-35 3 112-136 13-16 11-14 25-30 2 137-161 9-12 8-10 19-24 1 162 8 ke bawah 7 ke bawah 18 ke bawah LELAKI 12 TAHUN SKOR NAIKTURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUKTUBISEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 77 ke bawah 1 8 ke atas 20 ke atas 39 ke atas 4 78-100 15-17 16-19 32-38 3 101-123 11-14 12-15 25-31 2 124-146 8-10 8-11 19-24 1 147 ke atas 7 ke bawah 7 ke bawah 1 8 ke bawah PEREMPUAN 12TAHUN SKOR NAIKTURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUKTUBISEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 83 ke bawah 21 ke atas 1 8 ke atas 38 ke atas 4 84-107 18-20 15-17 32-37 12 3 108-132 13-17 11-14 25-31 2 133-156 9-12 8-10 20-24 1 1 57 ke atas 8 ke bawah 7 ke bawah .

LELAKI 13TAHUN SKOR NAIKTURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUKTUBISEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 4 76 ke bawah 25 ke atas 21 ke atas 42 ke atas 77-98 21-24 17-20 34-41 3 99-121 15-20 13-16 25-33 2 122-143 11-14 9-12 16-24 1 144 ke atas 10 ke bawah 8 ke bawah 15 ke bawah PEREMPUAN13TAHUN SKOR NAIKTURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUKTUBISEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 82 ke bawah 22 ke atas 1 9 ke atas 39 ke atas 4 83-106 18-21 16-18 33-38 3 107-130 13-17 11-15 26-32 2 131-154 9-12 8-10 20-25 1 1 55 ke atas 8 ke bawah 7 ke bawah 1 9 ke bawah LELAKI 14TAHUN SKOR NAIKTURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUKTUBISEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 76 ke bawah 27 ke atas 22 ke atas 44 ke atas 4 98-77 22-26 18-21 35-43 3 99-121 17-21 13-17 26-34 2 122-143 12-16 9-12 17-25 1 1 44 ke atas 1 1 ke bawah 8 ke bawah 1 6 ke bawah PEREMPUAN14TAHUN SKOR NAIKTURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUKTUBISEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 4 81 ke bawah 22 ke atas 1 9 ke atas 39 ke atas 82-104 19-21 16-18 33-38 3 105-128 14-18 11-15 27-32 2 129-152 10-13 8-10 21-26 1 1 53 ke atas 9 ke bawah 7 ke bawah 20 ke bawah LELAKI 15TAHUN SKOR NAIKTURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUKTUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 75 ke bawah 30 ke atas 23 ke atas 46 ke atas 4 76-97 24-29 19-22 37-45 3 98-120 18-23 14-18 27-36 2 121-142 13-17 10-13 17-26 1 143 ke atas 12 ke bawah 9 ke bawah 16 ke bawah PEREMPUAN 15TAHUN SKOR NAIKTURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUKTUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 80 ke bawah 23 ke atas 1 9 ke atas 40 ke atas 4 81-104 19-22 16-18 34-39 13 3 105-128 14-18 11-15 27-33 2 129-151 10-13 8-10 21-26 1 1 52 ke atas 9 ke bawah 7 ke bawah 20 ke bawah .

LELAKI 16TAHUN SKOR NAIKTURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUKTUBISEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 4 74 ke bawah 30 keatas 23 ke atas 47 ke atas 75-96 25-29 19-22 37-46 3 97-119 19-24 14-18 27-36 2 120-140 13-18 10-13 17-26 1 141 ke atas 1 2 ke bawah 9 ke bawah 16 ke bawah PEREMPUAN16TAHUN SKOR NAIKTURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUKTUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 4 78 ke bawah 23 ke atas 1 9 ke atas 41 ke atas 79-100 19-22 16-18 35-40 3 101-124 14-18 11-15 28-34 2 125-146 10-13 8-10 21-27 1 1 47 ke atas 9 ke bawah 7 ke bawah 20 ke bawah LELAKI 17TAHUN SKOR NAIKTURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUKTUBISEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 4 70 ke bawah 31 ke atas 23 ke atas 48 ke atas 71-91 26-30 19-22 38-47 3 92-112 19-25 14-18 27-37 2 113-133 14-18 10-13 17-26 1 1 34 ke atas 1 3 ke bawah 9 ke bawah 16 ke bawah PEREMPUAN 17 TAHUN SKOR NAIKTURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUKTUBISEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 4 75 ke bawah 24 ke atas 1 9 ke atas 41 ke atas 76-97 20-23 16-18 35-40 3 98-120 15-19 12-15 28-34 2 121-142 10-14 8-11 22-27 1 143 ke atas 9 ke bawah 7 ke bawah 21 ke bawah 14 .

JUMLAH SKOR KESELURUHAN 18HINGGA20MARKAH GRED PENCAPAIAN PENYATAAN 1. A 4 BINTANG TAHAP KECERGASAN SANGATTINGGI TAHAP KECERGASAN TINGGI CERGAS NORMA 2. SILA RUJUK KEPADA SKALA MARKAH KESELURUHAN UNTUK MENENTUKAN TAHAP KECERGASAN BAGI TUJUAN PEMARKAHAN. 15HINGGA17MARKAH B 3 BINTANG 3. 4HINGGA7 MARKAH E TIADA BINTANG 15 . 12HINGGA14MARKAH C 2 BINTANG 4. BIL. 8HINGGA11 MARKAH D 1 BINTANG TAHAP KECERGASAN Dl BAWAH NORMA TIDAK CERGAS 5.KEPUTUSAN KESELURUHAN SETELAH MELAKUKAN 4 UJIAN.

naiktangga.JENIS-JENIS LATIHAN DAN SENAMAN UNTUK MENINGKATKAN TAHAP KECERGASAN FIZIKAL KOMPONEN JENIS LATIHAN CADANGAN AKTIVITI KECERGASAN FIZIKAL Daya tahan kardiovaskular Latihan aerobik Kekuatan dan daya tahan otot Latihan rintangan dan aerobik Berjalan. merentas desa.proprioceptive neuromuscular facilitation) Tai Chi dan latihan relaksasi secara progresif Komposisi Badan Latihan rintangan dan aerobik Fleksibiliti Latihan regangan Ketegangan dan stres neuromascular Latihan relaksasi yang menggunakan tenaga dan konsentrasi sederhana Sumber: Heyward. tarian aerobik dan senamrobik Regangan statik dan regangan berintangan secara berpasangan (PNF . mendayung. Advanced Fitness Assesment & Exercise Prescription (2nd ed). merentas desa. joging. (1991). joging. mendayung. tarian aerobik dan senamrobik Berjalan. berbasikal. V. naiktangga. berbasikal. merentas desa. 16 . mendayung. berbasikal. joging. naiktangga.H. tarian aerobik dan senamrobik Latihan bebanan dengan menggunakan alatan Berjalan.

STANDARD KECERGASAN FIZIKAL MURID MALAYSIA JANTINA: LELAKI Naik Turun Umur Bangku (kiraan denyutan nadi) Tekan Tubi (kiraan ulangan) Ringkuk Tubi Separa (kiraan ulangan) 11 12 12 13 13 14 14 14 Jangkauan Melunjur (jarak dalam cm) 25 25 25 25 26 27 27 27 10tahun 11 tahun 12tahun 13 tahun 14 tahun 15 tahun 16 tahun 17 tahun 125 ke bawah 1 24 ke bawah 123 ke bawah 121 ke bawah 121 ke bawah 120 ke bawah 1 1 9 ke bawah 1 1 2 ke bawah 9 9 11 15 17 18 19 19 JANTINA: PEREMPUAN Naik Turun Umur Bangku (kiraan denyutan nadi) Tekan Tubi (kiraan ulangan) Ringkuk Tubi Separa (kiraan ulangan) 11 11 11 11 11 11 11 12 Jangkauan Melunjur (jarak dalam cm) 24 25 25 26 27 27 28 26 10 tahun 11 tahun 12 tahun 13 tahun 14 tahun 15 tahun 16 tahun 17 tahun 133 ke bawah 1 32 ke bawah 132 ke bawah 1 30 ke bawah 1 28 ke bawah 128ke bawah 1 24 ke bawah 120 ke bawah 13 13 13 13 14 14 14 15 Catatan: Standard ini berdasarkan skala C dalam ujian kecergasan di atas. 17 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful