Anda di halaman 1dari 14

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DARULAMAN 06000, JITRA KEDAH JABATAN ILMU PENDIDIKAN

PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU EDU 3104

AHLI KUMPULAN
ROZANA BT RASPIN NUR ATIKAH BT ARIFIN

SHERYL ANAK MURPHY

NURUL NAJWA BT SARI@ASRI

Banding Beza Model Disiplin Skinner, Canter Dan Dreikurs.


MODIFIKASI TINGKAH LAKU
DISIPLIN ASERTIF AKIBAT LOGIKAL

BURRHUS FREDRIC SKINNER

MARLENE CANTER

RUDULF DREIKURS

DEFINISI

APLIKASI DALAM BILIK DARJAH

TUJUAN

ASPEK BANDING BEZA

CIRI-CIRI MODEL

PUNCA MASALAH DISIPLIN

DEFINISI
Akibat Logikal Teknik Modifikasi Disiplin Asertif Tingkah Laku (B.F (Marlene Canter) (Rudulf Dreikurs) Skinner) Suatu kaedah Suatu pragmatik untuk Suatu pendekatan memahami pendekatan sistematik dan tujuan dan punca berstruktur untuk yang sistematik masalah tingkah membantu untuk mengubah laku murid serta pendidik tingkah laku merangsangkan mengelola alam melalui aplikasi tingkah laku belajar dalam prinsip-prinsip koperatif tanpa bilik darjah guru. pelaziman. hukuman.

TUJUAN
Teknik Modifikasi Tingkah Laku (B.F Skinner)
Akibat Logikal (Rudulf Dreikurs)

Memahami punca Mengubah sesuatu dan menangani tingkah laku yang masalah tingkah Membantu guru tidak diingini laku yang tidak dalam mengawal diingini dalam bilik kepada tingkah tingkah laku yang darjah dengan laku yang diingini tidak diingini dalam menggunakan dalam bilik darjah bilik darjah. teknik pencegahan dengan dan bukannya menggunakan hukuman. teknik peneguhan.

Disiplin Asertif (Marlene Canter)

PUNCA MASALAH DISIPLIN


Teknik Modifikasi Tingkah Laku (B.F Skinner)

Disiplin Asertif (Marlene Canter)

Akibat Logikal (Rudulf Dreikurs) - Mendapatkan perhatian.

- Murid telah - Bosan dengan terlazim dengan - Memaparkan pengajaran guru. persekitaran kekurangan. sekeliling sama ada - Suara guru yang - Mencabar kuasa. kurang jelas. persekitaran positif atau persekitaran - Tidak memahami - Membalas negatif. dendam. isi pelajaran yang - Kurang didikan disampaikan. - Rasa tingkah laku positif ketidakupayaan.

CIRI-CIRI MODEL
Teknik Modifikasi Tingkah Laku (B.F Skinner) Menggunakan prinsip peneguhan dalam mengendalikan disiplin bilik darjah. Akibat Logikal (Rudulf Dreikurs) Disiplin Asertif (Marlene Canter) Pengurusan bilik darjah dilakukan secara asertif. Pengurusan bilik dilakukan secara demokratik iaitu guru dan murid bersamasama menjaga disiplin dalam bilik darjah.

Menekankan tentang hak Murid haruslah dibimbing Guru akan bertindak guru dan murid dalam untuk mematuhi memberikan peneguhan pengurusan bilik darjah. peraturan bilik darjah dan bagi mengekalkan atau Mempunyai peraturan mendapatkan kawalan mengubah tingkah laku bilik darjah bagi kendiri. murid. mewujudkan suasana Terdapat dua akibat Peneguhan diberikan pembelajaran yang sekiranya murid secara terus sebaik sahaja kondusif. menunjukkan tingkah laku tingkah laku ditunjukkan Peneguhan yang sesuai yang tidak diingni iaitu, ataupun secara berkala. diberikan untuk tingkah akibat logikal dan akibat Peneguhan yang laku yang diingini dan semula jadi. diberikan dalam dua peneguhan negatif Guru perlu memberikan bentuk iaitu, peneguhan diberikan untuk galakan dan motivasi mengubah tingkah laku. positif dan peneguhan kepada murid dalam negatif. mengekalkan tingkah laku yang diingini.

APLIKASI DALAM BILIK DARJAH


Teknik Modifikasi Tingkah Laku (B.F Skinner) Mengenal pasti tingkah laku yang ingin ditingkatkan ataupun diubah. Bagi peneguhan positif, guru boleh memberikan ganjaran bagi mendorong murid mengulangi tingkah laku positif yang dilakukan sebelumnya. Bagi peneguhan negatif, tingkah laku diubah dengan memindahkan atau menghapuskan stimuli yang mewujudkan tingkah laku tersebut.
Disiplin Asertif (Marlene Canter) Menentukan peraturan yang perlu ada dalam bilik darjah. Akibat Logikal (Rudulf Dreikurs)

Mengenal pasti tingkah laku bermasalah yang ditunjukkan Melaksanakan peraturan mengikut oleh murid dengan memerhati kesesuaian agar tidak menimbulkan dan memberikan respon sebarang masalah. terhadap tingkah laku tersebut. Memastikan murid-murid memahami peraturan bilik darjah yang perlu dipatuhi. Menentukan peneguhan atau ganjaran yang akan diterima oleh murid sekiranya menunjukkan tingkah laku yang diingini. Menentukan akibat negatif dan tindakan pembetulan yang perlu sekiranya murid melakukan tingkah laku yang tidak diingini. Mengenal pasti punca berlakunya masalah tersebut dan mencari cara menanganinya. Mengelakkan daripada menggunakan hukuman atau bersikap autokratik dalam mencegah tingkah laku tersebut sebaliknya perlu bersikap demokratik.

Memberi galakan kepada murid yang bermasalah dalam Memastikan cara tindakan bilik darjah seperti memberi pembetulan adalah bertepatan agar murid tidak mengulangi tingkah peneguhan atas usaha mereka walaupun sedikit. laku negatif.

Mendesak guru menjadi lebih sedar serta peka tentang apa yang berlaku dalam bilik darjah

Skinner

Guru menjadi lebih cekal dalam menyelesaikan masalah disiplin murid dalam bilik darjah

Memanfaatkan guru khususnya guru baru

Canter

kerana mempunyi rujukan pelan disiplin untuk menangani tingkah laku bermasalah Mewujudkan persekitaran yang kondusif

Dreikurs

melalui komunikasi yang terbuka dan saling menghormati antara murid

Menggalakkan murid untuk melakukan sesuatu kerana ganjaran. Ganjaran bagi seseorang murid mungkin merupakan hukuman bagi murid yang lain yang tidak dapat menikmati ganjaran tersebut.

Canter
Mewujudkan persekitaran bersifat authoritarian

Agak sukar untuk mengenalpasti akibat logikal yang setimpal dengan salah laku tertentu. Sukar untuk guru faham motif murid dalam menentukan haknya sebagai murid dalam kelas.

Skinner

Dreikurs