Anda di halaman 1dari 3

DST

(T1)
B1D2E1
NAMA : ___________________________________________________ TARIKH :
______________

KELAS : 1 ____________________

Warnakan jawapan yang betul


1.

2.

3.

4.

5.

6.

DST
(T1)
B1D2E1
NAMA : ___________________________________________________ TARIKH :
______________

KELAS : 1 ____________________

Warnakan jawapan yang betul.

tangan
telinga

mata
kaki

mata
hidung

5
mulut
telinga

tangan
kepala

mulut
kaki

DST
(T1)
B1D2E1
NAMA : ___________________________________________________ TARIKH :
______________

KELAS : 1 ____________________

Tuliskan jawapan yang betul


mata

hidung

kaki

tangan

telinga

lidah

kaki