DOA KESELAMATAN KHAS UNTUK MEREKA YANG BERADA DI SABAH

"ALLAHUMMA INNA NAS ALUKA SALA MATAN FI_DDIYNi, WA 'AFIYATAN FIL JASADi, WAZIYA DATAN FIL 'ILMI, WA BAROKATAN FIRRIZQI WA TAWBATAN QOBLALMAWTi, WARO'HMATAN INgDALMAWTi, WA MAGHFIROTAN BA'DALMAWTi, ALLAHUMMA HAWWIN 'ALAYNA FI SAKARO TILMAWTi, WANNAJATA MINANNA Ri, WAL'AFWA INGDAL'HISAB." Artinya : "Ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon keselamatan agama, kesehatan jasmani, bertambahnya ilmu dan berkah rizqi, dapat bertaubat sebelum mati, mendapat rahmat ketika mati, dan memperoleh ampunan setelah mati. Ya Allah, mudahkanlah kami paa gelombang sakaratul maut. Bebaskanlah kami dari azb neraka-Mu dan memperoleh ampunan ketika kami dihisab"