Anda di halaman 1dari 2

Perkaitan Proses Kreatif Terarah dengan Model Pengajaran dan Pembelajaran Proses Kreatif Terarah Model P&P Persediaan

Orientasi idea berasaskan Pengetahuan sedia ada Imaginasi Penstrukturan idea Meneroka Menjelas Konstruk idea baru Meneroka Merancang Meramal Membuat hipotesis Mencari alternatif penyelesaian Mencari penyelesaian Meramal Menyusun alternatif Pemilihan alternatif Perkembangan Penjelasan lanjut Aplikasi idea Tindakan Penilaian Kaji semua perubahan idea Penyiasatan lanjutan

Konstruktivisme

Inkuiri Penemuan

Memerhati Menciri Mengelas Menyoal Mengenal pasti masalah Menjelaskan masalah Mengumpul maklumat Mengenal pasti matlamat Mengenal pasti alternatif Menganalisis alternatif Tinjauan berfokus/berstru ktur Penyoalan

Menguji hipotesis

Membuat kesimpulan Melapor Dokumentasi Mentaksir Membuat refleksi penyelesaian yang dibuat

Pembelajaran Berasaskan Masalah

Melakukan operasi Menilai penyelesaian masalah Menilai alternatif yang dipilih

Membuat Keputusan Pembelajaran Berasaskan Projek

Membuat keputusan Membuat rumusan

Meneroka Merancang Meramal

Meneroka Mencari maklumat Membuat prototaip

Menganalisis maklumat Merumus Mentaksir Melapor Dokumentasi Menguji prototaip